Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng - nội dung và cách trình bày

Đăng bởi Timviec365.vn - 6113 lượt xem

Có bao nhiêu loại mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng? Trường hợp nào thì mới cần dùng đến các loại mẫu kiểm tra hiện trạng? Phân biệt nội dung và cách trình bày đối với các loại mẫu kiểm tra hiện trạng như thế nào? Để đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên bài viết hôm nay với chủ đề mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng sẽ làm rõ các vấn đề trên phong phần ội dung được trình bày dưới đây.

1. Khái quát thông tin về mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng được lập ra và được áp dụng tùy vào từng trường hợp mà có nội dung, mục đích và các đối tượng khác nhau. Nhưng các mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng này đều có một vai trò chung đó chính là: 

Ghi lại toàn bộ nội dung về quá trình thực hiện kiểm tra hiện trạng của một sự việc nào đó, dựa vào các thông tin được ghi lại trong biên bản đó mà các bên liên quan có thể sử dụng nó làm cơ sở thông tin để giải quyết và xử lý các  vấn đề có liên quan. 

Khái quát thông tin về mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng
Khái quát thông tin về mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng

Các mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay đó chính là: 

- Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

- Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất

- Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành

Dựa vào các thông tin trong các mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng như trên, ở phần nội dung tiếp theo mà ta có thể đi phân tích về cách trình bày nội dung của mỗi loại mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng trên. 

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được áp dụng trong môi trường và lĩnh vực giáo dục. Dựa vào mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng hư hỏng của trang thiết bị mà ban lãnh đạo tại đơn vị đó có thể biết được  tình trạng sử dụng các trang thiết bị tại đơn vị đó như thế nào, về số lượng, chất lượng, của các trang thiết bị để từ đó có cách giải quyết xử lý đối với tình trạng trên trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Việc làm vật tư - thiết bị

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 

Trường hợp khác họ có thể lấy đó làm cơ sở để có thể nộp lên cấp trên xem xét, cân nhắc về tình trạng này, đồng thời đưa ra quyết định xác nhận đồng ý hay không đồng ý giải quyết cho việc đầu tư mua tài sản, trang thiết bị và thay thế các trang thiết bị mới cho đơn vị hay sửa chữa tài sản, trang thiết bị.

Nội dung mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị bao gồm các nội dung chính nào? 

Để trình bày mẫu biên bản này một cách chính xác nhất, ta có thể chia bố cục trình bày phần nội dung này thành 5 phần chính bao gồm: 

Phần mở đầu bào gồm:

Quốc hiệu tiêu ngữ - được trình bày chữ in đậm ở góc phía bên tay phải của mẫu bien bản kiểm tra phía trên cùng. Là phần không thể thiếu trong các văn bản hành chỉnh như biên bản kiểm tra tài sảnbiên bản thanh lý tài sản cố địnhbiên bản giao nhận tài sản cố địnhbiên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá,...

Và tên đơn vị thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng các trang thiết bị cụ thể là: Bộ giáo dục và đào tạo 

Tên Mẫu biên bản được trình bày tại vị trí chính giữa và ghi chữ in hoa với nội dung: Biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 

Phần 2 - Phần nội dung chính bao gồm các mục nội dung được chia ra làm 3 mục nhỏ như sau:

Thông tin chi tiết về trang thiết bị như tên, địa điểm cụ thể, và cuối cùng là thông tin người sử dụng các trang thiết bị đó

Thông tin về trang thiết bị đó sau quá trình và kết quả kiểm tra

Hướng giải quyết/ khắc phục dựa trên các thông tin đã được thực hiện và trình bày trước đó.

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Phần 3: Thông tin về nội dung và số bản biên bản mẫu kiểm tra hiện trạng trang thiết bị hư hỏng và cuối cùng là phần xác nhận thông tin về thành phần các đối tượng tham gia trong mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng này.

Cụ thể ở phần này cần có sự xác nhận của 3 thành phần đối tượng tham gia đó là: 

Đại diện phòng quản trị - đơn vị thực hiện quyền hạn và ra quyết định trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến các trang thiết bị hư hỏng. 

Người sử dụng: Chính là người  

Phần 4: Thông tin ghi chú ở đây là toàn bộ các từ được đánh số chú thích trong mẫu kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị. Trong đó các từ được giả nghĩa như sau: 

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được thực hiện/xảy ra trong các trường hợp đó là: Chi phí để chi trả cho các thiết bị đó là từ 1 triệu đồng trở lên; việc thực hiện sửa chữa hoặc thay mới các trang thiết bị do các đơn vị ngoài thực hiện và được trả phí; Thời gian thực hiện việc sửa chữa các trang thiết bị kéo dài do tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của trang thiết bị.

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 

Các thông tin về thiết bị và tình trạng của nó, vị trí và kết quả kiểm tra về tình trạng của trang thiết bị cần được ghi chi tiết và rõ ràng nhất. 

Đối với thông tin đề xuất khắc phục trong mẫu báo cáo kiểm tra tình trạng hư hỏng trang thiết bị thì sau khi mẫu biên bản được lập và thực hiện, mẫu biên bản này sẽ được quyết định bởi văn phòng bộ về việc mua mới để thay thế hoặc sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng đó bằng cách thuê đơn vị ngoài. 

Đó là toàn bộ nội dung được trình bày trong mẫu báo cáo trong mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị mà bạn cần lưu tâm. Để có thể sử dụng tài sản chung một cách hiệu quả và mang tính minh bạch nhất, nội dung mẫu biên bản chính là một căn cứ rõ ràng nhất cho việc đưa ra các quyết định thay đổi về tình trạng sử dụng các trang thiết bị này. 

Bên cạnh mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị thì còn có các mẫu biên bản khác như mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. 

Việt làm quản lý thiết bị

Các trường hợp cần đến mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất có thể xảy ra trong các trường hợp sau: 

Đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật. 

Tránh để tình trạng tranh chấp, hiểu lầm mà có thể  dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các chủ sở hữu nhà đất. 

Xác định chính xác nguồn gốc diện tích đất của chủ sở hữu đất và từ đó đưa được các phương hướng giải quyết phù hợp. 

Về mặt nội dung, đối với mẫu biên bản này cũng bao gồm mục nội dung chính như sau:

Nội dung và cách trình bày mẫu biên bản kiểm hiện trạng nhà đất
Nội dung và cách trình bày mẫu biên bản kiểm hiện trạng nhà đất

Quốc hiệu, Tiêu ngữ. Không thể không có trong các văn bản, mẫu hợp đồng mua bán nhà đấtmẫu hợp đồng môi giới nhà đất, mẫu giấy ủy quyền sử dụng đấtMẫu giấy ủy quyền bán đất,...

Tên biên bản và thời gian thực hiện 

Thành phần tham gia thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.

Các giấy tờ có tính chất pháp lý về việc sử dụng đất

Kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất so sánh kết quả trong giấy tờ và kết quả hiện tại 

Ý kiến đơn vị/ người đại điện sử dụng nhà đất và đại diện các cơ quan các cấp bộ, cấp cơ quan trung ương và cấp tỉnh về vấn đề này. 

Thời gian kết thúc quá trình thực hiện và kiểm tra hiện trạng nhà đất cùng chữ ký và ghi rõ họ tên của toàn bộ tất cả các bên tham gia quá trình kiểm tra hiện  trạng nhà đất. 

Một vài lưu ý khi thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất này đó chính là: Các giấy tờ có tính chất pháp lý cần được trình bày rõ ràng và đầy đủ nhất có thể. Bởi vì đây chính là phần tài liệu để căn cứ thông tin và so sánh giữa các khoảng thời gian để có thể thấy được sự khác biệt hay trùng khớp giữa các thông tin được trình bày trong các giấy tờ trước đó và kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất ở thời điểm hiện tại. 

Thực tế cho thấy việc thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất sẽ cho ra kết quả rằng chủ sở hữu đúng hay sai trong việc thực hiện quyền sử dụng đất. Và từ đó ta cũng có thể thấy được các con số chính xác nhất về diện tích các loại đất đã được sử dụng như thế nào? Quá trình sử dụng đất ra sao? Tất cả các thông tin đó đều được trình bày chi tiết trong mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất. 

Về mặt trình bày các mục chính thì cơ bản đối với mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước thời hạn bảo hành này cũng có những khung sườn chung so với mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất .

Tuy nhiên điều kiện để dẫn đến tình trạng này là hoàn toàn khác. Mẫu biên bản này được sử dụng cho lĩnh vực xây dựng để có thể đảm bảo quyền lợi cho các bên giao thầu và nhận thầu khi ký hợp đồng giao kết thực hiện công trình. 

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành

Hơn nữa để có thể đảm bảo được chất lượng công trình được áp dụng một cách tốt nhất thì đây chính là một mẫu biên bản để có thể lấy làm căn cứ để đưa ra các hướng giải quyết khác nhau tùy từng trường hợp có thể xảy ra sau quá trình kiểm tra.

Bên cạnh đó dựa vào mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành này mà bên nhận thầu cũng có thể thực hiện nghĩa vụ theo như những gì đã ký kết trong mẫu hợp đồng thi công  công trình trước đó để đảm bảo chất lượng công trình và quyền lợi của nhà thầu. 

Tuyển dụng

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành
Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành

Kết luận, thông qua 3 mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng trên ta có thể khẳng định được vai trò và chức năng của mẫu biên bản này trong việc ghi lại toàn bộ các thông tin về quá trình thực hiện kiểm tra một cách xác thực nhất. Và đó cũng chính là một dạng thông tin căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo trong việc đưa ra các hướng giải quyết mới sau kết quả kiểm tra. 

Mẫu biên bản này được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực như giáo dục, xây dựng và nhà đất. Vai trò của mẫu biên bản này là vô cùng quan trọng trong việc xác minh và thực hiện giải quyết vấn đề sau đó. 

Bài viết mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng mà timviec365.vn vừa cung cấp có làm bạn hài lòng? Hy vọng các thông tin về nội dung và cách trình bày các mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng như tình trạng hư hỏng của trang thiết bị, hiện trạng nhà đất, hiện trạng công trình trước khi hết thời hạn bảo hành hữu ích cho bạn. Dựa vào các thông tin trong bài viết mà bạn có thể trình bày mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng một cách chính xác nhất sau đó. 

Tải mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng tại đây.

mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.pdf

 mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng.doc 

mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng cuả trang thiết bị.doc

 mau-bien-ban-kiem-tra-hien-trang-cong-trinh-truoc-khi-het-thoi-han-bao-hanh.doc

Tác giả: Timviec365.vn