Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì? Một số điều cơ bản cần biết

Tác giả: Nguyễn Linh

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng. Vậy quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu kĩ hơn bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì và các vấn đề xung quanh nó nhé.

1. Tổng quan về bảo lãnh thực hiện hợp đồng

1.1. Khái niệm

Để đảm bảo quyền lợi cho các bên khi kí kết các hợp đồng dân sự khi người có nghĩa vụ không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ thì pháp luật đã tạo điều kiện để một người thứ ba xuất hiện đứng ra nhận nghĩa vụ thay cho người có nghĩa vụ đã kể trên, vì vậy mà bảo lãnh thực hiện hợp đồng ra đời.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng đã trở thành pháp lý được quy định trong điều 335 của Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó bảo lãnh thực hiện hợp đồng tức là bên bảo lãnh sẽ phải cam kết với bên nhận bảo lãnh thực hiện đúng tất cả những nghĩa vụ có trong hợp đồng đã ký kết. Hình thức này đã quy định nếu người được bảo lãnh không thực hiện được những điều khoản đã ký trên hợp đồng hoặc vi phạm hợp đồng phải bồi thường mà không thực hiện được thì theo đúng quy định, người bảo lãnh sẽ phải thực hiện thay người được bảo lãnh.

Cần tìm việc làm

1.2. Nội dung của bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường được hình thành trên các văn bản hoặc một số hình thức khác có giá trị về mặt pháp lý như nhau và thường bao gồm các nội dung dưới đây:

- Nội dung các nghĩa vụ được đảm bảo: Các bên sẽ có nghĩa vụ thỏa thuận với nhau về các nội dung trong hợp đồng bảo lãnh như người bảo lãnh chỉ cần cam kết thực hiện nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh sẽ cam kết sử dụng tài sản của mình để đảm bảo cho việc thực hiện đúng hợp đồng của bên được bảo lãnh

Trong các trường hợp bên bảo lãnh sử dụng tài sản của mình để đảm bảo thì các bên có thể thỏa thuận thêm các điều kiện, điều khoản lên quan đến tài sản dùng để bảo lãnh đó. Bên cạnh đó, bên bảo lãnh cũng có quyền chỉ cam kết bảo lãnh một phần cho người được bảo lãnh hoặc cam kết thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tùy theo ý chí của người bảo lãnh.

Nội dung bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Nội dung bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Quyền hạn và nghĩa vụ các bên: Theo đó, nội dung trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng cũng cần để cập đến quyền hạn và nghĩa vụ của các bên. Nội dung này sẽ được thỏa thuận trước giữa các bên và đi đến thông nhất thì mới đưa vào văn bản. Quyền hạn và nghĩa vụ giúp bản hợp đồng được chi tiết hơn để tất cả các bên đều nắm rõ và thực hiện.

- Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng: Các văn bản pháp lý hầu hết đều cần có nội dung này để đảm bảo thời gian thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên được chính xác nhất. Khi đã hoàn thành xong tất cả các nội dung của hợp đồng hoặc chuyển sang nội dung bảo lãnh khác thì các bên có quyền chấm dứt hợp đồng từ thời điểm đó.

Xem thêm: Tìm hiểu bảo lãnh tạm ứng là gì?

2. Quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng

2.1. Các chủ thể có trong hợp đồng

Các chủ thể trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng sẽ gồm có 3 chủ thể là người nhận bảo lãnh hay còn gọi là bên có quyền, bên được bảo lãnh hay còn gọi là bên có nghĩa vụ và bên bảo lãnh được hiểu là bên thực hiện nghĩa vụ thay.

Ví dụ: Bên B (bên nhận bảo lãnh) có mua một đơn hàng giá trị rất lớn từ bên A (bên được bảo lãnh) nên bên A có nhờ bên C (bên bảo lãnh) đứng ra bảo lãnh cho mình để đảm bảo bên A sẽ giao hàng đầy đủ cho bên B còn nếu không bên C sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với bên B như hoàn lại tiền hàng.

Bên C ở đây thường là các ngân hàng vì đây là những chủ thể có khả năng thanh toán cao.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện như thế nào?
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện như thế nào?

2.2. Phạm vi bảo lãnh

Theo đúng quy định thì phạm vi bảo lãnh sẽ là giới hạn mà các bên đã thỏa thuận và cam kết với nhau. Từ đó ta có thể thấy giới hạn nghĩa vụ mà bên bảo lãnh phải thực hiện với bên nhận bảo lãnh sẽ thỏa thuận là một phần hoặc toàn bộ.

Nếu giữa các bên không có thỏa thuận gì thêm thì thường hợp đồng sẽ quy định bên bảo lãnh sẽ phải chi trả cả các khoản lãi suất trên nợ gốc hoặc các khoản bồi thường, tiền phạt,… nếu có của bên được bảo lãnh. Các bên cũng có thể đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng việc sử dụng tài sản để bảo lãnh.

Với những trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi của bảo lãnh sẽ không bao gồm những nghĩa vụ phát sinh khi người bảo lãnh hoặc pháp nhân bảo lãnh đã không còn tồn tại.

Quy định bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Quy định bảo lãnh thực hiện hợp đồng

2.3. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh

- Với trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện các nghĩa vụ thì bên nhận bảo lãnh có quyền đưa ra yêu cầu bên bảo lãnh phải có trách nhiệm thực hiện thay các nghĩa vụ đó trừ trường hợp người bảo lãnh chỉ cam kết thực hiện bảo lãnh khi người được bảo lãnh không có khả năng chi trả.

- Với những trường hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho 1 chủ thể nếu như hợp đồng không quy định nghĩa vụ riêng của từng bên thì bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu 1 trong các bên bảo lãnh đó phải có nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng và các bên còn lại cũng phải có nghĩa vụ với chủ thể nhận bảo lãnh.

- Bên nhận bảo lãnh chỉ được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi đã đến thời hạn theo hợp đồng. Trường hợp đã đến hạn mà bên bảo lãnh cũng không thực hiện được thì bên bảo lãnh sẽ phải đưa các tài sản đảm bảo của mình cho chủ thể nhận bảo lãnh.

CV xin việc mẫu

2.4. Miễn thực hiện nghĩa vụ

Miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi nào?
Miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi nào?

Trong một số trường hợp sau đây bên bảo lãnh có thể được miễn thực hiện nghĩa vụ của mình như

Trường hợp người nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh có quy định tại Bộ luật dân sự 2015 hoặc 2 bên có các thỏa thuận khác.

Trường hợp có nhiều bên bảo lãnh, người nhận bảo lãnh có thể miễn thực hiện nghĩa vụ cho 1 bên và những bên còn lại vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ.

Trường hợp có nhiều chủ thể nhận bảo lãnh và 1 trong số các chủ thể đó miễn thực hiện nghĩa vụ thì bên bảo lãnh chỉ cần thực hiện nghĩa vụ với các bên chủ thể nhận bảo lãnh còn lại.

3. Thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Để nộp yêu cầu các bên bảo lãnh thực hiện việc bảo lãnh (thường là các ngân hàng) đã được quy định theo pháp luật gồm có các hồ sơ sau đây: văn bản, công văn đề nghị bảo lãnh theo đúng quy định, thông tin về khách hàng, các giấy tờ pháp lý liên quan đến khách hàng, tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh, tài liệu về các biện pháp bảo đảm, tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).

Thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng gồm những gì?
Thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng gồm những gì?

Sau khi đã hoàn toàn tất các hồ sơ bên yêu cầu bảo lãnh sẽ gửi cho bên được yêu cầu bảo lãnh (thường là các ngân hàng) để bên bảo lãnh sẽ kiểm tra và thẩm định các nội dung trong hồ sơ như tính hợp pháp, tính khả thi, tình hình tài chính của bên yêu cầu,…

Nếu hồ sơ của bên yêu cầu hợp lệ và được xét duyệt, bên nhận yêu cầu sẽ tiến hành làm các thủ tục về hợp đồng với bên yêu cầu, theo đó bên yêu cầu sẽ phải có nghĩa vụ thực hiện đúng với hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho bên được yêu cầu. Sau đó khi đã hoàn tất các thủ tục với bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh sẽ chủ động gửi thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh và tiế hành thỏa thuận giữa 2 bên để đi đến thống nhất chung về hợp đồng bảo lãnh.

Trên đây là các thông tin cần biết về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Hy vọng các bạn đều đã hiểu rõ bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì và các vấn đề pháp lý xung quanh nó nhé.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng ngắn hạn chuẩn nhất cùng những vấn đề cần lưu ý

Tìm hiểu về bảo lãnh dự thầu

Bạn đang làm trong ngành xây dựng? Bạn đang quan tâm đến vấn đề bảo lãnh dự thầu? Hãy đón đọc các thông tin mình đã chia sẻ bằng cách click vào link bên dưới đây nhé.

Bảo lãnh dự thầu là gì?

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý