Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Chi phí tài chính là gì? Cách hạch toán của chi phí tài chính

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Theo dõi timviec365 tại google new

Chi phí tài chính là gì? Là tài khoản 635 thuộc hệ thống tài khoản kế toán, được sử dụng nhằm phản ánh những khoản chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán. Mà đa phần những hoạt động này đều có sự liên quan đến việc cho vay vốn, đầu tư, góp vốn, chi phí liên kết hoặc các giao dịch mua bán chứng khoán đối với một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực chứng khoán. Để hiểu thêm cách hạch toán cùng với những thông tin liên quan đến chi phí tài chính thì các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin nào được chia sẻ dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu chi phí tài chính là gì?

Như ở trên đã chia sẻ thì chi phí tài chính hay còn được viết tắt là CPTC, bao gồm tất cả những chi phí của doanh nghiệp, kể cả chi phí lãi vay, lãi lỗ. Tuy nhiên đối với tài khoản 635 này thì không hạch toán những chi phí: Các khoản chi phí đầu tư và xây dựng cơ bản; Các khoản phí quản lý của doanh nghiệp; Chi phí kinh doanh hoạt động bất động sản; Chi phí cho sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ; Chi phí bán hàng; Một số khoản chi phí trang trải bằng nguồn kinh phí khác và chi phí tài chính khác không liên quan.

Tìm hiểu chi phí tài chính là gì?
Tìm hiểu chi phí tài chính

Mặc dù chi phí tài chính không phải là loại chi phí chủ yếu hay chiếm tỷ trọng cao trong doanh nghiệp nhưng không có bất cứ một bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh nào có thể bỏ qua vai trò của việc xác định đúng chi phí tài chính. Bởi nếu không quan tâm hay không để ý thì có thể nó sẽ trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đầu tư hay tài chính ngân hàng thì đều được ghi nhận cũng như hạch toán chi tiết những loại chi phí tài chính cho từng hoạt động phát sinh cụ thể. Như vậy vừa có thể kiểm soát vừa có thể đánh giá được chính xác và hiệu quả những hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên đa phần các doanh nghiệp hoạt động liên quan lĩnh vực thương mại, xây dựng, dịch vụ thì các chi phí tài chính đều không phát sinh nhiều, không thường xuyên nên có thể sẽ được hạch toán chung vào một tài khoản 635, chứ không cần phải chi tiết từng tài khoản. 

2. Một số vấn đề liên quan đến chi phí tài chính

Trên thực tế thì việc duy trì hay phát triển hoạt động của doanh nghiệp cũng phần nào được thành công nhờ vào việc quản lý tài chính, tuy nhiên mỗi cơ chế quản lý khác nhau của từng tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Do vậy mà họ đều có những công cụ cũng như phương tiện riêng biệt để có thể nghiên cứu và phân tích các thông số tài chính rất quan trọng nhằm đạt được những mục tiêu tài chính đã được đề ra bởi doanh nghiệp. Đồng thời cũng là cơ sở để thúc đẩy được tình hình tài chính một cách hiệu quả hơn.

2.1. Phân tích tài chính

Nếu các bạn đã hiểu được phần nào về chi phí tài chính là gì? Thì có lẽ cũng biết phân tích tài chính cũng là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp họ quan tâm cũng như dành nhiều thời gian, công sức vào đó. Việc phân tích này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp đó đang hoạt động ra sao, có đạt tiêu chuẩn hay không. Từ những phân tích này (Thông tin nội bộ, thông tin bên ngoài, thông tin giá trị và thông tin số lượng) mà doanh nghiệp có thể đánh giá cũng như nhận biết được mức độ rủi ro, và cả hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ máy doanh nghiệp.

Phân tích tài chính - Một số vấn đề liên quan đến chi phí tài chính
Phân tích tài chính

Với những kết quả sau khi đã nghiên cứu và phân tích tài chính , các ông chủ doanh nghiệp còn có thể thấy được những tiềm lực cũng như thế mạnh của chính doanh nghiệp mình. Ngược lại, những thông tin về thực trạng hay xu hướng tài chính sẽ là yếu tố mà chúng ta có thể dễ dàng đánh giá được điểm yếu hay những điểm chưa thực sự mang lại được hiệu quả cho bộ máy hoạt động kinh doanh, sản xuất. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp có thể nhìn thật vào chính năng lực thực sự của doanh nghiệp để có thể cải thiện, nâng cấp được bộ máy thông qua việc phân tích tài chính.

2.2. Bảng cân đối kế toán

Là yếu tố chịu sự ảnh hưởng cũng như tác động trực tiếp của chi phí tài chính, là một tài liệu mô tả tình trạng thực tế về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một khoảng thời gian nhất định nào đó. Ngoài ra, tác dụng của bảng cân đối kế toán còn là để phản ánh tài sản (tài sản cố định và tài sản lưu động) và nguồn vốn của doanh nghiệp đó. Các khoản chi phí được hạch toán vào chi phí tài chính sẽ được kê khai dưới hình thức chuyển hóa thành tiền với tính thanh khoản và sẽ được giảm dần từ trên xuống.

2.3. Báo cáo kết quả kinh doanh

Có thể nói đây là một trong những tài liệu quan trọng đối với việc quản lý cũng như theo dõi tình hình tài chính, đặc biệt là chi phí tài chính. Bởi khi nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh chủ doanh nghiệp có thể thấy được rõ nét sự dịch chuyển của tiền, tài chính trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của bộ máy doanh nghiệp. Từ đó, các ông chủ doanh nghiệp cũng dễ dàng tính toán, lên kế hoạch tài chính phù hợp cho mục tiêu phát triển của công ty trong tương lai gần. Ngoài ra những báo cáo kinh doanh này cũng sẽ được phân tích, đánh giá cùng với doanh thu, tài chính thực phát sinh khi tham gia vào hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Do đó báo cáo kết quả kinh doanh chính là yếu tố giúp các ông chủ doanh nghiệp có thể theo dõi, đánh giá chính xác được hiệu quả của việc sử dụng chi phí tài chính và cả tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời cũng sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện được các tiềm năng vốn và kiểm soát kịp thời những tình huống bất thường liên quan đến tài chính. 

2.4. Báo cáo chuyển lưu tiền tệ

Báo cáo chuyển lưu tiền tệ
Báo cáo chuyển lưu tiền tệ

Đối với thông tin này thì sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp thấy được phần nào về diễn biến cũng như tình hình của việc sử dụng tài chính và đánh giá về khả năng chi trả của bộ máy doanh nghiệp có thực sự hiệu quả hay không. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng sẽ cần phải lên kế hoạch để tìm hiểu cũng như nghiên cứu ngân quỹ của doanh nghiệp trong đó bao gồm: Dòng tiền thực nhập - xuất quỹ để phản ánh chính xác được chi phí tài chính.

2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Cùng với chức năng của báo cáo kết quả kinh doanh, thì thuyết minh báo cáo tài chính cũng được hình thành dựa trên mục đích mang lại nội dung về tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí tài chính một cách chi tiết và cụ thể. Thông thường những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ quan tâm cũng như chú trọng khá nhiều vào những vấn đề này.

2.6. Công khai báo cáo tài chính theo luật định

Dựa theo nội dung đã được quy định rõ ràng tại điều 32, điều 33 của Bộ Luật kế toán thì bất cứ một bộ máy doanh nghiệp kinh doanh nào cũng sẽ có trách nhiệm công khai một cách minh bạch, chính xác, cụ thể, rõ ràng và trung thực báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định đã được quy định.

2.7. Các phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp

Để có thể bao quát cũng như thấy rõ được kết quả của hoạt động kinh doanh thì các ông chủ doanh nghiệp cũng sẽ cần phải nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hay nói một cách dễ hiểu thì doanh nghiệp sẽ phải nắm rõ được thông tin về chi phí tài chính và thông thạo việc phân tích tài chính giống như các chuyên gia để có thể kiểm tra báo cáo tài chính một cách chính xác.

2.8. Đánh giá hiệu quả tài chính

Sau khi đã phân tích cũng như nắm rõ về tính hình tài chính hay chi phí tài chính thì cũng chưa đủ để nhận xét hay đưa ra đánh giá, quyết định mang tầm quan trọng Bởi các nhà kinh doanh hay ông chủ doanh nghiệp đều biết đến khâu đánh giá cuối cùng mới là điểm quan trọng. Những chỉ tiêu, phương pháp so sánh, nghiên cứu phân tích, đánh giá hiệu quả chính là những yếu tố quan trọng để phản ánh những phần quan trọng của bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Cách hạch toán chi phí tài chính – TK635 tiêu biểu

Cách hạch toán chi phí tài chính – TK635 tiêu biểu
Cách hạch toán chi phí tài chính – TK635 tiêu biểu

Khi đã tham khảo các nội dung trên thì có lẽ các bạn cũng đã quá rõ về chi phí tài chính là gì trong doanh nghiệp, và chúng được phản ánh trên TK 635. Cách hạch toán tài khoản này sẽ có nội dung như sau:

Trường hợp được ghi nhận và phản ánh vào bên Nợ TK 635:

- Là khi có sự phát sinh về chi phí lãi phát sinh, lãi mua hàng trả chậm, lãi tiền vay khi doanh nghiệp đi thuê tài sản thuê tài chính.

- Các khoản lỗ về ngoại tệ, nhượng bán tài sản, lỗ do thanh lý khi thực hiện giao dịch tài chính phát sinh.

Hay nói một cách dễ hiểu nhất thì các chi phí tài chính liên quan đến các khoản lãi vay thì đều phản ánh, hạch toán thông qua bên Nợ TK 635. Ngoài ra những khoản đặc thù như: Các khoản lỗ tỷ giá, chiết khấu thanh toán… cũng được ghi nhận và hạch toán vào TK635 – chi phí tài chính.

Trường hợp được ghi nhận và phản ánh vào bên Có TK 635:

- Đến cuối kỳ, khi kết chuyển toàn bộ các khoản được hạch toán vào TK635 - chi phí tài chính phát sinh trong kỳ

- Khi đánh giá cũng như so sánh những con số dự phòng về giảm giá đầu tư chứng khoán và số phải lập kỳ, nếu nhỏ hơn số dự phòng mà doanh nghiệp đã từng trích lập ở những năm trước, hay khi chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp sẽ có quyền được phản ánh và hoàn nhập lại chính khoản dự phòng và cả giảm giá đầu tư chứng khoán.

Trên đây là những chia sẻ về chi phí tài chính là gì? Hy vọng đã mang lại hữu ích và giúp các bạn vượt qua được thử thách hạch toán tài khoản chi phí tài chính.

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý