Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập
Quay lại

[Khám phá] Giá thành sản phẩm là gì và phân loại giá thành sản phẩm

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Trong mỗi doanh nghiệp, giá thành sản phẩm cần phải được xác định rõ ràng và cụ thể. Khi đó, doanh nghiệp mới có thể xác định được giá bán cho sản phẩm, hàng hóa của mình. Nếu bạn chưa biết giá thành sản phẩm là gì và phân loại giá thành sản phẩm hiện nay ra sao? Vậy thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về giá thành sản phẩm nhé!

1. Giá thành sản phẩm là gì? Phân loại giá thành sản phẩm

Bạn đang thắc mắc “Giá thành sản phẩm là gì?” và có những loại giá thành sản phẩm nào? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn ngay trong phần dưới đây.

1.1. Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm là các chi phí do doanh nghiệp bỏ ra, được biểu hiện bằng tiền của các khoản hao phí về lao động vật hóa và lao động sống như hao phí, nguyên vật liệu, các chi phí về lao động… liên quan đến các khối lượng về công tác, lao vụ, sản phẩm đã hoàn thành.

Giá thành sản phẩm là gì
Giá thành sản phẩm là gì

Quá trình sản xuất gồm có một quá trình thống nhất về có 2 mặt, một mặt là hao phí sản xuất, mặt còn lại là kết quả sản xuất. Những khoản chi phí đã được phát sinh trong kỳ hay do kỳ trước chuyển sang, cùng với các chi phí trích trước liên quan mật thiết đến số lượng lao vụ, sản phẩm các dịch vụ trong kỳ sẽ tạo nên một bức tranh về chi tiêu giá thành sản phẩm.

Hiểu một cách đơn giản, giá thành sản phẩm là tất cả các khoản phí  do doanh nghiệp bỏ ra ở bất cứ kỳ nào và các khoản phí đó có liên quan đến các khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ đó.

Tổng giá thành sản phẩm sẽ bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ trong trường hợp giá trị sản phẩm dở dang, hay chi phí sản xuất dở dang, trong đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc ngành sản xuất không có sản phẩm dở dang.

Tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí quá trình sản xuất
Tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí quá trình sản xuất

Tóm lại, giá thành sản phẩm thuộc vào phạm trù của sản xuất hàng hóa, phản ánh các lượng giá trị của hao phí trong lao động hóa và lao động sống, số chi phí đã chi ra cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ở trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, các khoản tiêu thụ cần được bồi hoàn để tái sản xuất trong doanh nghiệp và không liên quan đến chi phí kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đó phát sinh.

1.2. Cấu tạo giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm sẽ được cấu tạo ở 3 mục liên quan đến chi phí, gồm có:

- Chi phí dành cho nguyên vật liệu trực tiếp: Là các chi phí trong nguyên vật liệu cấu tạo nên dịch vụ và thành phẩm.

- Chi phí về nhân công trực tiếp: Là các khoản chi phí cần chi trả cho nhân công hay người lao động tham gia trực tiếp vào công việc sản xuất ra sản phẩm hay còn gọi là tiền công, tiền lương.

Cấu tạo giá thành sản phẩm
Cấu tạo giá thành sản phẩm

- Chi phí về sản xuất chung: Là tất cả những chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm, như chi chí tiền điện nước, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí cho nhân viên, phân xưởng sản xuất…

1.3. Giá thành sản phẩm được phân loại ra sao?

Để có thể đáp ứng được các yêu cầu về kế toán, quản lý và cả kế hoạch hóa giá thành, chẳng hạn như xây dựng giá cả cho hàng hóa thì giá thành cần được xem xét ở nhiều góc độ, về cả lý luận và trên thực tế, bao gồm nhiều phạm vi tính toán khác nhau do đó ngoài các khái niệm về giá thành nói chung, còn có giá thành phân xưởng, giá thành xã hội, giá thành toàn bộ…

1.3.1. Thời điểm tính toán và nguồn số liệu của sản phẩm

Còn nếu xét theo thời điểm tính toán và các nguồn số liệu đưa ra, giá thành sẽ được chia thành giá thành kế hoạch, giá thành thực tế và giá thành định mức. Cụ thể các loại giá thành này như sau:

- Giá thành kế hoạch

Giá thành kế hoạch là giá thành được phân loại từ trước khi doanh nghiệp bước vào kinh doanh trên các cơ sở giá thành từ trước. Giá thành kế hoạch định mức được các dự toán chi phí trong một kỳ kế hoạch.

Giá thành theo kế hoạch
Giá thành theo kế hoạch

- Giá thành định mức

Giống với giá thành kế hoạch, giá thành định mức sẽ được xác định từ trước khi bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm. Tuy vậy, giá thành kế hoạch sẽ được xác định dựa trên cơ sở bình quân không biến động và cực kỳ tiên tiến trong cả một kỳ kế hoạch, thì giá thành định mức sẽ được xây dựng theo một cơ sở định mức chi phí hiện hành tùy theo thời gian nhất định của kỳ kế hoạch, thường vào ngày đầu tháng, cho nên giá thành định mức luôn luôn thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được khi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sản phẩm.

- Giá thành thực tế

Giá thành thực tế là giá thành sẽ được xác định sau khi đã kết thúc quá trình sản xuất cho sản phẩm dựa theo cơ sở về các chi phí phát sinh ở trong quá trình sản xuất sản phẩm.

1.3.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí sản phẩm

Nếu xét theo phạm vi phát sinh về chi phí, giá thành sản phẩm sẽ được chia thành giá thành tiêu thụ và giá thành sản xuất.

- Giá thành sản xuất, hay giá thành công xưởng, bao gồm các chi tiêu phản ánh tất cả những chi phí liên quan đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm sản xuất, chế tạo các sản phẩm trong phạm vi trong bộ phận sản xuất và phân xưởng, bao gồm chi phí về nhân công, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Giá thành sản xuất gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất
Giá thành sản xuất gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất

Giá thành của toàn bộ các sản phẩm tiêu thụ = Giá thành sản xuất các sản phẩm + Chi phí tiêu thụ sản phẩm + Chi phí quản lý của doanh nghiệp

- Già hành tiêu thụ hay giá thành toàn bộ là toàn bộ các chỉ tiêu phản ánh những chi phí phát sinh đến quá trình sản xuất cùng với tiêu thụ sản phẩm như chi phí quản lý, sản xuất và bán hàng.

Xem thêm: Kiểm soát chất lượng là gì? Phương pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm

2. Giá thành sản phẩm có ý nghĩa thế nào trong doanh nghiệp hiện nay?

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần dự kiến được những gái thành về sản phẩm và đề ra những biện pháp thực hiện những dự kiến đã đề ra, nói cách khác, doanh nghiệp cần xây dựng được kế hoạch hóa về giá thành sản phẩm.

Trong quá trình quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giá thành giữ vai trò vô cùng quan trọng, đồng thời được thể hiện trong các mặt như:

- Giá thành là công cụ vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát được quá trình hoạt động kinh doanh có lời hay không, từ đó xem xét các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức hiệu quả.

Giá thành giúp doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh
Giá thành giúp doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh

- Giá thành cũng được xem là thước đo chi phí và sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm trong doanh nghiệp,căn cứ quan trọng giúp doanh nghiệp biết được tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

- Giá thành cũng là căn cứ giúp doanh nghiệp có thể xác định được giá cả của từng loại sản phẩm, từ đó đưa ra mức giá hợp lý.

Khi hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng được quy mô sản xuất.

Vì vậy, để giảm được các chi phí và có thể hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải áp dụng được những thành tựu của tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với công nghệ vào trong hoạt động sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp cần tổ chức lao động và bố trí nhân lực hợp lý, bố trí được các khâu sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần sử dụng giá vốn hợp lý, tránh lãng phí nguyên vật liệu và giảm được tỷ lệ hư hỏng giá thành sản phẩm, cùng với đó là tổ chức được nguồn vốn hợp lý hơn, đáp ứng được kịp thời nhu cầu về sản phẩm trong doanh nghiệp, tránh được những tổn thất không đáng có…

Phần mềm sản xuất 365 tự hào là một phần mềm đáp ứng được những tiêu chí cần thiết trong việc tính giá thành sản phẩm và quản lý được giá thành sản phẩm dễ dàng. Đồng thời, phần mềm còn đem đến nhiều tính năng và lợi ích giúp doanh nghiệp tối ưu được quá trình sản xuất, tính toán chi phí hợp lý cho từng khâu, từ đó tăng cao lợi nhuận.

Sử dụng phần mềm tính giá thành mang lại hiệu quả cao
Sử dụng phần mềm tính giá thành mang lại hiệu quả cao

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được khái niệm giá thành sản phẩm là gì, phân loại giá thành sản phẩm và ý nghĩa của việc phân loại này. các doanh nghiệp cần nắm được các cách phân loại sản phẩm, từ đó giảm thiểu được các chi phí không cần thiết và xây dựng được chi phí sản phẩm hợp lý, đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm và nâng cao doanh thu. Qua đó, doanh nghiệp có thể mở rộng được quy mô kinh doanh của mình.

Các phương pháp tính giá thành

Làm thế nào để tính giá thành tránh được việc thua lỗ hay nâng cao được lợi nhuận? Click bài viết dưới đây để biết được phương pháp tính giá thành sản phẩm nhé!

Các phương pháp tính giá thành

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý