Quay lại

Khám phá chi tiết về đánh giá chỉ số KPI của ngân hàng BIDV

Tác giả: Nga Nguyễn

Ngân hàng BIDV dùng các chỉ số cân bằng và KPI để thực hiện đánh giá năng lực, hiệu suất hoạt động của nguồn nhân lực trong toàn chuỗi các chi nhánh. Mỗi chi nhánh có thể có các chỉ tiêu đo lường khác nhau. Vậy KPI của ngân hàng BIDV có điểm gì đặc biệt? Hãy cùng timviec365.vn tìm hiểu chi tiết về chỉ số đo lường KPI theo tiêu chuẩn của ngân hàng BIDV nhé.

1. Tổng quan về chỉ số KPI của ngân hàng BIDV

KPI của ngân hàng BIDV được hiểu đơn giản là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc theo khung đo lường tiêu chuẩn chỉ tiêu của ngân hàng BIDV. KPI không chỉ được đặt ra cho các cá nhân mà còn thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lý cũng như hiệu suất hoạt động của các chi nhánh ngân hàng BIDV.

Tầm quan trọng của KPI trong ngân hàng BIDV

Với phương châm con người là nguồn lực cốt lõi, là giá trị cạnh tranh của doanh nghiệp vì thế việc đánh giá và phát triển hệ thống nguồn nhân lực luôn là vấn đề trọng tâm mà BIDV đặt ra. 

Để có thể đánh giá toàn diện nhân lực thì BIDV sử dụng bộ công cụ chuẩn để đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân cũng như hội nhóm. Việc sử dụng KPI cũng được xem là hệ số hiệu quả cốt yếu trong hoạt động này.

Thông qua việc triển khai đánh giá chỉ số KPI ngân hàng BIDV đã có được hiệu quả trong việc đánh giá năng lực cán bộ theo khung chuẩn và xem đó như một cơ sở để xem xét, khen thưởng, bổ nhiệm hay phát triển hệ thống nhân sự, xây dựng đề xuất những phương án kế hoạch phù hợp.

Với mỗi chi nhánh khác nhau, hệ thống chỉ tiêu đo lường KPI các vị trí cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu phân bổ, kế hoạch triển khai ở từng chi nhánh và trong những khoảng thời gian nhất định.

2. Nguyên tắc BIDV thường triển khai để đo lường đánh giá KPI

Chỉ số KPI của BIDV thường đo lường cụ thể hóa hiệu suất qua 4 tiêu chí chính là tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và phát triển con người. Việc đánh giá KPI sẽ được hiện thực hóa dựa trên kết quả thực hiện công việc thực tế so với mục tiêu đặt ra ban đầu.

Những nguyên tắc đánh giá KPI của ngân hàng BIDV

Một số nguyên tắc đánh giá KPI cụ thể mà một chi nhánh ngân hàng BIDV thường đặt ra bao gồm:

- Tầm nhìn KPI chỉ thể hiện kết quả cuối cùng của công việc bằng một con số tương đối, nó không thể hiện được quá trình thực hiện công việc cũng như cách thức triển khai hay thực hiện công việc.

- Với các khía cạnh thời gian, chi phí, số lượng và hiệu quả đạt được để đánh giá hiệu suất cuối cùng của một công việc mục tiêu được đề ra. Các cán bộ, lãnh đạo thực hiện xây dựng KPI đánh giá cần xem xét đánh giá công việc thực tế nên đề cao khía cạnh nào để tăng tính công bằng chi chỉ tiêu.

- Để đánh giá KPI mình bạch thì cán bộ và nhân viên của KPI phải thống nhất về cách xác định phương thức theo dõi, đo lường cụ thể cũng như đặt ra các mục tiêu phù hợp với từng vị trí công việc.

- Với một quy trình đánh giá KPI cần được triển khai tới các vị trí để có thể đánh giá hiệu quả hơn. Bên cạnh việc đánh giá qua chỉ số KPI thì BIDV cũng gắn các phương pháp như thẻ điểm cân bằng để có thể tối ưu hóa hiệu quả cũng như đánh giá nhân lực một cách chính xác nhất.

Xem thêm: KPI trong ngân hàng là gì? Cách đạt KPI trong ngân hàng

3. Những chỉ tiêu đo lường chỉ số KPI của ngân hàng BIDV

Với các chỉ tiêu cụ thể trong mảng tài chính, một mức KPI mục tiêu có thể được đặt ra từ những điểm liên quan tới tín dụng, số khách hàng mới, tỷ lệ hài lòng khách hàng. Bên cạnh đó cũng có nhiều khung chỉ tiêu cụ thể được đặt ra cho từng chi nhánh.

KPI của ngân hàng BIDV được đo lường qua khung chỉ tiêu cụ thể

3.1. KPI dành cho một chi nhánh của BIDV

Với một chi nhánh có thể đánh giá KPI qua những chỉ tiêu cụ thể, trong một khoảng thời gian cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phần trăm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra, với các nghiệp vụ cụ thể như: số lượng khách hàng mới tăng thêm, số lượng khách hàng trung thành mới, kết quả thực hiện chương trình thu hút khách hàng.

- Tỷ lệ huy động vốn bình quân, tỷ lệ dư nợ bình quân, tỷ lệ giữ chân khách hàng, tỷ lệ doanh thu thuần dịch vụ, tỷ lệ nợ xấu phát sinh.

- Tỷ lệ hoạt động hiệu quả của quy trình nội bộ, tỷ lệ nhân viên tham gia đào tạo nâng cao, tỷ lệ nhân viên được tăng lương, tỷ lệ nhân viên được khen thưởng, tỷ lệ nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Tỷ lệ hài lòng, khiếu nại của khách hàng, tỷ lệ hài lòng của cán bộ nhân viên đối với chi nhánh.

Bên cạnh đó còn rất nhiều các chi tiêu cụ thể khác được đặt ra để có thể tổng hợp và cho ra được KPI thực tế cuối cùng thể hiện hiệu suất hoạt động của chi nhánh trong kỳ.

3.2. Xây dựng đánh giá KPI cho cá nhân làm việc tại BIDV

Với các cá nhân đảm nhiệm vị trí công việc khác nhau, KPI cũng được đo lường qua những chỉ tiêu khác nhau. Với cấp quản lý KPI sẽ dựa trên khả năng thực hiện công việc cá nhân và kết quả hoạt động của bộ phận.

KPI của ngân hàng BIDV đối với vị trí công việc khác nhau

3.2.1. Vị trí các cấp quản lý trong chi nhánh BIDV

Đối với cán bộ quản lý chi nhánh cụ thể là vị trí quản lý khách hàng cũng được đánh giá hiệu quả thực hiện công việc qua KPI và được đặt ra cụ thể bởi từng chi nhánh khác nhau. 

KPI của vị trí quản lý khách hàng có thể có bao gồm kết quả hoạt động cá nhân và kết quả hoạt động bộ phận khách hàng của chi nhánh BIDV.

Những chỉ tiêu được xem xét đo lường bao gồm: Tỷ lệ huy động vốn, tỷ lệ phát triển khách hàng cá nhân, tỷ lệ phát triển khách hàng tín dụng trong đó có tỷ lệ ghi nợ, thẻ tín dụng, tỷ lệ khoản vay. Tỷ lệ đưa ra các đề xuất phát triển dịch vụ mới, tỷ lệ thống kê báo cáo hay tỷ lệ hiệu quả hoạt động quản lý nội bộ phòng ban.

3.2.2. KPI cho nhân viên tín dụng trong ngân hàng BIDV

Đối với mỗi nhân viên tín dụng thì chỉ tiêu đo lường KPI được đặt ra dựa trên những mảng công việc chính và tỷ lệ khả năng thực hiện công việc. Qua đó cá nhân có thể thể hiện được năng lực, có một môi trường thúc đẩy phát triển năng lực của bản thân.

KPI cho nhân viên tín dụng của BIDV có thể được đo lường qua các chỉ tiêu như: Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu khách hàng mới, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu nợ tín dụng, tỷ lệ hoàn thành báo cáo, hoàn thành công việc của cấp trên đề ra, tỷ lệ thời gian xử lý hồ sơ.

Chỉ tiêu đo lường KPI của ngân hàng BIDV áp dụng cho nhân viên

Bên cạnh đó có một số chỉ tiêu đánh giá như: Tỷ lệ hiệu quả hoạt động được đánh giá bởi quản lý, chỉ tiêu đánh giá sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

4. Quy trình cơ bản đánh giá KPI của BIDV

Quy trình xây dựng hệ thống bộ chỉ tiêu KPI của ngân hàng BIDV được lượng hóa cụ thể theo từng vị trí và thực hiện đánh giá theo quy trình gồm những bước chính sau đây:

- Bước 1: Xác định công việc chính của các vị trí cán bộ nhân viên khác nhau. Bước này cần được thống nhất và xác nhận bởi cá nhân đó để đảm bảo được tính chính xác ban đầu.

- Bước 2: Đặt ra các mục tiêu cụ thể của từng mảng công việc, của từng vị trí. Bước này có thể dựa trên kết quả của các kỳ trước hoặc định hướng một mục tiêu mới, cao hơn tùy thuộc vào định hướng của BIDV cho từng chi nhánh, từng thời kỳ.

- Bước 3: Xác định các chìa khóa chính về chỉ tiêu của KPI để đo lường các mục tiêu. Ở bước này cần có chỉ tiêu đo lường cụ thể và hình thành cách thức theo dõi tổng hợp kết quả đạt được.

KPI của ngân hàng BIDV được xem xét đánh giá theo quy trình

- Bước 4: Bước cuối cùng này chính là xác định kết quả cuối cùng KPI của cá nhân, bộ phận, chi nhanh. Thực hiện so sánh KPI thực tế và KPI mục tiêu để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nguồn nhân lực. Qua đó BIDV có thể thực hiện các chính sách khen thưởng, phạt hay bổ sung, thay đổi các vị trí việc làm.

5. Một số lưu ý và biện pháp quản lý KPI hiệu quả tại BIDV

Việc nâng cao chất lượng của bộ khung chỉ tiêu đánh giá KPI là rất cần thiết đối với ngân hàng BIDV. Bên cạnh đó vấn đề thu thập chỉ số và đánh giá KPI một cách tối ưu tiết kiệm chi phí nhưng mang lại hiệu quả cao cũng là một vấn đề mà BIDV cần nghiên cứu và phát triển.

Ngân hàng BIDV cũng có thể nâng cao hiệu quả đánh giá KPI bằng cách sử dụng các phần mềm KPI. Thông qua cách thức này, việc đánh giá KPI sẽ không còn nhiều khó khăn, cũng như tiêu tốn quá nhiều nguồn lực nữa.

Sử dụng phần mềm KPI có lẽ là cách thức mà không chỉ BIDV mà các doanh nghiệp cũng nên áp dụng để có được một quy trình đánh giá KPI hợp lý mà mang tính hiệu quả cao. Những doanh nghiệp không chú trọng việc đặt ra KPI cũng có thể đơn giản hóa các bước , ứng dụng phần mềm KPI để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

KPI của ngân hàng BIDV và những lưu ý cần biết

Với những thông tin cần thiết về việc đánh giá KPI của ngân hàng BIDV mà timviec365.vn đã cung cấp ở trên hy vọng bạn đã có thể có được một số thông tin hữu ích để phục vụ cho mục đích tìm hiểu của mình.

Mẫu đánh giá nhân viên theo KPI

Tham khảo thêm về những mẫu đánh giá nhân viên theo KPI để biết được chi tiết về phương thức đánh giá này bạn nhé.

Mẫu đánh giá nhân viên theo KPI

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-