Thursday , 03/10/19
NEWS

Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh chuẩn

Hiện nay, trong các doanh nghiệp phát triển thì hoạt động hợp tác là điều thường xuyên diễn ra, có hoạt động ký kết hợp đồng thì cũng sẽ đi kèm với đó là việc cần đến những biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh chuẩn mẫu. Tuy nhiên liệu mọi người đã nắm rõ về biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng anh là gì cùng những nguyên tắc trong việc thể hiện trình bày chưa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây tại https://timviec365.vn/ bạn nhé! 

1. Tổng quan 

1.1. Thanh lý hợp đồng là gì? 

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. 
 
Thanh lý hợp đồng kinh tế là thuật ngữ pháp lý được đề cập trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 trước đây. Kể từ khi Bộ luật Dân sự 2005 ra đời thì thuật ngữ “thanh lý hợp đồng kinh tế” không còn được đề cập hay quy định đến nữa. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn hay thường xuyên sử dụng cụm từ “thanh lý hợp đồng” trong các giao dịch dân sự và thực hiện hợp đồng của mình nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết.
 
Thanh lý hợp đồng là gì?
Theo Pháp lệnh 1989, thanh lý hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau: 
 
+ Khi hợp đồng kinh tế được thực hiện xong 
 
+ Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó
 
+ Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ
 
+ Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân giải thể hoặc khi người nhận chuyển giao thực hiện hợp đồng kinh tế không có đủ điều kiện để thực hiện tiếp hợp đồng kinh tế. 
 
Thông qua thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. 
 
Kể từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.
 
Về bản chất, mục đích của việc thanh lý hợp đồng là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. 
 
Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.
Trong trường hợp bạn cần thanh lý hợp đồng lao động để tìm việc nhanh chóng thì cũng sẽ được thực hiện tương tự. Hãy làm đúng quy trình để xin nghỉ việc thuận lợi và không có bất cứ tranh chấp gì bạn nhé.

1.2. Thủ tục thanh lý hợp đồng 

Việc thanh lý hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên căn cứ hợp đồng, phạm vi công việc, điều kiện tiếp tục thực hiện hợp đồng,... để đi đến quyết định lập biên bản thanh lý hợp đồng. 
 
Về cơ bản, nội dung thanh lý hợp đồng cần xác định được các quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng sẽ chấm dứt khi ký biên bản thanh lý hợp đồng. Các bên cần giải quyết quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng. 
 
Trước khi bắt tay vào việc soạn thảo một biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh thì cần phải có hợp đồng của đơn vị, tóm tắt tiến độ thực hiện hợp đồng và các thông tin chi tiết khác có liên quan tới hợp đồng. 
Thủ tục thanh lý hợp đồng

1.3. Mẫu thanh lý hợp đồng 

Nếu như khi tiến hành hợp tác kinh doanh, trao đổi hay mua bán chúng ta cần phải ký kết hợp đồng với các điều khoản rõ ràng thì sau khi hết hạn hợp đồng, bắt buộc chúng ta phải tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng để đôi bên không còn ràng buộc gì với nhau. 
 
Lúc này, cần phải có một biên bản thanh lý hợp đồng ghi rõ lại diễn biến quá trình thanh lý để làm căn cứ pháp lý về sau. Mặc dù loại biên bản này không có hiệu lực pháp lý nhưng nó được xem như một thủ tục bắt buộc khi chúng ta chấm dứt một hợp đồng. 
Mẫu thanh lý hợp đồng theo chuẩn như sau: 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………o0o……..
 
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
 
Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:
 
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông     : ..........
Chức danh             : Giám đốc
Số điện thoại          : .........                      Fax: ..........
MST                       : ...............................
Sau đây gọi tắt là Bên A
BÊN ...................
CÔNG TY .......
Địa chỉ trụ sở chính: .............
Đại diện bởi ông     : ..........
Chức danh             : Giám đốc
Số điện thoại          : .........                     Fax: ..........
MST                       : ...............................
Sau đây gọi tắt là bên B.
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:
 
ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......
 
ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
- Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
+ Giá trị hợp đồng trước thuế:    
+ Thuế VAT:
+ Giá trị hợp đồng sau thuế:
- Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ..........................
 
ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 
 
                                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
                                               Giám đốc                                                                                   Giám đốc           
 
 
XEM THÊM: Hóa đơn trực tiếp là gì? Đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp

2. Biên bản hợp đồng tiếng Anh là gì?

Sử dụng tiếng Anh vào các văn bản thương mại khá phổ biến nhưng là điều không hề đơn giản đối với nhiều người. Trong bài viết sau đây, giới thiệu tới các bạn Cách viết hợp đồng bằng tiếng Anh chuẩn nhất để bạn tham khảo và áp dụng vào trong công việc của mình.

Biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng anh được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. ... Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật

Hợp đồng bằng tiếng Anh cũng như hợp đồng bằng tiếng Việt rất phong phú, để hiểu đúng và sử dụng chính xác vào trong công việc sẽ rất khó khăn nếu bạn chưa từng thực hiện công việc này

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh là một dạng văn bản thông dụng cần đến khi đối tác của bạn là người nước ngoài. Tuy nhiên để soạn thảo được một bản hợp đồng đúng ngữ cảnh cũng như văn phong thì đòi hỏi mất thời gian cũng như cần phải có trình độ ngoại ngữ tốt. 
 
Trong trường hợp chưa có khả năng soạn thảo, mọi người có thể tham khảo theo mẫu dưới đây: 
 
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà tiếng Anh 
 
Socialist republic of Vietnam 
Independence - freedom - happiness
 
No.:                                                                                                                                                              [place],[date]
 
 
LIQUIDATION AGREEMENT
(Re: House lease contract) 
 
Between
 
The leassor 
 
........, a company incorporeted in accordance with the laws of Vietnam with Certificate of Business registration........, Registered address at .........., Legal Representativr is ......... whose position is.........
 
Here in after refered to as "Party as" 
 
The lessee
 
Mr/Ms....., a individual residing at.............. identity card No...............
Phone No: ............................
 
Pursuant to House lease Contract no. ....... (Here in after refered to as 'Agreement"), entered into on ...... at ......, the parties agree to sign Liquidation Agreement as following: 
 
All the responsibilities and rights regarding the agreement is terminated as from the signing date according to this minutes of liquidation without any obstacles or dispute anything. 
 
The completed obligations of parties 
 
Party A made the payment Deposit of .... (in words:.......) VND to Party B, accounting for 100% of the total value of deposite. 
 
Party B has completed make the payment of ......(in words:.......) VND to Party A, accounting for 36 months rent. 
 
Micellaneous 
 
Parties shall do all things and complete contract of this Agrement
 
This present contract has its legal validity from the signing date 
 
This present contract is made into ...... (in words:.......) copies in English languages of the equal validity.
 
                                          THE LESSEE                                                                          THE LESSOR
 
 
XEM THÊM: Hóa đơn tiếp khách hợp lệ - Hóa đơn tiếp khách hợp lệ trong doanh nghiệp

3. Những lưu ý về biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh 

 
Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh nên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đủ nội dung và đúng ý nghĩa truyền tải. 
 
Trên thực tế, tùy từng trường hợp, trong biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh có thể thêm và nêu rõ một số vấn đề còn tồn đọng cần giải quyết, chẳng hạn như việc liên quan đến thanh toán số tiền còn nợ cuối cùng, việc cấn trừ quyền hay nghĩa vụ giữa hai bên, việc xuất hóa đơn,... Tất cả đều nên được thể hiện rõ trong biên bản. 
>>> Không thể bỏ qua!!! Cơ hội có được việc làm tại Vĩnh Long cũng như tại các tỉnh thành khác phù hợp nhất với bạn. Hàng nghìn việc làm đang chờ đợi bạn phía trước từ các công ty hàng đầu. Hãy để chúng tôi giúp bạn
Lưu ý khi trình bày biên bản thanh lý hợp đồng tiếng anh
Cần lưu ý là một khi đã ký biên bản thanh lý hợp đồng, có nghĩa là về mặt nguyên tắc đây chỉ là một thủ tục để đóng lại/kết thúc hợp đồng. Nếu trong trường hợp giữa các bên vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng chưa giải quyết xong thì không thể nói là thanh lý hợp đồng mà khi đó có thể sẽ là một bản thỏa thuận giữa hai bên theo hướng cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trong tình huống vẫn chưa hoàn tất 100% nội dung hợp đồng.Ngoài ra sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ cần lập biên bản bàn giao tài liệu để bàn giao lại những giấy tờ, tài liệu chung của 2 bên.
 
Với những thông tin hữu ích được chia sẻ trên đây, hy vọng rằng các bạn đã có những nhận định cho riêng mình về biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh và những giải thích đầy đủ nhất cho biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng anh là gì?. Cần có vốn tiếng Anh chắc chắn và am hiểu luật kinh tế để đảm bảo quyền lợi cho chính mình và công ty. Chúc các bạn luôn gặp nhiều thành công trong công việc. 
>>> Xem thêm: 

Tác giả: Vũ Khánh

Chủ đề có thể bạn quan tâm


Đăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!

Từ khóa liên quan