Quay lại

Báo cáo quản trị và những điều cần biết một công ty quản trị tốt

Tác giả: Phạm Thu Phương - 06/05/2021

Báo cáo quản trị chứa các thông tin đáng tin cậy và có liên quan được nhiều bên liên quan sử dụng, phát triển cho các mục đích khác nhau của một công ty. Một hệ thống báo cáo quản trị mạnh mẽ sẽ thúc đẩy cạnh tranh tốt và cũng tạo điều kiện cho dòng vốn. Điều này sẽ giúp phát triển kinh tế. Hãy cùng Timviec365.vn tìm hiểu về báo cáo quản trị!

1. Báo cáo quản trị là gì?

Báo cáo quản trị cung cấp cho chúng ta các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính liên quan đến thực trạng tài chính của doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ ngành, quản lý nội bộ doanh nghiệp. Báo cáo quản trị chỉ được phép sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp nên không mang tính thống nhất, bắt buộc chung cũng như nội dung, hình thức trình bày. Các kỳ báo cáo sẽ được quy định tùy theo yêu cầu quản trị trong từng doanh nghiệp cụ thể.

CV xin việc đơn giản

Báo cáo quản trị là gì?
Báo cáo quản trị là gì?

2. Quản trị công ty là gì, tại sao nó quan trọng và ai chịu trách nhiệm?

Quản trị công ty là một hệ thống các chính sách, quy trình và quy tắc định hướng và kiểm soát hành vi của doanh nghiệp. Đây là khuôn khổ xác định mối quan hệ giữa cổ đông, ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và các bên liên quan chính khác. Các chính sách quản trị công ty cần phải được thực thi và áp dụng một cách nhất quán.

Quản trị công ty tốt thúc đẩy văn hóa liêm chính và dẫn đến một doanh nghiệp hoạt động tích cực và bền vững. Quản trị tốt báo hiệu cho thị trường rằng một tổ chức được quản lý tốt và lợi ích của ban lãnh đạo phù hợp với các bên liên quan khác. Như vậy, nó có thể cung cấp cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh.

Quản trị công ty là gì, tại sao nó quan trọng và ai chịu trách nhiệm
Quản trị công ty là gì, tại sao nó quan trọng và ai chịu trách nhiệm

Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quản trị công ty. Nó cần phải tham gia với ban quản lý của doanh nghiệp để cung cấp sự rõ ràng về mục đích chiến lược. Phát triển và thiết lập một chiến lược rõ ràng và sau đó thực hiện nó một cách hiệu quả là yếu tố quan trọng đối với thành công của bất kỳ tổ chức nào. Cổ đông cũng đóng một vai trò quan trọng trong quản trị vì họ cần đảm bảo bổ nhiệm đúng giám đốc vào Hội đồng quản trị của họ.

Xem thêm: Quản trị kinh doanh là gì? Bí quyết theo đuổi nghề thành công

3. Mười cách để thực hiện báo cáo quản trị công ty tốt

Báo cáo quản trị công ty tốt có thể khó thực hiện một cách tổng thể, nhưng mười khía cạnh cần xem xét bao gồm:

- Đảm bảo Ban Kinh doanh cân bằng, có năng lực và đa dạng    nên cố gắng tạo ra các giám đốc có đủ năng lực, hiểu rõ công việc kinh doanh và có thể đưa ra quan điểm mới. Các nghiên cứu cho thấy các Hội đồng quản trị có sự đa dạng về giới cao hơn dẫn đến hiệu quả tài chính được cải thiện.

- Xem xét thành phần Hội đồng quản trị của bạn một cách thường xuyên để xác định bất kỳ thiếu sót nào và có những cải tiến kịp thời.

- Xây dựng cơ sở vững chắc cho việc giám sát   Thiết lập, giám sát và đánh giá vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và ban quản lý. Hội đồng quản trị cần có tầm nhìn về các hành động quản lý và việc ra quyết định chính.

Mười cách để thực hiện báo cáo quản trị công ty tốt
Mười cách để thực hiện báo cáo quản trị công ty tốt

- Các chỉ số hiệu suất quan trọng của Gear hướng tới việc tạo ra giá trị lâu dài chứ không chỉ trong ngắn hạn.

- Ưu tiên quản lý rủi ro    Thiết lập khuôn khổ quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả và định kỳ đánh giá hiệu lực của nó. Việc phát triển một kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai là điều cần thiết.

- Đảm bảo tính toàn vẹn trong báo cáo của công ty bao gồm các biện pháp bảo vệ như thực hiện các cuộc đánh giá bên ngoài về doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin cân bằng và kịp thời cung cấp sự minh bạch cho các bên liên quan chính cả trong thời điểm tốt và xấu thúc đẩy niềm tin của các bên liên quan vào doanh nghiệp.

Tìm kiếm việc làm nhanh

Đảm bảo công bố đầy đủ về các giao dịch
Đảm bảo công bố đầy đủ về các giao dịch

- Nhấn mạnh tính chính trực, thúc đẩy các hành vi đạo đức và tham khảo ý kiến ​​các loại bên liên quan khác nhau về lợi ích của họ.

- Đối xử công bằng với các cổ đông và tôn trọng quyền của họ.

- Đảm bảo công bố đầy đủ về các giao dịch của các bên liên quan và các lợi ích khác của Giám đốc. Điều này đặc biệt quan trọng khi giám đốc có thể có các lợi ích tài chính bên ngoài có thể ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Xem thêm: Quản trị doanh nghiệp theo xu thế mới 2021

4. Điều cần chú ý về báo cáo quản trị

Nhiều người nghĩ rằng đó là việc tổng hợp các báo cáo tài chính và tính bền vững của bạn. Sai lầm. Nó nhiều hơn thế - và ít hơn nhiều. Nó sẽ không thay thế báo cáo tài chính hoặc báo cáo bền vững - cả hai đều phải có sẵn cho báo cáo tổng hợp. Nhưng bắt đầu suy nghĩ về mối liên hệ giữa các nguồn tài chính, các mối quan hệ mà tổ chức của bạn có với các bên liên quan chính và cách tổ chức sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngay từ đầu, là một bước đi đúng hướng.

Báo cáo tổng hợp đòi hỏi phải suy nghĩ về giá trị ngoài các điều khoản tài chính - một quá trình phát triển quá hạn kéo dài do khoảng 80% giá trị của công ty thường nằm trong tài sản vô hình.

Điều cần chú ý về báo cáo quản trị
Điều cần chú ý về báo cáo quản trị

Xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan, xây dựng cơ sở khách hàng trung thành, phát triển vốn tri thức và quản lý rủi ro môi trường, v.v., có xu hướng không đạt được khi các nhà điều hành doanh nghiệp nghĩ đến ngắn hạn. Nhưng chúng rất quan trọng đối với thành công lâu dài. Báo cáo tích hợp tập trung vào chiến lược dài hạn và báo cáo tích hợp là tài liệu hướng tới tương lai bao gồm chiến lược, bối cảnh mà nó sẽ được thực hiện và cách công ty đã và sẽ tạo ra giá trị cho các nhà cung cấp vốn và những người khác trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn kỳ hạn. Khuôn khổ <IR> quốc tế thừa nhận rằng thành công lâu dài phụ thuộc vào quản lý hợp lý, các mối quan hệ, lực lượng lao động hài lòng và sự sẵn có của các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Phần lớn thông tin mà các công ty đang cung cấp cho các nhà đầu tư không có trong báo cáo tài chính hoặc soát xét hàng năm của họ - thêm bằng chứng về sự cần thiết phải thay đổi. Một báo cáo tích hợp lấp đầy một số lỗ hổng và cho phép một tổ chức nói với các nhà cung cấp vốn và những người khác, cách nó tạo ra giá trị cho họ.

Nếu bạn hỏi đồng nghiệp của mình rằng họ sẽ mô tả mô hình kinh doanh của bạn như thế nào thì liệu họ có cùng quan điểm với bạn không? Chắc là không. Nhiều giám đốc điều hành công ty nghĩ về mô hình kinh doanh của họ trong điều kiện tài chính hạn hẹp hoặc từ quan điểm về phần kinh doanh mà họ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu giám đốc điều hành cấp cao làm việc cùng nhau trong việc hình thành mô hình kinh doanh và bắt đầu suy nghĩ về các yếu tố đầu vào và kết quả theo nghĩa rộng hơn thì một bức tranh khác về những gì cần được quản lý và những gì tăng thêm giá trị sẽ xuất hiện.

Báo cáo tích hợp
Báo cáo tích hợp 

Khái niệm sáu thủ đô nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc suy nghĩ rộng hơn về giá trị và mô hình kinh doanh. ACCA đã đi đầu trong việc phát triển điều phối công việc của Nhóm Hợp tác Kỹ thuật của IIRC về các Nguồn vốn và tài trợ cho sự tham gia của tôi.

Một số công ty đang thực hiện bước đầu tiên hướng tới báo cáo tích hợp bằng cách mời những người tài chính và tính bền vững của họ làm việc cùng nhau. Điều này có lợi ở chỗ, kế toán viên có thể hiểu rõ hơn về các rủi ro xã hội và môi trường cũng như tác động của chúng đối với danh tiếng và điểm mấu chốt trong khi các nhóm phát triển bền vững cần phát triển các kỹ năng trong việc đưa ra các tình huống kinh doanh cho công việc của họ. Nhưng tư duy tích hợp đằng sau báo cáo tích hợp cần có sự tham gia của tất cả các giám đốc điều hành cấp cao và hội đồng quản trị.

Xem thêm: Việc làm quản trị kinh doanh

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì?

Người làm nghề trong doanh nghiệp có lẽ không còn xa lạ gì với nhiều cahs đầu tư tài chính. Khi mà bạn đã nghe về một đề xuất nào đó cho việc dầu tư ngắn hạn cho doanh nghiệp của bạn hoặc là đọc được một bài tin tức nào đó về những nhà đầu tư ngăn hạn, vậy có bao giờ bạn thắc mắc điều đó không, và đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Trong thời gian bao lâu thì sẽ được coi là đầu tư ngăn hạn. Vậy để hiểu hơn thì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Đầu tư ngắn hạn là gì? 

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý