Wednesday , 04/09/19
NEWS

Hình thức đầu tư BOO là gì? Hình thức đầu tư này cần hợp đồng gì?

Trong xã hội ngày càng phát triển về cơ sở hạ tầng như hiện nay thì nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn. Tuy nhiên, các nhà tài trợ ngày càng thu hẹp nguồn vốn đầu tư, ngân sách nhà nước thì có hạn. Do đó, các công trình cần có một hình thức đầu tư theo hợp đồng có lợi cho cả bên cơ quan chức năng và nhà đầu tư đó chính là hình thức đầu tư Boo. Vậy, bạn có hiểu hình thức đầu tư BOO là gì? Dưới đây là những thông tin quan trọng sẽ được bật mí về hình thức đầu tư BOO cũng như là loại hợp đồng của hình thức đầu tư này.

1. Khái quát về hình thức đầu tư BOO

1.1. Tìm hiểu về hình thức đầu tư mang tên BOO

Hình thức đầu tư BOO được hiểu là hình thức xây dựng – sở hữu – vận hành (Build – Own – Operate), là hình thức mà công ty thực hiện các dự án sẽ đứng ra xây dựng các công trình, có quyền sở hữu và vận hành công trình đó.

hình thức đầu tư BOO là gì

1.2. Tìm hiểu khái niệm về hợp đồng BOO

Hợp đồng BOO được sử dụng nhiều trong các dự án đầu tư, là tên tiếng Anh viết tắt của loại hợp đồng Xây dựng (Buld) – Sở hữu (Own) – Kinh doanh (Operate).

Hợp đồng BOO được sử dụng để chỉ loại hợp đồng đầu tư công – tư được ký kết giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các dự án và các Nhà đầu tư, các doanh nghiệp được giao thực hiện dự án để xây dựng nên các công trình cơ sở hạ tầng. Sau khi công trình đã được hoàn thành thì các nhà đầu tư sẽ có quyền sở hữu công trình đó, có quyền kinh doanh đối với chính công trình đó trong một khoảng thời gian theo quy định, theo thỏa thuận. Nếu không thể hoàn thành theo đúng như thời hạn trong hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ bị lập biên bản thanh lý hợp đồng và mất đi một số quyền lợi nhất định trong hợp đồng được ký kết trước đó

Khi hết thời hạn quy định về thời gian sử dụng của các công trình này, các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp sẽ phải chấm dứt các hoạt động của dự án đầu tư theo đúng với quy định của pháp luật. 

>>> Xem thêm bài viết chia sẻ về ppm là gì trên trang Timviec365.vn dành cho những ai đang có ý định muốn làm trong lĩnh vực hóa học hiểu được đúng bản chất của từ ngữ này và ứng dụng như thế nào trong từng trường hợp cụ thể.

XEM THÊM: MPV là gì? Có nên mua xe hãng MPV không?

2. Khác nhau giữa hình thức đầu tư BOT và hình thức đầu tư BOO là gì?

khác nhau giữa hình thức đầu tư BOT và hình thức đầu tư BOO là gì

Các mô hình thực hiện dự án tiến hành triển khai theo hình thức công – tư thì hai loại hợp đồng được sử dụng nhiều nhất là hợp đồng BOT và hợp đồng BOO. Vậy cùng nằm trong hình thức đầu tư công tư nhưng hai hình thức này khách nhau như thế nào? Tiếp theo đây hãy cùng Timviec365.vn đi giải đáp thắc mắc này nhé!

- Về đặc điểm: Cả BOT và BOO đều là hình thức đầu tư do doanh nghiệp tư nhân cấp vốn cho công trình, doanh nghiệp tư nhân xây dựng và vận hành công trình trên cơ sở quyền thực hiện dự án. Tuy nhiên ở công đoạn cuối:

+ Hình thức đầu tư BOT: Thực hiện nghĩa vụ O&M (vận hành và bảo dưỡng) chuyển giao công trình lại cho chính phủ

+ Hình thức BOO: Không chuyển giao công trình cho chính phủ mà một công ty tư nhân khác được thuê thực hiện nghĩa vụ O&M nhằm khôi phục công trình hiện tại chứ không xây dựng công trình mới.

- Về chuyển giao rủi ro: Theo cả hai hình thức BOT và BOO thì doanh nghiệp tư nhân gánh chịu rủi ro vốn chủ sở hữu và các rủi ro thương mại khác. Nhưng:

+ Ở hình thức BOT: Doanh nghiệp tư nhân tiếp nhận rủi ro liên quan đến xây dựng

+ Ở hình thức BOO: Doanh nghiệp tư nhân gánh chịu rủi ro xây dựng

- Về tiếp cận nguồn tài chính tư: Trong vấn đề này thì cả hai hình thức đầu tư BOT và BOO đều cung cấp một lượng lớn vốn xây dựng và vốn lưu dộng cho công tác O&M

- Về quyền sở hữu: Khi thức hiện dự án, xây dựng công trình theo hình thức BOT, sau khi hoàn thành chính phủ chính là chủ sở hữu. Còn theo hình thức BOO, doanh nghiệp tư nhân sở hữu cho tới khi chuyển giao lại cho Chính phủ.

XEM THÊM: Tsundere là gì? Và những vấn đề liên quan đến tsundere

3. Những điều cần biết về hợp đồng BOO

những điều cần biết về hợp đồng của hình thức đầu tư BOO là gì

3.1. Khi nào đủ điều kiện ký kết hợp đồng BOO?

Trong kinh doanh và đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư và những bạn làm trong lĩnh vực này có thắc mắc về điều kiện, thời điểm có thể ký kết hợp đồng Boo. Vậy, khi nào thì đủ điều kiện để ký kết hợp đồng BOO?

Khi được thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, các Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức BOO. Đồng thời có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án thuộc chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện các quyền, nghĩa vụ trên cơ sở thỏa thuận với tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp nào đó làm nhà đầu tư đối với một công trình, dự án nhất định. Nhà đầu tư đó phải có đủ điều kiện để thực hiện việc ký kết hợp đồng BOO. Hoặc có thể ủy quyền tham gia ký kết cho cơ quan chuyên môn ký kết và thực hiện hợp đồng tùy vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện quản lý.

Hợp đồng BOO là một trong nhiều hợp đồng công tư khác vì vậy cần phải xác định đúng công trình, dự án đầu tư để tiến hành ký kết hợp đồng cho chuẩn xác tránh những bất lợi về sau.

3.2. Các điều khoản chính trong hợp đồng BOO

- Phần giới thiệu

- Trao quyền thực hiện dự án: Phần nay thể hiện toàn bộ quyền được trao cho các nghĩa vụ được đặt ra đối với Doanh nghiệp Dự án theo Hợp Đồng Dự Án này vì mục đích của Dự Án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền thiết kế, xây dựng, sở hữu, vận hành thử nghiệm, vận hành, bảo trì, sữa chữa, tính và thu các khoản phí thu từ người sử dụng và các khoản lệ phí tại công trình.

- Xây dựng và Vận hành: Việc xây dựng sẽ do doanh nghiệp dự án đảm nhận theo thiết kế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các giới hạn nghiêm ngặt và các yêu cầu kiểm định khi hoàn thành. Các nghĩa vụ vận hành và bảo trì của doanh nghiệp dự án thường ít được nhận mạnh trong các dự án BOO hơn là các dự án chuyển giao BOT hay BLT.

- Bảo hiểm: Không như các dự án BOT/BLT, nghĩa vụ phải mua bảo hiểm của doanh nghiệp dự án về sẽ có tính hạn chế hơn.

- Quyền bán của doanh nghiệp dự án: Trong dự án BOO, doanh nghiệp dự án với tư cách chủ sở hữu rài sản dự án, sẽ có quyền bán các tài sản theo các ràng buộc đối với các giao dịch bán tài sản đó mà bên cho vay có thể áp đặt ra trong các tài liệu vay vốn.  

- Thay đổi về luật và các sự kiện bất khả kháng: Những tahy đổi bất lợi về luật gây phát sinh tiền bồi thường chỉ được giới hạn trong những thay đổi mang tính phân biệt đối xử và việc bác bỏ ưu đãi miễn thuế áp dụng cho hàng hóa và NVL doanh nghiệp dự án sử dụng cho công tác xây dựng và vận hành tới mức dộ việc miễn thuế đó được tính toán trong mô hình tài chính của doanh nghiệp dự án.

- Sự kiện vi phạm hợp đồng và chấm dứt hợp đồng: Về cơ bản, các nghĩa vụ chính của doanh nghiệp dự án là hoàn thành xây dựng đúng hạn và vận hành, bảo trì dự án theo các tiêu chuẩn tối thiểu đã đề ra. Mặt khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo thời hạn thực hiện dự án được gia hạn thêm 70 năm kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 70 năm đầu tiên. Nếu không thực hiện việc gia hạn này hoặc thời gian thực hiện dự án bị rút ngắn không vì lý do vi phạm cảu doanh nghiệp dự án, sẽ gây phát sinh sự kiện vi phạm hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng do một trong các bên vi phạm hợp đồng trong dự án BOO. Theo đó nếu hợp đồng dự án chấm dứt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên cho vay có quyền mua lại dự án hoặc bán lại cho bên dự thầu thứ 3.

XEM THÊM: Trans–pacific partnership là gì? – Những điều nên biết!

4. Ý nghĩa của hình thức đầu tư BOO

ý nghĩa hình thức đầu tư BOO là gì

Là một trong những hình thức đầu tư công tư trong mô hình PPP, hình thức đầu tư BOO mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân, giúp nhà nước giảm được vấn đề lo ngại về vốn đu tư hệ thống cơ sở vật chất giao thông, nhà máy điện, y tế, các cảng biển, môi trường,…từ đó giúp nâng cao hệ thống cơ sở vật chất nước nhà, tạo cho người dân sử dụng tốt nhất.

Càng nhiều dự án đầu tư BOO sẽ càng nhiều các công trình dự án được tiến hành xây dựng tạo cơ hội việc làm cho lao động phổ thông, giải quyết được tình trạng thất nghiệp trên địa bàn dự án.

Việc triển khai hình thức đầu tư này vừa giúp xây dựng bộ mặt của nhà nước thêm hiện đại, vừa tạo điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài mà nhà nước cũng có cơ hội thu được ngân sách của những năm sau đó.

Trên đây là những thông tin hữu ích giúp các bạn hiểu được hình thức đầu tư Boo là gì và hợp đồng đầu tư BOO có tác dụng gì đối với các dự án dưới sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và Nhà nước. Hi vọng qua đó các bạn sẽ giúp mọi người trả lời được những câu hỏi liên quan đến hình thức đầu tư BOO và hợp đồng BOO. Hãy thường xuyên truy cập website Timviec365.vn để cập nhật thêm thông tin thú vị nhé!

>>> Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm thiết kế web tại Hồ Chí Minh phù hợp nhất, hãy tham khảo những tin tuyển dụng phù hợp và ứng tuyển ngay trên Timviec365.vn để có được công việc mình mong muốn.

Tác giả: Vũ Thoa

Chủ đề có thể bạn quan tâm


Đăng bình luận.
Đăng bình luận thành công!

Từ khóa liên quan