Quay lại

Mức lương thử việc của người lao động được tính như thế nào?

Tác giả: Timviec365.vn

Bất cứ người lao động nào cũng đều rất quan tâm đến các vấn đề liên quan tới quyền lợi của mình trong quá trình làm việc. Đó là các vấn đề như mức lương thử việc, thời gian thử việc và các chế độ có liên quan trực tiếp tới các vấn đề tăng lương hay đóng bảo hiểm. Ngay tại bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật rõ về các vấn đề này bạn nhé.

Việc làm Lương cao

1. Những quy định mới nhất về hợp đồng thử việc dành cho người lao động

1.1. Những quy định chung về hợp đồng thử việc

Căn cứ vào điều số 26 của Bộ Luật lao động, cụ thể là Luật 10/2012/QH13 có quy định về hợp đồng thử việc như sau:

Tìm hiểu thêm: mẫu hợp đồng thử việc

Những người đang sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận đối với các vấn đề làm thử việc khi mới bắt đầu tiếp nhận công việc; về quyền và nghĩa vụ của đôi bên trong suốt quá trình thử việc. Nếu như có các thỏa thuận khác về vấn đề thử việc phát sinh thì hầu hết tất cả các bên đều có thể tiến hành việc ký kết hợp đồng thử việc.

Trong nội dung của hợp đồng thử việc sẽ được quy định cụ thể tại những điểm từ (a) cho đến (h) tại Khoản 1 của điều số 23 trong Bộ Luật này.

Vậy dựa vào điều khoản trên, Hợp đòng lao động cần phải có những nội dung cơ bản sau đây:

- Thứ nhất, trong hợp đồng cần ghi rõ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp. Điều này được quy định tại điểm (a) của điều khoản.

- Thứ hai, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú và số chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ hợp pháp của người lao động (quy định rõ tại điểm b)

- Thứ ba, ghi rõ công việc, địa điểm làm việc của người lao động. Quy định tại điểm (c)

- Thứ tư, ghi rõ thời hạn hợp pháp của hợp đồng lao động

- Thứ năm, ghi mức lương, hình thức và thời hạn trả lương, chế độ chi tiết về phụ cấp lương cũng như những khoản bổ sung khác.

- Thứ sáu, ghi chi tiết chế độ nâng bậc và nâng lương

- Thứ bảy, thời gian làm việc và giờ nghỉ ngơi

- Thứ tám, trang bị đồ bảo hộ lao động đối với người lao động.

Đối với các lao động thực hiện chế độ hợp đồng làm việc mùa vụ sẽ không cần thực hiện chế độ thử việc.

Trong trường hợp, bạn ký kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động đưa ra mức lương thấp hơn 85% lương so với mức lương chính thức, điều này đồng nghĩa với việc công ty/doanh nghiệp/tập đoàn bạn đang làm đã vi phạm về luật lao động mới nhất hiện nay.

Xem ngay: Thưởng 30/4 - 1/5 nên được tính như thế nào?

Việc làm lương cao tại Hồ Chí Minh

1.2. Hợp đồng thử việc có cần đóng Bảo hiểm xã hội hay không?

Điều 4, điều 13 và điều 17 trong quyết định số 959/QĐ-BHXH đưa ra quy định về đối tượng vè những đối tượng cần phải tham gia đống Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Quy định được thể hiện cụ thể như sau:

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn cụ thể, hoặc các hợp đồng có xác định thời hạn, hợp đồng lao động tính theo mùa vụ hoặc tính theo công việc cụ thể nhất định có thời hạn đủ từ 3 tháng đến dưới 12 tháng sẽ phải tham gia đóng bảo hiểm

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng cho tới dưới 3 tháng (tính từ 1/1/2018)

- Những người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã được hưởng tiền lương.

Cũng về vấn đề bảo hiểm, tại điểu số 26 và điều 27 của Bộ luật Lao động, điều Luật số 10/2012/QH3 quy định như sau:

- Người sử dụng lao động, người lao động có thể thỏa thuận với nhau về vấn đề làm thử việc, về quyền và nghĩa vụ của cả đôi bên trong quá trình thử việc.

- Nếu như có bất cứ thỏa thuận nào được giao kèo, ký kết về việc làm thử việc thì cac bên sẽ giao kết với nhau bằng hợp đồng thử việc. Bản hợp đồng thử việc cần nêu rõ các nội dung được quy định tại các điểm từ (a) đến (h) quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động, trong đó không gồm nội dung liên quan đến bảo hiểu xã hội và bảo hiểm y tế.

Một công văn khác cũng đề cập đến vấn đề về bảo hiểm áp dụng cho người lao động trong quá trình thử việc. Đó là công văn số 1734/BHXH-QLT ban hành vào ngày 16/08/2017. Theo công văn này thì người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn thực hiện công việc từ đủ 1 tháng cho tới dưới 3 tháng chỉ tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp lao động.

Qua những công văn, điều khoản quy định ở trên có thể thấy được rằng Hợp đồng lao động áp dụng cho đối tượng thử việc sẽ không thuộc đối tượng tham gia vào việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy vậy, xem xét tại Khoản 3, điều số 186 của Bộ luật Lao đọng có đưa ra quy định rằng: Với những trường hợp người lao động không nằm trong đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay các loại bảo hiểm bắt buộc khác bao gồm bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì bên cạnh việc được trả lương tính theo công việc đó, những người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền khác tương đương với mức đóng các loại bảo hiểm vừa nêu cùng với kỳ trả lương cho người lao động.

Theo đó, dù không được tham gia đóng bảo bảo hiểm xã hội thế nhưng người lao động thử việc vẫn sẽ được phía công ty chi trả cho khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm vào cùng với kỳ được trả lương thử việc. Trách nhiệm chi trả của công ty là 22% trong đó có 18% Bảo hiểm xã hội, 3% áp dụng đối với Bảo hiểm Y tế và 1% dành cho Bảo hiểm Thất nghiệp. 

2. Quy định mới nhất về thời gian thử việc cho người lao động

Căn cứ vào Quy định của Bộ luật Lao động thì người lao động sẽ chỉ được thực hiện việc thử việc 1 lần với một công việc. Vậy thời gian thử việc được quy định như thế nào? Vấn đề này đã được nhắc rõ tại Điều số 27 của Bộ luật lao động.

Theo Điều khoản này, người lao động thực hiện thời gian thử việc:

- Không quá 60 ngày với các công việc có chức danh nghề nghiệp, có sự đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật tính từ hệ Cao đẳng trở lên.

- Thử việc không vượt quá thời hạn 30 ngày đối với những việc làm đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật ở trình độ trung cấp (trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp), nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật.

- Không vượt quá 6 ngày thử việc áp dụng đối với các công việc khác.

Tùy vào tính chất và loại công việc mà thời gian thử việc cũng chỉ được tính tối đa từ 60 ngày trở xuống.    Thời gian thử việc được tính dài nhất cho các chức danh nghề nghiệp đòi hỏi trình độ về chuyên môn và trình độ kỹ thuật tốt từ hệ cao đẳng trở lên cũng không được quá 2 tháng.

Khi kết thức thời gian thử việc, những người sử dụng lao động sẽ không cần phải thông báo kết quả thử việc dựa vào quy định ở điều 7 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

- Trước khi kết thúc thời gian nghỉ việc, người làm công việc có chức danh đòi hỏi nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ hệ cao đẳng trở lên hoặc các hệ trung cấp, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật,… người sử dụng lao động cần phải gửi tới họ thông báo về kết quả thử việc trước 3 ngày . Nếu quá trình thử việc của người lao động đạt kết quả tốt thì sẽ nhanh chóng kết thúc thời gian thử việc, và người sử dụng lao động sẽ phải tiến hành giao kết, thỏa thuận về hợp đồng lao động ngay với người lao động.

>>> Xem thêm:

  • Cập nhật ngay mẫu báo cáo thử việc mới nhất tại đây.
  • Những vấn đề về bảo hiểm, hợp đồng và các biểu mẫu như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hay xin nghỉ phép, nghỉ việc, tạm ứng, ... là những hành trang không thể thiếu trong suốt quá trình làm việc của hầu hết mọi người. Click để khám phá ngay nhé.

Việc làm chuyên viên tiền lương

3. Những quy định mới nhất về mức lương thử việc cho người lao động

Về mức tiền lương trong thời gian thử việc được quy định cụ thể rõ ràng ở Điều số 28 Bộ luật lao động ban hành vào năm 2012. Theo quy định này thì mức tiền lương của người lao động được nhận trong thời gian thử việc sẽ đảm bảo đạt ít nhất 85% mức lương chính thức.

Không dừng lại ở đó, mức lương dành cho người lao động thử việc còn được tiếp tục quy định tại Khoản 1 Điều số 5 của Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Nội dung được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức lương tối thiểu vùng được đưa ra tại Điều số 3 của Nghị định 157/2018/NĐ-CP chính là mức lương thấp nhất được lấy làm cơ sở cho các doanh nghiệp cùng với người lao động có thể thỏa thuận và tiến hành trả lương. Trong thỏa thuận đó, người sử dụng lao động sẽ trả mức lương cho người lao động (với điều kiện làm việc bình thường, làm đủ thời gian trong tháng, hoàn thành đầy đủ các định mức lao động đã được quy định thỏa thuận từ trước). Mức lương đó sẽ phải được đảm bảo cụ thể như sau:

+ Mức lương chi trả cho người lao động không thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng. Áp dụng cho người lao động được thực hiện những nhiệm vụ việc làm đơn giản nhất.

+ Mức lương cao hơn từ 7% trở lên so với mức lương tối thiểu vùng với những người lao động đã qua đào tạo nghề theo đúng quy định tại Khoản 2 của Điều số 5.

 Căn cứ vào những Quy định tại Khoản 1, Điều số 3 tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng được quy định mới nhất như sau:

+ Doanh nghiệp hoạt động trong khu vực thuộc vùng I: mức lương trả cho người lao động là 4,18 triệu đồng/tháng.

+ Doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khu vực vùng II chi trả mức lương tối thiểu vùng cho người lao động là 3,71 triệu đồng/tháng

+ Doanh nghiệp hoạt động ở vùng III có mức lương chi trả tối thiểu vùng cho người lao động là 3,25 triệu đồng/tháng.

+ Doanh nghiệp đang hoạt động tại vùng IV chi trả mức lương cho người lao động là 2,92 triệu đồng/tháng.

Dựa vào những quy định trên thì chúng ta có thể thấy được rằng, mức lương thử việc được trả cho người lao động thấp nhất hàng tháng dành cho đối tượng làm công việc đơn giản sẽ được nhận bằng 85% mức lương tối thiểu của từng vùng mà doanh nghiệp hoạt động. Nắm rõ điều này khi tim viec lam o hung yen hay cụ thể tại một tỉnh thành nào khác bạn sẽ chủ động nắm bắt mức lương thử việc mà mình nhận được đang ở mức nào trên thị trường. 

4. Quy định về cách tính lương thử việc cho hợp đồng lao động thử việc

Khi thực hiện ký kết, thỏa thuận hợp đồng thử việc, bên sử dụng lao động và người lao động sẽ được quyền thỏa thuận với nhau để đưa ra những quy định chung, phù hợp cho cả đôi bên đối với công việc làm thử và các vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ của cả đôi bên. Trong đó, vấn đề thỏa thuận tiền lương thử việc là một công việc mang đến giá trị hết sức quan trọng.

Theo quy định vừa được tìm hiểu ở trên, mức lương thử việc được tính tối thiểu là 85% so với tổng lương chính thức mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Vậy thì mức lương công việc khi tham gia làm việc chính thức của người lao động sẽ được xác định như thế nào? Ngay sau đây, Timviec365.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này để bạn có thể nắm bắt rõ ràng hơn về cách tính lương cho chính mình trong hợp đồng thử việc.

Tùy vào từng vị trí và các yêu cầu của công việc thì người sử dụng lao động sẽ đưa ra một mức lương hợp lý đối với từng vị trí công việc và điều này sẽ được thỏa thuận, giao kết ngay thời điểm đôi bên ký hợp đồng. Theo đó, chính người lao động cũng có quyền được lên tiếng thỏa thuận về mức lương thử việc và lương chính thức dựa trên những hiểu biết về mức lương tối thiểu vùng.

Từ phía chính phủ sẽ dựa vào nhiều yếu tố để đưa ra những quy định phù hợp cho mức lương tối thiểu vùng dành cho người lao động thực hiện theo các chế độ hợp đồng lao động. Các yếu tố cơ bản được áp dụng đó chính là mức lương cơ sở, khả năng phát triển của vùng miền và tình hình kinh tế của đất nước. Những địa bàn cụ thể được áp dụng mức lương tối thiểu vùng đều sẽ được quy định cụ thông qua các đơn vị hành chính, các cấp chính quyền từ quận, huyện, thị xã,… các địa bàn được áp dụng mức lương tối thiểu vùng sẽ phân chia thành 4 vùng: vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV.

Mức lương này sẽ được chính phủ đưa ra quy định theo thời gian hàng năm, áp dụng cho các đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng. Tính đến nay, mức lương tối thiểu vùng này sẽ được tính dựa vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 25/01/2018. Mức lương thử việc cũng sẽ không được tính bao gồm các khoản hỗ trợ, trợ cấp, các khoản thưởng,…giống như mức lương tính khi làm việc chính thức.

Trong suốt thời gian thử việc, nếu như người sử dụng lao động cảm thấy công việc của người lao động thử việc đang có những kết quả tích cực thì cũng có thể xem xét để tăng lương cho người lao động đó ngay trong thời gian thử việc. Tuy nhiên khi đó cần phải làm phụ lục hợp đồng một cách rõ ràng để bổ sung thêm nội dung tăng lương đó trong bản hợp đồng thử việc.

Trong suốt thời gian thử việc, nếu như người lao động có làm tăng ca thì mức lương làm thêm giờ đó sẽ được tính theo quy định như sau:

Mức lương tăng ca bằng ít nhất 150% mức lương của ngày làm việc bình thường, và bằng ít nhất 150% mức lương của ngày nghỉ cuối tuần, bằng ít nhất 300% mức lương tính trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ có hưởng lương.

Các trường hợp người lao động được yêu cầu bắt buộc phải làm thêm giờ thì sẽ được người lao động đồng ý về việc bắt buộc làm thêm giờ đó và người sử dụng lao động cần đảm bảo cho thời gian làm thêm giờ của người lao động trong thời gian thử việc được tính đúng với quy định của pháp luật.

Tìm việc làm nhân sự tiền lương

5. Quy định về việc người sử dụng lao động vi phạm trong quá trình trả lương thử việc

Nếu như bên sử dụng lao động áp đặt về mức lương thử việc và mức lương này thấp hơn mức 85% thì người sử dụng lao động đó đang vi phạm vào các quy định của pháp luật. Nếu như có bất cứ tranh chấp nào xảy ra giữa người sử dụng lao động và người lao động về vấn đề này thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Và việc xử lý vi phạm này đã được quy định rất rõ tại Điều số 6 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Trong quy định xử phạt, mức phạt được tính như sau:

- Phạt hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng

- Bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tức là bên sử dụng lao động sẽ phải trả đầy đủ 100% tiền lương cho người lao động tính theo công việc.

Như vậy, thông qua những thông tin chia sẻ trên đây, chúng ta có thể nắm bắt rõ ràng, cụ thể về mức lương thử việc. Hy vọng điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho người lao động trong việc thỏa thuận ký kết hợp đồng làm việc và đảm bảo được quyền lợi cơ bản nhất của chính mình.

Tuyển dụng

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-