Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Trả lời chi tiết cho câu hỏi tổng tài sản của doanh nghiệp là gì?

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền

Theo dõi timviec365 tại google new

Khi nhìn vào những doanh nghiệp, chắc hẳn ai cũng suy nghĩ xem rằng liệu doanh thu của họ là bao nhiêu và họ đang sở hữu bao nhiêu tài sản. Tài sản của doanh nghiệp là một trong những yếu tố tiền đề quyết định và định hướng sự phát triển cho một doanh nghiệp. Vậy tổng tài sản của doanh nghiệp là gì? Người ta có thể phân chia khối tổng giá trị đó như thế nào? Hãy cùng timviec365.vn làm rõ thông qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tổng tài sản của một doanh nghiệp là gì?

Chắc hẳn mỗi chúng ta từ khi sinh ra đến nay đã rất nhiều lần nghe đến hai từ tài sản. Mọi người thường hay suy nghĩ đơn giản rằng tài sản thì là tiền, là đồ vật có giá trị mà chúng ta đang có. Vậy điều này với một doanh nghiệp có đúng hay không? Tài sản doanh nghiệp là những giá trị vật chất, là những tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp, quyền sử dụng hợp pháp được doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hoạt động duy trì. Tài sản của doanh nghiệp có thể là tiền mặt, hàng hóa, vật tư, trụ sở, máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, thương hiệu, thông tin mạng lưới về khách hàng,... Những giá trị mà tài sản này đem lại là doanh thu, quyền sở hữu và nó có hai thể trạng là vô hình và hữu hình.

Tổng tài sản của một doanh nghiệp
Tổng tài sản của một doanh nghiệp


Ngoài ra còn các khác khái niệm khác khi nhắc đến tài sản của doanh nghiệp, có thể kể đến như tài sản cố định, lưu động và lưu thông. Tất cả đều được hình thành từ việc đầu tư ban đầu, quá trình tích lũy tài sản trong hoạt động duy trì và kinh doanh. Nắm rõ được điều này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn và có những cách thức để quản lý tài sản một cách hiệu quả và phù hợp hơn trong tương lai.

1.1. Khái niệm về tổng tài sản của một doanh nghiệp

Hiểu một cách đơn giản thì tổng tài sản của một doanh nghiệp chính là toàn bộ những tài sản mà doanh nghiệp đó nắm giữ và có quyền sở hữu, sử dụng. Tổng khối giá trị đó sẽ được biểu hiện dưới nhiều trạng thái, hình thái về vật chất khác nhau mà qua quá trình sử dụng, doanh nghiệp sẽ tạo ra được những giá trị nối tiếp. Tiền bạc, máy móc, hàng hóa ,vật tư, nhân sự, khách hàng, bằng sáng chế, thương hiệu,... đều là những giá  trị nằm trong khối tài sản đó.

Khái niệm về tổng tài sản của doanh nghiệp
Khái niệm về tổng tài sản của doanh nghiệp

1.2. Phân loại tổng tài sản trong doanh nghiệp

Câu hỏi được đặt ra là trong quá trình quản lý, sử dụng khối tổng tài sản đó trong hoạt động thì doanh nghiệp sẽ chia nó ra làm những phần nào để có thể phân biệt rõ ràng để từ đó có được những phương pháp quản lý hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của mình. Trong xã hội hiện nay, các doanh nghiệp đều ngầm hiểu rằng tổng tài sản sẽ bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Hai khái niệm này được hình thành dựa vào việc theo dõi thời gian đầu tư, quá trình sử dụng và thời điểm họ thu hồi tài sản.

1.2.1. Tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp

Nghe cái tên thôi chắc bạn đọc cũng đủ để thấy về thời hạn sử dụng giá trị của loại tài sản này. Đúng vậy, những tài sản ngắn hạn trong một doanh nghiệp chỉ có thời hạn sử dụng trung bình từ 1 năm hoặc sau một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn có giá trị sử dụng thấp, thường được doanh nghiệp đưa vào để thực hiện mục đích sản xuất, lưu thông cho những kế hoạch đầu tư ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán, sinh lãi, hạn chế việc lãng phí chi phí sau những quá trình luân chuyển.

Những tài sản cụ thể được doanh nghiệp xếp loại vào khối tài sản ngắn hạn có thể kể đến như tiền mặt, những tài sản có giá trị tương đương tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính trong thời gian ngắn, các khoản mà doanh nghiệp phải thu ngắn hạn, hành hóa, nguyên liệu tồn kho và các loại tài sản có giá trị sử dụng trong thời gian ngắn khác. Về tiền mặt và những giá trị tương đương tiền, đó là những tiền gửi của doanh nghiệp ở ngân hàng, là tiền mặt dưới dạng tiền Việt hoặc tiền nước ngoài, tiền đang được luân chuyển và tiền ở dưới dạng tương đương có giá trị như vàng, bạc, đá quý,... Những tài sản ngắn hạn còn được hữu hình dưới dạng tiền đầu tư hay nói cách khác là các khoản đầu tư trong thời gian ngắn như đầu tư chứng khoán, cho vay ngắn hạn, đầu tư khác,... mà doanh nghiệp sử dụng với mục đích sinh lời, có thể thu lại lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp
Tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp

Tiếp theo là các khoản phải thu ngắn hạn, đó chính là một phần tài sản mà doanh nghiệp đang bị đơn vị hoặc cá nhân nào đó chiếm dụng. Hiểu đơn giản thì đây là những khoản mà doanh nghiệp chưa thu hồi được từ những bên liên quan có thể kể đến như việc thu hồi các khoản từ khách hàng, các khoản sử dụng để trả trước cho người bán và cung cấp hàng hóa, vật liệu, các khoản thu trong nội bộ doanh nghiệp,... Đối với hình thái tài sản này thì doanh nghiệp cần có nghĩa vụ và trách nhiệm để thu hồi về trong thời gian ngắn.

Không chỉ hiện hữu dưới dạng tiền mà tài sản ngắn hạn còn hiện hữu khi đó chính là những hàng hóa tồn kho đang chờ bán, nguyên vật liệu để sản xuất,... Đây là những tài sản được các doanh nghiệp quan tâm số một và nó chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng khối giá trị tài sản mà một doanh nghiệp đang có. Ngoài ra tài sản hữu hạn còn ở dưới các dạng khác như tiền doanh nghiệp sử dụng khi cầm cố, tạm ứng, ký quỹ, ký cược và các khoản chi phí trả trước trong thời gian ngắn.

1.2.2. Tài sản dài hạn của một doanh nghiệp

Tất nhiên khi nghe tên thì đây là những loại tài sản trái ngược về thời hạn sử dụng với những tài sản ngắn hạn mà chúng tôi đã kể trên. Tài sản dài hạn là những giá trị vật chất có thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển nhiều hơn 1 năm hoặc có thể sử dụng trong rất nhiều chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp. Đây là những tài sản có giá trị ít bị thay đổi hoặc xê dịch trong quá trình kinh doanh. 

Trong một doanh nghiệp thi những tài sản này sẽ được tồn tại bao gồm như các tài sản cố định, các khoản đầu tư cho mục đích tài chính, những khoản phải thu trong thời gian dài, những khoản bất động sản đầu tư và những khoản khác,... Các tài sản cố định dài hạn của doanh nghiệp được chia làm hai loại là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định hữu hình là những tài sản tham gia vào rất nhiều chu kì hoạt động của doanh nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên được giá trị sử dụng có thể kể đến trực tiếp như nhà cửa, trụ sở doanh nghiệp, phương tiện đi lại, thiết bị, máy móc,... Tài sản cố định vô hình là những tài sản không mang hình thái vật chất nhìn thấy được có thể kể đến cụ thể như giá trị thương hiệu, quyền sáng chế, bản quyền sản phẩm, quyền sử dụng đất đai,...

Tài sản dài hạn của một doanh nghiệp
Tài sản dài hạn của một doanh nghiệp

Các khoản mà doanh nghiệp phải thu trong thời gian dài là những tài sản hợp pháp của doanh nghiệp nhưng đang tạm thời bị các bên liên quan chiếm giữ và có kỳ hạn phải thu hồi là trên 1 năm. Những khoản phải thu dài hạn này có thể kể đến như những khoản thu từ khách hàng, chi phí nội bộ ,vốn để đầu tư kinh doanh, các khoản thu về cho vay,... Tất cả những khoản này doanh nghiệp đều có trách nhiệm phải thu lại trong một thời gian dài. Bên cạnh các khoản phải thu thì còn có các nguồn đầu tư tài chính với mục đích lâu dài như đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ hơn, doanh nghiệp liên kết, đầu tư chứng khoán lâu dài,... tất cả được được sử dụng với mục đích sinh lời và được kéo dài trên 1 năm.

Một tài sản nữa của doanh nghiệp có thể đến từ bất động sản khi doanh nghiệp sở hữu nhà đất và cho thuê hoặc chờ đợi chúng tăng giá và bán. Đây là những bất động sản đầu tư và nó khác với tài sản cố định vì mục đích sử dụng của chúng là khác nhau. Cuối cùng là các tài sản dài hạn khác như các chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí xây dựng dài hạn, chi phí trả trước, các khoản ký cược, ký quỹ trong một thời gian dài,...

Xem thêm: Quy định về sửa chữa tài sản – bảo dưỡng tài sản công

Tài sản của một doanh nghiệp
Tài sản của một doanh nghiệp

2. Vai trò của tổng tài sản trong một doanh nghiệp

Có thể nói tất cả những tài sản từ hữu hình cho đến vô hình, ngắn hạn hay dài hạn thì cũng đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài trong  bất cứ một doanh nghiệp nào. Mỗi loại tài sản sẽ tham gia vào quá trình vận hành, kinh doanh nhất định để thực hiện một mục đích mà doanh nghiệp nào cũng hướng tới đó là gia tăng khối tài sản tổng đó. Việc này đòi hỏi những người kế toán, quản lý tài chính, người lãnh đạo vạch ra hướng phát triển trong doanh nghiệp phải thực sự tỉnh táo và quản lý rõ ràng. Mặt khác chúng còn góp phần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp. Sẽ là dễ hiểu nếu như một doanh nghiệp có khối tài sản tổng lớn và vững mạnh đương nhiên sẽ trở nên uy tín hơn bao giờ hết.

Vai trò của tổng tài sản trong một doanh nghiệp
Vai trò của tổng tài sản trong một doanh nghiệp

Bài viết trên là toàn bộ những chia sẻ của chúng tôi về thắc mắc tổng tài sản của doanh nghiệp là gì? Sau khi bạn đã hiểu rõ, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm ra một hướng đi cụ thể để có thể quản lý tài chính, tài sản không chỉ của tổ chức mà cả của cá nhân một cách hiệu quả nhất.

Cách để quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Quản lý tài sản trí tuệ là điều mà đang được tất cả các doanh nghiệp quan tâm và tìm hiểu. Hãy truy cập ngay vào bài viết sau để có thêm cho mình những thông tin bổ ích nhé.

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý