Quay lại

[Chế độ kế toán là gì?] Thông tin nghiệp vụ cho Kế toán viên!

Tác giả: Hạ Linh - 27/12/2019

Không chỉ với các doanh nghiệp, mà với những ai làm “bạn với những con số” tại vị trí kế toán, kiểm toán cũng đang cùng một mối quan tâm - Đó là chế độ kế toán. Chế độ kế toán là gì? Đó là những hướng dẫn, quy định cụ thể về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán không tự dưng mà có, nó được ban hành bởi cơ quan hành chính và những tổ chức Nhà nước trong ngành có thẩm quyền. Chế độ kế toán thay đổi theo từng giai đoạn, chính vì vậy, cần quan tâm và cập nhật thông tin về chế độ kế toán để tránh mắc những sai lầm khi triển khai thực hiện!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Định nghĩa chế độ kế toán là gì?

Định nghĩa chế độ kế toán là gì?
Định nghĩa chế độ kế toán là gì?

Kế toán - Một trong những lĩnh vực, bộ phận không thể thiếu ở mọi tổ chức, bất kể tổ chức đó là doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan nhà nước. Là một trong những bộ phận nắm giữ chức năng quan trọng liên quan đến sự tồn vong của một chủ thể tổ chức, vì vậy khi thực hiện nghiệp vụ kế toán, cần thiết phải có những quy chuẩn, quy định, nguyên tắc để làm kim chỉ nam, làm chuẩn mực. Trên thực tế, những quy chuẩn áp dụng cho nghiệp vụ kế toán không chỉ nằm trong phạm vi quốc tế, mà còn phải tuân thủ ở phạm vi trong nước ban hành. Chế độ kế toán ra đời cũng là xuất phát từ nhu cầu này.

Vậy chế độ kế toán là gì? Chế độ kế toán là một tổng quan những quy định - hướng dẫn cụ thể và rõ ràng nhất về nghiệp vụ kế toán trong phạm vi một số công việc hay trong một lĩnh vực nhất định. Chế độ kế toán do cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước về kế toán hay những tổ chức đã được ủy quyền có trách nhiệm xây dựng và ban hành.

Hiện nay có những chế độ kế toán nào đang được áp dụng cũng là một câu hỏi lớn thuộc phạm vi tìm hiểu khái niệm chế độ kế toán là gì? Tính đến thời điểm này, chế độ kế toán bao gồm năm chế độ được áp dụng tương ứng trên năm cơ sở căn cứ có tính pháp lý (năm thông tư). Cụ thể như sau:

 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ;
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp;
 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC được áp dụng cho chế độ kế toán của các đơn vị hành chính - sự nghiệp;
 • Thông tư số 177/2015/TT-BTC được áp dụng cho chế độ kế toán của bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam;

Trong nguyên tắc và quy chuẩn áp dụng chế độ kế toán dựa trên cơ sở là loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề, công việc. Chế độ kế toán không chỉ có một và không áp dụng một loại cho mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề và mọi công việc. Chính vì vậy, khi thực hiện làm việc với chế độ kế toán của mình, các doanh nghiệp nói chung, người kế toán viên nói riêng phải nắm vững các thông tin này sao cho chuẩn nhất. Dưới đây là những thông tin bạn cần!

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

2. Thông tin về các chế độ kế toán được áp dụng

Những nội dung cần lưu ý cụ thể trong từng loại chế độ kế toán là gì? Sau khi đã tìm hiểu khái niệm về nó, tiếp sau đây, hãy phân tích và đi sâu cụ thể từng loại chế độ kế toán nhé!

2.1. Thông tư số 132/2018/TT-BTC  - Chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ
Chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ
 • Thông tin chung

Thông tư số 132 được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành chính thức vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Thông tư bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 15 tháng 02 năm 2019, áp dụng chính thức từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

 • Đối tượng hướng đến

Đối với chế độ kế toán này, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng và dựa trên hướng dẫn của hai thông tư 132 và thông tư 133 của Bộ Tài chính. Trong đó, không bắt buộc doanh nghiệp siêu nhỏ phải bố trí vị trí kế toán trưởng, đồng thời được cùng với đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán ký hợp đồng nhằm thuê ngoài dịch vụ làm kế toán trưởng hoặc dịch vụ làm kế toán.

 • Nội dung chính 

Hướng dẫn chi tiết về quy định ghi số kế toán, xây dựng và trình bày báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ. Hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ thuế với Nhà nước của doanh nghiệp theo quy định về thuế của pháp luật. Mục lục Thông tư bao gồm: Quy định chung (chương I); Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu (chương II); Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ (chương III); Tổ chức thực hiện (chương IV). Các phụ lục đính kèm bao gồm: Phương pháp và biểu mẫu lập chứng từ (PL1); Hệ thống tài khoản kế toán (PL2); Phương pháp và biểu mẫu số sách kế toán (PL3); Phương pháp và biểu mẫu lập báo cáo tài chính (PL5).

 • Các điểm cần lưu ý

- Không buộc có kế toán trưởng.

- Doanh nghiệp chủ động trong việc chọn chế độ kế toán phù hợp.

- Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với Nhà nước trên hướng dẫn tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo thông tư này.

- Trong phạm vi một năm tài chính, chế độ kế toán phải được áp dụng một cách nhất quán. Việc điều chỉnh chế độ kế toán đang áp dụng chỉ được phép triển khai từ đầu thời điểm năm tài chính kế tiếp.

- Doanh nghiệp được chủ động xây dựng các chứng từ - biểu mẫu kế toán, ghi sổ kế toán sao cho hợp lý nhất với đặc trưng kinh doanh của mình. Đảm bảo sự minh bạch, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ dàng kiểm tra và kiểm soát.

2.2. Thông tư số 133/2016/TT-BTC - Chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thông tin chung

Thông tư số 133 được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành chính thức vào ngày 26 tháng 08 năm 2016. Thông tư bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 • Đối tượng hướng đến

Đối với chế độ kế toán này, doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả DN siêu nhỏ) thuộc mọi thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động có thể lựa chọn áp dụng. Tuy nhiên, lưu ý ngoại trừ các doanh nghiệp thuộc Nhà nước hoặc có 50% vốn điều lệ trở lên do Nhà nước nắm quyền sở hữu, các hợp tác xã, liên hợp tác xã và các công ty, doanh nghiệp đại chúng.

 • Nội dung chính

Hướng dẫn chi tiết về quy định ghi số kế toán, xây dựng và trình bày báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, với vấn đề áp dụng việc nộp thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước thì không được áp dụng. Mục lục Thông tư bao gồm: Những quy định chung (chương I); Tài khoản kế toán - Hướng dẫn về các nguyên tắc và cách sử dụng tài khoản kế toán (chương II); Hướng dẫn lập báo cáo tài chính (chương III); Chứng từ kế toán (chương IV); Hình thức và số sách kế toán (chương V); Tổ chức thực hiện (chương VI). Các phụ lục đính kèm bao gồm: Danh mục tài khoản kế toán (PL1); Biểu mẫu tài chính kế toán năm (PL2); Biểu mẫu và danh mục chứng từ kế toán (PL3); Phương pháp và biểu mẫu, nội dung, hình thức số kế toán (PL4).

 • Các điểm cần lưu ý

- Về phương thức tiếp cận chính sách có sự thay đổi và điều chỉnh.

- Tính khả thi trong vấn đề áp dụng với thực tế của nội bộ doanh nghiệp.

- Vấn đề thuế và kế toán được tách biệt, nhằm phục vụ cho nhu cầu điều hành - quản lý của doanh nghiệp.

- Giữa phương pháp ghi sổ kế toán và phương pháp trình bày báo cáo tài chính cần có sự tách biệt rõ ràng. Bởi vì kế toán không phải là vấn đề nợ - có.

2.3. Thông tư số 200/2014/TT-BTC - Chế độ kế toán của doanh nghiệp

Chế độ kế toán của doanh nghiệp
Chế độ kế toán của doanh nghiệp
 • Thông tin chung

Thông tư số 200 được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành chính thức vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Thông tư bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 05 tháng 02 năm 2015, áp dụng chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 • Đối tượng hướng đến

Mọi doanh nghiệp không giới hạn ở lĩnh vực hoạt động và thành phần kinh tế.

 • Nội dung chính

Hướng dẫn chi tiết về quy định ghi số kế toán, sử dụng tài khoản kế toán, xây dựng và trình bày báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp. Mặt khác, với vấn đề áp dụng việc nộp thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước thì không được áp dụng. Mục lục Thông tư bao gồm: Những quy định chung (chương I); Tài khoản kế toán - Hướng dẫn về các nguyên tắc và cách sử dụng tài khoản kế toán (chương II); Hướng dẫn lập báo cáo tài chính (chương III); Tổ chức thực hiện (chương IV). Các phụ lục đính kèm bao gồm: Danh mục tài khoản kế toán (PL1); Biểu mẫu báo cáo tài chính (PL2); Biểu mẫu và danh mục chứng từ kế toán (PL3); Biểu mẫu và danh mục sổ kế toán (PL4).

Việc làm nhân viên kế toán

 • Các điểm cần lưu ý

- Đối với tài khoản kế toán:

+ Sổ kế toán phải được kế toán viên ghi chép liên tục hàng ngày trên cơ sở các trình tự (phát sinh thu chi, xuất - nhập tiền, ngoại tệ, tồn tại quỹ ở mọi thời điểm).

+Khi thực hiện lựa chọn đơn vị tiền tệ, được sử dụng ngoại tệ trong sổ kế toán, sau đó khi lập báo cáo tài chính phải chuyển đổi ngoại tệ sang đơn vị VNĐ.

+ Đối với từng tài khoản kế toán thì có từng nguyên tắc cụ thể.

- Đối với báo cáo tài chính:

+ “Thuế và các khoản nộp” không còn là thông tin bắt buộc.

+ Báo cáo tài chính phải được doanh nghiệp lập theo định kỳ hằng năm của luật kế toán hiện hành, định kỳ hàng tháng và hàng quý.

+ Bổ sung một số chỉ tiêu của phần thuyết minh báo cáo tài chính như: cấu trúc doanh nghiệp, kinh doanh thông thường, chu kỳ sản xuất (đặc trưng hoạt động của doanh nghiệp); doanh nghiệp không và có giả định hoạt động liên tục (chính sách kế toán áp dụng).

- Đối với số kế toán: Chủ động xây dựng số kế toán sao cho phù hợp với tính hình và điều kiện của doanh nghiệp. Nhưng vẫn phải đảm bảo tính minh bạch, chính xác, đầy đủ, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát.

2.4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC - Chế độ kế toán của các đơn vị hành chính - sự nghiệp

Chế độ kế toán của các đơn vị hành chính - sự nghiệp
Chế độ kế toán của các đơn vị hành chính - sự nghiệp
 • Thông tin chung

Thông tư số 107 được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành chính thức vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Thông tư bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 24 tháng 11 năm 2017.

 • Đối tượng hướng đến

Đơn vị, cơ quan, tổ chức thuộc quản lý Nhà nước, thuộc diện công lập. Ngoại trừ các trường hợp đảm bảo chi đầu tư cũng như chi thường xuyên, áp dụng chế độ kế toán nếu đáp ứng tiêu chí theo quy định hiện hành. Cuối cùng là hướng đến các đơn vị, tổ chức có hoặc không dùng ngân sách chung của Nhà nước.

 • Nội dung chính

Hướng dẫn chi tiết về quy định, phương pháp cụ thể cũng như danh mục biểu mẫu với chứng từ kế toán, phương pháp và danh mục hệ thống tài khoản, phương pháp và danh mục lập sổ kế toán, phương pháp xây dựng và danh mục mẫu báo cáo tài chính, phương pháp và danh mục mẫu báo cáo quyết toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

 • Các điểm cần lưu ý

- Đối với chứng từ kế toán:

+ Thống nhất sử dụng một mẫu chứng từ kế toán theo mẫu đã bắt buộc, không được phép thêm bớt hay chỉnh sửa.

+ Được phép chủ động xây dựng mẫu chứng từ.

- Đối với tài khoản kế toán: Phải phản ánh liên tục, thường xuyên,... về tình hình tài sản, sử dụng cũng như tiếp nhận nguồn kinh phí do Chính phủ cấp, các nguồn kinh phí khác, thực trạng thu chi, kết quả của những hoạt động đó.

- Đối với số sách kế toán: Chỉ sử dụng duy nhất một hệ thống cho kỳ kế toán năm. (Sổ chi tiết và sổ tổng hợp).

Việc làm chuyên viên kế toán

2.5. Thông tư số 177/2015/TT-BTC - Chế độ kế toán của bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

Chế độ kế toán của bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam
Chế độ kế toán của bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam
 • Thông tin chung

Thông tư số 177 được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành chính thức vào ngày 12 tháng 12 năm 2015. Thông tư bắt đầu có hiệu lực tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 • Đối tượng hướng đến

Bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc và trụ sở chỉnh của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).

 • Nội dung chính

Quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về sử dụng nguyên tắc, tài khoản kế toán, kết cấu cũng như nội dung phản ánh. Bên cạnh đó là hướng dẫn về phương pháp ghi sổ, xây dựng, trình bày báo cáo tài chính cho BHTG Việt Nam.

 • Các điểm cần lưu ý

- Tại trụ sở chính của BHTG Việt Nam, sử dụng tài khoản chi để phản ánh tình hình giảm hoặc tăng những danh mục đầu tư (tiền gửi có kỳ hạn, tín phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư khác,..) đến ngày đáo hạn hoặc giữ đến ngày đáo hạn trước ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Ghi sổ kế toán (giá mua cộng các chi phí) theo giá gốc cho đến việc đầu tư như (chi phí môi giới, tư vấn, giao dịch, thuế, lệ phí,...)

- Phải mở sổ chi tiết theo từng khoản đầu tư với từng số lượng, đối tượng giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn.

3. Tìm việc làm kế toán viên ở đâu hiện nay?

Tìm việc làm kế toán viên ở đâu hiện nay?
Tìm việc làm kế toán viên ở đâu hiện nay?

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong tất cả các thông tin liên quan đến chế độ kế toán hiện nay. Khái niệm chế độ kế toán là gì không phải người trong nghề, không phải ai cũng biết. Đặc biệt, những thông tin cụ thể chi tiết nhất về từng loại áp dụng cho từng đối tượng cũng rất phức tạp.

Công việc kế toán là khó khăn nếu như bạn không kiên trì bổ sung những kiến thức hằng ngày. Tuy nhiên, kế toán vẫn được xem là một công việc đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ hiện nay. Bởi tầm quan trọng của nó, nhu cầu về nhân lực cho các doanh nghiệp là không hề nhỏ. Chính vì vậy, so với các lĩnh vực ngành nghề khác, kế toán có nhiều cơ hội việc làm hơn rất nhiều. Giờ đây, công việc này có thể được bạn sở hữu bất cứ lúc nào, chỉ cần truy cập vào website timviec365.vn tham khảo tìm việc làm kế toán tại tphcm hoặc các tỉnh thành khác và ứng tuyển ngay! 

Trên đây là toàn bộ thông tin về chế độ kế toán là gì? Hy vọng những chia sẻ này sẽ đọng lại trong “ba lô nghề nghiệp” để bạn vững tin hơn trong công việc của mình nhé!

Tìm việc làm

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý