Quay lại

Kiểm tra kế toán là gì? Tổng hợp những quy định về kiểm tra kế toán

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Kế toán là một vị trí vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp, là nhân tố mà doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Tuy nhiên, để tránh việc gian lận trong quá trình hạch toán kế toán, các cơ quan kiểm tra kế toán và đơn vị kế toán cần phải thực hiện kiểm tra kế toán. Vậy kiểm tra kế toán là gì? Cùng khám phá những thông tin về kiểm tra kế toán nhé!

1. Kiểm tra kế toán là gì?

Trong kế toán có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nếu không phải người trong ngành hoặc không hiểu rõ về các công tác kế toán thì bạn sẽ chưa biết được kiểm tra kế toán là gì.

Kiểm tra kế toán là gì
Kiểm tra kế toán là gì

Kiểm tra kế toán (tiếng Anh là accounting checking) có nghĩa là đánh giá, xem xét quá trình tuân thủ pháp luật về kế toán, sự chính xác, trung thực về các số liệu, thông tin kế toán.

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra các đơn vị kế toán, các đơn vị kế toán sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra kế toán và mỗi nội dung sẽ không quá một lần kiểm tra trong một năm. Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, việc kiểm tra kế toán mới được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Những người đủ thẩm quyền để kiểm tra kế toán gồm có Chính phủ, Bộ tài chính; Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh trực thuộc trung ương; Các cơ quan ngang bộ, bộ trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được phân công.

Chỉ khi cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra thì việc kiểm tra mới được tiến hành và đơn vị kế toán có thể hoàn thiện công tác kế toán đơn vị bằng cách tự kiểm tra kế toán.

2. Ý nghĩa và nội dung của kiểm tra kế toán

2.1. Ý nghĩa của việc kiểm tra kế toán là gì?

Kiểm tra kế toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 1 phần giúp các cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện các chức năng quản lý về kế toán, từ đó ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và những người có liên quan tới các hành vi này vi phạm pháp luật về kế toán.

Ý nghĩa của việc kiểm tra kế toán
Ý nghĩa của việc kiểm tra kế toán

Bên cạnh đó, kiểm tra kế toán giúp các đơn vị kế toán có thể chấn chỉnh được những công tác kế toán thực hiện trong doanh nghiệp, công ty của mình, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời cung cấp cho các đối tượng sử dụng các thông tin hữu ích và những quyết định tới việc quản trị doanh nghiệp nội bộ.

Vì vậy, đối với bản thân các đơn vị kế toán hay cơ quan chức năng nhà nước thì việc kiểm tra kế toán hết sức quan trọng. Khi thực hiện tốt công tác kiểm tra kế toán, nền tài chính quốc gia ngày càng ổn định, minh bạch; nâng cao không ngừng vào tính hữu ích của thông tin tài chính, kế toán dược cung cấp bởi ekes toán, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu mà đối tượng sử dụng đưa ra.

2.2. Thời gian và nội dung thực hiện kiểm tra kế toán

2.2.1. Thời gian kiểm tra kế toán

Trong Luật kế toán 2015, Điều 36, thời gian kiểm tra kế toán được quy định như sau: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra kế toán sẽ quyết định thời gian kiểm tra kế toán nhưng không được vượt quá 10 ngày, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ Luật lao động quy định. 

Thời gian kiểm tra kế toán
Thời gian kiểm tra kế toán

Nếu nội dung kiểm tra quá phức tạp, các cơ quan thẩm quyền cần có thời gian để đối chiếu, đánh giá, hay kết luận thì việc kiểm tra kế toán có thể kéo dài thêm thời gian, và mỗi cuộc kiểm tra không kéo dài quá 5 ngày, không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ Luật lao động quy định.

2.2.2. Nội dung kiểm tra kế toán 

Luật Kế toán hiện hành có quy định rõ nội dung của kiểm tra kế toán trong doanh nghiệp, cụ thể như: Kiểm tra quá trình thực hiện nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp; kiểm tra người làm kế toán và việc tổ chức bộ máy kế toán; kiểm tra quá trình hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý của dịch vụ kế toán; kiểm tra và chấp hành các quy định khác được quy định bởi pháp luật về kế toán.

3. Ai là người quyết định kiểm tra kế toán?

- Những cơ quan có thẩm quyền quyết định việc kiểm tra kế toán gồm có: Bộ Tài chính; Cơ quan thuộc Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác ở trung ương có quyền quyết định về lĩnh vực được phân công phụ trách trong kiểm tra kế toán; UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm tra kế toán tại địa phương mà mình quản lý; Một số đơn vị cấp trên thuộc đơn vị trực thuộc. 

Người quyết định kiểm tra kế toán
Người quyết định kiểm tra kế toán

- Những cơ quan có thẩm quyền thực hiện quá trình kiểm tra kế toán gồm có những quy định trong khoản 2 Điều luật này và cơ quan chuyên ngành về Kiểm toán, Tài chính nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cho các đơn vị kế toán.

4. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán và đơn vị kế toán

4.1. Đoàn kiểm tra kế toán có quyền và trách nhiệm ra sao?

Trước khi tiến hành kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán cần phải công bố quyết định kiểm tra kế toán cho doanh nghiệp tại điểm b, khoản 3, trong Điều 34 Luật này trừ những đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Đơn vị kế toán khi được đoàn kiểm tra kế toán yêu cầu sẽ cung cấp các tài liệu kế toán liên quan tới công tác kế toán và khi cần thiết cần tiến hành giải trình.

Đoàn kiểm tra kế toán khi kết thúc kiểm tra cần lập biên bản và giao 1 bản cho đơn vị kế toán được kiểm tra; khi các đơn vị kế toán được kiểm tra vi phạm pháp luật thì cần chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xử lý theo thẩm quyền đúng với quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán
Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán

Về các kết luận kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra sẽ là người chịu trách nhiệm và đảm bảo tuân thủ trình tự, phạm vi, nội dung và thời gian kiểm tra, không được sách nhiễu đơn vị kế toán được kiểm tra hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường trong đơn vị kế toán.

4.2. Đơn vị kế toán được kiểm tra có quyền và trách nhiệm thế nào?

Đơn vị kế toán khi được kiểm tra kế toán cần có trách nhiệm cung cấp những tài liệu liên quan tới nội dung cho đoàn kiểm tra kế toán và thực hiện giải trình khi cần thiết; đồng thời thực hiện kết luận mà đoàn kiểm tra đưa ra.

Đơn vị kế toán được kiểm tra có quyền từ chối cơ quan kiểm tra nếu thấy nội dung kiểm tra không đúng thẩm quyền theo Luật quy định, nếu không đồng ý với kết luận của đoàn kiểm tra kế toán thì có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tổ chức kiểm tra kế toán tại đơn vị có nhiệm vụ gì?

Thực hiện tổ chức kiểm tra kế toán tại đơn vị giúp kiểm tra được các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bên trong kỳ kế toán; kiểm tra việc ghi chép, tính toán, phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng và đảm bảo các đơn vị kiểm tra chấp hàng theo thể lệ kế toán, chế độ kế toán và kết quả công tác trong bộ máy kế toán.

Tổ chức kiểm tra kế toán tại đơn vị
Tổ chức kiểm tra kế toán tại đơn vị 

Khi kiểm tra kế toán của đơn vị, cơ quan kiểm tra có thể đánh giá tình hình chấp hành kế hoạch kinh doanh, chấp hành ngân sách, lủ luật nộp thu, thu chi tài chính, kiểm tra giữ gìn, thanh toán, sử dụng các loại vật tư hay vốn bằng tiền; các hành vi vi phạm chế độ, chính sách kinh tế tài chính sẽ được phát hiện kịp thời và ngăn ngừa nhanh chóng. Đồng thời, có thể đề xuất thêm những biện pháp để khắc chế những tồn tài khi đơn vị quản lý công tác kế toán.

Để có thể tiến hành tự kiểm tra kế toán và đảm bảo doanh nghiệp không có sai phạm trong việc thực hiện kế toán, một phần mềm quản lý kế toán tài chính hữu ích giúp doanh nghiệp của bạn kiểm tra dễ dàng là phần mềm quản lý tài chính kế toán 365. Đây sẽ là công cụ giúp bạn quản lý tài chính, kế toán trong doanh nghiệp dễ dàng, đảm bảo công tác kiểm tra kế toán hàng năm đều thuận lợi.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được kiểm tra kế toán là gì cũng những thông tin hữu ích về kiểm tra kế toán. Trong doanh nghiệp, kiểm tra kế toán vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp phát hiện những sai phạm trong kế toán, có thể điều chỉnh kịp thời, hợp lý các công tác kế toán. Đồng thời, kiểm tra kế toán giúp doanh nghiệp đảm bảo trung thực, minh bạch trong quá trình kế toán các hoạt động, thuế của doanh nghiệp.

Sổ quỹ tiền mặt Excel

Excel là công cụ bổ trợ kế toán rất tốt, vậy bạn đã biết cách lập sổ quỹ tiền mặt Excel hay chưa? Truy cập bài viết dưới đây để biết được những thông tin về sổ quỹ tiền mặt Excel nhé!

Sổ quỹ tiền mặt Excel

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý