Quay lại

Báo cáo nghiên cứu khả thi và cách lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Tác giả: Vũ Thoa - 24/10/2020

Báo cáo nghiên cứu khả thi chính là một trong những tài liệu được sử dụng để có thể thực hiện việc trình bày những nội dung trong quá trình nghiên cứu, tính khả thi và tính hiệu quả của bất cứ công trình nghiên cứu nào. Tìm hiểu về nội dung và cách để làm báo cáo nghiên cứu khả thi để sử dụng khi cần thiết.

Việc làm Xây dựng

1. Định nghĩa về Báo cáo nghiên cứu khả thi

Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được viết đầy đủ là Feasibility Research Repport, đây là một văn bản tài liệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm nghiên cứu tính khả thi và tính hiệu quả của công việc.

Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng chính là một tài liệu được sử dụng để trình bày tất cả những nội dung mang tính chất nghiên cứu một cách sơ bộ, vạch rõ xem tính chất cần thiết và tính hiệu quả của đầu tư xây dựng, từ đó mà các nhà đầu tư xây dựng hoặc những bên có liên quan có thể dựa vào đó để xem xét, đưa ra được những quyết định đối với các chủ trương phù hợp.

Báo cáo nghiên cứu khả thi là văn bản, tài liệu nghiên cứu về tính hiệu quả các các dự án
Báo cáo nghiên cứu khả thi là văn bản, tài liệu nghiên cứu về tính hiệu quả các các dự án

Trong quá trình đầu tư xây dựng thì các chủ đầu tư sẽ cần phải tiến hành nghiên cứu và lập ra các báo cáo nghiên cứu khả thi để có thể dễ dàng đầu tư phù hợp đối với các yêu cầu của dự án. Những nhà đầu tư khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần phải đảm bảo tuân thủ đúng với quy định của pháp luật.

Việc làm Hoạch định - Dự án

2. Quy định về nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi

Tại Điều số 54 của Bộ Luật Xây dựng được ban hành năm 2014 đã quy định đối với nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

- Thiết kế cơ sở: đảm bảo đạt được các mục tiêu phù hợp đối với các công trình nằm trong dự án. Trong đó, người lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung thông tin sau:

Quy định về nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi
Quy định về nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Vị trí, phương hướng, quy mô, phân loại,... công trình xây dựng.

+ Các phương án áp dụng trong công nghệ và kỹ thuật, kết hợp cùng với các thiết bị hỗ trợ cần thiết.

+ Các giải pháp trong vấn đề kiến trúc, thông tin của công trình (diện tích mặt bằng, các lát cắt công trình, các thông số về kích thước, hình ảnh về mặt đứng của công trình đó, kết cấu công trình).

+ Các giải pháp trong các vật liệu xây dựng, chi phí ước tính được sử dụng để triển khai xây dựng công trình.

+ Các phương án để kết nối các cơ sở hạ tầng trong và ngoài, các phương án giải pháp phòng chống hiện tượng cháy nổ.

+ ...

- Chủ chương và mục tiêu đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi cần nêu rõ địa điểm, quy mô và các thông tin khác của dự án
Báo cáo nghiên cứu khả thi cần nêu rõ địa điểm, quy mô và các thông tin khác của dự án

- Khả năng sử dụng và khai thác hiệu quả đối với: tài nguyên, các trang thiết bị, các công nghệ kỹ thuật, các hạ tầng, những yêu cầu, thời gian, phương án để tiến hành giải phóng mặt bằng.

- Tác động của việc thu hồi đất đai, tái định cư,...

- Bối cảnh, hiện trạng của các khu vực.

- Thông tin những dự án liên quan mà có những tác động tới những yếu tố: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận... những thông tin về tác động tích cực cũng như là những tác động có phần tiêu cực của dự án.

- Các mục tiêu của dự án. Cần phải xác định được mục tiêu cụ thẻ và mục tiêu tổng quát.

Mục tiêu của dự án cần được nêu rõ trong báo cáo nghiên cứu khả thi
Mục tiêu của dự án cần được nêu rõ trong báo cáo nghiên cứu khả thi

Trong đó:

+ Mục tiêu cụ thể: Các vấn đề và các thực trạng, số lượng, quy mô, công suất, hiệu quả, thời gian hoàn thành của các dự án.

+Mục tiêu tổng quát: Dự án có đóng góp như thế nào trong mục tiêu phát triển chung của đất nước, những tác động tích cực và lợi ích thiết thực mà dự án mang lại cho nền kinh tế và xã hội của đất nước, của các địa phương và trong các lĩnh vực khác.

- Các phương án hỗ trợ và bồi thường của chủ đầu tư đối với người dân có đất liên quan tới dự án.

- Nêu rõ về tổng vốn đầu tư: vốn lưu động, vốn đầu tư,...

Tuyển dụng chuyên viên phát triển dự án

3. Hướng dẫn cách để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Hướng dẫn các để lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Hướng dẫn các để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Để lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì trước tiên các bạn cần phải xác định rõ các thông tin liên quan tới dự án đang nghiên cứu, sau khi đã thu thập các thông tin cần nghiên cứu thì các bạn tiến hành nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu cho tới khi thể hiện các kết quả trên báo cáo cần phải có sự chính xác.

Dưới đây là những thông tin hướng dẫn các bạn làm báo cáo nghiên cứu khả thi:

3.1. Nêu rõ các thông tin của dự án

Những thông tin cơ bản của các dự án đang được nghiên cứu tính khả thi cần được tiến hành nêu rõ ràng, các vấn đề cần được đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi cần nêu rõ các thông tin của dự án
Trong báo cáo nghiên cứu khả thi cần nêu rõ các thông tin của dự án

- Nêu chính xác tên của dự án đang được nghiên cứu.

- Nêu chính xác tên của các đơn vị, cơ quan Nhà nước thực hiện ký hợp đồng đầu tư với nhà đầu tư.

- Nêu chính xác tên của đơn vị thực hiện việc chuẩn bị các dự án hoặc là các nhà đầu tư có thể tự đưa ra đề xuất đối với dự án mà họ đang triển khai.

- Nêu rõ các đặc điểm của dự án, quy mô hoạt động của dự án, nêu rõ công suất của dự án, nêu rõ về thông số diện tích của dự án.

- Cùng với đó, những thông tin về yêu cầu kỹ thuật của các dự án cần phải được nêu rõ ràng, thông tin về tổng số vốn được sử dụng để đầu tư, tên của loại dự án, thời gian thực hiện hợp đồng của dự án.

- Nêu rõ những ưu đãi về đầu tư trong báo cáo...

3.2. Nêu rõ những căn cứ để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Nêu rõ những căn cứ để lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Nêu rõ những căn cứ để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi, các bạn cần phải tiến hành liệt kê ra các căn cứ, đó chính là những văn bản về mặt pháp lý để có thể dựa vào đó mà làm căn cứ đối với báo cáo nghiên cứu khả thi. Những căn cứ mà chúng ta cần sử dụng để thực hiện nghiên cứu và kết luận kết quả và đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

- Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư về việc hướng dẫn việc triển khai các dự án.

- Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư có sự liên quan đối với những ngành nghề, các lĩnh vực đầu tư.

- Những Nghị quyết hoặc là các Quyết định đưa ra nhằm để phê duyệt những những dự án được quy hoạch mà có liên quan tới dự án đang được nghiên cứu.

- Những quyết định hoặc những văn bản được ban hành bởi các cấp, những quyết định này áp dụng cho quá trình lập báo cáo, quá trình thẩm định dự án.

Tìm việc

Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ giúp cho việc đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của việc triển khai dự án đang trong quá trình thẩm định, từ đó mà các nhà đầu tư sẽ có phương án để đánh giá chính xác và kế hoạch để đầu tư sao cho phù hợp.

Market research là gì

Ngoài những nghiên cứu về tính khả thi trong xây dựng thì các bạn khi nghiên cứu bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải tuân thủ theo đúng những quy định để đảm bảo kết quả nghiên cứu được chính xác. Ngoài nghiên cứu về tính khả thi của các dự án xây dựng thì các bạn cũng có thể tham khảo về nghiên cứu thị trường qua thông tin bài viết sau.

Market research là gì

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý