NEWS

"Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo" (viên chức)

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 30/06/2018, 941 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

“Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo” được ban hành theo thông tư 36/2005/TT-BLĐTBXH về chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với những người có công đối với cách mạng. Mâu “Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo” được gửi tới Cwo quan có thẩm quyền để xác nhận về việc hưởng trợ cấp đối với con em của người có công đối với đất nước.

Lời khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo.doc

Ghi chú

(1) Ghi rõ họ tên người có công.

(2) Ghi rõ loại đi tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).

(3) Ghi họ tên người đứng khai.

(4) Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.

(5) Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.

(6) Xác nhận của cơ quan có thm quyn:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản .

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đi với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype