Timviec365.vn

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Giấy đề nghị thanh toán mới nhất hiện nay - Tải miễn phí

Đăng bởi Timviec365.vn - 20/11/2021 - 50037 lượt xem

Giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng khi người đề nghị thanh toán đã chi một khoản tiền nào đó phục vụ cho công việc của đơn vị, doanh nghiệp. Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hiện nay. Vậy bạn đã hiểu rõ mẫu giấy đề nghị thanh toán đó là tài liệu gì không? Làm sao để viết thật chính xác mẫu giấy đó?

Kiếm việc làm

1. Giấy để nghị thanh toán là gì?

1.1. Khái niệm chung về mẫu giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng khi người đề nghị thanh toán đã chi một khoản tiền nào đó phục vụ cho công việc của đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế rằng mẫu giấy này chưa được thanh toán đầu thời đây chỉ là văn bản giấy tờ và nó cũng chưa nhận được tạm ứng. Mục đích của giấy đề nghị này đó là để tổng hợp tất cả những khoản đã chi và những chứng từ kèm theo để làm thủ tục thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán cũng được sử dụng để làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. 

1.2. Những nội dung chính cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Nội dung của Giấy đề nghị thanh toán bao gồm:

- Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu. 

- Họ tên của bạn cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho bạn.

- Nội dung chính của mẫu tài liệu này cần rõ ràng, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản pháp luật thông thường. 

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việchợp lệ) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

1.3. Những lưu ý khi viết giấy đề nghị thanh toán

Khi viết giấy đề nghị thanh toán cần chú ý một số điểm cơ bản sau:

- Không được tẩy xóa, gạch xóa trong giấy đề nghị thanh toán. Vì lẽ đây là văn bản có giá trị pháp luật nên nếu như tẩy xóa trong mẫu giấy này đồng nghĩa với việc giấy không có tác dụng pháp lý.

- Sử dụng câu văn với ngôn từ lịch sự, sáng nghĩa và dễ hiểu.

- Đảm bảo chính xác cấu trúc chung của một văn bản pháp luật, bao gồm quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn, nội dung chính, …

- Chữ ký đầy đủ rõ nét.

Hệ thống tìm việc nhanh Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán dưới đây nhằm sử dụng làm căn cứ tổng hợp các khoản đã chi để hoàn tất thủ tục thanh toán.

giấy đề nghị thanh toán

>> Tải trọn bộ mẫu giấy đề nghị thanh toán đầy đủ nhất tại đây:

Hình ảnh folder Tổng hợp giấy đề nghị thanh toán

Tong hop giay de nghi thanh toan.rar

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

2.1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo

Tên cơ sở dạy nghề

Số tài khoản:

Ngân hàng: -------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

……., ngày... tháng .. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Kính gửi: Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Cơ sở dạy nghề … đề nghị Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thanh toán kinh phí đào tạo lại nghề miễn phí cho người lao động dôi dư tại các công ty sắp xếp lại theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

Họ tên học viên:

Công ty 

Nghề đào tạo lại 

Thời gian đào tạo 

Giá đào tạo/1 tháng 

Thành tiền

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ DẠY NGHỀ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH

Việc làm kế toán - kiểm toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán kinh phí đào tạo

 

2.2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán – mẫu chung

Đơn vị: …………………….

Bộ phận: ………………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.......tháng........năm......

 Kính gửi: - Ban giám hiệu

 - Phòng Tài chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ......................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ..........................................................

Nội dung thanh toán: ..............................................................

Số tiền: ...................................................................................

Viết bằng chữ: ........................................................................

 (Kèm theo.......................chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Phòng Tài chính

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Việc làm hành chính - văn phòng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán – mẫu chung

 

Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn đã nắm rõ mẫu giấy đề nghị thanh toán và những thông tin hữu ích liên quan.

>> Khi giấy đề nghị thanh toán được phê duyệt và nhận được đủ số tiền thì bạn cần làm thủ tục biên nhận tiền với kế toán với đầy đủ thông tin và chữ ký.

>> Tải trọn bộ mẫu giấy đề nghị thanh toán đầy đủ nhất tại đây: Tong hop giay de nghi thanh toan.rar

Tác giả: Timviec365.vn