Timviec365.vn

Câu hỏi tuyển dụng

236000 Tài liệu miễn phí

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn java thường gặp và gợi ý trả lời

Đăng bởi Timviec365.vn - 11/08/2018
Phỏng vấn là mối bận tâm hàng đầu của các bạn ứng viên khi đi tìm việc làm. Việc tìm hiểu những câu hỏi trước phỏng vấn là một cách hay giúp bạn trau dồi lại kiến thức và tự tin hơn. Trong phần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu danh sách các câu hỏi phỏng vấn java thông dụng nhất hiện nay.

Bạn đã biết Top 6 câu hỏi phỏng vấn nhà tuyển dụng thường dùng khiến ứng viên sập bẫy chưa? Xem ngay kẻo hối tiếc khi không được tuyển dụng!!!

Việc làm IT phần mềm

1. Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn java thường gặp và gợi ý trả lời chuẩn xác

1.1. Câu 1: Java theo bạn hiểu là gì?

Gợi ý trả lời

- Java là một ngôn ngữ lập trình cao cấp được công bố chính thức trên toàn thế giới năm 1995.

- Java là một ngôn ngữ chạy trên các nền tảng như: Windows, Mac OS và các phiên bản UNIX đa dạng như: CentOS, Sun Solaris, Ubuntu...

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn java thường gặp và gợi ý trả lời chuẩn xác
Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn java thường gặp và gợi ý trả lời chuẩn xác

1.2. Câu 2: Liệt kê 5 đặc điểm của Java mà bạn biết?

Gợi ý trả lời

Với câu hỏi này các bạn có thể kể ra bất kỳ 5 đặc điểm nào của Java mà mình biết, càng nhiều nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao. Thí dụ như:

- Hướng đối tượng

- Đa luồng

- Thông dịch

- Độc lập nền tảng

- Robust

Nếu nhà tuyển dụng hỏi các bạn nói cụ thể về một đặc điểm nào đó thì hãy nói, còn không chúng ta chỉ kể tên 5 đặc điểm nổi bật nhất của java mà mình biết. Tránh tình trạng liệt kê quá nhiều nhưng lại không đúng trọng tâm câu hỏi của nhà tuyển dụng.

Xem thêm: Việc làm Java

1.3. Câu 3: Đối tượng trong Java được hiểu là gì?

Gợi ý trả lời

Đối tượng trong Java được hiểu đơn giản là một thực thể tại runtime, trạng thái được lưu trong các trường và hành vi được thể hiện thông qua các phương thức giao tiếp.

Đối tượng trong Java được hiểu là gì?
Đối tượng trong Java được hiểu là gì?

Các phương thức vận hành của một đối tượng đóng vai trò sơ cấp để các đối tượng giao tiếp qua lại với nhau.

1.4. Câu 4: Nếu như một phương thức được khai báo theo kiểu protected thì phương thức đó được phép truy cập ở đâu?

Gợi ý trả lời

Trong Java phương thức protected chỉ được phép truy cập thông qua các lớp hoặc interface của cùng một package hoặc là thông qua các lớp con bên trong nó khai báo.

Tham khảo thêm: Những câu hỏi phỏng vấn nhân viên nhân sự thông dụng nhất

1.5. Câu 5: Hãy nêu ra đặc điểm khác nhau giữa lớp Inner Class và Nested Class là gì?

Gợi ý trả lời

Sự khác nhau cơ bản của inner Class và Nested Class là:

- Inner Class là lớp được định nghĩa bên trong phạm vi của lớp khác.

- Nested Class là Access Modifier của Inner Class khi nó ở dạng static.

Việc làm IT phần mềm tại Hồ Chí Minh

1.6. Câu 6: Định nghĩa lớp, biến lớp, biến cục bộ, biến instance trong Java là gì?

Với câu hỏi này các bạn cần bình tĩnh trả lời từng ý một của nhà tuyển dụng. Sau đây chúng ta sẽ trả lời lần lượt các ý như sau:

Gợi ý trả lời

- Lớp được hiểu đơn giản là một blueprint mà ở đó các đối tượng đơn được tạo thành. Một lớp sẽ chứa rất nhiều trường và phương thức để mô tả chi tiết hành vi của một đối tượng nào đó.

- Biến lớp là các biến khi lập trình chúng sẽ được khai báo với một lớp, với bất cứ phương thức nào thông qua từ khóa static.

Định nghĩa lớp, biến lớp, biến cục bộ, biến instance trong Java là gì?
Định nghĩa lớp, biến lớp, biến cục bộ, biến instance trong Java là gì?

- Biến cục bộ là biến được định nghĩa bên trong các phương thức, constructor. Được khởi tạo bên trong các phương thức và chúng sẽ bị hủy khi phương thức kết thúc.

- Biến instance là các biến nằm bên trong của một lớp nhưng bên ngoài tất cả các phương thức.

1.7. Câu 7: Checked Exception theo bạn hiểu là gì?

Gợi ý trả lời 

Checked Exception là một lỗi của người sử dụng hoặc một vấn đề bất ngờ xảy ra bởi lập trình viên trong quá trình code mà không thể biết trước được. Chẳng hạn như bạn mở một file, nhưng lại không tìm thấy nội dung bên trong file là gì thì đó là Exception. Exception không thể bỏ qua với thời điểm biên dịch.

Các bạn hãy chú ý nó khác hẳn với Runtime Exception (bỏ qua tại thời điểm biên dịch được).

1.8. Câu 8: Gửi phương thức động là gì?

Gợi ý trả lời

Gửi phương thức động là một lời gọi tới một phương thức  bị ghi đè để được giải quyết tại runtime thay vì sử dụng compile time. Trong quá trình xử lý, phương thức bị ghi đè đó sẽ thông qua các biến được tham chiếu của lớp cha. 

1.9. Câu 9: Theo bạn ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình dựa vào đối tượng khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý trả lời

Ngôn ngữ lập trình dựa vào đối tượng tiêu biểu như JavaScript, nó có tất cả các đặc điểm của OOP trừ tính kế thừa của Inheritance.

Theo bạn ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình dựa vào đối tượng khác nhau ở điểm nào?
Theo bạn ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình dựa vào đối tượng khác nhau ở điểm nào?

1.10. Câu 10: Theo em tính kế thừa trong Java là gì?

Gợi ý trả lời

Inheritance (tính kế thừa) là quá trình mà một đối tượng thu lại được thông qua các thuộc tính đã khai báo của các đối tượng khác. Trong lập trình Java nếu sử dụng tính kế thừa, chúng ta có thể quản lý các thông tin rất dễ dàng bởi các thông tin đó được tạo ra trong một cấu trúc có thứ bậc.

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

1.11. Câu 11: Tính bao đóng trong Java có lợi ích gì?

Gợi ý trả lời

- Lợi thế lớn nhất của tính bao đóng trong Java phải kể đến đó chính là khả năng sửa code của bạn khi đã được triển khai rất nhanh thậm chí không hề có một chút ảnh hưởng nào đến phần code của các lập trình viên khác. Nó giống như là một tấm màng bảo vệ code và tránh xung đột code cũng như Data của bạn bị người khác truy cập ngẫu nhiên từ code ở bên ngoài vào.

- Tính bao đóng của Java có tính linh động, mở rộng và tính duy trì rất cao.

1.12. Câu 12: Trong java kiểu dữ liệu byte được lập trình viên sử dụng khi nào?

Gợi ý trả lời

Byte là một kiểu dữ liệu được sử dụng để mà lưu trữ các mảng mở rộng, được các lập trình viên thay thế cho số nguyên, 1 byte thường nhỏ hơn int 4 lần. 

1.13. Câu 13: Lock của đối tượng là gì?

Gợi ý trả lời

Lock của đối tượng trong ngôn ngữ Java là một kỹ thuật sử dụng nhiều Thread để có thể thu được nhiều lượt truy cập tới một đối tượng nào đó. Thí dụ số lượng user truy cập vào trang chủ của facebook trong 1s sẽ xử lý mất bao nhiêu thời gian. Mỗi một Thread có thể thực thi được một phương thức synchronized sau khi đã đọc được lock của đối tượng đấy là gì.

Lock của đối tượng là gì?
Lock của đối tượng là gì?

1.14. Câu 14: Theo em Java Socket có những hạn chế nào?

Gợi ý trả lời

Những thông tin dựa trên Socket thông thường sẽ chỉ cho phép bạn gửi dữ liệu thô qua lại giữa các ứng dụng với nhau. Để dùng được trong tất cả các cách thức thì Client-Side và Server-Side phải cung cấp được các kỹ thuật.

1.15. Câu 15: Nạp chồng và ghi đè khác nhau như thế nào?

Gợi ý

- Overloading (nạp chồng) là một phương thức nâng cao khả năng đọc của một chương trình. 

Nạp chồng và ghi đè khác nhau như thế nào?
Nạp chồng và ghi đè khác nhau như thế nào?

- Ghi đè (Overriding) là một phương thức được triển khai một cách cụ thể bởi lớp cha trong quá trình khai báo. 

- Trong ghi đè tham số sẽ cùng kiểu còn nạp chồng sẽ là khác kiểu. 

Với những câu hỏi phỏng vấn java mà chúng tôi đề cập đến, hi vọng có thể giúp các bạn tự tin hơn trong buổi phỏng vấn tìm việc làm java của mình sắp tới. Đối với một sinh viên vừa ra trường, nhà tuyển dụng sẽ không bao giờ đặt ra các câu hỏi phỏng vấn java quá khó, do đó các bạn chỉ cần nắm vững các kiến thức cơ bản về java trong giáo trình Đại Học là có thể trả lời một cách rất dễ dàng.

Có hàng nghìn các câu hỏi phỏng vấn java mà không phải câu hỏi nào bạn cũng có thể nhớ hết được. Chính vì vậy, nếu không nhớ được bạn cũng có thể trả lời là "Em sẽ tìm hiểu thêm", quan trọng nhất là nhà tuyển dụng đánh giá sự tự tin của bạn ở các câu trả lời.

Việc làm Công nghệ cao

2. Kinh nghiệm phỏng vấn Java những lưu ý quan trọng bạn nên biết

Khi đi phỏng vấn java các bạn cần lưu ý những thông tin sau đây:

2.1. Tìm hiểu kỹ thông tin về công ty, vị trí tuyển dụng

​Với sự phát triển mạnh mẽ của internet thì việc tìm kiếm thông tin của một công ty là điều rất dễ dàng. Trước khi đến phỏng vấn các bạn nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin về: Tên công ty, lĩnh vực hoạt động, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, mức lương. Và vị trí làm việc ở công ty đó là làm gì rồi quyết định có nên nộp CV hay hồ sơ vào làm việc chính thức nếu trúng tuyển hay không.​

Kinh nghiệm phỏng vấn Java những lưu ý quan trọng bạn nên biết
Kinh nghiệm phỏng vấn Java những lưu ý quan trọng bạn nên biết

2.2. Chuẩn bị kiến thức java thật tốt

​Việc chuẩn bị tốt trước khi tham gia phỏng vấn sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình tham gia phỏng vấn. Hãy ôn lại tất cả các kiến thức java cơ bản được học trên trường cũng như một số câu hỏi phỏng vấn Java thường được các nhà tuyển dụng hỏi trên các diễn đàn IT.

2.3. Tự tin, thoải mái trong quá trình phỏng vấn

Sự tự tin và một tâm lý thoải mái sẽ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra. Đặc biệt là những câu hỏi xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình làm việc. Quá trình chuẩn bị tốt từ kiến thức chuyên môn về Java cho đến một tinh thần thoải mái chắc chắn sẽ giúp bạn có được một buổi phỏng vấn hoàn hảo để tìm việc nhanh hơn. Chúc các bạn thành công trong buổi phỏng vấn xin việc của mình sắp tới.