NEWS

Tờ khai đăng ký Thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân mới nhất 2018

Viết bởi Timviec365.vn, Friday , 29/06/2018, 561 lượt xem
0★ - 0 đánh giá

Theo khoản 3, Điều 30 Thông tư 95/2016/TT-BTC từ ngày 12/08/2016 người lao động sẽ đăng ký người phụ thuộc tuỳ theo các trường hợp dưới đây:

  • Trường hợp cá nhân người lao động tự đăng ký:  người lao động đăng ký theo Mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC 
  • Xem thêm: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC
  • Trường hợp cá nhân uỷ quyền cho tổ chức chi trả thu nhập đăng ký thay: tổ chức chi trả sẽ sử dụng Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC để giúp người lao động đăng ký người phụ thuộc thay.

Bạn có thể tải Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu số 20- ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu số 20- ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 20 DK-TH-TCT.docx

2. Hướng dẫn cách ghi Mẫu số 20- ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Cá nhân người lao động gửi văn bản uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc và giấy tờ của người phụ thuộc cho doanh nghiệp bao gồm:

- văn bản uỷ quyền đăng ký người phụ thuộc.

- Bản sao không yêu cầu công chứng các giấy tờ sau:

+ Thẻ căn cước công dân hoăc chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên.

+ Giấy khai sinh còn hiệu lực dối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và dưới 14 tuổi.

+ Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực đối với cá nhân người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Bộ hồ sơ này cũng gần giống với bộ hồ sơ xin việc đầy đủ mà bạn nộp khi mới làm việc. Tố chức chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và làm tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Mẫu số 20- ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC qua cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế hoặn bằng giấy.

3.  Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

+ Người lao động nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho đơn vị chi trả thu nhập mà người lao động đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

+ Đơn vị chi trả có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người lao động và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

  - Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

+ Trong 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (kể cả đăng ký thay đổi người phụ thuộc)

+ Khi quá 3 tháng mà người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Timviec365.vn hân hạnh gửi tới bạn bộ tài liệu về Tờ khai đăng ký Thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua tổ chức chi trả thu nhập.

 

Tác giả: Timviec365.vn


TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Xem tất cả tin cùng chuyên mục
Liên hệ qua skype