Quay lại

Nguyên lý kế toán là gì? Những nguyên lý kế toán hiện nay

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Nguyên lý lý toán sẽ quan trọng với bạn ở nhiều mức độ khác nhau nếu bạn muốn đầu tư vào một công ty hoặc nếu bạn sở hữu một công ty. Nếu bạn quyết định đầu tư vào một công ty, bạn sẽ xem xét các nguyên tắc kế toán để xem liệu công ty có tuân theo các nguyên tắc đó hay không. Nhưng nếu bạn sở hữu một công ty, bạn cần phải làm nhiều hơn nữa. Bạn cần báo cáo dữ liệu tài chính của mình theo các quy tắc và hướng dẫn kế toán. Để làm được điều này bạn buộc phải nắm vững các nguyên lý kế toán. Vậy nguyên lý kế toán là gì?

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Bạn có biết nguyên lý kế toán là gì?

Kế toán là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong thương mại hiện đại. Đó là một quy trình có hệ thống thông qua đó dữ liệu tài chính được xác định, ghi lại, giải thích và truyền đạt. Lĩnh vực hoạt động này được theo dõi và điều chỉnh thông qua một tập hợp các quy tắc thường được chấp nhận. Chúng được gọi là các nguyên lý kế toán cơ bản . Cùng nhau, các hướng dẫn này tạo ra một nền tảng mà theo đó các quy định kế toán phức tạp hơn được hình thành. Những nguyên lý kế toán được giải thích và khám phá dưới đây. Thêm vào đó, một ví dụ tuyệt vời về phần mềm hiện đại cho lĩnh vực này được tiết lộ.

Bạn có biết nguyên lý kế toán là gì?

1.1. Định nghĩa về nguyên lý kế toán là gì

Như tên cho thấy, các nguyên tắc kế toán được thiết lập các quy tắc và hướng dẫn bằng cách duy trì công ty trên báo cáo dữ liệu tài chính của mình. Để hiểu điều này, chúng ta có thể nói về các bộ nguyên tắc kế toán phổ biến nhất, tức là các nguyên tắc kế toán được nhiều quốc gia chấp nhận chung (GAAP) .

Nguyên lý kế toán là những hướng dẫn cơ bản để tạo ra các quy tắc và chuẩn mực kế toán. Nguyên lý kế toán được dựa trên các cơ quan chuyên môn về chuẩn mực kế toán tài chính. Họ dựa trên các nguyên tắc cơ bản để tạo ra các hướng dẫn chi tiết và phức tạp hơn về cách tiến hành các hoạt động kế toán. Những nguyên tắc này được gọi là các nguyên lý kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Những nguyên lý này được tạo thành từ 3 sự kết hợp chính của các quy tắc. Chúng bao gồm:

- Những hướng dẫn cơ bản của kế toán.

- Các quy tắc và quy định được ban hành bởi FASB và các cơ quan kế toán được công nhận khác.

Định nghĩa về nguyên lý kế toán là gì

- Nói chung được chấp nhận thực hành trong ngành.

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hồ Chí Minh

1.2. Vậy còn nguyên lý kế toán GAAP là gì?

Các nguyên tý kế toán trên thế giới được được nhiều quốc gia chấp nhận được gọi chung là GAAP. GAAP là các hướng dẫn thống nhất và tiêu chuẩn tối thiểu cho kế toán và báo cáo, trong đó thiết lập các tiêu chí phân loại và đo lường phù hợp của báo cáo tài chính và cung cấp một bức tranh tốt hơn khi các báo cáo tài chính của các công ty khác nhau được so sánh bởi các nhà đầu tư.

Vậy còn nguyên lý kế toán GAAP là gì?

1.2.1. GAAP là gì?

GAAP được định nghĩa là tập hợp các quy tắc và thủ tục kế toán thường được sử dụng và tuân theo cho mục đích báo cáo tài chính của một công ty. GAAP mô tả cho chúng ta về các khái niệm kế toán và các nguyên tắc cần tuân thủ trong khi lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó.

GAAP là gì?

Tiêu chuẩn GAAP thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, họ tuân theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ủy nhiệm cho các báo cáo tài chính tuân theo các yêu cầu GAAP. Nhiều quốc gia trên thế giới tuân theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). IFRS được theo dõi tại hơn 110 quốc gia. IFRS chỉ định chuẩn bị và công bố báo cáo tài chính của các công ty trên toàn cầu. Hay nguyên tắc kế toán ở Ấn Độ (Được gọi là Ind-AS) là chuẩn mực kế toán được các công ty Ấn Độ áp dụng dưới sự giám sát của Ủy ban chuẩn mực kế toán (ASB).

1.2.2. Điều gì xảy ra nếu không có GAAP?

Nếu không có GAAP (các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung), sẽ có nhiều khả năng xảy ra các trường hợp gian lận trong kế toán và báo cáo tài chính thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư và chủ nợ trên thị trường. Nếu không có GAAP thì các công ty sẽ tự do quyết định thông tin tài chính nào cần báo cáo và cách báo cáo nó như thế nào, điều này sẽ rất khó khăn cho các nhà đầu tư và chủ nợ có cổ phần hoặc cổ phần trong công ty đó.

Điều gì xảy ra nếu không có GAAP?

Ví dụ: Chúng ta đã thấy rất nhiều vụ lừa đảo của ngân hàng xảy ra do báo cáo tài chính gian lận của nhân viên, kiểm toán viên và khách hàng mà không thực hiện bất kỳ quy tắc và tiêu chuẩn kế toán nào. Và người thua lỗ cuối cùng không ai khác chính là nhà đầu tư đầu tư vào công ty đó.

1.2.3. Ưu điểm của GAAP là gì?

Nguyên tắc kế toán GAAP có rất nhiều ưu điểm và một trong những ưu điểm đó chúng ta có thể kể đến như sau:

- GAAP thúc đẩy sự quan tâm của các nhà đầu tư, cổ đông và chủ nợ trên thị trường.

- Bằng cách tuân theo các thủ tục GAAP (các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung), tính nhất quán có thể được duy trì và hiệu suất tổng thể có thể được xác định.

- Xác định các lĩnh vực cần cải thiện và yêu cầu sửa đổi để có hiệu suất tốt hơn của công ty.

- Các báo cáo tài chính được thực hiện bằng GAAP giúp duy trì niềm tin và sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư của công ty đó.

- Tuân thủ GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) mang lại sự đảm bảo cho bất kỳ ai muốn đầu tư vào công ty đó.

- Với sự trợ giúp của báo cáo GAAP, người ta có thể dễ dàng hiểu được báo cáo tài chính và cũng có thể dễ dàng so sánh với báo cáo khác.

Ưu điểm của GAAP là gì?

Theo báo cáo của GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung), thật dễ dàng để tìm ra lợi nhuận, thua lỗ, chi phí, đầu tư, thu nhập và doanh thu của công ty. GAAP làm giảm rủi ro và tránh các trường hợp gian lận bằng cách theo dõi chúng đúng cách.

2. 9 nguyên lý kế toán tổng hợp được sử dụng ngày nay

2.1. Nguyên tắc thời gian

Nguyên tắc này chỉ ra rằng thực sự có thể báo cáo các quy trình kế toán đang diễn ra của một doanh nghiệp trong khoảng thời gian ngắn. Đây có thể là một vài tháng hoặc thậm chí vài tuần. Khi một khoảng thời gian khá ngắn, kế toán sẽ có nhu cầu cao hơn để ước tính số tiền cụ thể rất quan trọng trong khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian này phải được hiển thị trong tiêu đề của mỗi báo cáo thu nhập.

Việc làm kế toán doanh nghiệp

Nguyên tắc thời gian

2.2. Nguyên tắc chi phí

Thuật ngữ chi phí cho một kế toán có ý nghĩa trực tiếp với số tiền đã được sử dụng khi có được một đối tượng cụ thể. Nguyên tắc chi phí là một trong những hướng dẫn cơ bản trong kế toán. Nó còn được gọi là nguyên tắc chi phí lịch sử.

Nguyên tắc chi phí

Nguyên tắc chi phí yêu cầu tài sản phải được ghi nhận bằng số tiền mặt (hoặc tương đương) tại thời điểm tài sản được mua. Hơn nữa, số tiền được ghi sẽ không được tăng cho lạm phát hoặc cải thiện giá trị thị trường. Chi phí này vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó cho dù việc mua hàng này được thực hiện vài ngày hay bất kỳ năm nào trước đây. Do đó, các mục trong quá khứ trong báo cáo tài chính thường được chỉ định là số tiền chi phí lịch sử.

2.3. Nguyên tắc công khai đầy đủ

Nguyên tắc công bố đầy đủ yêu cầu một công ty cung cấp thông tin cần thiết để những người quen đọc thông tin tài chính có thể đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến công ty. Các thuyết minh báo cáo tài chính của công ty có thể sẽ bắt đầu bằng một mô tả về các chính sách kế toán quan trọng của công ty như cách thức và thời điểm doanh thu được ghi nhận, cách khấu hao tài sản, cách tính hàng tồn kho và thuế thu nhập, …

Những tiết lộ khác trong thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm ảnh hưởng của các tuyên bố kế toán mới, chi tiết về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, khoản phải thu, quảng cáo, cho thuê, giao dịch của bên liên quan, thuế thu nhập, quyền chọn cổ phiếu, nợ tiềm tàng , và nhiều hơn nữa.

Nguyên tắc công khai đầy đủ

Bất kỳ thông tin nào quan trọng đối với người cho vay hoặc nhà đầu tư đang sử dụng báo cáo tài chính cụ thể phải được chỉ định trong các ghi chú hoặc chính báo cáo. Đây là lý do tại sao một số chú thích thường được trình bày cùng với báo cáo tài chính. Thông thường, một công ty liệt kê các chính sách kế toán quan trọng nhất của nó là ghi chú ban đầu trên báo cáo tài chính.

2.4. Giả định thực thể kinh tế

Đây là một nguyên tắc trong đó kế toán viên trong một công ty sở hữu duy nhất tách biệt các giao dịch kinh doanh với các giao dịch cá nhân được thực hiện bởi chủ sở hữu của công ty. Từ quan điểm pháp lý, quyền sở hữu duy nhất và chủ sở hữu của nó được coi là một thực thể nhưng trong kế toán, chúng là riêng biệt.

2.5. Giả định đơn vị tiền tệ

Giả định đơn vị tiền tệ là giả định rằng tất cả các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh có thể được thể hiện bằng tiền hoặc đơn vị tiền tệ. Tiền là mẫu số chung trong tất cả các hoạt động kinh tế và giao dịch tài chính. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng tiền là cơ sở tốt để so sánh các công ty và các phép đo kế toán khác. Nói cách khác, kế toán xem xét các giao dịch có thể được truyền đạt bằng tiền hoặc đơn vị tiền tệ.

Giả định đơn vị tiền tệ

GAAP  giả định rằng đơn vị tiền tệ ổn định, đáng tin cậy, phù hợp và hữu ích cho tất cả các công ty. Nó cũng có sẵn trên toàn cầu. Tất cả các loại tiền tệ được trao đổi công khai trên thị trường thế giới với tỷ giá hối đoái khác nhau.

2.6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc này chỉ ra rằng doanh thu chỉ được ghi nhận sau khi doanh nghiệp hoàn thành quy trình thu nhập. Các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn đã tạo ra một lượng thông tin đáng kể liên quan đến hiến pháp ghi nhận doanh thu. Điều này là để hạn chế gian lận.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu trong nguyên lý kế toán hướng dẫn chúng ta khi nào nên ghi nhận doanh thu trong hồ sơ kế toán. Theo khái niệm này, doanh thu không được ghi nhận cho đến khi nó kiếm được và nó được nhận ra hoặc ít nhất là có thể thực hiện được.

- Doanh thu được gọi là đã kiếm được khi thực thể bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và chuyển phần thưởng và lợi ích liên quan cho người mua. Tại thời điểm này, thực thể thường được hưởng doanh thu vì giá trị của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp có thể được đo lường một cách khách quan và quá trình kiếm tiền được coi là đã hoàn thành. Điều kiện này tập trung vào quyền lợi của thực thể đối với doanh thu. Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, doanh thu được ghi nhận khi thực thể được quyền nhận nó, chứ không phải tại thời điểm thực sự được nhận.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được gọi là đã được thực hiện khi hàng hóa được bán hoặc dịch vụ được cung cấp để đổi lấy tiền mặt hoặc yêu cầu tiền mặt (nghĩa là các khoản phải thu). Doanh thu được gọi là có thể thực hiện được khi hàng hóa được bán hoặc dịch vụ được cung cấp để đổi lấy một tài sản khác sau đó là tiền mặt và tài sản đó có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc có thể trao đổi với các tài sản hữu ích khác trong khoảng thời gian hợp lý và không phát sinh thêm chi phí. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đòi hỏi doanh thu phải được thực hiện hoặc có thể thực hiện được để ghi nhận nó trong hồ sơ kế toán.

Việc làm kế toán nội bộ

2.7. Nguyên tắc tin cậy

Điều này chỉ ra rằng chỉ những giao dịch có thể được chứng minh mới được tham gia vào việc ghi lại. Ví dụ, chi phí được chỉ định bởi một hóa đơn nhà cung cấp. Kiểm toán viên thường xuyên sử dụng nguyên tắc này khi tìm kiếm bằng chứng giao dịch.

2.8. Nguyên tắc vật chất

Nguyên tắc này chỉ ra rằng bạn phải luôn luôn nhập các giao dịch trong hồ sơ kế toán. Điều này là để sự vắng mặt của họ không làm thay đổi tiêu cực quá trình ra quyết định của một cá nhân nghiên cứu hồ sơ tài chính.

Trong kế toán, vật chất đề cập đến giá trị tương đối của một số tiền. Số lượng tương đối lớn là vật chất, trong khi số lượng tương đối nhỏ không phải là vật chất (hoặc phi vật chất). Xác định vật chất đòi hỏi sự đánh giá chuyên nghiệp. Chẳng hạn, số tiền 200 triệu đồng có thể sẽ không quan trọng đối với một tập đoàn lớn với thu nhập ròng là 9 tỷ. Tuy nhiên, số tiền 200 triệu đồng tương tự sẽ là nguồn vốn mạnh cho một tập đoàn nhỏ với thu nhập ròng là 400 triệu.

Nguyên tắc vật chất

Một quan điểm khác về tính trọng yếu là liệu các nhà đầu tư tinh vi sẽ bị đánh lừa nếu số tiền bị bỏ qua hoặc phân loại sai. Nếu các nhà đầu tư tinh vi sẽ bị đánh lừa hoặc đã đưa ra một quyết định khác, số tiền được coi là vật chất. Nếu các nhà đầu tư tinh vi sẽ không bị lừa dối hoặc sẽ không đưa ra quyết định khác, số tiền được đánh giá là không quan trọng.

2.9. Nguyên tắc kết hợp

Khi doanh thu được ghi lại, tất cả các chi phí đi kèm cũng nên được ghi lại. Kế toán nguyên tắc phù hợp là một nền tảng trực tiếp. Tuy nhiên, yếu tố cơ sở tiền mặt không tuân theo nguyên tắc này.

Nguyên tắc kết hợp là một trong những hướng dẫn cơ bản cơ bản trong kế toán. Nguyên tắc phù hợp chỉ đạo một công ty báo cáo chi phí trên báo cáo thu nhập của công ty trong giai đoạn mà các khoản thu liên quan được kiếm được. Hơn nữa, nó dẫn đến một trách nhiệm xuất hiện trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ kế toán. Nguyên tắc phù hợp được liên kết với cơ sở dồn tích của kế toán và điều chỉnh các mục . Nếu một chi phí không được gắn trực tiếp vào doanh thu, thì chi phí đó phải được báo cáo trên báo cáo thu nhập trong kỳ kế toán mà nó hết hạn hoặc được sử dụng hết. Nếu lợi ích trong tương lai của chi phí không thể được xác định, thì nó sẽ được tính vào chi phí ngay lập tức.

Nguyên tắc kết hợp

Điều này chỉ ra rằng một doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ duy trì và hoạt động trong tương lai gần. Như vậy, các yếu tố của kế toán như khấu hao có thể được hoãn lại cho các khoảng thời gian sau đó. Nếu đó không phải là trường hợp một kế toán sẽ phải ghi lại tất cả các chi phí cùng một lúc

Kế toán là một phần chính của thương mại hiện đại. Bằng cách hiểu được việc áp dụng các nguyên lý kế toán cơ bản, doanh nghiệp có thể duy trì dòng tiền, ghi nhận lợi nhuận và tăng trưởng. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về nguyên lý kế toán là gì cũng nhữ thông tin cơ bản khác cho bạn.

Việc làm

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-