Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Trọn bộ thông tin từ a đến z

Tác giả: Hồ Thùy Trang

Lần cập nhật gần nhất: ngày 09 tháng 06 năm 2021

Theo dõi timviec365 tại google new

Người làm nghề trong doanh nghiệp có lẽ không còn xa lạ gì với nhiều cahs đầu tư tài chính. Khi mà bạn đã nghe về một đề xuất nào đó cho việc đầu tư ngắn hạn cho doanh nghiệp của bạn hoặc là đọc được một bài tin tức nào đó về những nhà đầu tư ngăn hạn, vậy có bao giờ bạn thắc mắc điều đó không, và đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Trong thời gian bao lâu thì sẽ được coi là đầu tư ngăn hạn. Vậy để hiểu hơn thì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì?

Đầu tư tài chính ngắn hạn có thể được hiểu như sau. Đó là việc mà bạn có thể mua cổ phiếu trái phiếu hay là tín phiếu,… Và việc đầu tư tài chính ngắn hạn sẽ có thời gian kéo dài là từ vài tháng cho đến không vượt quá một năm. Trong công việc của đầu tư tài chính ngắn hạn này thì sẽ giúp được các nhà đầu tư về việc thu hồi vốn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thì trong kinh doanh, cái gì cũng đều có 2 mặt của nó, cùng lúc với việc sẽ có được mức lợi nhuận nhanh đến như vậy thì các nhà đầu tư (investor) cũng sẽ phải gặp trường hợp rủi ro rất cao.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì

Nếu như theo kiểu hình thức đầu tư (invest) như thế này thì sẽ trái ngược lại hoàn toàn với những nhà đầu tư tài chính dài hạn như lúc ban đầu, cho những mục tiêu chính mà bạn đã dự định như là nguồn tài chính trong tương lai hay nghỉ hưu. Nói việc dầu tư tài chính một cách an toàn thì đó chính là đầu tư dài hạn, nó sẽ kéo dài đến vài năm hoặc cũng có thể kéo dài đến vài thập kỷ.

Như vậy thì hãy tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình rằng mục đích đầu tư của mình sẽ là gì? Hoặc là ví dụ như việc là bạn đang lập lên kế hoạch tài chính cho việc đi du lịch hay là một công việc làm ăn nào đó  cần đến tiền trong thời gian ngắn, thì với việc đầu tư tài chính ngắn hạn sẽ là một trong những phương án lựa chọn tốt nhất.

2. Tổ chức phân tích tài chính trong kinh doanh

Công việc tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp là một việc thiết lập lại trình tự về các bước công việc cần phải được tiến hành trong quá trình phân tích kỹ lưỡng một cách phù hợp với từng loại phân tích riêng biệt, phù hợp với từng nhu cầu của từng doanh nghiệp khác nhau.

Để có thể phân tích được tài chính trong doanh nghiệp thì thực sự cần phải phát huy được những tác dụng trong quá trình ra quyết định cũng nư là việc phân tích tài chính phải được tổ chức một cách cực kỳ khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và phù hợp với mục tiêu quan tâm của từng chủ thể quản lý. Do mỗi chủ thể quản lý quan tâm đến doanh nghiệp với những mục đích khác nhau, mỗi doanh nghiệp có đặc điểm và điều kiện hoạt động kinh doanh khác nhau, nên tổ chức phân tích tài chính đối với mỗi đối tượng, ở từng doanh nghiệp cũng có những nét riêng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
Tổ chức phân tích tài chính trong kinh doanh

Tổ chức phân tích tài chính có thể nằm ở một bộ phận riêng biệt đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của ban quản lý điều hành cấp cao và làm tham mưu cho ban quản lý điều hành cấp cao. Khi đó quá trình phân tích được thực hiện đối với toàn bộ hoạt động tài chính từ tổ chức, phân phối và sử dung vốn, từ chính sách huy động, chính sách đầu tư đến chính sách phân phối lợi nhuận.

Tổ chức phân tích tài chính được thực hiện ở nhiều bộ phận độc lập căn cứ vào chức năng quản lý nhằm cung cấp thông tin cho các bộ phận theo sự phân quyền, trách nhiệm và ra quyết định đối với hoạt động tài chính trong phạm vi được giao.

2.1. Nội dung phân tích tổ chức tài chính

Để việc làm là phân tích tài chính trong mỗi doanh nghiệp thì thực sự rất cần phải phát huy những tác dụng trong quá trình đưa ra quyết định sau đó, phân tích tài chính phải được được tổ chức một cách cực kỳ khoa học, hợp lý, phù hợp đặc điểm kinh doanh cũng như là cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp tương ứng, phù hợp với mục tiêu quan tâm của từng đối tượng. Mỗi chủ thể quản lý quan tâm đến doanh nghiệp theo những mục đích khác nhau, nên việc phân tích đối với mỗi chủ thể cũng có những nét riêng, khó xác định khuôn mẫu trong việc tổ chức phân tích cho tất cả các chủ thể quản lý, tất cả các doanh nghiệp. Song, nói chung, tổ chức phân tích tài chính thường được tiến hành qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn chuẩn bị phân tích: Là một khâu quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, thời hạn và tác dụng của phân tích tài chính. Công tác chuẩn bị bao gồm việc xây dựng chương trình (kế hoạch) phân tích và thu thập, xử lý tài liệu phân tích. Kế hoạch phân tích phải xác định rõ nội dung phân tích (toàn bộ hoạt động tài chính hay chỉ một số vấn đề cụ thể), phạm vi phân tích (toàn đơn vị hay một vài bộ phận), thời gian tiến hành phân tích (kể cả thời gian chuẩn bị), phân công trách nhiệm cho các cá nhân, bộ phận và xác định hình thức hội nghị phân tích (Ban giám đốc hay toàn thể người lao động). Đặc biệt, trong kế hoạch phân tích phải xác định rõ loại hình phân tích được lựa chọn. Tùy thuộc vào cách thức tiếp cận, có thể kể ra một số loại hình phân tích chủ yếu sau:  

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
 Nội dung phân tích tổ chức tài chính

Dựa vào phạm vi phân tích, phân tích tài chính được chia thành phân tích toàn bộ (phân tích toàn diện) và phân tích bộ phận (phân tích chuyên đề). Phân tích toàn bộ là việc phân tích toàn bộ hoạt động tài chính trên tất cả các khía cạnh nhằm làm rõ các mặt của tài chính trong mối quan hệ nhân quả giữa chúng cũng như dưới tác động của các nguyên nhân, nhân tố bên ngoài. Phân tích bộ phận hay là phân tích chuyên đề là việc tập trung vào một hay một vài khía cạnh cụ thể, trong phạm vi nào đó trong hoạt động tài chính.

Dựa vào thời điểm tiến hành phân tích tài chính, phân tích tài chính được chia thành phân tích dự đoán, phân tích thực hiện và phân tích hiện hành. Phân tích dự đoán (phân tích trước, phân tích dự báo) là việc phân tích hướng vào dự đoán các hiện tượng có thể xảy ra, các mục tiêu có thể đạt được trong tương lai. Phân tích thực hiện (phân tích đánh giá, phân tích quá khứ) là việc phân tích tình hình đã và đang diễn ra trong quá trình tiến hành các hoạt động tài chính nhằm đánh giá thực hiện, kiểm tra thường xuyên trên cơ sở đó điều chỉnh những sai lệch, phát hiện nguyên nhân giúp nhận thức được tình hình thực hiện làm căn cứ đưa ra các quyết định. Phân tích hiện hành là việc phân tích các nghiệp vụ hay kết quả thuộc hoạt động tài chính đang diễn ra nhằm xác minh tính đúng đắn của các kế hoạch hay dự toán tài chính để có biện pháp điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý trong các dự toán, kế hoạch tài chính.

- Giai đoạn phân tích: Dựa vào chỉ tiêu phân tích đã xác định theo từng nội dung phân tích, các nhà phân tích sử dụng phương pháp so sánh để xác định đối tượng phân tích cụ thể, có thể so sánh tổng thể kết hợp với việc so sánh trên từng bộ phận cấu thành của chỉ tiêu ở kỳ phân tích với kỳ gốc từ đó đánh giá chung tài chính của doanh nghiệp, xu hướng phát triển và mối quan hệ biện chứng giữa các hoạt động kinh doanh với nhau.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
 Nội dung phân tích tổ chức tài chính

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân mà nhà phân tích có thể xác định được mức độ ảnh hưởng và có những nguyên nhân không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của đối tượng nghiên cứu. Những nguyên nhân mà các nhà phân tích có thể tính toán được, lượng hóa được mức độ ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu gọi là nhân tố. Vì thế, sau khi đã định lượng nhân tố cần thiết ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp thích hợp (thay thế liên hoàn, số chênh lệch, số cân đối...) để phân tích thực chất ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự thay đổi của đối tượng nghiên cứu nhằm làm rõ các quá trình, hiện tượng tài chính của doanh nghiệp.

2.2. Cơ sở để phân tích tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong mỗi thời kỳ cụ thể của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được sử dụng như nguồn dữ liệu chính khi phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
Cơ sở để phân tích tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn không những đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp và đồng thời là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính không những cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo mà còn cho thấy kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong hoàn cảnh đó. Bằng việc xem xét, phân tích báo cáo tài chính, người sử dụng thông tin có thể đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh nghiệp.

3. Các ví dụ về loại đầu tư ngắn hạn

Nếu như bạn đang có mục tiêu cho chính mình, đó bạn suy nghĩ đến việc đầu tư dưới một năm thì loại hình thức đầu tư ngắn hạn có thể gồm những việc đầu tư vào các quỹ của tiền tệ, các công cụ tài chính như chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu hoặc những trái phiếu ngắn hạn.

Việc mà bạn sẽ đầu tư vào khoản chứng khoán dài hạn qua các công ty quản lý quỹ hoặc có các quý dùng để hỗ trợ thì lại không có tính chất phù hợp vì nó sẽ không mang lại những khoản thuận lợi nhanh chóng, nhưng mặt khác nó sẽ giảm đi bớt phần nào những rủi ro trong đầu tư vì thời gian sẽ luôn là công cụ tốt nhất, hữu ích nhất cho các nhà đầu tư dài hạn.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì
 Các ví dụ về loại đầu tư ngắn hạn

Ở đây, các nhà đầu tư dài hạn của chúng ta sẽ phải luôn trong một tâm thế chuẩn bị để đối mặt cùng với cơn sóng thị trường, bởi chính vì những con sóng đó có thể sẽ mang lại những lợi nhận tích cực hoặc cũng rất có thể sẽ nhấn chìm cả các nhà đầu tư.

Từ bài viết trên của timviec365.vn cho chúng ta thấy được rằng Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Sau đó từ bài viết này chúng ta sẽ xác định rõ hơn những dự kiến trong tương lai. Timviec365.vn còn là một website đi đầu trong lĩnh vực tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, giúp các bạn phần nào đỡ khó khăn hơn trong vấn đề tìm việc của mình. Chúc các bạn luôn thành công!

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý