Quay lại

Community là gì? Đặc điểm, ý nghĩa của cộng đồng

Tác giả: Phạm Thu Phương

Cộng đồng là một nhóm người và khu vực hoạt động thực hiện các hoạt động xã hội nhất định, có mối quan hệ tương tác nhất định và là lực lượng duy trì văn hóa chung. Một số người cũng nhấn mạnh "cộng đồng" là một thành tố dân cư, cho rằng cộng đồng thường dùng để chỉ một "nhóm xã hội dựa trên một khu vực địa lý nhất định".

Việc làm Chăm sóc khách hàng

1. Community là gì?

Cộng đồng là một tập thể lớn có quan hệ với nhau trong đời sống do một số nhóm xã hội, tổ chức xã hội tập hợp lại trong một lĩnh vực nhất định, là nội dung cơ bản nhất của tổ chức xã hội và là mô hình thu nhỏ của một xã hội vĩ mô. Cộng đồng là một tổ chức dựa trên quần chúng không thể thiếu với nền tảng toàn diện trong cuộc sống của chúng ta.

Cộng đồng 

Có hơn 140 định nghĩa được các nhà xã hội học đưa ra cho các cộng đồng.

1. Cộng đồng là một xã hội bao gồm những người ở cùng một nơi, trong cùng một khu vực hoặc trong cùng một quốc gia. Là một nhóm bao gồm một nhóm dân tộc nhất định trong một quốc gia, chẳng hạn như cộng đồng người Hoa ở Mỹ. 

2. Nhỏ đến một huyện nào đó. Cộng đồng là một thuật ngữ xã hội học.

3. Cộng đồng là một khu vực hành chính, trong đó các thành viên của xã hội trong một khu vực địa lý cố định lấy môi trường sống làm chủ thể, thực hiện các chức năng xã hội và tạo ra các chuẩn mực xã hội.

Rất nhiều khái niệm cộng đồng được đưa ra

4. Cộng đồng là một tập thể rộng lớn, có quan hệ với nhau trong đời sống do một số nhóm xã hội, tổ chức xã hội tập hợp lại trong một lĩnh vực nhất định, là nội dung cơ bản nhất của tổ chức xã hội và là mô hình thu nhỏ của xã hội vĩ mô.

5. Cộng đồng là một “cộng đồng đời sống xã hội bao gồm những người sống trên một khu vực địa lý nhất định”.

6. Định nghĩa cộng đồng là khái niệm về các nhóm khu vực dựa trên dân số cư trú dựa trên khu vực trạng thái cơ bản, do đó, khái niệm kiểu xã hội cần dựa trên các đặc điểm của cộng đồng dân cư, chẳng hạn như giáo viên đại học, cộng đồng sinh viên, và sản xuất của doanh nghiệp. Đối với cộng đồng, chẳng hạn như cộng đồng khai thác than.

7. “Cộng đồng” là một cộng đồng truyền thống của con người, cộng đồng mà chúng ta muốn xây dựng và phát triển ngày nay hoàn toàn không phải là “cộng đồng” mà Tennis nói là đối lập với “xã hội” và đang suy giảm trong quá trình phát triển lịch sử.

Cộng đồng là một cộng đồng và địa bàn hoạt động của nó được hình thành bởi những người liên kết với nhau trong một lĩnh vực nhất định, có mối quan hệ tương tác nhất định và là lực lượng duy trì văn hóa chung.

Tham khảo: Văn hóa ứng xử là gì? Tầm quan trọng của văn hóa ứng xử

2. Thông tin mở rộng

2.1. Các đặc điểm của quần xã

Có khu vực địa lý nhất định; có số lượng dân cư nhất định; cư dân có chung ý thức và sở thích; có mối liên hệ xã hội chặt chẽ.

Thông tin mở rộng 

2.2.  Chức năng cộng đồng

Để duy trì các hoạt động đảng của cộng đồng, cộng đồng có nhiều cấp quản lý và cơ quan dịch vụ. Các tổ chức này quản lý các công việc khác nhau của cộng đồng, phát triển và ổn định, và cung cấp các dịch vụ liên quan cho các thành viên cộng đồng. Các cơ quan ban ngành của chính quyền các cấp và các tổ chức quản lý và dịch vụ cấp cơ sở là các tổ chức quản lý và phục vụ của cộng đồng. Ở nông thôn nước tôi, tổ chức quản lý cộng đồng cơ sở là ủy ban làng; ở thành phố, tổ chức quản lý cộng đồng cơ sở là ủy ban cư dân.

Tìm hiểu thêm: Y tế cộng đồng là gì? Mục đích, chức năng và nhiệm vụ

2.3. Trách nhiệm công việc

Cộng đồng là một tổ chức tự quản của cư dân cơ sở, trên thực tế nó chịu sự lãnh đạo của văn phòng khu phố. Các nhiệm vụ trọng tâm của cộng đồng nói chung là: đơn vị đối ứng là Cục Kế hoạch hóa gia đình, chịu trách nhiệm về kế hoạch hóa gia đình, đăng ký dân cư thực tế và đơn vị đối ứng là Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trợ cấp cho người cao tuổi, trợ cấp sinh hoạt phí, trợ giúp người tàn tật, trẻ em bị bỏ rơi và người dân không được quản lý tài sản trong phạm vi quyền hạn. Y tế huyện, trợ cấp cho cán bộ phụ trách, quản lý hệ thống y tế hợp tác nông thôn mới và cung cấp việc làm hợp pháp, v.v.

3. Đặc điểm cộng đồng

Tính khu vực: Cộng đồng là tập hợp những người trong một không gian địa lý tự nhiên nhất định. Một mặt không phải là diện tích vô hạn mà có giới hạn về không gian địa lý, mặt khác cộng đồng vẫn là không gian nhân văn, xét về phạm vi địa lý, cộng đồng còn là không gian tâm lý xã hội của cư dân.

Đặc điểm cộng đồng 

Trong không gian này, con người cũng đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Vì vậy, cộng đồng là sự kết hợp giữa không gian vùng của chúng ta và không gian nhân văn, là hiện thân của địa bàn hoạt động của con người và không gian duy trì tâm lý xã hội.

Tính tương đồng: Những cư dân sống trong cùng một cộng đồng địa lý có lối sống giống nhau. 

Cộng đồng đối lập với xã hội:  Cộng đồng dùng để chỉ những cộng đồng xã hội có cùng định hướng giá trị và tính đồng nhất dân cư mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa các cá nhân thể hiện trong đó là mối quan hệ giữa các cá nhân thân thiết, cảnh giác, tuân theo quyền lực và có chung niềm tin và phong tục chung. Nó không phải là kết quả của sự phân công lao động xã hội là do các yếu tố tự nhiên như huyết thống, địa lý và văn hóa truyền thống gây ra, và phần mở rộng của nó chủ yếu chỉ giới hạn ở các cộng đồng nông thôn truyền thống.

Đừng bỏ lỡ: Lợi ích của việc hoà đồng với đồng nghiệp

4. Ý nghĩa cộng đồng

Sự tồn tại của một cộng đồng luôn không thể tách rời với một nhóm người nhất định. Số lượng dân số, mức độ mật độ và chất lượng dân số,… đều là những tin tức quan trọng để điều tra cộng đồng.

Ý nghĩa cộng đồng 

Những người sống trong cộng đồng đoàn kết lao động sản xuất và các hoạt động khác vì một số lợi ích chung, đối mặt với những vấn đề chung và có những nhu cầu chung. Trong quá trình này, một số chuẩn mực hành vi, lối sống và ý thức cộng đồng đã được hình thành, chẳng hạn như truyền thống văn hóa đồng bào, phong tục dân gian, cảm giác thân thuộc, v.v. Chúng tạo nên sức mạnh bền vững của văn hóa cộng đồng.

Nội dung cốt lõi của cộng đồng là các hoạt động xã hội khác nhau và sự tương tác của những người trong cộng đồng. Con người tương tác với nhau trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống hàng ngày, hình thành nhiều mối quan hệ khác nhau, và do đó tập hợp lại với nhau hình thành các lĩnh vực bổ sung khác nhau.

Ứng tuyển ngay: Việc làm Chuyên viên tư vấn

5. Các cộng đồng được tổ chức theo nhiều cách khác nhau.

Mọi cộng đồng đều được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của các thành viên, nhưng họ hoạt động khác nhau dựa trên nền văn hóa, tôn giáo và kinh nghiệm khác của các thành viên. Ví dụ, mặc dù nhà thờ của người Mỹ gốc Phi thường được hiểu là đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục sức khỏe và công bằng xã hội cho cộng đồng đó, nhưng không phải tất cả các cơ sở tín ngưỡng như nhà thờ Hồi giáo hoặc chùa Phật giáo đều được tổ chức và hoạt động theo cùng một cách.

Tìm hiểu tổ chức cộng đồng

Di cư toàn cầu đã dẫn đến nhiều loại cộng đồng dựa trên nhu cầu và mong muốn của mọi người về cảm giác tin cậy, thuộc về, an toàn và quan tâm lẫn nhau. Ví dụ, một nhóm người nhập cư mới có thể hình thành một cộng đồng xung quanh nhu cầu của họ để vận động để cơ quan thực thi pháp luật đối xử tốt hơn. Một nhóm khác có thể thành lập một cộng đồng xung quanh nhu cầu hướng dẫn tâm linh của họ. Cái trước có thể không giống một cộng đồng như chúng ta tưởng tượng, trong khi cái thứ hai có thể sẽ như vậy.

Ý nghĩa của cộng đồng đòi hỏi nhiều suy nghĩ và cân nhắc hơn chúng ta thường đưa ra. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và các nhà hoạch định chính sách phải nắm bắt sự phức tạp này - bao gồm cả những tác động quan trọng của cộng đồng đối với sức khỏe và hạnh phúc - khi họ cố gắng hiểu và tạo ra thay đổi xã hội.

Isocial là gì? Tính năng, yếu tố, thành phần từ Social Media

Sự phát triển của internet, của content kiến chúng ta có nhiều thông tin về social. Tuy nhiên nhiều người không thực sự biết được Isocial là gì? 

Isocial là gì? 

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-