Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì và những quy định cần nắm bắt

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Những hoạt động đấu thầu sẽ đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho nhà thầu và chủ đầu tư thực hiện công trình tuy nhiên không phải chủ thể nào cũng hiểu rõ kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì và có quy định như thế nào? Hãy tham khảo ngay bài viết hết sức thú vị sau đây của timviec365.vn để nắm rõ thêm thông tin về nội dung này nhé!

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì và quy định cần biết?

1.1. Bạn hiểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được hiểu là bản kế hoạch được tiến hành theo quy định trong điều 34 của Luật Đấu thầu, nó chính là căn cứ, cơ sở để chọn lựa thầu cũng như phê duyệt dự án. Đấu thầu được xem là một quy trình để chọn lựa nhà thầu đàm phán thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng hỗ trợ cung cấp những dịch vụ, mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn,.. chọn lựa nhà đầu tư ký kết hợp đồng cũng như tiến hành dự án đầu thư theo một hình thức đối tác công tư.

1.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quy định cần nắm bắt

1.2.1. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa trên nguyên tắc nào?

Việc tuân thủ theo nguyên tắc luôn là yếu tố cần thiết đối với bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào và việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng có những nguyên tắc riêng của nó:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho tất cả những dự toán mua sắm và bộ dự án. Trong trường hợp chưa có đầy đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho tất cả dự toán mua sắm hoặc bộ dự án thì lập kế hoạch cho một hay một vài gói thầu để tiến hành trước.

- Cần phải ghi rõ về nội dung, số lượng gói thầu trong kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

- Cần phải căn cứ vào cơ sở trình tự thực hiện, tính chất kỹ thuật, quy mô gói thầu, bảo đảm tính đồng bộ của dự toán mua sắm và bộ dự án hợp lý trong việc phân chia dự toán mua sắm, dự án thành những gói thầu.

Nguyên tắc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.2.2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần có căn cứ nào?

Ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc trên khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì cũng phải cân nhắc xem xét các căn cứ sau đây. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được lập ra ngay khi xuất hiện quyết định phê duyệt dự toán mua sắm, dự án hay có thể diễn ra đồng thời quá trình lập dự toán mua sắm, dự án hay trước khi có quyết định đối với gói thầu phê duyệt dự án cần phải tiến hành trước thời điểm có quyết định để phê duyệt dự án.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án có những căn cứ sau:

- Tài liệu có liên đến giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định về phê duyệt dự án. Cần tiến hành trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần theo căn cứ quyết định của người đứng đầu trong đơn vị trong các trường hợp chưa xác định rõ chủ đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

- Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nguồn vốn cho dự án.

- Đối với các dự án dùng vốn vay ưu đãi và vốn hỗ trợ phát triển chính thức điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

- Các văn bản pháp lý có sự liên quan.

Căn cứ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Căn cứ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên có các căn cứ sau:

- Tiêu chuẩn, phương tiện làm việc, định mức trang thiết bị của đơn vị và cán bộ, cơ quan và tổ chức, công viên chức, phương tiện, trang thiết bị làm việc hiện cần mua bổ sung, thay thế mua sắm mới phục vụ dành cho công việc.

- Cần được phê duyệt quyết định mua sắm.

- Dự toán mua sắm thường xuyên và nguồn vốn được phê duyệt.

- Phê duyệt bởi Thủ tướng chính phủ  đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành

- Kết quả thẩm định giá có chức năng cung cấp dịch vụ báo giá, thẩm định giá của cơ quan và tổ chức có chức năng.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực dự thầu gồm những gì?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm nội dung nào?

2.1. Tên gói thầu

Tên gói thầu sẽ nói lên phạm vi, nội dung và tính chất công việc của gói thầu, thích hợp với các nội dung được nêu trong dự toán mua sắm, dự án. Đối với trường hợp gói thầu gồm có nhiều phần nội dung riêng biệt thì trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu rõ từng phần của nội dung cơ bản.

2.2. Giá gói thầu

Căn cứ vào dự toán hoặc tổng mức đầu tư để xác định được giá gói thầu đối với dự toán mua sắm, dự án mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đầy đủ tất cả, chính xác về chi phí để tiến hành gói thầu ngay cả chi phí, lệ phí, thuế, phí dự dòng nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nếu cần thiết thì giá gói thầu sẽ được cập nhất trong khoảng 28 ngày trước ngày mở đầu.

Đối với những gói thầu cung cấp về dịch vụ tư vấn lập những báo cáo nghiên cứu khá khi cũng như giá gói thầu được xác định trên căn cứ những thông tin theo bảng thống kê giá trung bình của những dự án đã tiến hành trong một khoảng thời gian xác định, ước tính trong mảng tổng đầu thư theo sơ bộ tổng mức đầu, định mức suất đầu tư. Đối với trường hợp gói thầu cần phải ghi rõ ràng về ước tính cho mỗi phần trong giá gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt.

Giá gói thầu
Giá gói thầu

2.3. Nguồn vốn

Cần phải nêu rõ chính xác về nguồn vốn cũng như phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để có thể thành toàn cho nhà thầu. Riêng đối với trường hợp dùng vốn vay ưu đãi và vốn hỗ trợ phát triển thì cần phải ghi rõ về cơ cấu cấu nguồn vốn gồm vốn đối ứng trong nước, vốn tài trợ hoặc tên tài trợ.

2.4. Thời gian tổ chức

- Thời gian để tiến hành tổ chức kế hoạch chọn lựa nhà thầu phải tính từ khi hồ sơ mời thầu phát sinh, hồ sơ yêu cầu ghi rõ theo tháng hay quý trong các năm.

- Đối với trường hợp đấu thầu có quy mô rộng áp dụng về thủ tục chọn lựa danh sách ngắn cũng như bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thời gian được tính khi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm phát sinh.

Nội dung gói thầu
Nội dung gói thầu

2.5. Loại hợp đồng và thời gian tiến hành hợp đồng

Cần phải tiến hành xác định rõ ràng loại hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hay hợp đồng theo thời gian để làm cơ sở lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, ký kết hợp đồng. Thời gian số ngày tính từ khi hợp đồng có hiệu lực tới những ngày bên hoàn thành nghĩa vụ chuẩn theo quy định được ghi trong hợp đồng trừ thời gian nghĩa vụ bảo hành nếu như có là thời gian tiến hành thực hiện hợp đồng.

Thời gian thực hiện gói thầu
Thời gian thực hiện gói thầu

Để đăng tải thông tin lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ được tiến thành theo quy trình gồm các bước sau:

- Bước 1: Bên mời thầu sẽ tiến hành việc đăng nhập vào trong hệ thống mạng đấu thầu của quốc gia. Bên mời thầu sẽ truy cập vào trang web có địa chỉ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp theo vào trang chủ nhập nút đăng nhập trên hệ thống và điển các thông tin cần thiết như cmt, mật khẩu của bên mời thầu.

- Bước 2: Nhập thông tin chi tiết đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sau khi đã tiến hành đăng nhập được thì click chọn mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu để điền thêm những thông tin cần tiết đối với kế hoạch chọn lựa nhà thầu để đăng tải chính xác theo như chỉ dẫn trong hệ thống và dự án, gói thầu được lưu thông tin đồng thời.

- Bước 3: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải

Khi quá trình nhập thông tin được hoàn tất thì tiến hành nhấn nút lệnh để quá trình đăng hoàn thiện, đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời gian 7 ngày làm việc đăng tải thông tin trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu kể từ ngày phát hành cho văn bản phê duyệt cũng như lựa chọn kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về quy định trong kế hoạch chọn lựa chọn nhà thầu là gì? Nếu như còn thắc mắc nào chưa hiểu rõ hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất và cập nhật trong bài viết. Đừng quên sử dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng để thuận lợi và dễ dàng hơn trong công việc, hẹn gặp lại bạn đọc trong những nội dung bổ ích kế tiếp đến từ timviec365.vn nhé.

Thông tin liên quan đến biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu thi công

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu thi công là gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo trong nội dung bài viết sau để nắm rõ!

Biên bản kiểm tra năng lực nhà thầu thi công

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý