Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

qr đăng nhập
Quay lại

Bộ phận tài chính là gì và các vai trò nhiệm vụ liên quan?

Tác giả: Đào Thanh Hồng

Trong bất cứ một doanh nghiệp nào thì trụ cột chính đều phải nhắc đến tài chính và nó chính là yếu tố cần thiết đem lại cho doanh nghiệp sự thành công. Vậy bộ phận tài chính là gì và nó có nhiệm vụ chức năng quan trọng như thế nào trong doanh nghiệp? Hãy cùng timviec365.vn tham khảo ngay nội dung bổ ích sau đây để nắm rõ hơn nhé.

1. Tìm hiểu khái niệm bộ phận tài chính là gì?

Bộ phận tài chính được hiểu là một bộ phận chủ chốt quan trọng trong doanh nghiệp, nó có vai trò trách nhiệm quản lý nguồn tài chính sao cho hết sức hiệu quả và kiểm soát cần thiết nguồn tài chính cho toàn bộ bộ hoạt động kinh doanh sản xuất trong doanh nghiệp.

2. Vai trò và chức năng của bộ phận tài chính đối với doanh nghiệp

2.1. Vai trò

Bộ phận tài chính có vai trò hết sức quan trọng sao cho doanh nghiệp có thể bảo đảm đủ lượng tiền mặt cần thiết để hoạt động kinh doanh được diễn ra ổn định, bảo đảm sự hiệu quả cho quản lý và dùng nguồn tiền đáp ứng tất cả nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệpcông ty.

2.2. Chức năng

2.2.1. Lưu trữ và lập báo cáo

Cần ghi nhận các giao dịch tài chính trong phòng tài chính phát sinh đối với doanh nghiệp và thực hiện lập tổng hợp báo cáo tài chính kèm báo cáo chi tiết về bảng cân đối kế toán, thu nhập, theo định kỳ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường sẽ là hàng tháng. Đưa ra các quyết định cấp cao hơn về quản lý tài chính việc này hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều.

2.2.2. Kiểm soát tài chính

Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp ra sao trong công việc của bộ phận tài chính do đó họ cần cân đối và kiểm tra chính xác đúng lúc để bảo đảm tính chính xác đối với báo cáo trong tài chính. Thường xuyên đối chiếu giữa báo cáo tài chính và tình hình tài chính thực tế. Việc này nguyên tắc kế toán cần tuân thủ chính xác. Một việc quan trọng là xác minh tính chính xác vì nó hỗ trợ kiểm tra tính chặt chẽ đối với sự trung thực quy trình của người giải quyết thông tin và tiến hành quản lý doanh nghiệp về tiền mặt.

Kiểm soát tài chính
Kiểm soát tài chính

2.2.3. Huy động vốn

Để đủ khả năng hoạt động căn cứ vào doanh thu bán hàng mà họ tạo ra có khá ít doanh nghiệp đạt được. Thông thường sẽ có lúc chi phí vay mượn  chi phí hàng tồn kho qua mức tiền mặt và có thời điểm bù đắp các khoản này doanh thu đủ. Để công ty/doanh nghiệp không bị thiếu tiền mặt chi trả thì bộ phận tài chính có trách nhiệm cân đối các khoản vay mà cũng không trả quá nhiều chi phí lãi vay.

Huy động vốn
Huy động vốn

2.2.4. Lập kế hoạch

Bộ phận tài chính có vai trò thiết lập đánh giá ngân sách hoạt động cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó vẽ ra cụ thể một bản kế hoạch có liên quan tới khoản tiền cần phải cung cấp, cần phải chi chi tiết về cách chi lịch trình, khoản tiền này khi hoàn trả các khoản vay.

2.3. Nhiệm vụ

2.3.1. Ghi nhận toàn bộ giao dịch tài chính

Bộ phận tài chính có nhiệm vụ phân tích, ghi chép, diễn giải toàn bộ giao dịch tài chính trong ngày của doanh nghiệp, công ty gồm có việc theo dõi toàn bộ chi phí bán thành phẩm và mua hàng. Công việc này sẽ do một kế toán tiến hành trong những công ty/doanh nghiệp mới được thành lập. Sau đó công việc này sẽ được giao cho nhân viên phải thu phải trả đối với công việc chuyên biệt hơn khi công ty phát triển hơn.

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ

2.3.2. Tiến hành quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Bộ phận tài chính có nhiệm vụ quản lý toàn bộ dòng tiền ra vào của doanh nghiệp, để đáp ứng các hoạt động hàng ngày cần bảo đảm công ty/doanh nghiệp có đủ lượng tiền mặt. Chắc chắn rằng nhà cung cấp và chủ nợ sẽ được đúng hạn thanh toán trong việc gồm có cả chính sách tín dụng và thu tiền hàng của doanh nghiệp và khách hàng cũng đã thanh toán cho công ty đúng hạn.

2.3.3. Lập ngân sách và tìm kiếm nguồn tài chính dài hạn

Để thiết lập ngân sách và đưa ra báo cáo tài chính cho doanh nghiệp cùng các nội dung vấn đề có liên quan tới tài chính của doanh nghiệp thì bộ phận tài chính sẽ làm việc với các nhà quản lý khác. Để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của các bộ phận các thông tin này được sử dụng, lên kế hoạch mua tài sản, hoạch định mức nhân sự của doanh nghiệp.

Để mang lại lợi nhuận cao nhất hỗ trợ doanh nghiệp/công ty tìm kiếm chi phí thấp nhất với nguồn tài chính dài hạn bộ phận tài chính có nhiệm vụ tư vấn cho ban lãnh đạo doanh nghiệp các phương thức tài chính tốt nhất.

Lập ngân sách
Lập ngân sách

2.3.4. Quản lý nghĩa vụ thuế và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Bộ phận tài chính có nhiệm vụ giải quyết xử lý vấn đề về thuế vì doanh nghiệp nào cũng phải nộp thuế. Điều này gồm có việc tạo cơ quan thuế, mối quan quan hệ tốt về bảo đảm doanh nghiệp tiến hành quy định luật về thuế một cách chính xác.

Bộ phận tài chính có nhiệm vụ phân tích và đưa ra lựa chọn các khoản đầu tư mới cũng như quản lý những tài sản có của công ty. Bộ phận tài chính nên quan tâm tới tài sản lưu động không riêng mỗi tài sản cố định, cần được quản lý hiệu quả vốn lưu động theo hướng tối đa hóa trong khả năng sinh lời vì tới thanh khoản công ty có ý nghĩa rất lớn.

Quản lý nghĩa vụ thuế
Quản lý nghĩa vụ thuế

2.3.5. Lập báo cáo tài chính

Thao tác biến những dữ liệu tài chính thô thành các báo có ý nghĩa là phân tích và lập báo cáo tài chính, có thể so sánh và sử dụng được. Gồm có thông tin tóm tắt về toàn bộ khoản chi tiêu và nguồn dự trữ có sẵn, nguồn tài trợ trong tương lai với báo cáo thường cùng một vài thông tin phi tài chính khác. Thường được trình bày hợp lý và dễ hiểu các thông tin này để nhà quản lý có thể hiểu rõ nhất.

2.3.6. Đưa ra quyết định chiến lược

Để đưa ra những quyết định chiến lược như dự án hay thị trường công ty đang theo đuổi bộ phận tài chính hỗ trợ cung cấp cho ban quản lý doanh nghiệp những thông tin cần thiết.  Quyết định liên quan đến việc chia cổ tức, thời gian hòa vốn, cách phân bổ vốn đầu tu mục tiêu hướng đến nhằm sử dụng tốt nhất về nguồn tiền.

Từ đó có thể nhận ra rằng bộ phận còn bảo đảm kinh doanh doanh nghiệp hiệu quả và thành công trong bên cạnh bảo đảm sự tồn tại của doanh nghiệp. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng mong tạo ra nhiều lợi nhuận, phát triển nhiều hơn, bảo đảm hiệu quả đối với bộ phận tài chính.

Nhiệm vụ quan trọng
Nhiệm vụ quan trọng

Không nhất thiết bắt buộc các công ty phải tổ chức bộ phận tài chính kế toán với các phần hành đầy đủ. Tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô quản lý, phòng tài chính kế toán trong doanh nghiệp sẽ xây dựng cơ cấu tổ chức bảo đảm tiến hành được các chức năng nhiệm vụ chính xác theo nhu cầu. Các doanh nghiệp trên thực tế có nhiều yêu cầu dành cho phòng kế toán tài chính tuy nhiên cũng bố trí đầy đủ nhân lực không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được. Nhất là sẽ ưu tiên áp dụng công cụ hỗ trợ kế toán các doanh nghiệp siêu nhỏ để chi phí nhân sự giảm áp lực. Giải pháp của nhu cầu này đó là phần mềm kế toán tài chính.

Trên đây là thông tin chia sẻ về nội dung bộ phận tài chính là gì và chức năng nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp. Đừng quên đón đọc thêm nhiều bài viết hay bổ ích khác trong thời gian tới của timviec365.vn, hãy cùng chờ đón.

Nguồn lực tài chính là gì? Phân loại và cấu trúc nguồn lực tài chính

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin nguồn lực tài chính là gì và phân loại cấu trúc ra sao? Hãy cùng chúng tôi tham khảo trong bài viết thú vị sau để nắm rõ!

Nguồn lực tài chính là gì?

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý