NEWS

Biểu mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo"

Viết bởi Timviec365.vn, Saturday , 30/06/2018, 1019 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Phiếu yêu cầu đào tạo là mẫu phiếu dùng để ghi lại danh sách người yêu cầu đào tạo để trình lên Ban giám đốc của công ty.. Một mẫu phiếu yêu cầu đào tạo chuần cần đảm bảo có các nội dung sau: Thông tin người yêu cầu đào tạo, họ và tên, thuộc bộ phận nào, thời gian yêu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, mục đích đào tạo. Khi nêu rõ các yếu tố trên đây thì khi trình lên cho Ban giám đốc xem sẽ giúp cho Ban giám đốc nắm bắt được nhu cầu của nhân viên để được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ cho công việc. Trình bày một phiếu yêu cầu đào tạo cần rõ ràng, bố cục mạch lạc, font chữ cần thống nhất

Tải mẫu phiếu yêu cầu đào tạo

Dưới đây là những mẫu phiếu yêu cầu đào tạo giúp các bạn có thể sử dụng mẫu bất cứ lúc nào:

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo 1

Phiếu yêu cầu đào tạo 2.docx

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo 2

Phiếu yêu cầu đào tạo 2.doc

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo 3

Phiếu yêu cầu đào tạo-0.docx

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype