Quay lại

Những thông tin xoay quanh hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Tác giả: Phạm Thu Phương

Xây dựng là một trong những lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với đời sống của toàn xã hội. Đây cũng đồng thời là ngành có khả năng gây ra rủi ro hàng đầu dành cho toàn bộ đối tượng từ thực hiện công việc đến sử dụng. Chính vì thế, để đảm bảo mức độ uy tín và an toàn của mỗi kiến trúc, hồ sơ quản lý chất lượng công trình đóng một vai trò thiết yếu để thẩm định điều này. Nếu các bạn đang cần tìm hiểu về loại hồ sơ này, hãy cùng đến với nội dung về quản lý chất lượng công trình trong bài viết của timviec365.vn nhé! 

1. Khái niệm hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Phụ lục III trong Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về vấn đề quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm các giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này, cụ thể như sau:

- Bảng kê các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng và các văn bản thẩm định và có điều kiện phải được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bản vẽ hoàn công (có danh sách các bản vẽ kèm theo).

- Kế hoạch và biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

- Văn bản xác nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa.

- Chứng nhận, công bố hợp quy tắc, cũng như thông báo tiếp nhận hồ sơ chứng nhận từ cơ quan chuyên môn; và chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Khái niệm hồ sơ quản lý chất lượng công trình

- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và giám sát trong quá trình vận hành.

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, công đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

- Kết quả thí nghiệm kiểm soát, kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu công trình (nếu có).

- Danh sách các thiết bị đã lắp đặt trong dự án.

- Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì dự án.

- Hồ sơ giải quyết công việc (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành các hạng mục trong danh sách dự kiến, trước khi công trình xây dựng được đưa vào sử dụng.

- Phụ lục những tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi công trình đưa vào sử dụng.

Những nội dung quan trọng

- Các văn bản / tài liệu / hồ sơ liên quan khác trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

- Thông báo kết quả nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và thông báo phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình, văn bản thỏa thuận, chấp thuận và xác nhận của cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền cũng có thể được yêu cầu, bao gồm các nội dung như:

- Di dân lòng hồ, khảo sát di tích lịch sử, văn hoá

- An toàn phòng cháy, chữa cháy và môi trường

- An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình và thiết bị công nghệ

- Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải xin phép xây dựng)

- Cho phép đấu nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan

Chi tiết về văn bản thỏa thuận

2. Mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm nội dung gì?

Một bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình hoàn chỉnh phải có hai phần là danh mục hồ sơ pháp lý và hồ sơ chất lượng.

2.1. Danh mục hồ sơ pháp lý

Đối với phần này, các hạng mục sẽ được liệt kê với các vấn đề như sau:

- Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành hạng mục móng đưa vào sử dụng

- Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trên công trường

- Báo cáo của nhà thầu về tiến độ Quy trình và chất lượng công trình

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

- Giao nhận thầu xây dựng (Mục số bao nhiêu)

- Hồ sơ năng lực của đơn vị thi công

- Hồ sơ năng lực của đơn vị thí nghiệm

- Hợp đồng của nhà thầu và đơn vị thí nghiệm

- Văn bản giao nhiệm vụ của doanh nghiệp, cơ sở xây dựng cho đội thi công XL (nếu có)

- Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

- Đăng ký chữ ký nhà thầu

- Đăng ký mẫu chữ ký nhân viên giám sát của Chủ đầu tư

- Biên bản bàn giao mặt bằng

- Quyết định thành lập cố vấn của ban an toàn vệ sinh môi trường

- Biên bản bàn giao mốc giới và vị trí thửa đất

Mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm nội dung gì?

- Công văn quyết định đầu tư hợp pháp của Chủ đầu tư trong quá trình thi công (Nếu có)

- Công văn của Đơn vị thi công gửi Chủ đầu tư trong quá trình thi công (Nếu bất kỳ)

- Công văn trả lời về việc xử lý công tác quản lý thiết kế tại hiện trường của TKTV trong quá trình thi công (nếu có)

- Danh mục thay đổi so với thiết kế xây dựng được duyệt

2.2. Hồ sơ chất lượng

Trong mục này của hồ sơ quản lý chất lượng công trình, nội dung sẽ bao gồm giấy chứng nhận, thi công xây dựng sản phẩm và thiết bị đầu vào của móng, chi tiết như sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm thép

- Giấy chứng nhận chất lượng Xi măng bê tông

- Thiết kế Thành phần cấp phối M200 đá 2 x 4:

+ Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu quyết toán)

+ Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng (ít nhất 3 ngày trước khi hạch toán phiếu)

+ Phiếu kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu hạch toán)

- Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 đá 1 x 2:

+ Phiếu kết quả thí nghiệm mẫu xi măng (Ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu tài khoản)

+ Phiếu kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu quyết toán)

+ Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu hạch toán)

- Bản thiết kế thành phần cấp phối vữa thi công M75:

+ Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu hạch toán)

+ Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng (ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu hạch toán)

- Phiếu thiết kế phối trộn vữa M75:

Hồ sơ chất lượng

+ Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng (Ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu hạch toán)

+ Kết quả thí nghiệm mẫu cát vàng ( ít nhất 3 ngày trước khi lập phiếu tài khoản)

Ngoài ra, trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hệ thống biên bản nghiệm thu vật liệu cuối cùng cho phần móng cũng là một nội dung không thể thiếu. Các vật liệu phải được thống kê với các chi tiết như sau:

- Thép các loại:

+ Biên bản nghiệm thu đưa vật tư, cấu kiện vào sử dụng

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu

+ Biên bản lấy mẫu từ hiện trường

+ Nghiệm thu cơ lý thép

- Xi măng PC:

+ Biên bản nghiệm thu đưa vật tư, cấu kiện vào sử dụng

+ Đơn đề nghị nghiệm thu

+ Biên bản lấy mẫu hiện trường

+ Kết quả thử nghiệm mẫu xi măng

- Cát vàng:

+ Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng vật tư, cấu kiện

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu

+ Biên bản mẫu hiện trường

+ Nghiệm thu mẫu cát vàng

- Đá 1 x 2:

+ Biên bản nghiệm thu vật tư cấu kiện

+ Đơn đề nghị nghiệm thu

+ Biên bản hiện trường

+ Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm

- Đá 2 x 4:

Nghiệm thu các loại vật liệu

+ Biên bản nghiệm thu đưa vật liệu, cấu kiện vào sử dụng

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu

+ Biên bản lấy mẫu hiện trường

+ Kết quả thí nghiệm mẫu đá dăm

- Gạch xây:

+ Biên bản nghiệm thu vật tư, cấu kiện đưa vào sử dụng

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu

+ Biên bản lấy mẫu hiện trường

+ Kết quả thí nghiệm cường độ gạch

Ngoài ra, các bạn cũng cần có các biên bản nghiệm thu công tác cho từng nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như xây tường, bể phốt, trát, lát bóng bể phốt,... Để có một bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình hoàn chỉnh, chỉ cần thực hiện đầy đủ các bước: Bàn giao mặt bằng, bàn giao mốc tâm (tọa độ), lấy mẫu vật liệu.

Tiếp đến là nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng, biên bản nghiệm thu khi đổ bê tông (sắt, ván khuôn,...). Cuối cùng là các biên bản nghiệm thu nội bộ, biên bản nghiệm thu công việc (Bê tông, xây, ốp, lát, trát,...) và phiếu yêu cầu nghiệm thu.

Hy vọng rằng nội dung chia sẻ về hồ sơ quản lý chất lượng công trình trong bài viết của timviec365.vn sẽ giúp các bạn có những hiểu biết đúng đắn về vấn đề này, cũng như sẽ áp dụng thật chính xác vào công việc trong tương lai nhé!

Khái niệm hồ sơ bệnh án

Ngoài hồ sơ quản lý chất lượng công trình, một loại văn bản khác mà bất kể ai cũng phải biết chính là hồ sơ bệnh án. Nếu các bạn chưa am hiểu về khái niệm này, hãy tìm hiểu bằng cách nhấn vào đường dẫn dưới đây.

Khái niệm hồ sơ bệnh án

Ngoài hồ sơ quản lý chất lượng công trình, một loại văn bản khác mà bất kể ai cũng phải biết chính là hồ sơ bệnh án. Nếu các bạn chưa am hiểu về khái niệm này, hãy tìm hiểu bằng cách nhấn vào đường dẫn dưới đây.

Khái niệm hồ sơ bệnh án

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-