Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Hướng dẫn cách đánh giá xếp loại học sinh THCS chi tiết và đầy đủ

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Giáo dục ngày càng phát triển và tiên tiến hơn, đòi hỏi có sự thay đổi không hề nhỏ về cách đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh THCS. Đặc biệt, học lực có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng học tập của học sinh. Vậy đánh giá xếp loại học sinh THCS ra sao? Cùng khám phá bài viết dưới đây để biết được cách đánh giá xếp loại học sinh THCS nhé!

1. Các đánh giá xếp loại học sinh THCS dựa trên học lực

1.1. Công thức tính điểm trung bình trong học kỳ cho học sinh THCS

Để tính điểm trung bình môn học trong học kỳ, bạn áp dụng công thức sau đây:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 * ĐĐGgk + 3 * ĐĐGck) / (Số ĐĐGtx + 5)

Cụ thể: 

- ĐTBmhk là điểm trung bình môn trong học kỳ của học sinh.

- TĐĐGtx là tổng điểm đánh giá, kiểm tra thường xuyên.

- ĐĐGgk là điểm đánh giá, kiểm tra giữa học kỳ, tính theo hệ số 2.

- ĐĐGck là điểm đánh giá, kiểm tra vào cuối kỳ, tính theo hệ số 3.

- ĐĐGtx là điểm đánh giá và kiểm tra thường xuyên, tính theo hệ số 1.

Cách tính điểm trung bình trong học kỳ cho học sinh THCS
Cách tính điểm trung bình trong học kỳ cho học sinh THCS

1.2. Cách đánh giá xếp loại học tập của học sinh

Dựa theo điểm trung bình cả năm và học kỳ của học sinh sẽ chia thành 5 loại học lực khác nhau là: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

1.2.1. Xếp loại Giỏi

Để được xếp loại giỏi, học sinh cấp 2 cần đáp ứng tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm trung bình các môn học phải từ 8,0 trở lên, và điểm trung bình của 1 trong 3 môn bắt buộc phải từ 8,0 trở lên, cụ thể là Toán, Ngữ Văn hoặc Ngoại ngữ.

- Các điểm trung bình môn học không được có môn nào dưới 6,5.

- Các môn học đánh giá bằng việc nhận xét xếp loại Đạt (Đ).

1.2.2. Xếp loại Khá

Để xếp loại học lực Khá, học sinh THCS cần đáp ứng tiêu chuẩn như sau:

- Tổng điểm trung bình các môn học cần từ 6,5 trở lên và 1 trong 3 môn bắt buộc có điểm trung bình từ 6,5 trở lên là Toán, Ngữ Văn hoặc Ngoại ngữ.

- Các môn học không có môn nào có điểm trung bình thấp hơn 5,0.

- Các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét thì cần đạt loại Đ.

1.2.3. Xếp loại Trung bình

Cách đánh giá xếp loại học sinh THCS ở mức Trung bình sẽ theo tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm trung bình các môn học cần lớn hơn 5,0 và một điểm trung bình của 1 trong 3 môn bắt buộc từ 5,0 trở lên là Toán, Ngữ Văn hoặc Ngoại ngữ.

Xếp loại Trung bình tính theo tiêu chuẩn
Xếp loại Trung bình tính theo tiêu chuẩn

- Các môn học không có môn nào có điểm trung bình thấp hơn 3,5.

- Các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét thì cần đạt loại Đ.

1.2.4. Xếp loại Yếu

Đối với xếp loại học sinh yếu, nếu tổng điểm trung bình các môn học lớn hơn 3,5 và không có môn nào có điểm trung bình thấp hơn 2,0 thì xếp loại vào học sinh Yếu.

1.2.5. Xếp loại Kém

Đối với học sinh xếp loại Kém sẽ thuộc các trường hợp còn lại. Nghĩa là, tổng điểm trung bình các môn học thấp hơn 3,5 và điểm trung bình các môn đều thấp hơn 3,5 thì xếp loại học sinh Kém.

1.3. Một số lưu ý khi đánh giá xếp loại học lực học sinh THCS

Nếu điểm trung bình cả năm hoặc điểm trung bình học kỳ của học sinh đạt được mức học sinh Khá hoặc Giỏi, tuy nhiên nếu học sinh có 1 môn học thấp hơn mức xếp loại theo quy định và học lực bị xét xuống thấp hơn thì cần điều chỉnh như sau:

- Nếu điểm trung bình cả năm hoặc điểm trung bình học kỳ của học sinh đạt ở loại G, tuy nhiên có một môn học bất kỳ mà bị xuống loại Trung bình thì học sinh này sẽ được xếp loại ở mức Khá.

Lưu ý khi đánh giá học lực học sinh
Lưu ý khi đánh giá học lực học sinh

- Nếu điểm trung bình cả năm hoặc điểm trung bình học kỳ của học sinh đạt ở loại G, tuy nhiên kết quả của một môn học bị xét ở loại Yếu thì học sinh này sẽ bị xếp ở mức Trung bình.

- Nếu điểm trung bình cả năm hoặc điểm trung bình học kỳ của học sinh đạt ở loại Khá, tuy vậy có một môn học bất kỳ bị xét ở loại Yếu thì học sinh sẽ được xét ở mức Trung bình.

- Nếu điểm trung bình cả năm hoặc điểm trung bình học kỳ của học sinh đạt ở loại Khá, nhưng một môn học nào đó có kết quả đạt ở mức Kém thì học sinh đó sẽ xếp loại ở mức Yếu.

2. Các đánh giá xếp loại học sinh THCS dựa trên hạnh kiểm

Bên cạnh học lực, hạnh kiểm cũng là căn cứ để đánh giá xếp loại học sinh THCS.

2.1. Căn cứ xếp loại hạnh kiểm

Dựa theo biểu hiện về hành vi, thái độ và đạo đức của học sinh trong việc ứng xử với thầy cô giáo, công nhân viên, cán bộ trong nhà trường, bạn bè, gia đình và toàn xã hội để đánh giá hạnh kiểm của học sinh. Song song với đó, các ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện thân thể, tích cực tham gia hoạt động tập thể của trường, của lớp, giữ gìn và bảo vệ môi trường cũng là tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh.

Căn cứ xếp loại hạnh kiểm
Căn cứ xếp loại hạnh kiểm

Đồng thời, đánh giá hạnh kiểm sẽ dựa vào biểu hiện, hành vi của học sinh đó với môn học Giáo dục công dân trong nhà trường theo cấp THCS để làm tiêu chi đánh giá.

2.2. Xếp loại hạnh kiểm

Sau mỗi học kỳ và cả năm học, học sinh sẽ được đánh giá hạnh kiểm dựa trên 4 loại là Tốt (T), Khá (K), Trung bình (Tb) và Yếu (Y). Hạnh kiểm của học sinh cũng được đánh giá chủ yếu dựa vào học kỳ 2 và sự tiến bộ trong hành vi, biểu hiện và thái độ học tập của học sinh.

2.2.1. Hạnh kiểm loại Tốt

Để nhận được hạnh kiểm loại Tốt, học sinh cần đáp ứng được các tiêu chuẩn như:

- Nội quy nhà trường luôn thực hiện một cách nghiêm túc, các quy định trong luật pháp, an toàn giao thông, trật tự an toàn trong xã hội luôn được đảm bảo. Học sinh cần tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh các hành động tiêu cực, nói không với tệ nạn xã hội.

- Luôn kính già, yêu trẻ, tôn trọng giáo viên và người lớn tuổi, giúp đỡ và thương yêu các em nhỏ, có ý thức trong quá trình xây dựng lớp, trường thêm đoán kết, được các bạn yêu mến.

Hạnh kiểm loại Tốt phải thực hiện đúng nội quy
Hạnh kiểm loại Tốt phải thực hiện đúng nội quy

- Chăm chỉ rèn luyện các phẩm chất đạo đức, xã hội, sống giản dị, lành mạnh, khiêm tốn và chăm chỉ giúp đỡ gia đình việc nhà.

- Các nhiệm vụ trong học tập cần được hoàn thành đầy đủ, có ý thức vươn lên trong học tập, luôn trung thực trong học tập, đời sống.

- Tích cực và chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh lớp học, trường học, môi trường.

- Các hoạt động giáo dục, hoạt động do trường học tổ chức cần tham gia đầy đủ, tích cực tham gia Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Thái độ và hành vi thực hiện luôn đúng đắn trong quá trình rèn luyện lối sống, đạo đức theo môn Giáo dục công dân.

2.2.2. Hạnh kiểm Khá

Nếu học sinh thực hiện được đầy đủ các quy định của xếp loại hạnh kiểm Giỏi nhưng vẫn còn tồn tại một số thiếu sót và chưa thể đạt đến hạnh kiểm loại Tốt thì sẽ xếp hạnh kiểm ở mức Khá. Hoặc học sinh đó có nhiều thiếu sót trong học tập và thái độ nhưng đã sửa chữa kịp thời sau khi nhận được góp ý của bạn bè, thầy cô giáo thì sẽ xếp loại ở mức này.

2.2.3. Hạnh kiểm Trung bình

Khi thực hiện các quy định của hạnh kiểm Tốt, học sinh còn tồn tại một số khuyết điểm nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Và khi được nhắc nhở, học sinh này đã tiến tiếp thu và tiến bộ, tuy nhiên còn tiếp thu khá chậm.

Hạnh kiểm Trung bình vì học sinh tiếp thu chậm
Hạnh kiểm Trung bình vì học sinh tiếp thu chậm

2.2.4. Hạnh kiểm Yếu

Khi học sinh chưa đạt tiêu chuẩn xếp hoặc học sinh đó có 1 trong các khuyết điểm dưới đây thì sẽ xếp loại hạnh kiểm Yếu:

- Sai phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng với các quy định của hạnh kiểm Tốt, được nhắc nhở và giáo dục nhưng chưa sửa chữa.

- Vô lễ hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên, nhân viên trong nhà trường hoặc xâm phạm thân thể của những người này; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn bè hoặc người khác.

- Thực hiện hành vi gian lận trong thi và kiểm tra.

- Đánh nhau, gây rối và khiến trật tự, trị an trong nhà trường, xã hội bị ảnh hưởng; gây thiệt hại tài sản của người khác, tài sản công hoặc vi phạm an toàn giao thông.

3. Đánh giá học sinh khuyết tật

Khi đánh giá học sinh khuyết tật, chủ yếu theo nguyên tắc khuyến khích, động viên sự tiến bộ, nỗ lực của học sinh đó.

Đánh giá học sinh khuyết tật
Đánh giá học sinh khuyết tật

Học sinh khuyết tật nếu có đủ điều kiện, khả năng đáp ứng các yêu cầu về chương trình học của cấp THCS thì được xếp loại, đánh giá đúng với quy định như các học sinh thông thường. Tuy nhiên, học sinh khuyết tật được giảm nhẹ các yêu cầu về kết quả học tập hơn.

Trong trường hợp học sinh khuyết tật không thể đáp ứng được những yêu cầu của chương trình theo cấp THCS thì sẽ đánh giá theo sự tiến bộ và nỗ lực của em học sinh đó, không thực hiện xếp loại học sinh này.

Để đánh giá xếp loại học sinh nhanh và dễ dàng nhất, bạn nên sử dụng phần mềm quản lý trường học 365. Đây là phần mềm quản lý trường học tốt nhất, tuy mới ra mắt nhưng được người dùng đánh giá rất cao vì khả năng quản lý học sinh, giáo viên vô cùng hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được những thông tin cần thiết về cách đánh giá xếp loại học sinh THCS. Để đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm của các em học sinh một cách tốt nhất, giáo viên cần thực hiện theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả học tập và sự nỗ lực của em học sinh đó. Mục đích của việc đánh giá kết quả giúp học sinh điều chỉnh các hoạt động học tập và rèn luyện kịp thời, cũng như giáo viên dễ dàng điều chỉnh hoạt động giảng dạy.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là một điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Cùng khám phá vai trò và và những ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý