Quay lại

L&D là gì? - Những điều cần biết về l&d trong doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh

Thuật ngữ L&D được các doanh nghiệp hiện nay coi như một cách phát triển công ty bền vững và là cách thần kỳ để củng cố và phát triển đội ngũ nhân viên. Vậy thực hư l&d là gì? Các bước để xây dựng chiến lược l&d hoàn hảo cho doanh nghiệp và xu hướng l&d hiện nay là gì sẽ được cung cấp qua các thông tin dưới đây.

Việc làm Quản lý điều hành

1. Tìm hiểu khái niệm l&d là gì?

Tìm hiểu khái niệm l&d là gì?

L&d là khái niệm được nhắc nhều trong các doanh nghiệp hiện nay, l&d là từ viết tắt của Learning & Development và được hiểu là đào tạo và phát triển. Việc đào tạo và phát triển luôn là những vấn đề được đề cập hằng ngày trong những cuộc họp nhằm đưa ra chiến lược l&d hoàn hảo cũng như tìm cách phát triển kế hoạch, chiến lược một cách hoàn hảo nhất.

Đối với các doanh nghiệp hiện nay cùng thời kỳ phát triển vũ bão của kinh tế, công nghiệp hóa thì khái niệm về L&D hay được hiểu rõ hơn là chiến lược đào tạo & phát triển đã xuất hiện và được các công ty, doanh nghiệp tìm hiểu để phát triển trong nhiều năm. Tuy nhiên, các giải pháp về đào tạo và phát triển cho doanh nghiệp được tạo ra, đề xuất cũng như đưa vào sử dụng trong doanh nghiệp trong một thời gian và sau đó không đưa ra được sự hiểu quả cũng như kết quả nào cho doanh nghiệp nên cuối cùng kết quả của các chiến dịch về đào tạo và phát triển doanh nghiệp sẽ chung số phận, không sớm thì muộn cũng sẽ đóng bụi.

Nhưng đó các khi các doanh nghiệp chưa thực sự hiểu cũng như tìm được chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp với công ty, doanh nghiệp của mình để thực hiện. Ngoài ra yếu tố không nhỏ của việc thất bại trong các chiến lược cũ là chưa thực sự nắm bắt được xu hướng, xu thế của nền kinh tế tài chính cần gì từ doanh nghiệp. Vì vậy các bước để tạo nên một chiến lược đào tạo và phát triển cũng như xu hướng l&d là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện để xây dựng chiên lược l&d hoàn hảo cho doanh nghiệp

Các bước thực hiện để xây dựng chiên lược l&d hoàn hảo cho doanh nghiệp

Để các chiến lược xây dựng và phát triển của doanh nghiệp thành công thì các công ty, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để xác định lại và làm mới chiến lược L&D của mình là một điều trước hết mà doanh nghiệp cần phải làm nếu muốn chiến lược đào tạo và phát triển thành công.

Mô hình chiến lược đào tạo và phát triển điển hình mà mọi doanh nghiệp nên tham khảo là mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick, đây gần như là mô hình mẫu và được đánh giá là chiến lược đào tạo và phát triển tiêu chuẩn trong việc đánh giá hiệu quả của các chiến lược L&D cho doanh nghiệp. Mô hình 4 cấp độ của Kirkpatrick được đưa ra năm 1955 bởi Donald Kirkpatrick và mô hình này có thể sử dụng để đánh giá các chương trình đào tạo cả truyền thống lẫn trực tuyến.

Có 8 bước cơ bản xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển hoàn hảo cho doanh nghiệp, 8 bước này là cách thông minh nhất cũng là ngắn nhất cho việc tiếp cận và xem xét hoặc phát triển một chiến lược L&D. 8 bước này đều là những bước cơ bản và đứng ở mức sơ cấp, tuy nhiên chúng có thể phát huy hết vai trò, lợi ích của mình khi doanh nghiệp xác định rõ trong kế hoạch được trọng tâm phát triển, phù hợp, đúng insight, có sự đổi mới, nắm bắt xu hướng mời và tối ưu chi phí.

Việc làm phát triển thị trường

Các bước thực hiện để xây dựng chiên lược l&d hoàn hảo cho doanh nghiệp

8 bước thực hiện để xây dựng chiên lược l&d hoàn hảo cho doanh nghiệp bao gồm:

- Bước 1: xác định rõ ràng trước khi xây dựng kế hoạch về tầm nhìn, vạch ra mục tiêu rõ ràng, tìm các phương pháp đánh giá và phân tích về các chỉ số đo lường kết quả của chiến lược đào tạo và phát triển. Khi thực hiện, người xây dựng cần có sự điều chỉnh, sắp xếp sao cho hợp lý, phù hợp với chiến lược cũng như trong quá trình người xây dựng cần có sự tham khảo ý kiến của các người khác trong doanh nghiệp để tổng hợp toàn diện các ý kiến đóng góp.

- Bước 2: kiểm kê, rà soát lại các chiến lược đào tạo và phát triển mà doanh nghiệp đang thực để xác định đâu là chiến lược cần loại bỏ, đâu là chiến lược cần cải thiện, cập nhập xu hướng mới, việc này giúp cho doanh nghiệp tối ưu hơn các chiến lược mà không lãng phí, bỏ đi các chiến lược đang thực hiện tốt. Việc kiểm kê, rà soát này cần có sự thống kê và ghi chép đầy đủ để lưu trữ và dùng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, cần ghi chép và theo dõi đầy đủ các mục như: tên,mục tiêu, loại chiến lược, tầm xuất, nhà cung cấp, các chỉ số đo lường cũng như đánh giá.

- Bước 3: Dựa trên nhu cầu, mục tiêu, tầm nhìn cũng như phương pháp đánh giá và phân tích về các chỉ số đo lường kết quả cùng với vai trò của từng bộ phận nhân viên để tạo ra chiến lược đào tạo và phát triển chung thực hiện với toàn nhân viên trong doanh nghiệp.

- Bước 4: Tối ưu chương trình đào tạo và phát triển thông qua các công cụ phân tích và đánh giá hiệu quả để tìm ra các lỗi sai, những bất cập, lỗ hổng của chiến lược, từ đó tối ưu, hợp lý hóa chiến lược để đưa vào thực hiện đào tạo.

- Bước 5: Tuyền trải chiến lược đào tạo và phát triển tới nhân viên, bộ phận liên quan thông qua các vai trò của từng bộ phận ứng với từng chiến lược đào tạo và phát triển như kế toán, ngân sách, lên kế hoạch giám sát và theo dõi quá trình truyền tải.

- Bước 6: Xác định mục tiêu, ưu tiên của doanh nghiệp cùng lựa chọn nhà cung cấp.

- Bươc 7: tạo ra các giải pháp hỗ trợ chiến lược đào tạo và phát triển tổng thể cho doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Bước 8: thực hiện đo lường.

Trên đây là 8 bước căn bản mà mỗi doanh nghiệp khi tạo dựng một chiến lược đào tạo và phát triển đều cần thực hiện, và việc thực hiện theo trình tự nhất định, không theo hình thức tự phát mà cần có kế hoạch, chiến lược và thực hiện theo các bước đầy đủ. Và mỗi giải pháp L&D của doanh nghiệp được đưa ra thực hiện sẽ phải đáp ứng được chiến lược đào tạo và phát triển chung của tổ chức, một chiến lược phải có những yêu cầu, tiêu chuẩn nhất định cần đạt được như: chiến lược đào tạo và phét triển được đưa ra phải có mục đích, nhóm đối tượng phát triển cụ thể, lợi của chiến lược mang lại,...

Các chương trình đào tạo và phát triển cần có sự linh hoạt trong quy trình thực hiện, doanh nhiệp không nên triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển theo cách rập khuôn bắt ép mà phải dựa trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích, thực hiện triển khai chiến lược cần lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm, đưa ra mục tiêu và kết quả, cho nhân viên thấy mặt lợi của chiến lược để lôi kéo thực hiện. Chiến lược đào tạo và phát triển là tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, kết quả mà chiến lược đào tạo và phát triển này mang lại là sự đóng góp thiết thực, mang lại lợi ích không nhỏ cho chiến lược phát triển dài hạn và giá trị của tổ chức.

Người tìm việc

3. Xu hướng l&d cho doanh nghiệp cần biết hiện nay

Xu hướng l&d cho doanh nghiệp cần biết hiện nay

3.1. Xu hướng cần doanh nghiệp nắm bắt ngay là sự hợp tác chung về việc làm để hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp

Một trong những nguyên nhân khiến các hoạt động của doanh nghiệp xảy ra sai lầm và không đạt mục tiêu là do không có sự kết hợp giữa cấp trên và nhân viên, không có sự ăn ý và hợp tác gây lên các sai lầm không đáng có trong doanh nghiệp. Việc hợp tác sẽ thống nhất được các công việc, cần bằng mục tiêu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Ngoài ra việc cộng tác giữa sếp và nhân viên giúp nhân viên có một phần áp lực và xác định được mục tiêu làm việc rõ ràng, sự kết hợp giúp cho việc xác định những giá trị, quy trình và cách làm để nâng cao hiệu quả công việc từ đó giúp ổn định hơn.

3.2. Xu hướng hiện nay là phát triển đội ngũ kế thừa để đạt được các mục tiêu tương lai

Xu hướng hiện nay là phát triển đội ngũ kế thừa để đạt được các mục tiêu tương lai

Để phát triển bền vững và tạo động lực phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có những hoạt động để làm nổi bật, tận dụng sử dụng các nhân viên có tiềm năng để đào tạo và phát triển họ thành các nhân viên cấp cao hoặc đề bạt lên cấp quản lý, tạp ra con đường thăng tiến rõ ràng để các nhân viên có sự cố gắng, đây cũng là bước đầu để xây dựng những nhà lãnh đạo tương lai. Bộ phận tuyển dụng cần tuyển dụng có mục tiêu rõ ràng, hướng vào chất lượng hơn là số lượng, hướng tới những người có tiềm năng, năng lực làm việc để đào tạo và phát triển họ thành những nhân viên nòng cốt, cán bộ tương lai cho doanh nghiệp. Ngoài ra không chỉ đào tạo nhân viên mới, mà một lực lượng cần đào tạo và phát triển là chính những nhân viên trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đào tạo các quản lý cấp cao trở thành đội ngũ cán bộ cốt cán, đào tạo nhân viên lên quản lý, và việc xây dựng chương trình đào tạo và phát triển giúp cho doan nghiệp có sẵn đội ngũ cán bộ linh động và có khả năng phát triển.

Việc làm quản lý nhân sự

3.3. Xu hướng đào tạo và phát triển là tập trung nhấn mạnh kỹ năng mềm

Xu hướng đào tạo và phát triển là tập trung nhấn mạnh kỹ năng mềm

Hiện nay khi tuyển dụng các doanh nghiệp sẽ hướng tới việc tuyển dụng những nhan viên có kỹ năng mềm đa dạng, và trong quá trình làm việc thì các doanh nghiệp cũng đồng thời tổ chức phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên bởi các lãnh đạo đã nhìn thấy tầm quan trọng của kỹ năng mềm của nhân viên trong việc phát triển ổn định doanh nghiệp.

Theo báo cáo và thông kế thì rất nhiều doanh nghiệp và cả nhân viên đều cho rằng các kỹ năng mềm rất quan trọng và cần được ưu tiên hàng đầu, đây là điều kiện để giữ chân nhân viên ở lại tiếp tục cống hiến, giúp các doanh nghiệp cải thiện hơn kỹ năng lãnh đạo, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp có sự phát triển bản thân rõ ràng.

Việc làm online

3.4. Xu hướng mới trong đào tạo và phát triển là tổ chức việc đào tạo như là một lợi ích dành cho nhân viên, thu hút ứng viên

Tổ chức việc đào tạo như là một lợi ích dành cho nhân viên

Hằng năm vào thời điểm các khóa sinh viên ra trường thì việc các doanh nghiệp sẽ đua nhau đưa ra các lợi ích để chiêu mộ nhân tài, một trong những cách để lôi kéo, thu hút nhân tài là tạo các cuộc đào tạo với nhân viên mới. Bởi những nhân viên ai cũng muốn tìm được doanh nghiệp tạo điều kiện để họ học hỏi, phát triển năng lực bản thân và đây là một trong nhiều yếu tố quan trọng khiến họ quyết định chọn doanh nghiệp nào để ứng tuyển.

Những xu hướng đào tạo và phát triển đã nêu trên chỉ là một phần trong nhiều xu hướng hiện nay mà doanh nghiệp cần cập nhập, nó có một cái nhìn tổng quan về đường hướng đào tạo và phát triển của doanh nghiệp, mục tiêu của đào tạo thường nó cũng trao cho nhân viên động lực cần thiết để tăng cường sự gắn kết với công ty.

Bài viết đã cung cấp những thông tin về L&D là gì cho bạn đọc. Đây là những thông tin về khái niệm, các bước xây dựng một chiến lược đào tạo và phát triển cũng như các xu hướng đào tạo và phát triển hiện nay đang được các doanh nghiệp áp dụng thành công. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc. Thân ái!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-