Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Khám phá quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất

Tác giả: Vũ Thoa

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết được thực hiện như thế nào? Tìm hiểu về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất được ban hành để đảm bảo cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được diễn ra một cách thuận lợi và đạt được hiệu quả nhất.

1. Khái quát về những thông tin chi tiết về đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất chính là một hình được thực hiện cụ thể, đáp ứng đúng với quy định đưa ra về đất đai.

Khái quát về những thông tin chi tiết về đấu giá quyền sử dụng đất
Khái quát về những thông tin chi tiết về đấu giá quyền sử dụng đất

Các hình thức đấu giá chính là hình thức giao dịch về mặt dân sự, đó cũng chính là một trong những hình thứ mà những người có liên quan sẽ đưa ra khung giá ban đầu được gọi là giá gốc.

Đấu giá quyền sử dụng đất được hiểu cụ thể là việc mà các UBND các cấp trong phạm vi thẩm quyền của mình đứng ra để tổ chức cuộc bán đấu giá đối với những mảnh đất mang tính chất công khai.

Mục đích của việc bán đấu giá quyền sử dụng đất chính là để có thể lấy được nguồn tiền vốn phục vụ cho việc xây dựng những loại dự án chung của địa phương.

Trong Điều số 117 của Luật đất đai được ban hành vào năm 2013, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cần được tiến hành một cách công khai, có tính chất liên tục và có sự khách quan, đấu giá cần phải thực hiện bình đẳng để góp phần bảo vệ được những quyền lợi hợp pháp đối với những bên có liên quan.

Xem thêm: Việc làm quản lý đất đai

2. Những điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất

Những điều kiện quan trọng để tiến hành thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
Những điều kiện quan trọng để tiến hành thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

Khi thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thì các bạn cần phải tiến hành một cách đúng đắn và thực hiện việc tuân thủ đúng với những quy định có liên quan tới việc đấu giá quyền sử dụng đất:

Dưới đây là những điều kiện chi tiết để quyết định việc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được diễn ra theo đúng với quy trình đấu giá:

- Thứ nhất, khu được được mang ra để đấu giá cần phải là khu đất có đầy đủ các giấy tờ chứng minh về tính hợp pháp, chính chủ, không có tranh chấp liên quan tới khu đất, không có bất cứ đơn khiếu nại hay kiện tụng nào liên quan tới khu đất đó.

Hoặc là khu đất đó không được nằm trong các khu vực bị phong tỏa, không phải là khu đất bi tước quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Có nhiều điều kiện về quyền đấu giá quyền sử dụng đất
Có nhiều điều kiện về quyền đấu giá quyền sử dụng đất

- Thứ hai, khu đất đó cần phải được những cơ quan có thẩm quyền tiến hành phê duyệt về việc khớp nối trong vấn đề quy hoạch. Khu đất đó cần phải được Sở Tài chính thực hiện phê duyệt về vấn đề giá cả được đưa ra từ ban đầu hoặc là mức giá trong quá trình đấu giá.

- Thứ ba, khu đất đó cần phải đáp ứng đầy đủ những vấn đề về nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất. Những nguyên tắc này đã được đưa vào trong quy định Luật đấu giá được ban hành vào năm 2016.

Cần tìm việc làm gấp

3. Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Để có thể tổ chức buổi đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra thành công thì phía cơ quan tổ chức cuộc đấu giá cần phải nắm được quy trình đấu giá để đảm bảo thực hiện đúng đối với quyền đấu giá sử dụng đất.

Quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Tìm hiểu về Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất
Tìm hiểu về Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Thông tư liên tịch được ban hành chi tiết tại số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP đã có quy định và hướng dẫn chi tiết về trình tự đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

3.1. Giai đoạn chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất

Để có thể tạo nên được sự thành công trong buổi đấu giá quyền sử dụng đất thì các đơn vị có thẩm quyền quản lý đối với quỹ đất cần phải tiến hành lập ra những phương án đấu giá để có thể trình lên Cơ quan TNMT thực hiện việc thẩm định nội dung đề xuất trước, sau đó mới tiến hành trình lên Ủy ban nhân dân và các cấp để tiến hành phê duyệt.

Do đó, công tác chuẩn bị cho buổi đấu giá quyền sử dụng đất cần phải tiến hành thực hiện như sau:

- Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ các thông tin liên quan tới khu đất được đưa vào để đấu giá:

+ Tờ trình, bản dự thảo về quyết định trong việc đấu giá.

+ Các loại giấy tờ có liên quan tới tình hình quản lý và tình hình Sử dụng đất đai để có thể đấu giá cùng với các công tác hạ tầng kỹ thuật, những giấy tờ có liên quan tới tài sản mà có gắn liền với mảnh đất đã được đấu giá.

+ Bạn trích lục của bản đồ về địa chính hoặc là bạn đo về địa chính của mảnh đất mà được mang ra đấu giá trong những trường hợp chưa có bản đồ.

+ Tiếp theo là phải có đầy đủ về tên cũng như là địa chỉ cụ thể của Chính đơn vị đứng ra tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Khi mà bạn đã nhận được quyết định đối với việc đấu giá về quyền sử dụng đất, khi đó sở tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành xác định về giá ban đầu mà thửa đất đó có giá trị và được mang ra để đấu giá. Đồng thời mức giá này cũng cần được trình lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét phê duyệt.

Đó là những giấy tờ có liên quan tới việc chuẩn bị hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất mà chúng ta cần phải chuẩn bị.

Xem thêm: Việc làm kỹ sư quản lý đất đai

Giai đoạn chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất
Giai đoạn chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất

3.2. Chọn ra đơn vị tiến hành tổ chức cuộc đấu giá

Đơn vị đứng ra tổ chức việc thực hiện các Phiên đấu giá về quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm để tổ chức ra việc lựa chọn, thực hiện theo hình thức đấu thầu cũng như là việc ký kết hợp đồng để thuê đơn vị đứng ra thực hiện các phiên đấu giá.

Ủy ban nhân dân các cấp sẽ có thẩm quyền để đưa ra quyết định về việc thành lập đối với tổ Tư vấn trong đấu thầu.

Những đơn vị đứng ra tổ chức việc thực hiện các phiên đấu giá sẽ có quyền để thực hiện việc sử dụng đất, thực hiện thông báo và trong hồ sơ mời thầu.

Vai trò của tổ Tư vấn về việc đấu thầu sẽ tiến hành xây dựng cũng như là đánh giá các hồ sơ.

Nếu như trường hợp phạm vi đủ thu đủ thu được công bố rộng rãi nhưng lại chỉ có mỗi một đơn vị tiến hành đăng ký về việc dự thầu, khi đó hết hạn mời thầu thì đơn vị đó sẽ tiến hành tổ chức đấu giá và trình lên Uỷ Ban nhân dân các cấp mà có thẩm quyền trong việc quyết định để một đơn vị mà có chức năng để thực hiện các phiên đấu giá.

Chọn ra đơn vị tiến hành tổ chức cuộc đấu giá
Chọn ra đơn vị tiến hành tổ chức cuộc đấu giá

3.3. Quá trình thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất

Các bước sau đây sẽ được tiến hành để đấu giá quyền sử dụng đất:

-Thứ nhất, ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất.

-Thứ hai, lựa chọn cứ như là tiến hành ký kết đối với hợp đồng thuê đơn vị để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

-Thứ ba, đơn vị có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra cũng như là giám sát việc bán đấu giá đối với quyền sử dụng đất.

-Thứ tư tiến hành việc phê duyệt đối với các kết quả trong việc trúng giá.

-Thứ năm, các bên có liên quan sẽ hoàn thiện những khoản tiền tôi với quyền sử dụng đất, các bước cần thực hiện gồm nộp tiền, khi đã có kết quả về việc đơn vị đó được trúng thầu quyền sử dụng đất.

-Thứ sáu, tiến hành cấp giấy chứng nhận đối với việc sử dụng đất.

Tiến hành bàn giao về thực địa đối với người đã nhận được quyền sử dụng đất.

Mẫu cv

Quá trình thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất
Quá trình thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất

3.4. Giai đoạn sau của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Cuộc đấu giá đã được tiến hành tổ chức thì các bên có liên quan sẽ thực hiện việc bàn giao đối với các hồ sơ cũng như là các biên bản về kết quả của cuộc đấu giá.

Các giấy tờ, hồ sơ có liên quan thì sẽ được bàn giao cho các đơn vị tổ chức đấu giá. Trong vòng không quá năm ngày thì có đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá sẽ cần phải lập hồ sơ để tiến hành gửi cho các cơ quan có thẩm quyền và trình bày lên ủy ban nhân dân các cấp có liên quan để tiến hành ban hành các quyết định cụ thể.

Cũng trong vòng năm ngày kể từ khi quyết định được ban hành thì các cơ quan thuế sẽ tiến hành gửi thông báo về việc nộp tiền để thuê hoặc là tiền để sử dụng mảnh đất đó đến người đã trúng thầu trong phiên đấu giá.

Khi người cá nhân hoặc là tổ chức đã hoàn thành xong nghĩa vụ về mặt tài chính thì những người trúng tuyển đấu giá sẽ tiến hành ký hợp đồng về việc thuê đất với những cơ quan mà có thẩm quyền, tiến hành để làm các thủ Tục cấp giấy chứng nhận cho người trúng thầu..

Giai đoạn sau của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
Giai đoạn sau của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Như thế, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất trên đây đã được trình bày một cách hết sức cụ thể. Hy vọng các bạn đã nắm bắt được những điều mà các bạn đang muốn nắm bắt, tìm hiểu.

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào?

Công ty quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu

Tiếp theo, xin mời các bạn cùng khám phá về những thông tin về công ty quyền sử dụng đất chủ sở hữu để em hiểu.

Công ty quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý