Quay lại

Quy định quản lý tài sản công ty là gì và ý nghĩa của nó ra sao?

Tác giả: Hồng Nguyễn

Mỗi công ty đều sẽ có những tài sản riêng và đều có bộ phận trong công ty  phải quản gìn giữ tài sản đó. Nhưng không phải ai cũng biết về quy định quản lý tài sản trong công ty là gì và ý nghĩa ra sao, vì vậy hãy cùng timviec365.vn tìm hiểu rõ hơn về nội dung ngày hôm nay.

1. Tài sản công ty được hiểu như thế nào?

Tài sản của công ty được hiểu là vật có thực tế, là tiền, hoặc giấy tờ có giá trị bằng tiền và các quyền thuộc quyền sở hữu về quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được công ty cho phép sử dụng hoạt động.

Tài sản công ty được hiểu như thế nào?
Tài sản công ty được hiểu như thế nào?

Tài sản của công ty có thể sẽ gồm như tiền mặt, chứng khoán, công trình xây dựng, xưởng, máy móc thiết bị, kho tàng hay cửa hàng, hàng hóa, nguyên vật liệu, tên thương mại, nhãn hiệu, biển hiệu hàng hóa hay mạng lưới khách hàng,...

Dựa vào hình thái vật chất của tài sản mà họ chia tài sản của công ty thành 2 loại là tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Cũng dựa vào vai trò của tài sản trong quá trình kinh doanh của công ty họ cũng chia thành tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản lưu thông. Tài sản của công ty được hình thành nên bắt nguồn từ đóng góp của các chủ sở ữu công ty và do công ty tự tích lũy từ thời điểm bắt đầu kinh doanh.

Tài sản công ty sẽ được thể hiện dưới dạng vật chất còn gọi là tài sản hữu hình ví dụ như máy móc, thiết bị, xe cộ, nahf cửa,.. Hoặc thể hiện dưới dạng tài sản vô hình như nhãn hiệu, trí tuệ, phát minh,...Việc nắm bắt được rõ ràng về tài sản vô hình và tài sản hữu hình sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan khái quát về tài sản giúp hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh tốt và nâng cao ý thức sử dụng cũng như quản lý chúng.

1.1. Phân loại tài sản

1.1.1. Tài sản lưu động của công ty

Tài sản lưu động được coi là tài sản có nguồn lực kinh tế ngắn hạn được mong muốn và kỳ vọng chuyển đổi thành tiền mặt trong khoảng thời gian một năm. Tài sản lưu động này bao gồm tiền và các khoản phải thu, khoản đương tiền, chi phí trả trước và hàng tồn kho.

Tài sản lưu động của công ty
Tài sản lưu động của công ty

Khoản hàng tồn kho và các khoản phải thu cần được kế toán đánh giá định kỳ về khả năng thu hồi. Trường hợp có bằng chứng cho thấy được các khoản phải thu không thể thu hồi lại được thì nó sẽ được bỏ đi. Còn trường hợp hàng tồn kho đã quá lỗi thời vì thời gian để quá lâu, công ty cũng sẽ xóa sổ đi những tài sản này.

1.1.2. Tài sản cố định của công ty

Tài sản cố định của công ty chính là tài nguyên dài hạn nhất ví dụ như cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị máy móc, văn phòng,,..Vấn đề khắc phục tình trạng hư hại của các tài sản cố định thực hiện căn cứ vào các khoản phí định kỳ hay còn gọi là khấu hao. Khoản phí đó sẽ phản ánh lên việc giảm khả năng sinh lợi của một tài sản cố định.

Khấu hao gồm hai phương pháp là phương pháp nhanh và phương pháp theo đường thẳng. Phương pháp nhanh cho rằng tài sản đó mất giá rất nhanh trong thời gian đầu sử dụng còn phương pháp theo đường thẳng thì cho rằng tài sản cố định sẽ mất dần đi giá trị tương ứng với thời gian tồn tại của nó.

1.1.3. Tài sản tài chính của công ty

Tài sản tài chính của công ty là các khoản đầu tư vào trong tài sản cũng như chứng khoán của các công ty, cơ quan, tổ chức khác. Tài sản chính sẽ gồm các cổ phiếu, trái phiếu chính chủ của công ty và vốn cổ phần ưu đãi cũng như chứng khoán hỗn hợp khác. Những tài sản chính sẽ được định giá phụ thuộc vào cách phân loại khoản đầu tư cùng với những động cơ đằng sau đó.

1.1.4. Tài sản vô hình của công ty

Tài sản vô hình của công ty
Tài sản vô hình của công ty

Tài sản vô hình công ty sẽ là các nguồn lực kinh tế không được thể hiện ra ngoài bằng vật chất thấy và cầm nắm được. Chúng có thể bằng sáng tạo, nhãn hiệu, bản quyền và lợi thế. Việc hạch toán những tài sản vô hình khác nhau còn phụ thuộc vào các loại tài sản và chúng sẽ còn được phân bổ hoặc kiểm tra về mức độ suy giảm mỗi năm.

1.2. Ý nghĩa về tài sản của công ty

Tài sản chính là yếu tố góp phần làm cho nguồn lực kinh tế của công ty hoặc đại diện cho chủ quyền sở hữu cũng như kiểm soát các cá nhân hoặc công ty doanh nghiệp khác không có. Đối với các quyền này được thực hiện dựa trên cơ sở pháp luật và nó cũng có ý nghĩa trong nguồn lực kinh tế được sử dụng theo quyết định của công ty và chủ sở hữu được ghép ngăn cản cũng như hạn chế các người ngoài cuộc sử dụng chúng.

Tài sản hiện đang có thì công ty cần phải xác lập quyền sở hữu kể từ thời điểm lập báo cáo tài chính. Tài sản có vai trò cực kỳ quan trọng có khả năng mang lại lợi ích kinh tế khi tạo ra dòng tiền vào hoặc là giảm dòng tiền ra.

Xem thêm: Tổng tài sản doanh nghiệp là gì?

2. Mục đích xây dựng quy định quản lý tài sản công ty

Mục đích xây dựng quy định quản lý tài sản công ty
Mục đích xây dựng quy định quản lý tài sản công ty

Mục đích xây dựng nhằm đảm bảo đáp ứng được đầy đủ  yêu cầu máy móc thiết bị của sản xuất và kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. sử dụng đúng mục đích để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cũng như đảm bảo tài sản được bảo quản tốt.

Tham khảo ngay: Phần mềm quản lý tài sản tốt nhất: https://phanmemquanlytaisan.timviec365.vn/

3. Nội dung quy định quản lý tài sản công ty

3.1. Mua, sửa chữa, lắp đặt tài sản và trang thiết bị công ty

Khi có nhu cầu mua hoặc sửa chữa lại tài sản trang thiết bị thì người đề nghị sẽ phải lập phiếu yêu cầu mua hàng sau đó chuyển lên Trưởng bộ phận xác nhận trình lên Ban giám đốc duyệt ký

Tường hợp phiếu yêu cầu mua hàng đã được Ban Giám đốc duyệt, Phòng hành chính sẽ tiến hành liên hệ với bên các nhà cung ứng để báo giá. Nhà cung ứng phải  đảm bảo về các tiêu chí như chất lượng, giá cả, bảo hành, cách phục vụ…sẽ được công ty lựa chọn để làm thủ tục ký hợp đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng với bên cung ứng, nhà cung cứng sẽ tiến hành đến lắp đặt, cung cấp tài sản trang thiết bị cho công ty.Phòng hành chính có trách nhiệm theo dõi xuyên suốt quá trình lắp đặt.

Sau khi quá tình lắp đặt xong, nếu hai bên đồng ý thì có thể ký vào biên bản lắp đặt và nghiệm thu

Đối với các tài sản trang thiết bị cần phải qua một khoảng thời gian vận hành mới có thể biết được tình trạng hoạt động thì phải nghiệm thu sau 5 đến 10 ngày. Cụ thể hơn sau 5 đến 10 ngày, Phòng Hành chính  theo dõi quá trình vận hành của các  máy móc, trang thiết bị, nếu không đạt thì Phòng hành chính phải có trách nhiệm đề nghị  và yêu cầu nhà cung ứng đến sửa chữa và tiếp tục theo dõi 5 đến 10 ngày cho đến khi hoạt động tốt trở lại. Trường hợp sau 5 đến 10 ngày mà máy móc, trang thiết bị hoạt động tốt thì Phòng hành chính sẽ cần tiến hành ký vào biên bản nghiệm thu cho bên nhà cung ứng.

3.2. Quy định về quản lý tài sản công ty

3.2.1. Quản lý về tài sản, trang thiết bị công ty

Quản lý về tài sản, trang thiết bị công ty
Quản lý về tài sản, trang thiết bị công ty

Mỗi tài sản sẽ được dán lại tem tài sản gồm có tên tài sản, mã tài sản, ngày kiểm kê và ký nhận. Mã tài sản được viết Ví dụ máy tính bàn -11 được ký hiệu là : MTB-11( không đánh thêm theo tên bộ phận người sử dụng vì tài sản có thể thay đổi đi). Danh mục này do phòng hành chính lập và được trình lên giám đốc duyệt ký.

Kiểm tra tài sản theo định kỳ: Hàng quý  Phòng Hành chính sẽ thực hiện công tác kiểm tra về tài sản về số lượng, cũng như chất lượng của tài sản theo biểu mẫu.

Kiểm kê về tài sản định kỳ: Theo hàng năm Phòng Kế toán kết hợp Phòng Hành chính tổ chức về việc kiểm kê tài sản định kỳ. Vấn đề  kiểm kê này sẽ thông qua đánh giá số lượng tài sản so với danh mục tài sản của công ty, dán tem tài sản, giá trị tài sản còn lại…

3.2.2. Trách nhiệm của người quản lý.

Người quản lý cần sử dụng theo đúng như hướng dẫn vận hành và hướng dẫn sử dụng. Không được cho người khác sử dụng khi không có sự cho phép của Trưởng bộ phận. Tiếp theo đó phải báo ngay cho Trưởng bộ phận các trường hợp máy móc hư hỏng để có thể sửa chữa kịp thời.

Qua nội dung trên timviec365.vn đã chia sẻ với bạn về quy định quản lý tài sản công ty cũng như ý nghĩa về nó. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng mà bạn cần.

Quy trình quản lý tài sản

Bạn đang muốn tìm hiểu xem quy trình quản lý tài sản gồm những bước nào. Nhấp chuột vào bài viết ngay bên dưới để tìm hiểu rõ hơn!

Quy trình quản lý tài sản

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý