Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Quyết định trả lương cho Giám đốc và một số thông tin bạn cần biết

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Theo dõi timviec365 tại google new

Trong các doanh nghiệp hay công ty không thể thiếu một vị lãnh đạo là Giám đốc – người đứng cao nhất trong công ty. Nếu bạn chuẩn bị được bổ nhiệm làm Giám đốc và vẫn thắc mắc Giám đốc thì có được trả lương như bình thường hay không? Có quyết định cụ thể nào về việc trả lương cho Giám đốc hay không? Vậy hãy theo dõi bài viết dưới đây để cùng timviec365.vn khám phá về quyết định trả lương cho Giám đốc nhé!

1. Một số thông tin về quyết định trả lương cho Giám đốc

Giám đốc là người trực tiếp quản lý nhân viên và điều hành các chế độ lương thưởng, hoạt động kinh doanh trong công ty. Thông thường, Giám đốc sẽ được Tổng Giám đốc hoặc hội đồng quản trị tuyển chọn và bổ nhiệm, được ký hợp đồng không quá 5 năm nhiệm kỳ hoặc được gia hạn lại hợp đồng không hạn chế. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng phần mềm tính tiền lương để tính lương cho Giám đốc dễ dàng.

Quyết định trả lương cho Giám đốc được tính thế nào
Quyết định trả lương cho Giám đốc được tính thế nào

Tuy vậy, nhiều người vẫn thắc mắc Giám đốc có được trả lương và ký hợp đồng lao động hay không? Cùng một số câu hỏi khác về quyết định giám đốc, bạn đọc hãy theo dõi tiếp mục dưới đây nhé!

1.1. Giám đốc liệu có được công ty trả lương hay không?

Bất kỳ ai trong chúng ta khi đi làm thì cũng đều quan tâm tới vấn đề lương thưởng. Vấn đề về lương thưởng thể hiện sự cống hiến, năng suất lao động của mình với công ty, doanh nghiệp đó. Các nhân viên đi làm thì Giám đốc sẽ là người trả lương. Vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả lương cho Giám đốc? Giám đốc có được công ty trả lương hay không?

Thật ra, Giám đốc vẫn được công ty trả lương như những nhân viên bình thường. Sự phát triển của nền kinh tế cùng với sự hội nhập của nền kinh tế hiện nay, Giám đốc vẫn được xem là một nghề nghiệp thực thụ. Giám đốc cũng là người làm thuê nhưng ở một trình độ cao hơn nhân viên thông thường mà thôi.

Giám đốc trong công ty vẫn được trả lương bình thường
Giám đốc trong công ty vẫn được trả lương bình thường

Lương dành cho Giám đốc vẫn là khoản lương tính vào khoản chi phí hợp lý để quản lý doanh nghiệp. Và khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đây vẫn là khoản chi phí được trừ và xuất toán. Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động, bảng chấm công mỗi tháng, bảng lương đi kèm bảng chấm công, phiếu chi ghi số tiền thanh toán hoặc chứng từ ngân hàng cần thiết, tất cả cần có chữ ký đầy đủ.

1.2. Các câu hỏi thường gặp về quyết định trả lương cho Giám đốc

1.2.1. Ai là người có thẩm quyền quyết định tiền lương cho Giám đốc?

Theo Luật Doanh nghiệp Khoản 2, Điều 18 năm 2014 thị thẩm quyền quyết định trả lương, thưởng cho Giám đốc của công ty cổ phần sẽ thuộc về Hội đồng quản trị.

Người có thẩm quyền trả lương cho Giám đốc là ai
Người có thẩm quyền trả lương cho Giám đốc là ai

Hội đồng quản trị sẽ là người thanh toán và quyết định tiền lương của Giám đốc và sẽ là người trực tiếp thanh toán số tiền này. Khi quy định điều hành quản trị doanh nghiệp, Giám đốc sẽ là người thực hiện nghĩa vụ theo điều lệ công ty, tuân thủ theo các điều lệ của pháp luật, tuân thủ theo hợp đồng lao động và các quyết định do Hội đồng quản trị đưa ra. Nếu Giám đốc làm trái quy định và gây thiệt hại cho công ty cần đứng ra bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

1.2.2. Giám đốc có cần ký hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động của các công ty cổ phần sẽ dựa theo Khoản 4 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Khi đó, các vấn đề bổ nhiệm Giám đốc hoặc thuê một người làm Giám đốc phải căn cứ theo điều luật này như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ là người bổ nhiệm hoặc thuê người trực tiếp làm Giám đốc.

Giám đốc có cần ký hợp đồng lao dộng
Giám đốc có cần ký hợp đồng lao dộng

- Giám đốc sẽ là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty và do Hội đồng quản trị giám sát. Đồng thời, Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc sẽ không vượt quá 5 năm và được bổ nhiệm lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật lao động thì các vấn đề ký kết hợp đồng giữa công ty và Giám đốc sẽ có một số đặc điểm khá phức tạp. Nếu Giám đốc cổ phần được bổ nhiệm từ một thành viên của Hội đồng quản trị thì sẽ không cần ký hợp đồng với công ty. Hội động quản trị có nhiệm vụ họp lại và đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc cho công ty.

Giám đốc cần ký hợp đồng nếu là người thuê ở ngoài
Giám đốc cần ký hợp đồng nếu là người thuê ở ngoài

Trong trường hợp công ty thuê người bên ngoài làm Giám đốc thì cần ký hợp đồng theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019. Và Hội đồng quản trị sẽ là người đứng ra ký kết hợp đồng lao động này. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng giữa hội đồng quản trị và Giám đốc sẽ được thông qua nếu đa số các thành viên dự họp trong Hội đồng quản trị đồng ý.

2. Quyết định trả lương cho Giám đốc được viết ra sao?

Quyết định trả lương cho Giám đốc hay quyết định hưởng lương của Giám đốc là thành phần không thể thiếu khi đăng ký bảo hiểm cho công ty. Trong hồ sơ đăng ký bảo hiểm cho công ty cần có quyết định trả lương dành cho Giám đốc.

Mục đầu tiên trong Quyết định sẽ gồm có “Đề: Quyết định được hưởng lương của Giám đốc”, tên công ty, số, quốc hiệu và tiêu ngữ, địa chỉ và thời gian viết đơn, tên quyết định. Tên quyết định bạn ghi cụ thể như sau:

“QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN [tên công ty cổ phần của bạn]

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty...........

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY [tên công ty tập đoàn của bạn]”

Tiếp đến là phần các căn cứ gồm có: căn cứ theo các điều lệ tổ chức và hoạt động trong công ty; căn cứ vào biên bản họp hội đồng thành viên [tên công ty cổ phần] về việc bổ nhiệm Giám đốc trong công ty; Căn cứ theo yêu cầu của các hoạt động kinh doanh và xét theo các năng lực phẩm chất cán bộ.

Mẫu quyết định trả lương cho Giám đốc
Mẫu quyết định trả lương cho Giám đốc

Tiếp theo là phần quyết định, gồm có hai điều, trong đó điều 1 là các thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc và điều 2 là các quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc.

Về quyết định bổ nhiệm sẽ gồm có các thông tin về người được bổ nhiệm như: Họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, chứng minh nhân dân (gồm có cả ngày cấp và nơi cấp), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, chức vụ được bổ nhiệm và thời gian bổ nhiệm, mức lương với hệ số phụ cấp.

Các quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc gồm có:

- Giám đốc sẽ thực hiện các điều lệ và hoạt động kinh doanh của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo luật hiện hành.

- Có quyền ký kết các quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự mới và điều hành công ty phát triển.

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của điều lệ trong công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị, pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về các hoạt động trong công ty.

Bên cạnh đó, quyết định này còn có điều 3 và điều 4, điều 3 là Tân Giám đốc và những người bổ nhiệm sẽ thi hành đúng theo quyết định và điều 4 là quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký tên.

Cuối cùng là chữ ký và đóng dấu của Hội đồng quản trị và nơi nhận quyết định này.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được những thông tin cơ bản về quyết định trả lương cho Giám đốc và cách viết quyết định này. Giám đốc hay Tổng Giám đốc cũng là thành viên trong công ty, vì vậy họ có quyền được trả lương và ký hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng là người nắm quyền kiểm soát mọi hoạt động và tình hình kinh doanh của công ty nên sẽ được nhận mức lương tương xứng nhất.

Thuế TNCN làm thêm giờ

Bạn có biết thuế TNCN làm thêm giờ được tính như thế nào hay chưa? Doanh nghiệp có được trừ các chi phí hợp lý khi trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên hay không? Click bài viết dưới đây để biết cách tính TNCN làm thêm giờ!

Thuế TNCN làm thêm giờ

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý