Quay lại

Hội đồng nhân dân là gì? Những điều bạn cần biết về hội đồng nhân dân

Tác giả: Lưu Thu Trang

Được thành lập đầu tiên năm 1946, Hội đồng nhân nhân đã trở thành cơ quan đại biểu rất quan trọng và quen thuộc trong đời sống nhân dân Việt Nam. Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra, có chức năng quan trọng nhất là đưa ra mọi quyết định hướng đến lợi ích tối ưu nhất của nhân dân. Vậy Hội đồng nhân dân là gì? hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. Hội đồng nhân dân là gì?

1.1. Khái niệm

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, từ cấp xã tới cấp tỉnh, nằm trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời quyết định các vấn đề của địa phương do luật định.

Hội đồng nhân dân là gì

Hội đồng nhân dân ra đời nhằm bảo đảm mối liên hệ giữa Trung ương và địa phương, đồng thời đảm bảo việc thực thi các chính sách, chỉ đạo từ các cơ quan thẩm quyền.

1.2. Thẩm quyền

Là một cơ quan quyền lực đứng đầu của địa phương, hội đồng nhân dân sẽ đưa ra những quyết định, chủ trương quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp nhân dân an cư lạc nghiệp, đời sống vật chất ổn định và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, chú trọng quan tâm hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, giúp nhân dân vui khỏe, hăng hái lao động, yêu đời, yêu quê hương đất nước. Kiên quyết xóa bỏ các tệ nạn xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tuyên truyền cho nhân dân những thông tin đúng đắn và kịp thời, củng cố an ninh quốc phòng cho địa phương trước những thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân cũng sẽ thực hiện quyền giám sát đối với các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Hội đồng nhân dân sẽ giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và cả công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân có quyền đưa ra kiến nghị, đề nghị, yêu cầu hoặc chất vấn các cơ quan hành pháp về vấn đề nào đó chưa rõ ràng hoặc vi phạm pháp luật. Đồng thời tố cáo, khiếu nại nếu có bằng chứng về các hành vi đó.

1.3. Nhiệm vụ

Theo quy định tại Điều 113 – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ đó là giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Các đại diện của hội đồng nhân dân phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành các quy định của nhà nước. 

Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân sẽ giám sát toàn bộ các lĩnh vực trong địa phương như giáo dục, y tế, văn hóa giáo dục, kinh tế xã hội, văn hóa văn nghệ,  thông tin tuyên truyền, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, an ninh quốc phòng, chính sách dân tộc và tôn giáo,..

Liên hệ chặt chẽ với các cấp địa phương để nắm bắt tình hình thực tế, thu thập các thắc mắc, đề nghị, bức xúc của nhân dân để trả lời và giải quyết sao cho thỏa đáng. Thực hiện tiếp xúc với nhân dân để nắm rõ đời sống nhân dân địa phương và khiến dân tin tưởng.

1.4. Cơ cấu tổ chức

Đại biểu hội đồng nhân dân do dân tín nhiệm bầu ra, qua một thời gian làm việc, sẽ tiến hành bầu chọn lại. Người đứng đầu hội đồng chính là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Hệ thống cơ cấu hội đồng nhân dân các cấp:

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch. 

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có ba ban: Ban pháp chế, Ban kinh tế và ngân sách, Ban văn hoá – xã hội, những địa phương có nhiều dân tộc sinh sống sẽ có thêm Ban dân tộc. 

Hội đồng nhân dân cấp huyện có hai ban: Ban kinh tế – xã hội và Ban pháp chế.

1.5. Các hình thức hoạt động

Hội đồng nhân dân có những kỳ họp đều đặn thường niên. 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân: đây là kỳ họp phổ biến nhất, và là kỳ họp duy nhất để đưa ra quyết định mang tính pháp lý và có hiệu lực. 

Ngoài ra còn có thêm những hình thức khác như :

Thông qua hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân

Thông qua hoạt động của các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân

Thông qua hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Kết quả của kỳ họp sẽ được xác minh là có hiệu lực khi có dấu và chữ ký của Chủ tịch hội đồng nhân dân.

1.6. Nhiệm kỳ

Mỗi khóa hội đồng nhân dân được bầu ra sẽ kết thúc sau 5 năm làm việc, sau đó nhân dân tiến hành tiếp tục bầu chọn khóa mới. Hội đồng nhân dân được thành lập vì nhân dân, làm việc và thực hiện các chính sách vì nhân dân, vì vậy tất cả đều phải lấy dân làm gốc, làm tiền đề cho mọi quyết định.

2. Hội đồng nhân dân có vai trò và chức năng gì?

Các đại biểu của Hội đồng nhân dân có vai trò quan trọng trong công cuộc chăm lo và phát triển đời sống nhân dân cũng như đảm bảo việc thực thi các chính sách và quy định của nhà nước. Hội đồng nhân dân có trụ sở tại mỗi địa phương, vậy nên các đồng chí trong tổ chức sẽ là người trực tiếp gần dân, tiếp xúc với dân và thấu hiểu nhân dân nhiều nhất. Họ sẽ trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, giúp đời sống nhân dân được đảm bảo an toàn. Trong những trường hợp có ảnh hưởng lớn tới đông đảo nhân dân, các cơ quan hội đồng sẽ thay mặt nhân dân bày tỏ ý chí nguyện vọng đến các cấp lãnh đạo nhà nước để kịp thời củng cố.

Vai trò và chức năng của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân có chức năng chịu sự giám sát và chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời chịu sự hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ trong mọi việc và quyết định đưa ra.

3. Các tiêu chuẩn và yêu cầu để trở thành đại biểu hội đồng nhân dân

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp Việt Nam, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung là đưa đất nước phát triển phồn thịnh, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Không được đồng thời có nhiều quốc tịch tại nhiều quốc gia khác nhau, chỉ được phép có một quốc tịch duy nhất là Việt Nam.

Những yêu cầu để trở thành đại biểu của Hội đồng nhân dân

Có phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, noi gương theo những đức tính tốt đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của nhà nước, sống và làm việc theo pháp luật. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, các tệ nạn cậy chức cậy quyền.

Đáp ứng yêu cầu về trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ sức khỏe, năng lực và kinh nghiệm cũng như uy tín để thực hiện nhiệm vụ 

Gần dân, chăm lo cho dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có phương án giải quyết. Phấn đấu để dân tin, dân yêu quý, dân tín nhiệm. 

Trên đây là tất cả những điều bạn cần biết về thắc mắc hội đồng nhân dân là gì. Đây là cơ quan tổ chức vô cùng quan trọng trong cơ cấu bộ máy nhà nước, là cơ quan thể hiện đúng nhất mục tiêu nhà nước của dân do dân và vì dân của đất nước ta.

Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống cơ quan hành pháp của Việt Nam

Bạn đã từng nghe nói đến cơ quan hành pháp chưa? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn tất cả thắc mắc về cơ quan hành pháp là gì, hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay ở Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Cơ quan hành pháp là gì

Bạn đã từng nghe nói đến cơ quan hành pháp chưa? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn tất cả thắc mắc về cơ quan hành pháp là gì, hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay ở Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Cơ quan hành pháp là gì

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-