Quay lại

Phúc lợi kinh tế là gì? Ngành nghiên cứu quan trọng của xã hội

Tác giả: Nguyễn Nhung

Phúc lợi kinh tế là gì? Định nghĩa phúc lợi của kinh tế là một nỗ lực của Alfred Marshall, một nhà kinh tế tân cổ điển tiên phong, để xác định lại lĩnh vực nghiên cứu của mình. Đây không phải một lĩnh vực dễ dàng để nghiên cứu và hiểu nó, tuy nhiên bạn cũng sẽ nắm được những gì cơ bản nhất thông qua bài viết dưới đây. 

Tìm kiếm việc làm

1. Khái quát chung về phúc lợi kinh tế

1.1. Phúc lợi kinh tế là gì?

Khái quát chung về phúc lợi kinh tế
Khái quát chung về phúc lợi kinh tế

Phúc lợi kinh tế là một lĩnh vực khoa học kinh tế cho một nghiên cứu lớn hơn về loài người. Cụ thể, quan điểm của Marshall là kinh tế học nghiên cứu tất cả các hành động mà mọi người thực hiện để đạt được phúc lợi kinh tế. Theo lời của Marshall, "con người kiếm được tiền để có được phúc lợi vật chất". Đây là lý do tại sao các nhà kinh tế kể từ khi Marshall mô tả định nghĩa của ông là định nghĩa phúc lợi của kinh tế học. Định nghĩa này mở rộng phạm vi của khoa học kinh tế bằng cách nhấn mạnh nghiên cứu về sự giàu có và nhân loại cùng nhau, thay vì chỉ có sự giàu có.

Trong sách giáo khoa được đọc rộng rãi, Nguyên tắc kinh tế, xuất bản năm 1890, Marshall định nghĩa kinh tế như sau: "Kinh tế chính trị hoặc kinh tế là một nghiên cứu của nhân loại trong kinh doanh thông thường của cuộc sống, nó xem xét một phần của hành động cá nhân và xã hội có liên quan chặt chẽ nhất với việc đạt được và với việc sử dụng các nhu cầu vật chất của hạnh phúc".

Kinh tế là một nghiên cứu của loài người. Cuộc sống của con người có một số khía cạnh: xã hội, tôn giáo, kinh tế và chính trị, nhưng kinh tế chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế của cuộc sống. Thúc đẩy phúc lợi là mục tiêu cuối cùng, nhưng thuật ngữ phúc lợi được sử dụng theo nghĩa hẹp để chỉ đáp ứng phúc lợi vật chất.  Theo Edwin Cannan: "mục đích của kinh tế chính trị hay Kinh tế là giải thích các nguyên nhân chung mà phúc lợi vật chất của con người phụ thuộc vào". Marshall giải thích rõ ràng rằng hoạt động kinh tế khác với hoạt động khác. Ví dụ:

  • Nếu một học sinh đến thăm một người bạn bị bệnh, đó là một hoạt động xã hội,
  • Nếu một người bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, đó là một hoạt động chính trị.
  • Nếu một người đi đến nhà thờ / đền thờ thì đó là một hoạt động tôn giáo.

Marshall định nghĩa hoạt động kinh tế là tách biệt với các hoạt động trên. Một nông dân làm ruộng trên đồng, hoặc một công nhân trong một hội đồng, đang thực hiện một hoạt động kinh tế: họ làm việc để tăng phúc lợi vật chất của họ (chủ yếu bằng cách kiếm tiền). Tiền mua hàng hóa hoặc dịch vụ thỏa mãn mong muốn. Nói cách khác, kinh tế học liên quan đến nỗ lực, mong muốn và sự thỏa mãn của những mong muốn đó.

1.2. Các yếu tố của phúc lợi kinh tế

Nhìn rộng ra, phúc lợi kinh tế là mức độ thịnh vượng và mức sống của một cá nhân hoặc một nhóm người. Trong lĩnh vực kinh tế, nó đặc biệt đề cập đến tiện ích có được thông qua thành tựu của hàng hóa và dịch vụ vật chất. Nói cách khác, nó đề cập đến một phần của phúc lợi xã hội có thể được thực hiện thông qua hoạt động kinh tế.

Theo Roefie Hueting, phúc lợi phụ thuộc vào các yếu tố như việc làm, phân phối thu nhập, điều kiện lao động, thời gian giải trí, sản xuất và việc sử dụng các chức năng môi trường khan hiếm. Phúc lợi kinh tế được đo lường theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của những người đo lường nó. Các yếu tố được sử dụng cho đo lường phúc lợi kinh tế của dân số, bao gồm: GDP, xóa mù chữ, tiếp cận chăm sóc sức khỏe và đánh giá chất lượng môi trường.

Việc làm chuyên viên kinh tế

2. Sự tác động của phúc lợi kinh tế đến nền kinh tế chung

Sự tác động của phúc lợi kinh tế đến nền kinh tế chung
Sự tác động của phúc lợi kinh tế đến nền kinh tế chung

Những người theo truyền thống tân cổ điển, như William Beveridge và Arthur Pigou đã tiếp tục định nghĩa kinh tế về mặt phúc lợi kinh tế vật chất. Theo Pigou, "phạm vi điều tra trở nên hạn chế đối với một phần phúc lợi xã hội có thể được đưa trực tiếp hoặc gián tiếp vào mối quan hệ với thanh đo lường tiền". Định nghĩa Marshall Marshall đã bị chỉ trích bởi các nhà kinh tế gần đây, bao gồm cả Lionel Robbins. Những lời chỉ trích của Robbins bao gồm:

2.1. Thu hẹp phạm vi kinh tế

Marshall phân biệt giữa phúc lợi vật chất và phi vật chất, và giới hạn kinh tế học trong nghiên cứu về phúc lợi vật chất. Robbins cảm thấy rằng các nhà kinh tế không nên giới hạn sự chú ý của họ đối với phúc lợi vật chất. Có những thứ "phi vật chất" nhưng chúng thúc đẩy phúc lợi của con người. Robbins trích dẫn các dịch vụ của bác sĩ, luật sư, giáo viên, vũ công, kỹ sư, giáo sư ". Những hàng hóa này" đáp ứng mong muốn của chúng tôi và khan hiếm trong việc cung cấp. Một số nhà kinh tế cảm thấy rằng định nghĩa "vật chất" của Marshall bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ, và Robbins đang đọc sai văn bản của Marshall hoặc tạo ra một cuộc tranh luận về người rơm. 

2.2. Giả sử sự tương đương giữa phúc lợi và hoạt động kinh tế

Đối với Robbins, có những hoạt động kinh tế không thúc đẩy phúc lợi của con người. Ví dụ, việc bán cocaine hoặc heroin. Ở đây Robbins nói, Tại sao lại nói về phúc lợi? Tại sao không vứt bỏ mặt nạ hoàn toàn.

2.3. Đó là một khái niệm mơ hồ

Theo Robbins, phúc lợi của người Hồi giáo là một khái niệm mơ hồ được sử dụng để định nghĩa kinh tế vì nó mang tính chủ quan. Kinh tế là một khoa học định lượng; nhưng phúc lợi không thể được đo lường một cách định lượng và hai người không thể đồng ý về những gì tạo ra hoặc cải thiện phúc lợi.

2.4. Nó liên quan đến đánh giá giá trị

Cuối cùng, từ phúc lợi của người Hồi giáo trong định nghĩa Marshall Marshall mang lại tính kinh tế cho lĩnh vực đạo đức. Robbins muốn rằng kinh tế học vẫn trung lập trong việc đánh giá kết quả của các giao dịch kinh tế ..

Việc làm nhân viên kinh doanh

3. Nghiên cứu kinh tế phúc lợi là gì?

Nghiên cứu kinh tế phúc lợi là gì?
Nghiên cứu kinh tế phúc lợi là gì?

Lý thuyết tương đối của Albert Einstein là không chỉ đối với vật lý. Những gì là đủ cho một người là thiếu trầm trọng cho một người khác. Không thể thiết lập một tiêu chí phúc lợi kinh tế duy nhất cho tất cả các phân khúc dân số. Mặc dù, một số tiêu chí đạo đức chung về phúc lợi kinh tế, cho phép xác định và phân tách nhu cầu và mong muốn, có thể được thiết lập. Đây là mục tiêu cơ bản của kinh tế học phúc lợi trong thế giới hiện đại.

Nói một cách khoa học, kinh tế học phúc lợi là một nhánh của kinh tế học, đánh giá sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi kinh tế của cộng đồng bằng cách sử dụng các kỹ thuật và phương pháp kinh tế vi mô để cung cấp sự cân bằng chung trong nền kinh tế giữa hiệu quả kinh tế và phân bổ các nguồn lực. Nhìn chung, kinh tế học phúc lợi nghiên cứu các chính sách kinh tế ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của xã hội như thế nào. Nó phân tích chi phí và lợi ích và cung cấp một số nguyên tắc lý thuyết cho các công cụ cụ thể của kinh tế công cộng. Các tiêu chí để đánh giá sự giàu có chung là khá chủ quan: tính trung thực hoặc giả dối của nó không thể được xác định một cách không nghi ngờ và chính xác. Tuy nhiên, do kiến ​​thức và logic thực nghiệm, nên có thể cung cấp mức độ chấp nhận được về mức độ chấp nhận công khai về các tiêu chí này.

Hơn nữa, nó nghiên cứu sự phân phối các nguồn lực và cách nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của toàn xã hội. Nó mô tả tình trạng kinh tế khi tất cả các thành viên của cộng đồng hoàn toàn hài lòng. Nghiên cứu phân bổ nguồn lực hợp lý, có thể tối đa hóa phúc lợi xã hội, là một mục tiêu mục tiêu nữa của kinh tế học phúc lợi. Chi nhánh kinh tế này được phát triển trong thế kỷ 20 bởi các nhà khoa học và nhà kinh tế nổi tiếng: Adam Smith, Jeremy Bentham, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Nickolas Kaldor, John Hick và nhiều người khác. Vilfredo Pareto đã thiết kế khái niệm lý thuyết kinh tế học phúc lợi. Kể từ đó, nhiều nhà kinh tế sử dụng hiệu quả Pareto làm mục tiêu hiệu quả lý tưởng của họ. Nó nói rằng tình hình kinh tế là tối ưu nếu không có cá nhân nào có thể được làm cho tốt hơn mà không làm cho người khác xấu đi. Điều hợp lý là một xã hội phát triển và ổn định sẽ cung cấp cho dân chúng tất cả các nhu cầu cơ bản, không ảnh hưởng đến phần còn lại của dân số. Cân bằng sản xuất và tiêu thụ dẫn đến kết quả tối ưu Pareto.

Để đo lường phúc lợi xã hội, các nhà kinh tế sử dụng hai phương pháp cơ bản - Phương pháp kinh tế phúc lợi mới và phương pháp tân cổ điển. Các vấn đề của kinh tế học phúc lợi có thể rất hữu ích khi phát triển chính sách công. Kinh tế học phúc lợi không chỉ là một chủ đề khó khăn để làm việc mà còn để viết. Nếu bạn không chắc chắn về kinh nghiệm và kiến thức kinh tế của mình, tốt hơn hết là sử dụng một số trợ giúp để vượt qua những cạm bẫy. Có rất nhiều dịch vụ viết tùy chỉnh cao cấp bạn có thể chuyển sang, nếu bạn gặp khó khăn. Các nhà văn kinh tế chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn tổ chức và hoàn thành bài viết học thuật phức tạp của bạn về kinh tế học phúc lợi đúng cách.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý