Friday , 21/09/18
NEWS

Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động

Bạn đang muốn tìm hiểu về thông tin về các loại hợp đồng lao động, vậy hãy đồng hành cùng website https://timviec365.vn/ để cập nhập những thông tin mới nhất về các loại hợp đồng lao động.

Các loại hợp đồng lao động

Hiện tại, theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, hợp đồng được phân chia làm 3 loại sau:

các loại hợp đồng lao động

1. Loại Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn

2. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn

3. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo mùa vụ.

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động mà trong đó hai bên không xác định thời hạn. Thông thường, hình thức hợp đồng lao động này có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng lúc đó là thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Đây là loại hợp đồng lao động thường được áp dụng với các công việc có tính chất thường xuyên, lâu dài nhằm ổn định lực lượng lao động trong đơn vị sử dụng lao động. Ngoài ra, hình thức hợp đồng này có ưu điểm là tạo ra một môi trường tự do, các chủ thể có thể chủ động chấm dứt bất cứ khi nào với điều kiện tuân thủ các quy định của pháp luật.

các loại hợp đồng thử việc

3. Hợp đồng thời vụ

Đối với loại hợp đồng lao động có tính thời vụ thì thường được áp dụng trong các công việc có tính đột xuất, tạm thời mà thời hạn kết thúc là dưới 12 tháng hoặc trong trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác thì người sử dụng lao động có thể lựa chọn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để giao kết với người lao động.

Trong trường hợp, hợp đồng lao động xác định thời hạn, không xác định thời hạn hoặc theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc; thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng mới.

Còn trong trường hợp không ký kết hợp đồng mới, hợp đồng lao hợp đồng xác định thời hạn này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng theo mùa vụ này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp hình thức hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo Bộ luật lao động, người sử dụng lao động không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Hi vọng, với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động”. Hãy đồng hành cùng timviec365.vn để cập nhập những thông tin tuyển dụng mới nhất.

Tác giả: Seo I