Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Hợp đồng liên kết đào tạo

Đăng bởi Timviec365.vn - 6128 lượt xem

Việc làm hành chính - văn phòng

Mẫu hợp đòng liên kết đào tạo là mẫu hợp đồng được lập ra để thực hiện việc ký kết giữa 2 bên khi có sự thỏa thuận cũng như đồng ý hợp tác đào tạo, có sự đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong bản hợp đồng liên kết đào tạo. Các doanh nghiệp sẽ sử dụng hợp đồng này khi mẫu chương trình đào tạo nội bộbiên bản đào tạo nội bộ cuả doanh nghiệp không phù hợp. tạo Mẫu hợp đồng này và một số mẫu hợp đồng khác như mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng thì cần nêu rõ thông tin của hai bên liên kết, kèm theo các điều khoản mà 2 bên cần tuân thủ sau khi đã thương lượng với nhau. Dưới đây là mẫu bản Hợp đồng liên kết đào tạo vừa chuẩn vừa giúp ích cho các bạn bất cứ khi nào.

Mẫu Hợp đồng liên kết đào tạo

hợp đồng liên kết đào tạo

Hợp đồng liên kết đào tạo.doc

Cách trình bày nội dung mẫu hợp đồng liên kết đào tạo

Có nhiều loại hợp đồng như hợp đồng giao khoán, mẫu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê nhà,... Có thể hiểu hợp đồng là một văn bản hành chính có tính quy phạm về pháp lý, vì vậy cần được trình bày rõ ràng, đầy đủ những thông tin cần thiết đảm bảo tính công bằng trong thỏa thuận giữa 2 bên hợp tác. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về cách viết và trình bày mẫu bản hợp đồng Liên kết đào tạo chuẩn:

Bản hợp đồng liên kết đào tạo được trình bày trên khổ giất A4, có thể trình bày đều trong 2 mặt giấy hoặc in thành một mặt với mỗi trang.

Phần mở đầu

  • Cần ghi Quốc hiệu (Yêu cầu dòng 1 cỡ chữ 12/13, dòng thứ 2 hơn dòng thứ nhaart 1 cỡ chữ).
  • Tên Hợp đồng: Ghi chữ in hoa, bôi đậm, kèm với số hiệu của bản hợp đồng.
  • Các căn cứ liên quan.

Phần nội dung

  • Nội dung cần ghi rõ các thông tin của 2 bên thỏa thuận: Tên cơ sở hoặc cá nhân, đại diện được ủy quyền, địa chỉ trụ sở chính, liên lạc, lĩnh vực đang hoạt động, giấy phép hoạt động….
  • Các điều khoản, điều kiện khi tham gia hợp đồng giữa các bên.
  • Trách nhiệm giữa các bên
  • Hiệu lực hợp đồng

Phần kết

Phần kết cần có đầy đủ chữ ký của các bên kèm dấu xác nhận hiệu lực hợp đồng.

Sau khi bản hợp đồng chính thức được ký kết giữa hai bên nhưng trong quá trình thực hiện, những điều khoản chưa hợp lý và 2 bên đồng ý sửa đổi có thể sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng để bổ sung thông tin và hiệu lực bắt đầu - kết thúc.


>> Ra trường không có việc làm ổn định ? Tham khảo bí quyết tìm việc từ Timviec365.vn để có công việc ổn định mà lương lại cao

Công ty tuyển dụng

Tác giả: Timviec365.vn