Quay lại

Khoá sổ kế toán là gì? Trình tự và những quy định khoá sổ kế toán

Tác giả: Vũ Ngọc Bảo - 21/05/2022

Khoá sổ kế toán là công việc mà kế toán phải thực hiện mỗi khi cuối kỳ, để khoá sổ chính xác cần tiến hành đúng trình tự, quy định theo luật Kế toán hiện hành. Nếu khái niệm khoá sổ kế toán là gì khiến bạn băn khoăn vậy thì hãy theo dõi bài viết của timviec365.vn ngay sau đây để được giải đáp nhé.

1. Khoá sổ kế toán là gì?

Khoa sổ kế toán là một trong những công đoạn của quá trình ghi sổ kế toán, cụ thể nó nằm ở khâu cuối cùng. Khi đó kế toán cần tính toán ra chi tiết các con số phát sinh trong tài khoản Nợ, Có và Số dư cuối kỳ đối với từng tài khoản.

Khoá sổ kế toán là gì
Khoá sổ kế toán là gì?

Công đoạn khoá sổ kế toán này cần được thực hiện dựa theo kỳ tính thuế của mỗi doanh nghiệp, đó có thể là theo tháng, theo quý thậm chí là theo năm. Trong đó, khi Báo cáo tài chính được hoàn thiện cũng là lúc quá trình ghi sổ kế toán hay khoá sổ chính thức kết thúc.

2. Kỳ khóa sổ được hiểu như thế nào?

Là một kế toán viên, ngoài khái niệm khoá sổ kế toán là gì thì bạn nhất định phải nắm rõ bản chất của kỳ khóa sổ kế toán. Vậy theo bạn khái niệm này được định nghĩa hay hiểu như thế nào?

Dựa theo Điểm a, Khoản 7, Điều 5 của Thông tư 107/2017/TT-BTC có quy định về kỳ khóa sổ kế toán như sau:

- Khoá sổ quỹ tiền mặt vào thời điểm cuối mỗi ngày làm việc, trong đó sau khi khóa sổ, kế toán phải tiến hành so sánh, đối chiếu các số liệu trong sổ tiền mặt với sổ của thủ quỹ. Điều này nhằm đảm bảo trường hợp chênh lệch số liệu giữa các khâu kế toán, khi có sự chênh lệch thì còn kịp thời xử lý.

Đối với ngày cuối tháng, kế toán phải thiết lập bảng kiểm kê quỹ tiền mặt ngay sau khi kiểm kê hoàn tất. Đồng thời lưu trữ bảng kiểm kê này cùng với sổ kế toán tiền mặt ở ngày cuối cùng của tháng đó.

- Khoá sổ tiền gửi ngân hàng hay kho bạc vào cuối tháng nhằm mục đích so sánh, đối chiếu các số liệu đối với các tổ chức liên quan. Bảng đối chiếu số liệu với ngân hàng hay kho bạc Nhà nước được thiết lập ngay sau khi đối chiếu thánh công, đồng thời phải có xác nhận của các tổ chức liên quan này.

Bảng đối chiếu số liệu với ngân hàng và Kho bạc Nhà nước phải được lưu cùng với Sổ tiền gửi ngân hàng và Kho bạc mà kế toán khóa hàng tháng.

- Các đơn vị kế toán cần tiến hành khoá sổ kế toán ngay tại thời điểm cuối kỳ, thường gọi là cuối kỳ kế toán năm và diễn ra trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra, đối với các trường hợp kiểm kê đột xuất hoặc các trường hợp khác theo quy định, đơn vị kế toán cũng phải thực hiện công tác khóa sổ kế toán.

Kỳ khóa sổ được hiểu như thế nào
Kỳ khóa sổ được hiểu như thế nào?

3. Toàn bộ trình tự khoá sổ kế toán diễn ra như thế nào?

Nhiều kế toán mới có lẽ sẽ bỡ ngỡ khi lần đầu thực hiện việc khóa sổ kế toán dựa trên những số liệu thực tế tại doanh nghiệp. Vậy nên những chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn sớm hình dung rõ hơn về quy trình mình phải thực hiện.

3.1. Kiểm tra thật kỹ số liệu trước khi khoá sổ kế toán

Kiểm tra thật kỹ số liệu trước khi khoá sổ kế toán
Kiểm tra thật kỹ số liệu trước khi khoá sổ kế toán

Sau khi kế toán đã xử lý toàn bộ những chứng từ, sổ sách và hoá đơn có liên quan thì cần kiểm tra lại các số liệu, cách hạch toán hay định khoản của mình trong sổ đã chính xác hay chưa. Cụ thể:

- Kiểm tra tiền mặt: Kế toán cần kiểm tra số tiền mặt đang quản lý để chắc chắn rằng không có bất cứ sự chênh lệch nào trong suốt quá trình hạch toán. Đồng thời kiểm tra tiền mặt tồn quỹ ở thời điểm khoá sổ xem có trùng khớp với thực tế hay sổ sách kế toán hay không.

- Kiểm tra tiền gửi ngân hàng: Kế toán cần đối chiếu số dư trong sổ phụ ngân hàng ngay tại thời điểm cuối kỳ,tức là cuối ngày 31/12 với số dư tại Sổ Chi tiết được lập để theo dõi tiền gửi ngân hàng trong cả kỳ kế toán.

- Kiểm tra các khoản thuế phải đóng theo quy định Nhà nước: Một số loại thuế trong doanh nghiệp mà kế toán cần kiểm tra lại khi khóa sổ kế toán như là thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.

- Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, phải trả: Mỗi khách hàng sẽ được theo dõi trên 1 sổ chi tiết riêng, khi đến kỳ khóa sổ, kế toán sẽ phải đối chiếu sổ này với từng khách hàng cụ thể. Mỗi tháng cần tiến hành thiết lập biên bản đối chiếu công nợ để khi phát sinh vấn đề còn có giấy tờ xác minh.

- Kiểm tra danh mục hàng tồn kho: Kế toán tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho giữa sổ kế toán và hàng tồn trong kho thực tế.

- Ngoài ra, trước khi khoá sổ, kế toán cần tiến hành kiểm tra tất cả các khoản mục khác bao gồm phân bổ chi phí trả trước, tài sản cố định, lương và các khoản trích theo lương, các khoản tiền vay, doanh thu, giá vốn, chi phí để xem chúng đã được theo dõi một cách chính xác hay chưa.

3.2. Tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển vào cuối kỳ

Tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển vào cuối kỳ
Tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển vào cuối kỳ

Kế chuyển cuối kỳ chính là khâu cuối cùng trong quá trình khoá sổ kế toán, đây cũng là khâu quan trọng để tạo ra một bản Báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chuẩn xác.

Trong bút toán kết chuyển cuối kỳ với doanh thu, kế toán cần thực hiện các bút toán chi tiết như sau:

- Bút toán 1: Kết chuyển đối với các khoản giảm trừ doanh thu vào các tài khoản doanh thu 511

- Bút toán 2: Kết chuyển doanh thu sang tài khoản 911 (Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh)

- Bút toán 3: Kết chuyển toàn bộ chi phí sang tài khoản 911, chi phí bao gồm Giá vốn hàng bán (621), Chi phí tài chính (635), Chi phí bán hàng (641), Chi phí quản lý doanh nghiệp (642), Chi phí khác (811)

- Bút toán 4: Kế toán xác định lãi, lỗ

Trường hợp Bên Có TK 911 > Bên Nợ TK 911 thì được xác định là Lãi

Trường hợp ngược lại thì kết quả là Lỗ.

3.3. Kiểm tra lại tính đúng đắn của việc khóa sổ kế toán

Kiểm tra lại tính đúng đắn của việc khóa sổ kế toán
Kiểm tra lại tính đúng đắn của việc khóa sổ kế toán

Kết chuyển Lãi, Lỗ là khâu cuối cùng nhưng trên mặt lý thuyết, còn thực tế để đảm bảo việc khóa sổ được thực hiện chuẩn xác thì kế toán cần phải kiểm tra lại toàn bộ số liệu và phương pháp mình đã thực hiện.

Hãy chắc chắn rằng những kết chuyển của mình được thực hiện đúng và chuẩn xác nhất, khi đó bắt đầu lập Sổ cái đối với từng tài khoản.

4. Những lưu ý quan trọng khi tiến hành khoá sổ kế toán

Khoá sổ kế toán là khâu cực kỳ quan trọng, do đó kế toán ngoài việc nắm chắc trong tay quá trình thực hiện, bạn còn phải lưu tâm tới một số vấn đề sau đây để công việc trở nên thuận lợi hơn.

4.1. Các chứng từ kế toán cần được phân loại và sắp xếp khoa học

Các chứng từ kế toán cần được phân loại và sắp xếp khoa học
Các chứng từ kế toán cần được phân loại và sắp xếp khoa học

Chứng từ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp khá nhiều, chính vì vậy để phục vụ cho quá trình hạch toán, lưu trữ thì kế toán nên phân loại và sắp xếp chúng sao cho khoa học.

Cụ thể, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian, đóng thành quyển và ghi nhãn cho chúng. Bên cạnh đó, giá trị sử dụng của những chứng từ kế toán này là lâu dài, cho nên việc lưu giữ chúng cần phải thực hiện một cách an toàn và đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

4.2. Kế toán cần đảm bảo hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh

Để công việc diễn ra một cách chủ động, kế toán cần chủ động hơn với các chứng từ này. Theo đó, bạn có thể nhập dữ liệu mỗi ngày kể từ khi chúng phát sinh.

Đây là cách giúp bạn quản lý các tài khoản một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục, thuận tiện cho việc theo dõi từ Ban quản trị doanh nghiệp.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, có thể tham khảo các phần mềm chuyên dụng như phần mềm quản lý tài chính kế toán 365 để công tác kế toán được đảm bảo một cách ổn định.

Kế toán cần đảm bảo hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh
Kế toán cần đảm bảo hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin thú vị về khoá sổ kế toán, trong đó làm rõ khái niệm khoá sổ kế toán là gì và các quy trình hay lưu ý quan trọng khi thực hiện khóa sổ kế toán. Mong rằng với những chia sẻ này, các kế toán viên hiện tại và tương lai sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao để tạo ấn tượng tốt với cấp trên của mình nhé.

Quy trình ghi sổ kế toán

Một kế toán viên chuyên nghiệp hẳn bạn đã nắm rõ quy trình ghi sổ kế toán diễn ra như thế nào? Tuy nhiên kiến thức này có lẽ còn khá mới mẻ với những bạn đang còn là sinh viên hoặc kế toán mới ra trường. Hãy theo dõi bài viết của timviec365.vn dưới đây để tìm hiểu về kiến thức hữu ích này nếu như bạn đang có nhu cầu nhé.

Quy trình ghi sổ kế toán

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype