Quay lại

Quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án

Tác giả: Trần Thùy Linh

Đứng trước mỗi dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa quyết định về chủ trương đầu tư liên quan đến những nội dung chủ yếu thuộc phạm vi dự án đầu tư. Điều này giúp Nhà nước quản lý tốt hơn các dự án đầu tư thuộc về thẩm quyền quyết định của chính quyền các cấp. Tham khảo thêm những thông tin được tổng hợp và chia sẻ trong bài viết ngay sau đây để hiểu rõ hơn về quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án xây dựng nhé!

1. Hiểu rõ hơn về quyết định chủ trương đầu tư

1.1. Quyết định chủ trương đầu tư là gì?

Để hiểu rõ hơn về quyết định chủ trương đầu tư thì trước tiên bạn cần hiểu rõ chủ trương đầu tư là gì. Chủ trương đầu tư bao gồm tất các các nội dung chủ yếu thuộc phạm vi chương trình đầu tư hoặc dự án đầu tư.

Chủ trương đầu tư cung cấp căn cứ để lập quyết định đầu tư
Chủ trương đầu tư cung cấp căn cứ để lập quyết định đầu tư

Chủ trương đầu tư cung cấp căn cứ để lập quyết định đầu tư, trình lên cấp trên phê duyệt và cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tại các cấp phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, quyết định chủ trương đầu tư cũng là tài liệu tham khảo để cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư công.

1.2. Những dự án nào cần xin quyết định chủ trương đầu tư?

1.2.1. Những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Quốc hội có thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương đầu tư đối với tất cả các dự án thuộc vào hạng mục đầu tư công. Ngoài ra, Quốc hội cũng có thẩm quyền đưa ra quyết định về chủ trương đầu tư đối với nhiều nhóm dự án khác nữa, bao gồm:

- Các dự án khi thi công sẽ có tác động đến môi trường tự nhiên hoặc các dự án tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên. Ví dụ về những dự án thuộc nhóm này bao gồm: Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Dự án liên quan đến rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích tối thiểu bằng 50 héc ta, Dự án rừng phòng hộ chắn sóng, chắn gió, chắn cát bay, lấn biển có diện tích từ 500 héc ta trở lên, Dự án rừng sản xuất từ tối thiểu 1000 héc ra trở lên. Ngoài ra, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc phạm vi các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, rừng nghiên cứu và thực nghiệm có diện tích tối thiểu là 50 héc ta trở lên cũng nằm trong nhóm thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

- Dự án chuyển đổi sử dụng đất canh tác lúa nước có quy mô từ 500 héc ta trở lên trong thời gian ít nhất là hai vụ mùa.

- Dự án di dân tái định cư với quy mô từ 50.000 người trở lên và 20.000 người trở lên đối với các địa phương thuộc vùng núi.

Dự án di dân tái định cư quy mô lớn
Dự án di dân tái định cư quy mô lớn

Ngoài ra, các dự án khác trong đó áp dụng cơ chế các chinh sách đặc biệt cũng cần được Quốc hội phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Đây đều là những dự án có quy mô lớn và đều có tầm ảnh hưởng đến các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia.

1.2.2. Những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

Nhiều người vẫn nhầm lẫn những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội và những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ. Trên thực tế, đây là các nhóm dự án hoàn toàn khác nhau.

Chính phủ luôn luôn có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những nhóm dự án được quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư 2014 và những dự án thuộc nhóm quy định của pháp luật về đầu tư công và nhóm dự án thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Chính phủ đã được quy định rõ ràng trong pháp luật hiện hành.

Dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ
Dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

Ngoài ra, những nhóm dự án sau đây cũng thuộc vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ:

- Dự án có vốn đầu tư thấp nhất là 5000 tỷ và không thuộc vào nhóm các dự án được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Đầu tư 2014.

- Các dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc vào một trong các lĩnh vực sau đây: xuất bản, trồng rừng, công nghệ, báo chí, kinh doanh vận tải đường biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, thành lập các doanh nghiệp hoặc tổ chức khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, đối với trường hợp các dự án không phân biệt vốn đầu tư, Chính phủ cũng có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những nhóm dự án sau đây:

+ Dự án sản xuất thuốc lá điếu.

+ Các hoạt động cá cược, đặt cược và casino.

+ Dự án thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí.

+ Dự án kinh doanh vận tải hàng không và xây dựng cảng hàng không.

+ Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.

Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia
Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia

+ Dự án xây dựng và kinh doanh sân golf.

+ Dự án di dân tái định cư quy mô 20.000 người trở lên (10.000 người trở lên đối với các địa phương thuộc vùng núi).

+ Dự án xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu chức năng thuộc khu kinh tế.

1.2.3. Những dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Luật Đầu tư 2014, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các nhóm dự án sau đây:

- Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Dự án được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, không bao gồm các dự án cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Dự án sử dụng những công nghệ hạn chế chuyển giao (Tham khảo thêm quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề chuyển giao công nghệ).

Dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Mặt khác, những dự án thuộc vào phạm vi khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao mà trước đó đã được cấp ngành có thẩm quyền phê duyệt thì theo quy định sẽ không cần làm hồ sơ trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định chủ trương đầu tư.

Nhìn chung, tùy thuộc vào tính chất của mỗi dự án và doanh nghiệp xác định đúng cơ quan ban ngành cấp nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

2. Về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư cho dự án sau khi đã được quyết định rồi vẫn có thể được điều chỉnh lại để phù hợp hơn. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư ở đây chủ yếu liên quan đến việc tăng lên quy mô dự án hoặc tăng mức tổng đầu tư vào dự án. Dù thuộc trường hợp nào thì cũng cần báo cáo với cơ quan đã đưa ra quyết định về chủ trương đầu tư trước đó.

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Đồng thời, vốn đầu tư cho dự án cũng cần được thẩm định và cân đối lại. Trong trường hợp chỉ cần tăng quy mô của dự án và không làm ảnh hưởng gì đến tổng mức đầu tư thì không cần thẩm định và cân đối lại vốn. Tuy nhiên, dự án vẫn phải đảm bảo giữ nguyên mục tiêu như trong quyết định chủ trương đầu tư.

Doanh nghiệp có thể thông qua phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng (chẳng hạn như phần mềm quản lý đầu tư xây dựng 365) để quản lý tốt các dự án đang được triển khai.

Trên đây là những thông tin về quyết định chủ trương đầu tư cho dự án và quy định liên quan đến phạm vi thẩm quyền quyết định về chủ trương đầu tư của cơ quan bộ ban ngành các cấp đối với các nhóm dự án khác nhau. Doanh nghiệp khi xin phê duyệt dự án cần căn cứ vào tính chất, quy mô và mục tiêu của dự án mà trình lên đúng cấp cơ quan có thẩm quyền để được quyết định chủ trương đầu tư.

Biên bản xử phạt nhà thầu

Tìm hiểu các thông tin xoay quanh biên bản xử phạt nhà thầu và mẫu biên bản xử phạt nhà thầu được chia sẻ trong bài viết sau đây.

Biên bản xử phạt nhà thầu

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý