Quay lại

Viên chức quản lý là gì? Những điều cần biết về viên chức quản lý

Tác giả: Hoàng Thanh Hằng

Khi nghe đến viên chức quản lý là gì, bạn sẽ nghĩ đến điều gì khi không hiểu về chức vụ này? Những vấn đề liên quan đến viên chức quản lý bao gồm những vấn đề gì? Việc quyết định bổ nhiệm chức vụ quan lý cho viên chức như thế nào? Trong các trường hợp nào thì bạn sẽ được phép thôi đương nhiệm chức vụ quản lý và miễn việc bổ nhiệm chức vụ quản lý của viên chức? Một viên chức quản lý thì bản cần có những kỹ năng, tố chất như thế nào để vững vàng với vị trí đó.Khi bạn là viên chức và mong muốn trở thành công chức thì bạn cần đáp ứng những điều kiện gì? Tất cả sẽ có câu trả lời cho bạn trong bài viết này, đừng bỏ qua những thông tin bổ ích cho bản thân với chia sẻ từ timviec365.vn.

Việc làm Quản lý điều hành

1. Nên hiểu viên chức quản lý là gì chuẩn nhất?

Bạn có bao giờ nghe đến viên chức quản lý hay chưa? Định nghĩa về viên chức quản lý chuẩn nhất là gì? Viên chức quản lý là một chức vụ được bổ nhiệm cho một người đảm nhiệm chức vụ quản lý, có thời hạn, chịu trách nhiệm về việc điều hành tổ chức và thực hiện tổ chức thực hiện các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo công việc của đơn vị được hoàn thành tốt nhất. Nhiều bạn nghê đến đây sẽ nghĩ đây chắc hẳn là một vị trí giống công chức, tuy nhiên nó không phải là công chức và được hưởng phụ cấp cho chức vụ quản lý của mình.

Nên hiểu viên chức quản lý là gì chuẩn nhất?

Viên chức quản lý là người có nhận thức về hành vi và chuẩn mực xã hội phù hợp với vị trí quản lý mà họ đảm nhận, và mang đặc thù riêng đặc trưng của từng lĩnh vực nghề nghiệp hoạt động của các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quy định.

Khi bạn là viên chức quản lý bạn cần ứng xử theo quy tắc nào? Quy tắc xử sự của viên chức quản lý đó chính là các chuẩn mực xử sự thể hiện trong việc quản lý và thi hành những nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực sự nghiệp cụ thể, và được nhà nước ban hành và quy định. Không chỉ là người quản lý đóng vai trò giám sát và điều hành các hoạt động mà còn chịu sự giám sát của nhân dân trước cách xử sự công khái của bạn với mọi người và hoạt động được bạn điều hành thực hiện.

Viên chức quản lý được bổ nhiệm và làm hợp đồng làm việc và đảm nhiệm vị trí viên chức quản lý thông qua thỏa thuận lập thành văn bản giữa viên chức (người ứng tuyển) với người đứng đầu một đơn vị sự nghiệp công lập nào đó. Nội dung thỏa thuận phải đề cập đầy đủ những thông tin như vị trí đảm nhiệm chức vụ là gì, tiền lương, chế độ đãi ngộ với vị trí đó như thế nào, điều kiện làm việc trong môi trường thế nào, và quyền và nghĩa vụ mà mỗi bên cần thực hiện là gì.

Viên chức quản lý hay viên chức nói chung là người hoạt động nghề nghiệp cụ thể là thực hiện các công việc và các nhiệm vụ được giao với yêu cầu cao về trình độ, năng lực quản lý, kỹ năng chuyên môn cần thiết và nghiệp vụ cần thiết trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Chuyên viên là cụm từ thường được chúng ta sử dụng kèm theo khi nhắc đến một vị trí việc làm để thể hiện tính chuyên nghiệp của vị trí đó. Tuy nhiên có lẽ không phải ai cũng hiểu được bản chất của chuyên viên là gì? Hay là những thông tin về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, cũng không phải là điều mà ai cũng nắm rõ. Do vậy, Thanh Hồng đã tổng hợp lại những nội dung mới nhất liên quan đến chuyên viên để các bạn tham khảo.

Cần tìm việc làm gấp

2. Viên chức quản lý được bổ nhiệm như thế nào?

Chế độ về bổ nhiệm viên chức quản lý được quy định rất cụ thể và chi tiết tại điều 37 của bộ luật viên chức ban hành năm 2010. Cùng đi phân tích cụ thể và chi tiết để dễ hiểu nhất về chế độ bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý như sau:

Viên chức quản lý là gì - việc bổ nhiệm viên chức quản lý như thế nào?

Thứ nhất, việc thực hiện bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện của chức vụ quản lý theo đúng thẩm quyền được quy định. Việc bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý cần thực hiện đúng trình tự và thực hiện đúng theo các thủ tục thì mới được duyệt và đưa ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Thứ hai, việc bổ nhiệm chức vụ việc chức quản lý sẽ phụ thuộc vào điều kiện thực tế và cụ thể của từng đơn vị sự nghiệp công lập để đua ra được quyết định về thời gian bổ nhiệm, và thời gian bổ nhiệm tiêu chuẩn là không được quá năm năm. Khi được bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý thì viên chức sẽ được hưởng phụ cấp với chức vụ quản lý của mình chứ không hưởng lương cán bộ, và hoạt động nghề nghiệp theo đúng với chức danh được bổ nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba, việc chức quản lý khi hết nhiệm kỳ giữ chức vụ quản lý thì có thể xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không tùy thuộc vào uy tín mà người đó tạo dựng được trong quá trình được đảm nhiệm chức vụ quản lý. Nếu không được bổ nhiệm lại chức vụ viên chức quản lý, thì các cấp có thẩm quyền cao hơn sẽ có trách nhiệm để bổ nhận viên chức đó vào các vị trí công việc khác theo đúng với nhu cầu công tác của viên chức đó và bổ nhiệm vị trí công việc phù hợp với chuyên môn và nghiệp vụ của người viên chức đó.

Thứ tư, trong trường hợp viên chức quản lý tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ quản lý trong nhiệm kỳ tiếp theo thì họ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc và nhiệm vụ của mình với vị trí là quản lý. Trong trường hợp, viên chức quản lý không được bổ nhiệm lại thì viên chức được bố trí làm việc tại các vị trí khác và kèm theo đó là việc thôi giữ chức vụ quản lý mà viên chức đó đang đảm nhiệm.

Viên chức quản lý là gì - việc bổ nhiệm viên chức quản lý

Thứ năm, việc đưa ra quyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý cho một viên chức có năng lực nào đó thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp lập lập, Hoặc sẽ được quyết định vị trí viên chức quản lý theo quyết định về phân cấp quản lý.

Thứ sáu, việc bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được nhà nước quy định bằng văn bản tại điều 27 của NĐ 29/12/NĐ – CP.

Trên đây là 6 nội dung quan trọng viên chức cần biết khi quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cho đơn vị sự nghiệp của mình.

Tìm việc làm quản lý nhân sự

3. Trường hợp xin miễn nhiệm chức vụ quản lý như thế nào?

Khi viên chức nhận được quyết định bổ nhiệm vào vị trí viên chức quản lý. Tuy nhiên, viên chức không muốn mình giữ chức vụ đó vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau. Các lý do sau đây sẽ giúp viên chức thôi giữ chức vụ quản lý mình đang đảm nhiệm hoặc miễn nhiệm việc bổ nhiệm viên chức vào chức vụ viên chức quản lý như sau:

Thứ nhất, lý do viên chức không đủ sức khỏe để đảm bảo cho công việc và hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình với vị trí viên chức quản lý hiện tại viên chức đang đảm nhiệm hoặc việc bổ nhiệm sắp tới của viên chức.

Thứ hai, khi viên chức đang đảm nhiệm chức vụ viên chức quản lý hoặc sắp được bổ nhiệm để thôi vị trí viên chức quản lý với lý do là không đủ năng lực điều hành, không đủ năng lực quản lý, không đủ uy tín của bản thân với vị trí đó.

Viên chức quản lý là gì - những trường hợp được thôi hoặc miễn bổ nhiệm viên chức quản lý

Thứ ba, lý do viên chức có thể được thôi nhiệm đó chính là do yêu cầu nhiệm vụ với bạn, có thể viên chức được giao một nhiệm vụ quan trọng hơn và không thể làm cùng lú hai nhiệm vụ và cần phải thôi nhiệm để đảm bảo nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng.

Thứ tư, viên chức cũng có thể thôi nhiệm hoặc miễn bổ nhiệm với những lý do khác, chỉ cần lý do đó có sức thuyết phục, lý do chân chính là sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét và duyệt cho bạn.

Trong trường hợp viên chức đưa ra lý do thôi nhiệm vị trí viên chức quản lý, hoặc từ chối việc bổ nhiệm sắp tới của mình mà chưa được sự động ý và cho phép của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thì viên chức sẽ chưa được chấp nhận, viên chức vẫn sẽ đảm nhận chức vụ và tiếp tục việc thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp viên chức thôi nhiệm và được miễn nhiệm thì người đứng đầu cơ sở sự nghiệp công lập hoặc các cấp có thẩm quyền sẽ bố trí công việc cho bạn với vị trí làm việc dựa trên nhu cầu công tác, dựa trên trình độ chuyên môn, và phù hợp với nghiệp vụ mà viên chức có.

Xem thêm: Gợi ý cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức chuẩn nhất

Tìm việc làm quản lý xuất nhập khẩu

4. Viên chức quản lý cần có những kỹ năng gì để đứng vững với vị trí đó?

Khi viên chức đứng trên vị trí quản lý với cương vị là viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập để có thể vững vàng với vị trí đó của mình thì bạn cần có những ký năng như sau:

Tố chất của một viên chức quản lý là gì?

Thứ nhất, viên chức để đảm nhiệm chức vụ quản lý thì cần phải có kỹ năng quản lý tốt và khoa học. Là người biết lên kế hoạch biết hoạch định lại nguồn nhân lực của đơn vị để đảm bảo việc thực hiện tốt nhất công việc của đơn vị đó. Là người biết cách tổ chức và điều hành đơn vị sự nghiệp công lập đi đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển và định hướng của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, viên chức quản lý là người có khả năng lãnh đạo tốt, là người đứng ra quản lý một đơn vị sự nghiệp công lập chính là người đứng đầu chịu thách thức và trách nhiệm trước người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp đó. Khả năng lãnh đạo thể hiện ở cách lãnh đạo những nhân viên dưới quyền quản lý của mình để thực hiện tốt nhất công việc, nhiệm vụ và vai trò của đơn vị sự nghiệp đó.

Thứ ba, viên chức quản lý cần là người có khả năng thu phục lòng người và chiếm được lòng tin, tạo được uy tín của đơn vị sự nghiệp sau đó sẽ là uy tín của riêng cá nhân người viên chức quản lý đó. Khả năng thu phục lòng người là biết cách để nhận viên, công chức được quyền quản lý quy thuận những hoạt động và công việc theo chỉ định với tính tự nguyện. Tạo uy tín chính là việc bản thân đem đến lòng tin cho người khác và tạo được thiện cảm từ cách thể hiện, từ hiệu quả công việc, đến các ứng xử và giải quyết công việc khi có vấn đề xảy ra như thế nào.

Thứ tư, viên chức quản lý cần có kỹ năng ứng xử và khả năng giao tiếp tốt để có thể truyền đạt thông tin đến cán bộ cấp cao và cán bộ chuyên trách dưới quyền của mình. Khả năng giao tiếp và ứng xử sẽ giúp cho viên chức quản lý có được thiện cảm và lấy được lòng yêu quý của mọi người. Cách giao tiếp thông minh cũng giúp các viên chức quản lý làm hài hòa các mối quan hệ của mình.

Viên chức quản lý là gì - kỹ năng cần có của viên chức quản lý

Thứ năm, khi viên chức đảm nhiệm chức vụ là viên chức quản lý thì bạn cần là một người có kiến thức chuyên môn tốt và nghiệp vụ xuất sắc. Khi người viên chức đứng trên cương vị là người quản lý trong các đơn vị sự nghiệp thì việc viên chức cần thể hiện được mình có kiến thức chuyên môn, sự am hiểu, nghiệp vụ để xứng đáng đứng trên chức vụ viên chức quản lý đó.

Thứ sáu, viên chức quản lý cần có kỹ năng xử lý thông tin, giải quyết vấn về và tư duy logic. Tiếp nhận thông tin đầu vào, xử lý các thông tin đó hiệu quả đến cho đầu ra của thông tin được tốt nhất và đạt được những thành công và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không chỉ vậy, viên chức quản lý cần là người có khả năng giải quyết vấn đề khi gặp phải các vấn đề khác nhau, tuy duy và phân tích để đưa ra được một phương án giải quyết tốt nhất.

5. Các điều kiện đưa viên chức sang thành công chức

Bạn đã là một viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bạn có mong muốn được chuyển công tác của mình từ việc chức sang thành công chức? Sau đây sẽ là các điều kiện cần thiết để viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thi tuyển vào vị trí làm việc là một viên chức như sau:

Viên chức quản lý là gì - điều kiện để bạn chuyển từ viên chức thành công chức như thế nào?

Thứ nhất, viên chức cần đáp ứng đủ các điều kiện để đăng ký dự thi vào kỳ thi tuyển công chức theo quy định của bộ luật cán bộ, công chức ban hành năm 2008.

Thứ hai, để có thể chuyển từ viên chức sang thành công chức thì bạn cần đáp ứng đủ điều kiện đó là tốt nghiệp từ đài học trở lên.

Thứ ba, viên chức đã có thời gian làm việc ít nhất là 5 năm tại các vị trí công việc có yêu cầu trình độ từ đại học trở lên và công việc đó có liên quan hoặc phù hợp với công việc bạn thi tuyển công chức hiện nay.

Thứ tư, tùy thuộc vào từng đơn vị tuyển công chức mà sẽ được ra điều kiện để ứng tuyển và dự ký thi công chức khác nhau.

Để có thể tìm kiếm việc làm phù hợp cho bản thân bạn có thể tham khảo rất nhiều công việc khác nhau trên timviec365.vn. Rất nhiều các công việc khác nhau được cập nhật liên tục để các bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với bản thân, khả năng và một mức lương mong muốn.

Qua chia sẻ về viên chức quản lý là gì giúp bạn hiểu được chức vụ viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập khác nhau. Không chỉ vậy, bài viết này còn cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về việc bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý, những lý do khiến bạn có thể thôi đương nhiệm và xin miễn đảm nhiệm chức vụ viên chức quản lý, tố chất để bạn có thể vững vàng với vị trí viên chức quản lý và điều kiện để có thể chuyển từ viên chức thành một công chức. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn.

Việc làm quản lý điều hành tại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-