Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Giải đáp về bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Tác giả: Nguyễn Thơm

Bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến là một trong những nỗi ám ảnh đối với những người đang học ngành kế toán. Bài viết này sẽ cho các bạn biết 4 dạng bài tính lương lũy tiến để cùng bàn luận, học hỏi và ôn luyện về cách tính lương. Mong rằng sau bài viết, các bạn có thể tự tin hơn khi gặp các dạng bài như thế này!

1. Công thức tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Công thức tính lương theo sản phẩm lũy tiến được quy ước như sau: 

TLlt = ĐG x Qtt + ĐG x k x (Qtt - Qo)

Tính lương theo sản phẩm lũy tiến
Tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Trong đó: 

TLlt: tổng số lương lũy tiến nhận được

ĐG: đơn giá lương lũy tiến

Qtt: sản lượng cần đạt được ở mức khởi điểm

Qo: sản lượng thực tế mà người lao động đạt được

k: tỷ lệ tăng thêm

2. Một số ví dụ bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến

2.1. Ví dụ 1 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: Một công nhân có mức lương là 1.500.000 đồng, làm hưởng lương theo hình thức có thưởng (được thưởng thêm khi vượt mức sản lượng được giao). 

Mức thưởng quy định: m = 0,5. (Vượt mức 1% sẽ được hưởng 0,5% so với lương sản phẩm được hưởng). Trong tháng, người công nhân đó nhận được 1.980.000 đồng tiền lương. 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Hệ số hoàn thành mức Hm? 

b. Sản lượng thực hiện trong tháng là bao nhiêu? (Cho biết Mtg = 0,2 giờ). 

Sản lượng trong tháng của doanh nghiệp là bao nhiêu
Sản lượng trong tháng của doanh nghiệp là bao nhiêu

- Trả lời câu hỏi: 

Ta có: 

a. TLsp thưởng = TLsp (1 + mh) = ML x Hm (1 + m(Hm - 1) 

Tương đương: 1,98 = 1,5 x Hm(1 + 0,5(Hm - 1))

Tương đương: Hm x Hm + Hm - 2,64 = 0 

Suy ra: Hm = 1,2 

Vậy hệ số hoàn thành mức Hm = 1,2 

b. Sản lượng thực hiện trong tháng được tính như sau: 

Msl = (26 x 8)/ 0,2 = 1040

Do có: Hm = Qtt/Msl 

Suy ra: Qtt = 1040 x 1,2 = 1248 sản phẩm

Vậy sản lượng thực hiện trong tháng là 1248 sản phẩm

2.2. Ví dụ 2 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: Nhờ áp dụng các biện pháp về quản trị nhân sự nên mức thời gian mới quy định giảm 20% so với trước. Khi áp dụng mức mới xí nghiệp quyết định tăng mức lương cho nhân viên lên 10%

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Sự thay đổi của đơn giá tiền lương trong trường hợp này. 

b. Tự cho ví dụ minh hoạ

Sự thay đổi của đơn giá tiền lương
Sự thay đổi của đơn giá tiền lương

- Trả lời câu hỏi: 

a. Ta có: ĐG = Mtg x ML

Được biết Mtg giảm 20%, trong khi ML tăng 10% 

Suy ra, ĐG tiền lương đương nhiên sẽ giảm. 

b. Ví dụ tình huống: 

Mtg1 = 10 phút, suy ra Mtg2  = 8 phút. Do đó, DDG1 = 100

ML1 = 100, suy ra ML2 = 110. Do đó DDG2 = 88 

Như vậy, trong tình huống này, khi xí nghiệp giảm mức thời gian quy định 20% và tăng lương cho nhân viên 20% thì đơn giá tiền lương cũng giảm theo. 

2.3. Ví dụ 3 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: 

Dây chuyền A có 4 lao động, HSLbq = 2,5 ; Mtg = 0,2 giờ; Q thực hiện tháng = 4.992

Dây chuyền B có 6 lao động, HSLbq = 2,25; Q thực hiện tháng = 3.120

Phục vụ chung có 2 lao động, HSLbq = 1,8

Được biết, mức lương tối thiểu của doanh nghiệp này là 1 triệu đồng. 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Tính lương theo sản phẩm cho công nhân dây chuyền A

b. Xác định Mtg quy định làm 1 sản phẩm của dây chuyền B. (Biết tiền lương theo sản phẩm của dây chuyền B là 12 triệu 420 nghìn đồng). 

c. Hệ số hoàn thành mức bình quân của bộ phận công nhân

d. Trả lương thời gian có thưởng cho lao động phục vụ là bao nhiêu? Biết: 

Ngày công thực tế làm việc bằng với ngày công chế độ

Thưởng theo mức độ hoàn thành định mức cho các công nhân

Mức thưởng m = 0,5

Hệ số hoàn thành mức bình quân của công nhân
Hệ số hoàn thành mức bình quân của công nhân

- Trả lời câu hỏi: 

a. Lương theo sản phẩm cho dây chuyền A: 

ĐGspa = Mtg x ML = 0,2 x ((2.5 x 1.000.000)/(26 x 8)) = 2.404 đồng

TLspa = ĐGspa x Qtt = 2404 x 4992 = 12.000.768 đồng

Vậy, lương theo sản phẩm cho dây chuyền A là 12.000.768 đồng

b. Ta có công thức: TLspb = ĐGb x Qb = Mtg x ML x Qb

Suy ra: (12.420.000 x 26 x 8) / (2,25 x 1.000.000 x 3120) = 0,368 giờ

Như vậy, Mtg quy định làm 1 sản phẩm của dây chuyền B là 0,368 giờ

c. Hm = (0,2 x 4992 + 0,368 x 3120) / (10 x 26 x 8) = 1,032 

Như vậy, hệ số hoàn thành mức lao động công nhân là 1,032 

d. TLtg = ML x (1 + mh) = 2 x 1,8 x 1.000.000 x (1 + 0,5 x 0,032) = 3.657.600 đồng

Như vậy, lương thời gian có thưởng cho lao động phục vụ là 3.657.600 đồng

2.4. Ví dụ 4 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: 

Bộ phận công nhân A có 4 lao động, HSLbq = 2,25; Qkh tháng = 1000

Bộ phận công nhân B có 8 lao động, HSLbq = 2,4; Qkh tháng = 1600

Bộ phận phục vụ có 3 lao động, HSLbq = 2

Kết quả sản xuất trong một tháng của doanh nghiệp như sau: 

Qa= 1200; Qb = 1350 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Hãy tìm mức lương tối thiểu của doanh nghiệp trên. (Biết tiền lương theo sản phẩm của công nhân A là 10.800.000 đồng)

b. Tính lương sản phẩm của bộ phận công nhân B

c. Tính lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ

Lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ
Lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ

- Trả lời câu hỏi: 

a. Hma = 1200/1000 = 1,2 

ML = 10.800.000/1,2 = 9.000.000 đồng

Lmin = 9.000.000/ (4 x 2,25) = 1.000.000 đồng

Như vậy, mức lương tối thiểu của doanh nghiệp là 1 triệu đồng. 

b. Lspb = ML x Hmb = 8 x 2,4 x 1.000.000 x 1350/1600 = 16.200.000 đồng

Như vậy, lương sản phẩm của bộ phận công nhân B là 16.200.000 đồng

c. Hm = (4 x Hma + 6 x Hmb)/ 10 = (4 x 1,2 + 8 x 0,84)/ 12 = 0,96

TLsppv = ML x Hm = 3 x 2 x 1.000.000 x 0,96 = 5.760.000 đồng

Như vậy, lương sản phẩm gián tiếp cho bộ phận phục vụ là 5.760.000 đồng. 

3. Thực tế về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Trong thực tế, ngoài tiền lương trực tiếp theo sản phẩm thì nhiều doanh nghiệp còn lấy mức độ hoàn thành một định mức lao động để tính lương cho nhân viên theo tỷ lệ. Tỷ lệ này càng cao thì mức lương của nhân viên nhận được sẽ tăng theo càng nhiều. 

Áp dụng tính lương lũy tiến khi doanh nghiệp cần gấp
Áp dụng tính lương lũy tiến khi doanh nghiệp cần gấp

Tính lương theo sản phẩm lũy tiến như một hình thức khuyến khích nhân viên có thể hoàn thành công việc với năng suất cao. Điều kiện để áp dụng tính lương lũy tiến là áp dụng trong các trường hợp hoàn thành trong công việc trong thời gian ngắn, đúng thời hạn, hay nói cách khác, nó được sử dụng khi doanh nghiệp cần làm gấp một đầu việc nào đó. 

Hình thức này cũng có những nhược điểm nhất định khi nhà sản xuất phải trả nhiều lương hơn cho nhân viên, tăng chi phí sản xuất, kéo theo tăng giá thành sản phẩm. Từ đó mà người mua sẽ có thể phải chịu mức giá cao hơn nếu như doanh nghiệp đó không muốn giảm lợi nhuận doanh nghiệp. 

Trên đây là những ví dụ về bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến. Mong rằng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những dạng bài toán phù hợp để ôn luyện trong quá trình học tập. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt trong kỳ học này!

Thuế suất lũy tiến là gì? Áp dụng thuế suất lũy tiến trong tính thuế

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn về thuế suất lũy tiến cũng như các thông tin liên quan đến thuế suất lũy tiến. Click ngay để xem tin. 

Thuế suất lũy tiến là gì

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý