Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Tìm hiểu các thông tin về báo cáo thuế cuối năm gồm những gì?

Tác giả: Nguyễn Linh

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Đây là một hoạt động cần thiết và quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Để có thể hiểu hơn về báo cáo thuế trong công tác kế toán mời bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của timviec365.vn để hiểu hơn về báo cáo thuế đối với doanh nghiệp nhé!

1. Tìm hiểu về báo cáo thuế

1.1. Giải đáp báo cáo thuế cuối năm là gì?

Tìm hiểu về báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Lập báo cáo thuế cuối năm được cho là hoạt động kê khai hóa đơn thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ. Đây được coi là cầu nối để các cơ quan quản lý thuế có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế mà mỗi doanh nghiệp cần phải xác định được các loại tờ khai, thời hạn nộp tờ khai, thời hạn nộp thuế khi có phát sinh được cho là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Nội dung báo cáo thuế cuối năm
Nội dung báo cáo thuế cuối năm

1.2. Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế cuối năm chuẩn nhất

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì và có cách làm như thế nào? Có hai hình thức báo cáo thuế đó là định kỳ theo tháng hoặc theo quý theo từng loại thuế và theo thời hạn và quy định của pháp luật.

Việc lập báo cáo thuế hàng tháng sẽ yêu cầu một số chứng từ sau: Báo cáo thuế thu nhập cá nhân kỳ kê khai tháng, Báo cáo thuế thu nhập đặc biệt, Báo cáo thuế giá trị gia tăng kỳ kê khai tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định pháp luật,...

Các mẫu giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật của nội dung lập báo cáo thuế như sau:

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng cần có những chứng từ sau: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào PL01-2/GTGT, Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra PL01-1/GTGT, Các bảng kê phụ lục khác theo mẫu quy định pháp luật.

- Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân gồm các giấy tờ: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý dùng mẫu tờ khai 02/KK-TNCN, Tùy theo từng trường hợp được khấu trừ thuế theo quy định thì nộp tờ khai mẫu 03/KK-TNCN.

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý gồm có các giấy tờ sau: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 01A/TNDN, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý mẫu 01B/TNDN.

Các kế toán trong doanh nghiệp thực hiện các công việc về báo cáo thuế sẽ diễn ra một cách tương đối phức tạp. Nếu các doanh nghiệp biết vận dụng Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp miễn phí vào việc Báo cáo thuế nói riêng và công tác kế toán nói chung thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Hãy tối ưu hóa công việc kế toán của doanh nghiệp mình bằng Phần mềm quản lý kế tài chính doanh nghiệp miễn phí bạn nhé!

Hình thức làm báo cáo thuế cuối năm
Hình thức làm báo cáo thuế cuối năm

1.3. Thời gian để nộp các loại báo cáo thuế cuối năm

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì có thời hạn nộp thế nào? Khi làm việc tại các doanh nghiệp thì các kế toán viên cũng cần phải chú ý nộp báo cáo thuế đúng thời hạn để tránh bị xử phạt theo quy định. Nội dung cụ thể về thời hạn được quy định như sau:

- Nếu như doanh nghiệp kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế chậm nhất là 20 ngày của tháng sau.

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

Hạn nộp báo cáo thuế cuối năm
Hạn nộp báo cáo thuế cuối năm

2. Lưu ý khi nộp báo cáo thuế cuối năm

2.1. Kiểm tra thanh toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

2.1.1. Với kế toán tại doanh nghiệp

Cần rà soát chi tiết về số dư và nhật ký thu chi để các phiếu thu, chi, báo nợ, nợ báo có chắc chắn đã được phê duyệt. Các thông tin phải phù hợp với quy chế tài chính nội bộ và được giải thích, hạch toán phù hợp với bản chất chứng từ gốc. Số dư tiền gửi chi tiết trên sổ chi tiết ngân hàng đảm bảo phải khớp với sao kê giao dịch ngân hàng.

2.1.2. Đối với kế toán thuế

Với kế toán thuế không nên để tiền quỹ dư nhiều. Vì nếu làm đối phó, nhiều giao dịch không có thực sẽ dẫn đến âm hoặc dư quỹ nhiều. Bạn nên xử lý vấn đề này bằng nghiệp vụ tạm ứng về công nợ, vay, cho vay.

Kiểm tra nội dung tiền mặt và tiền thanh toán
Kiểm tra nội dung tiền mặt và tiền thanh toán

2.2. Đối chiếu kết quả khai thuế giá trị gia tăng

Cần phải kiểm tra và đánh dấu các hóa đơn với bảng kê khai thuế VAT. Bạn hãy kê khai toàn bộ hóa đơn mua vào kể cả có phát sinh VAT ở đầu vào. Đồng thời, kê khai toàn bộ hóa đơn bán ra cả những hóa đơn bị hỏng (ghi trong cột ghi chú là hỏng hủy) để có thể làm căn cứ và đối chiếu với BC26 dễ dàng.

2.3. Số liệu kế toán xuất nhập tồn kho, doanh thu và giá vốn

2.3.1. Với kế toán doanh nghiệp

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì đối với doanh nghiệp? Có số liệu thế nào? Cần kiểm tra bảng kê phiếu nhập mua hóa đơn bán hàng xem các thông tin có khớp với số lượng, đơn giá được ghi trên hóa đơn mua hay không, tờ khai hải quan nhập khẩu, hóa đơn bán hàng.

Kiểm tra cả bảng tổng hợp nhập xuất tồn và nếu nhầm mã vật tư hàng hóa thì có thể dẫn đến tình trạng âm kho và giá vốn không đúng.

Khi mua hàng cần hạch toán qua tài khoản 331 và không phân biệt thanh toán ngay hay công nợ. Nếu bán hàng thì phải hạch toán qua tài khoản 131 không phân biệt đã thanh toán rồi hay chưa.

Các số liệu về doanh thu, giá vốn và tồn kho
Các số liệu về doanh thu, giá vốn và tồn kho

2.3.2. Với kế toán thuế

Cần phải kiểm tra và đối chiếu số liệu giống như phần kế toán doanh nghiệp. Nên thử thực hiện tính giá vốn với 3 cách khác nhau. Nếu công ty hạch toán có lãi thì chọn phương pháp tính giá vốn có tổng giá trị giá vốn ghi nợ 632 lớn nhất.

Các chi phí mua hàng như bốc dỡ, phí vận tải, thuế trực thu, bảo hiểm hàng hóa,….Được tập hợp và phân bổ vào giá nhập kho trong trường hợp không thể tập hợp và phân bổ thì ghi nhận vào tài khoản 154 với vật tư và tài khoản 1562 với hàng hóa. Cuối kỳ kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ tài khoản 1562 sang tài khoản 632.

2.4. Tính khấu hao và nhận khấu hao

Mỗi tài sản cố định trong doanh nghiệp cần phải có bộ hồ sơ lưu trữ riêng biệt cùng với quyết định sử dụng, bộ phận sử dụng và thời gian khấu hao…Khi quản lý sử dụng bạn phải chắc chắn rằng khấu hao tài sản cố định được thực hiện đầy đủ theo thông tư 45/2013/TT-BTC.

Tính các loại khấu hao và ghi nhận các loại khấu hao
Tính các loại khấu hao và ghi nhận các loại khấu hao

2.5. Kế toán chi phí nhân sự

2.5.1. Với kế toán doanh nghiệp

Với kế toán doanh nghiệp thì báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Chi phí cho lương và nhân sự ra sao? Trong trường hợp trả lương theo thời gian thì cần đối soát bảng lương, chấm công và các chỉ tiêu thu nhập, nội dung khấu trừ lương và thu nhập của người lao động. Cần tính đúng theo quy chế lương, thuế thu nhập cá nhân chỉ ghi nhận và tính trên tiền lương đã trả trên thực tế.

2.5.2. Với kế toán thuế

Quy chế lương hay quy chế tài chính sẽ do giám đốc phê duyệt. Đây là căn cứ để giải trình các khoản chi phí về thu nhập của người lao động được hưởng. Nội dung này có thể trích trước tối đa là 17% quỹ lương  vào chi phí trong năm nhưng phải đảm bảo có thể chi trả trong thời gian 6 tháng. Các khoản tiền về bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân do công ty trả thay sẽ được hạch toán vào chi phí tính thuế.

Trên đây là các nội dung tìm hiểu cho câu hỏi Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Mong rằng với những thông tin mà bài đọc vừa cung cấp ở trên có thể giúp bạn một phần nào đó hiểu hơn về báo cáo thuế cuối năm và có thể vận dụng được các kiến thức này khi cần thiết.

Tìm hiểu về các loại báo cáo nội bộ công ty

Báo cáo nội bộ công ty bao gồm những loại nào? Mục đích của báo cáo nội bộ công ty là gì? Tìm hiểu ngay tại bài viết bên dưới để biết về các loại báo cáo nội bộ bạn nhé! 

Báo cáo nội bộ công ty

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý