Quay lại

Tổ chức bộ máy kế toán có nội dung, ưu nhược điểm ra sao?

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Tổ chức bộ máy kế toán là phần kiến thức cơ bản nếu bạn muốn theo đuổi nghề kế toán, bởi đây chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong công tác hoạt động của bộ phận kế toán. Và việc hiểu rõ đặc điểm, bản chất về tổ chức bộ máy hoạt động kế toán là điều cần thiết. Vậy nên các bạn đừng bỏ lỡ nội dung được chia sẻ ở dưới đây nhé!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có những tiêu chí nào?

Tổ chức bộ máy kế toán là công việc sắp xếp, phân công, bố trí công tác cho các kế toán viên trong bộ phận/ đơn vị phù hợp với bộ máy hoạt động cùng với những yêu cầu được quản lý đưa ra. Đồng thời cũng cần đảm bảo chỉ đạo và thực hiện tập trung, thống nhất và toàn diện, chuyên môn hóa, hoàn thành công tác kế toán đơn vị.

Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có những tiêu chí nào?
Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có những tiêu chí nào?

Do vậy, khi tổ chức bộ máy kế toán, cần phải có các cơ sở để làm căn cứ: đặc điểm, yêu cầu tổ chức công tác kế toán cho phù hợp. Và còn căn cứ cả biên chế, phân chia các bộ phận kế toán cách hợp lý… Trên thực tế thì tổ chức bộ máy kế toán cũng là khâu có vai trò vô cùng quan trọng đối với công tác kế toán (tổ chức thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp). Trực tiếp tác động cũng như quyết định đến sự hiệu quả và chấ lượng trong công tác kế toán.

Tóm lại, các bạn cần hiểu rằng, việc tổ chức hoạt động bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sẽ được dựa vào những tiêu chí:

- Lĩnh vực hoạt động  sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đặc điểm của quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Quy mô hoạt động của đơn vị/ bộ phận.

- Mức độ phân cấp tài chính nội bộ, quản lý kinh tế.

- Trình độ trang thiết bị, áp dụng những phương tiện kỹ thuật tính toán tiên tiến, ví dụ như phần mềm kế toán.

- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kế toán của đội ngũ kế toán viên.

Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có những tiêu chí nào?
Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp có những tiêu chí nào?
Việc làm Tài chính

2. Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu

Với những nội dung rõ ràng về tiêu chí nhu đã chia sẻ ở trên thì các bạn cũng đã quá rõ ràng đối về việc căn cứ mà các công tác kế toán có thể căn cứ vào. Và việc đưa ra những lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán cũng cần phải được dựa vào chính những tiêu chí như đã chia sẻ trên. Mô hình tổ chức hoạt động bộ máy kế toán cũng cần phải khoa học, hợp lý. Đồng thời cũng cần làm giảm bớt chi phí, rồi nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng trong hoạt động công tác kế toán của đơn vị. Tức là mỗi mô hình cũng sẽ có những đặc điểm, ưu nhược điểm khác nhau, các doanh nghiệp sẽ dựa theo từng nội dung để áp dụng trong doanh nghiệp phù hợp nhất có thể. Dưới đây sẽ là nội dung cơ bản nhất của các mô hình tổ chức bộ máy kế toán các bạn nên tham khảo.

2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung

Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung
Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung

Đúng như tên gọi, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng mô hình này sẽ chỉ lập một phòng kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các công việc từ thu nhận, xử lý, phân tích và ghi sổ chứng từ kế toán vào hệ thống phần mềm, báo cáo tài chính của đơn vị. Hay nói một cách đơn giản thì phòng kế toán trung tâm này sẽ thực hiện toàn bộ công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên mô hình này cũng có ưu nhược điểm riêng. Khi các doanh nghiệp đã được lựa chọn mô hình tổ chức kế toán phù hợp với bộ máy của mình thì đương nhiên cũng đã suy xét nhiều đến vấn đề giữa ưu điểm và nhược điểm.

2.1.1. Ưu điểm của hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung

Đối với công tác kế toán mà nói thì việc tối ưu hóa được công việc nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả và chất lượng công việc thì đương nhiên hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung đã chiếm được nhiều ưu thế. Bởi vì nó giúp các kế toán viên có thể phân công công việc nhanh chóng và thuận tiện, cán bộ kế toán chuyên môn hóa hơn, tiết kiệm chi phí hạch toán. Bên cạnh đó việc kiểm tra, đảm bảo nghiệp vụ thì cũng sẽ được tập trung, thống nhất giữa các kế toán viên dưới sự quản lý của kế toán trưởng cũng như ban quản lý trong việc theo dõi, quản lý tài sản. Đồng thời vẫn đảm thực hiện đúng với nhiệm vụ và chức năng của tổ chức bộ máy kế toán.

Ưu điểm của hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung
Ưu điểm của hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung

2.1.2. Nhược điểm của hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung

Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hình thức tổ chức công tác kế toán này vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là đối với doanh nghiệp có quy mô hoạt động đơn vị rộng, nghiệp vụ xử lý, cung cấp thông tin chưa được nâng cao cùng với trình độ chuyên môn chưa đồng đều thì việc giám sát hoặc kiểm tra của kế toán trưởng sẽ không thực sự hiệu quả, và việc quản lý tài sản hay sử dụng kinh phí cũng hạn chế. Bởi khối lượng công việc kế toán rất nhiều, đơn vị sự nghiệp độc lập nên không có sự phân tán quyền lực quản lý.

Tuy nhiên nếu trình độ chuyên môn của các kế toán viên trong tổ chức công tác kế toán được đảm bảo thì đương nhiên nhược điểm này cũng không hề ảnh hưởng nhiều. Đồng thời cũng cần thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn của từng kế toán viên để đảm bảo được công tác kế toán.

2.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán

Với hình thức này thì các doanh nghiệp sẽ tổ chức phòng kế toán trung tâm. Hay nói một cách đơn giản hơn thì các vấn đề về kinh tế nội bộ hay phân cấp quản lý tài chính đều có tổ chức kế toán riêng. Đồng thời các công việc của công tác kế toán bao gồm nhiều phần hành công việc kế toán phát sinh và công tác tài chính trong toàn đơn vị.

Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán
Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán

Quy trình thực hiện công việc của tổ chức bộ máy kế toán phân tác sẽ được thực hiện cụ thể như:

Đơn vị kế toán cấp cơ sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác kế toán;

Các đơn vị cơ sở trực thuộc gửi thông tin, báo cáo kế toán cùng với các tài liệu, báo cáo kế toán cho đơn vị kế toán cấp trên để tiến hành thực hiện công tác lập báo cáo kế toán tổng hợp, và báo cáo tài chính với nội dung rõ ràng, riêng biệt của từng đơn vị kế toán;

Kế toán đơn vị trực thuộc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ phát sinh đơn vị kế toán cấp cơ sở. Đồng thời kết hợp công tác tổ chức thu nhận, xử lý, toàn bộ thông tin kế toán ở đơn vị mình. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tổ chức theo định kỳ hoặc kỳ kế toán để lập các báo cáo kế toán và gửi về phòng kế toán trung tâm.

2.2.1. Ưu điểm tổ chức công tác kế toán phân tán

Như đã chia sẻ thì bất cứ công tác kế toán nào cũng sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, và đối với hình thức tổ chức kế toán này cũng vậy. Các hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán, cũng đã mang lại khá nhiều thuận lợi cho sự phát triển việc kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh. Đồng thời việc hạch toán kinh tế nội bộ; phân cấp quản lý kinh tế, tài chính của bộ phận trực thuộc đều được phân công rõ ràng và được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Đảm bảo được chất lượng cũng như sự uy tín của bộ máy kế toán.

Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức này thì các bạn cũng nên đánh giá cũng như xem xét rõ các vấn đề về loại hình và mô hình hoạt động của doanh nghiệp để không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả của công tác kế toán. Trên thực tế thì hình thức này sẽ phù hợp đối với những doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng,  phân tán, và các đơn vị trực thuộc của bộ phận kế toán hoạt động độc lập.

2.2.2. Nhược điểm tổ chức công tác kế toán phân tán

Nhược điểm tổ chức công tác kế toán phân tán
Nhược điểm tổ chức công tác kế toán phân tán

Bởi nhược điểm lớn của hình thức này chính là việc tổng hợp, thu thập cung cấp thông tin, số liệu còn hạn chế dẫn đến công tác lập báo cáo toàn đơn vị cũng bị ảnh hưởng và thường bị chậm. Tổ chức bộ máy còn nhiều phức tạp và hơi công kềnh khiến cho việc cơ giới hóa công tác kế toán bị hạn chế và kế toán trưởng chỉ đạo nghiệp vụ khó tập trung.

Tóm lại, các bạn có thể hiểu rằng, nhược điểm bị phát sinh chính là việc phân cấp kế toán sẽ cồng kềnh, vì phải phụ thuộc vào các đơn vị liên quan, ảnh hưởng đến việc thu thập, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin kế toán cho toàn doanh nghiệp.

2.3. Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán

Sau khi đã hiểu được tổ chức bộ máy kế toán là gì thì có lẽ các bạn cuunxg addax biết được rằng, không có hình thức tổ chức nào là hoàn hảo cả. Và hình thức cuối cùng này được kết hợp giữa phân tán và tập trung nhưng cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên các bạn cũng có thể thấy rằng khi các đơn vị kế toán vẫn lập phòng kế toán trung tâm. Còn cũng tùy thuộc vào từng quy mô của doanh nghiệp mà người ta sẽ có những đơn vị trực thuộc, đồng thời việc yêu cầu quản lý cũng như trình độ nghiệp vụ quản lý của hình thức này cũng có hoặc không tổ chức kế toán riêng. Quy trình thực hiện của tổ chức bộ máy kế toán cũng sẽ thực hiện theo nội dung như sau:

Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán
Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán

Các công tác nghiệp vụ kế toán phát sinh ở đơn vị chính hay trực thuộc đều được Phòng kế toán trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý; đồng thời thực hiện nghĩa vụ hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị;

Đối với các đơn vị trực thuộc có tổ chức hạch toán nghiệp vụ phát sinh kế toán riêng thì Phòng kế toán trung tâm cũng sẽ thu nhận, kiểm tra và lập các báo cáo kế toán tổng hợp cho toàn đơn vị;

Phòng kế toán trung tâm chủ động thực hiện công tác xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính toàn đơn vị của bộ máy công tác kế toán.

Ngoài ra, các đơn vị kế toán phụ thuộc cũng sẽ chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kế toán cơ bản khác liên quan đến phần hành của mình, như hạch toán tài chính phát sinh và lập báo cáo kế toán theo định kỳ kế toán rồi gửi về phòng kế toán trung tâm.

2.3.1. Ưu điểm tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán

Với nội dung cơ bản về việc thực hiện của hình thức này thì các bạn cũng dễ dàng thấy được những ưu điểm của nó rồi đúng không, đây là hình thức khá phù hợp với các đơn vị hoạt động trên phạm vi địa bàn vừa phân tán, vừa tập trung, có nhiều đơn vị trực thuộc. Đồng thời mức độ phân cấp quản lý tài chính, cùng trình độ nghiệp vụ quản lý kinh tế, tài chính khác nhau. Như vậy việc ấp dụng cũng thể hiện được hết những đặc điểm cũng như lợi thế của hình thức này trong việc tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhìn chung, ưu điểm của việc tổ chức hợp lý bộ máy kế toán cũng sẽ có nhiều hữu ích đối với sự phân công cũng như phân nhiệm vụ các đơn vị kế toán một cách cụ thể cũng như rõ ràng hơn. Đồng thời việc xác định mối quan hệ giữa kế toán viên với nhau cũng thuận tiện và tạo ra được nhiều mối quan hệ vững bền giữa bộ máy kế toán. Đó cũng chính là yếu tố sẽ quyết định được chất lượng cũng như tính hiệu quả của công tác kế toán của một đơn vị.

2.3.2. Nhược điểm tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán

Nhược điểm tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán
Nhược điểm tổ chức công tác kế toán vừa tập trung, vừa phân tán

Bên cạnh ưu điểm kể trên thì với hình thức này cũng không có nhược điểm gì nhiều, đó là mô hình tổ chức kế toán này sẽ công kềnh vì kết hợp cả 2 mô hình và cần bổ sung nhiều nhân lực để đảm nhận các vị trí khác nhau thì mới đáp ứng được hết những yêu cầu của tổ chức bộ máy.

Vậy nên trước khi các bạn lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán cho doanh nghiệp mình thì cũng cần phải đáp ứng được những điều kiện về quê mô, vị trí hoạt động và cả trình độ chuyên môn của công nhân viên kế toán để đảm bảo được hiệu quả và chất lượng của bộ máy kế toán.

Trên đây là những chia sẻ về tổ chức bộ máy kế toán, hy vọng đã mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý