NEWS

Giấy đề nghị thanh toán mới nhất - Tải miễn phí

Viết bởi Timviec365.vn, Wednesday , 18/07/2018, 9642 lượt xem
2.5★ - 2 đánh giá

Giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng khi người đề nghị thanh toán đã chi một khoản tiền nào đó phục vụ cho công việc của đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa được thanh toán hoặc là chưa nhận được tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ để làm thủ tục thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán cũng được sử dụng để làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Hệ thống tìm việc nhanh Timviec365.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán dưới đây nhằm sử dụng làm căn cứ tổng hợp các khoản đã chi để hoàn tất thủ tục thanh toán.

giấy đề nghị thanh toán

Biểu mẫu 05 - TT ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đề nghị thanh toán 05-TT.docx

Nội dung của Giấy đề nghị thanh toán bao gồm:

- Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu. 

- Họ tên, bộ phận hoặc địa chỉ của người đề nghị thanh toán

- Nội dung thanh toán: Ghi nội dung đề nghị thanh toán một cách chính xác, ngắn gọn và rõ ràng.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

>>>> Bên cạnh đó, còn nhiều thông tin khác liên quan công việc giúp bạn tìm việc nhanh chóng bằng những bản topcv hàng đầu của hệ thống Timviec365.vn!

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype