Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Tìm hiểu hóa đơn bất hợp pháp là gì và mức xử phạt theo quy định

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Hiện nay, các doanh nghiệp đều cần có các hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ về việc kê khai hoạt động kinh doanh, kê khai thuế cho cơ quan thuế… Tuy nhiên, hóa đơn thế nào là bất hợp pháp? Hay hóa đơn bất hợp pháp là gì? Khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì mức xử phạt là bao nhiêu? Cùng timviec365.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Bạn hiểu hóa đơn bất hợp pháp là gì?

1.1. Tìm hiểu hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn được doanh nghiệp, cá nhân mua trực tiếp tại cơ quan thuế và do Bộ Tài chính phát hành, hoặc nếu doanh nghiệp đủ điều kiện in hóa đơn thì doanh nghiệp có thể tự đặt in và thông báo phát hành theo đúng quy định.

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả hoặc không có giá trị sử dụng
Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả hoặc không có giá trị sử dụng

Còn hóa đơn không hợp pháp là hóa đơn không thuộc 2 trường hợp nêu trên, đồng nghĩa với việc khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn giả hoặc hóa đơn hết giá trị sử dụng. Cụ thể, theo thông tư do Bộ Tài chính phát hành tại số 39, Điều 22 năm 2014 thì hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn:

- Việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng, hóa đơn giả hay hóa đơn đó hết giá trị sử dụng.

- Hóa đơn giá là hóa đơn khởi tạo hoặc được in theo mẫu hóa đơn mà tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác đã phát hành hoặc khởi tạo, in hóa đơn trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

- Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được thực hiện tạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư này nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành hóa đơn.

- Hóa đơn hết giá trị sử dụng hay không còn giá trị sử dụng là hóa đơn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục phát hành nhưng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn đó nữa; các loại hóa đơn của cá nhân, tổ chức đã đóng mã số thuế hoặc ngừng sử dụng mã số thuế; hóa đơn khi đã thông báo phát hành nhưng bị mất và được cá nhân, tổ chức báo mất với cơ quan thuế đang quản lý hóa đơn.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng
Hóa đơn hết giá trị sử dụng

1.2. Hóa đơn bất hợp pháp có khác với sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Hai khái niệm hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn tưởng chừng như hai khái niệm khác nhau nhưng chúng mang nghĩa khác nhau hoàn toàn.

1.2.1. Hóa đơn bất hợp pháp

Là sử dụng những hóa đơn mà chúng tôi đã liệt kê ở phần trên, bao gồm hóa đơn hết giá trị sử dụng, hóa đơn giả hoặc hóa đơn chưa có giá trị sử dụng. Các hóa đơn đều không có giá trị sử dụng dù là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cố tình hay vô ý. Các hóa đơn này cũng không được công nhận là chi phí không được khấu trừ thuế GTGT khi kê khai các thuế về GTGT và khi xác định thuế TNCN.

1.2.2. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nghĩa là gì?

Tại thông tư do Bộ Tài chính trong Điều 23, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn có nghĩa là lập khống hóa đơn; bán hoặc cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hóa đơn chưa được lập khi cung ứng dịch vụ, bán hàng hóa, trừ những trường hợp được ủy nhiệm theo hướng dẫn theo thông tư về việc lập hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp hoặc bán.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Đồng thời, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc bán hoặc cho hóa đơn đã lập để cá nhân, doanh nghiệp tổ chức khác hạch toán, thanh toán vốn ngân sách hoặc khai thuế; khi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; dùng hóa đơn của dịch vụ, hàng hóa này để chứng minh cho dịch vụ, hàng hóa khác; lập sai lệch nội dung của hóa đơn giữa các liên.

2. Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn

Theo Nghị định 125 của Chính phủ, tại Điều 28 như sau: Đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hay việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, xử phạt theo mức phạt hành chính từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, trừ các trường hợp được quy định tại Điểm Đ Khoản 1 Điều 17 và Điểm Đ Khoản 1 Điều 16 theo Nghị Định 125 năm 20202 do Chính phủ đưa ra.

Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Cụ thể, tại Điều 16, xử phạt các hành vi khai sai thông tin dẫn đến số tiền thuế phải nộp bị thiếu hoặc tăng số tiền thuế được giảm, miễn hay hoàn, sẽ phạt 20% số tiền thuế kê khai thuế hoặc số tiền thuế mà đã giảm, miễn hoàn theo quy định. Các trường hợp bị phạt hành chính tại điều này như sau: Dùng chứng từ hoặc hóa đơn không hợp pháp để hạch toán dịch vụ mua vào, hàng hóa làm số tiền phải nộp bị giảm hoặc số tiền thuế được hoàn tăng lên, số tiền thuế được giảm, miễn nhưng cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện, người mua chứng minh được chứng từ không hợp pháp hay lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn thuộc về bên bán hàng và người mua đã thực hiện hạch toán kế toán theo đúng quy định đưa ra đầy đủ.

Đối với hành vi trốn thuế hóa đơn, phạt tiền 1 lần số thuế mà người nộp thuế trốn có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên hoặc khi hành động theo một trong các hành vi vi phạm sau: Sử dụng không hợp pháp chứng từ, sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng tài liệu, chứng từ không thực hiện đúng giá trị giao dịch thức tế hay đúng bản chất giao dịch về số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế được giảm, miễn hay số tiền thuế được hoàn; lập hồ sơ, thủ tục hủy vật tư hàng hóa không đúng theo thực tế khiến số thuế phải nộp bị giảm hoặc tăng số thuế được miễn, được hoàn, giảm.

Xử phạt với các hành vi trốn thuế
Xử phạt với các hành vi trốn thuế

3. Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp ra sao?

Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan có thẩm quyền xử lý như sau:

Bước 1: Tiến hành thu hồi và hủy hóa đơn bất hợp pháp đó.

Bước 2: Kê khai và điều chỉnh các loại thuế của cá nhân, tổ chức với hóa đơn, cụ thể:

- Trường hợp hóa đơn đó chưa hạch toán hay kê khai:

+ Về Thuế GTGT: hóa đơn bị thu hồi không tiến hành kê khai và số tiền thuế GTGT này cũng là chi bị nên loại ra, không được khấu trừ.

+ Về thuế TNDN: Các chi phí này được hạch toán bình thường, lúc cuối năm thực hiện lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN thì kê khai phần chi phí về hóa đơn này vào mục chỉ tiêu B4 ở trên tờ khai quyết tó thuế của TNDN.

Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp
Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp

- Trường hợp hóa đơn đó đã hạch toán hoặc kê khai:

+ Về thuế GTGT: Thực hiện kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đã được khấu trừ trên tờ khai về thuế GTGT, tiến hành điều chỉnh hạch toán thuế GTGT trên sổ vào chi phí không được phép khấu trừ. Nếu doanh nghiệp đã xin hoàn thuế hoặc điều chỉnh làm phát sinh thuế phải nộp, doanh nghiệp đó sẽ bị truy thu lại số thuế đó và phạt chậm nộp thuế.

+ Về thuế TNDN: Tiến hành kê khai điều chỉnh phần chi phí này vào mục chỉ tiêu B4 trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu số thuế TNDN phải nộp bị tăng thì sẽ bị truy thu lại và phạt chậm nộp thuế.

Để dễ dàng trong việc quản lý hóa đơn, tránh việc hóa đơn bất hợp pháp hay hóa đơn sai lệch thông tin, doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn 365. Đây là phần mềm quản lý hóa đơn miễn phí, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hóa đơn và lập hóa đơn dễ dàng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết hóa đơn bất hợp pháp là gì và một số thông tin khác về hóa đơn này. Nếu cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức kê khai hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn giả mạo hoặc chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo đúng quy định dù là vô tình hay cố ý. Vì vậy, doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra hóa đơn, chứng từ kỹ càng, tránh xảy ra tình trạng nêu trên.

Hóa đơn điện tử hợp lệ

Bạn biết gì về hóa đơn điện tử hợp lệ? Tìm hiểu khái niệm hóa đơn điện tử hợp lệ là gì và một số điều cần biết về hóa đơn này nhé!

Hóa đơn điện tử hợp lệ

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý