Quay lại

Rủi ro kiểm toán là gì? Cách xác định rủi ro kiểm toán chuẩn xác

Tác giả: Hà Ngọc Ánh - 21/09/2020

Là một kiểm toán viên, bạn bắt buộc phải nắm vững về rủi ro kiểm toán cũng như các cách xác định rủi ro kiểm toán để từ đó có thể đưa ra các phương pháp đối đầu khi rủi ro xảy ra ra. Cùng tìm hiểu về rủi ro kiểm toán để nắm rõ hơn những thông tin này bạn nhé!

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

1. Rủi ro kiểm toán là gì? Những thông tin cơ bản bạn nên biết

Rủi ro kiểm toán theo định nghĩa đơn giản nhất của nó là rủi ro mà kiểm toán viên phải đối mặt đưa ra ý kiến ​​kiểm toán khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán có sai sót trọng yếu.  Kiểm toán viên lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để giảm thiểu rủi ro này. Rủi ro kiểm toán viên đưa ra ý kiến ​​kiểm toán không phù hợp khi báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán là một hàm của sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện.

Rủi ro kiểm toán là gì? Những thông tin cơ bản bạn nên biết
Rủi ro kiểm toán là gì? Những thông tin cơ bản bạn nên biết

Để đạt được hiểu biết đó, kiểm toán viên cần xác định các rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị và các biện pháp kiểm soát hiện có để giảm thiểu rủi ro đó. Kể từ khi “Chuẩn mực đánh giá rủi ro” này được ban hành, nghề kiểm toán dường như coi rủi ro kiểm toán là một khái niệm mới và duy nhất. Mặc dù điều này đã gia tăng nhấn mạnh đến rủi ro kiểm toán kể từ khi ban hành SAS nos. Tuy nhiên, rủi ro kiểm toán không phải là một khái niệm mới! Rủi ro kiểm toán đã tồn tại kể từ khi có ý kiến ​​kiểm toán đầu tiên và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi ý kiến ​​kiểm toán cuối cùng được ban hành.

Chuẩn mực đánh giá rủi ro
Chuẩn mực đánh giá rủi ro

Mục đích thực sự của việc ban hành các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro này là nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cuộc đánh giá bằng cách cung cấp rõ ràng hơn về cách thức kiểm toán viên nên xem xét rủi ro khi lập kế hoạch và thực hiện đánh giá.  Về cơ bản, có rất ít các chuẩn mực mới này chưa được các chuẩn mực kiểm toán hiện hành trước đây yêu cầu.  Thật không may, quan điểm cho rằng đây là những khái niệm mới đã dẫn đến việc thực hiện quá mức các chuẩn mực, làm tăng thêm thời gian và chi phí đáng kể cho cuộc đánh giá mà không có giá trị cảm nhận nhỏ đối với việc cải thiện chất lượng cuộc đánh giá.

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

2. Tại sao cần kiểm soát rủi ro kiểm toán?

Rủi ro kiểm toán là nền tảng của quá trình kiểm toán vì kiểm toán viên không thể và không cố gắng xác minh 100% tất cả các giao dịch. Hãy xem xét một công ty thuộc bất kỳ quy mô nào và nghĩ về số lượng giao dịch tuyệt đối xảy ra hàng ngày. Có thể xác minh tất cả các giao dịch này, nhưng không ai chuẩn bị trả tiền để kiểm toán viên thực hiện việc đó. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với kiểm toán là giải pháp thực tế duy nhất.

Tại sao cần kiểm soát rủi ro kiểm toán?
Tại sao cần kiểm soát rủi ro kiểm toán?

Theo truyền thống, kiểm toán viên đã sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để giảm thiểu cơ hội đưa ra ý kiến ​​kiểm toán không phù hợp. Tất cả các cuộc đánh giá đều phải tuân theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để đảm bảo rằng công việc đánh giá được thực hiện một cách hiệu quả bằng cách áp dụng các thủ tục kiểm toán hiệu quả nhất trong các lĩnh vực kiểm toán có rủi ro lớn nhất. Do đó, kiểm toán viên sẽ không hiệu quả nếu đặt cùng một mức độ nỗ lực thử nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán ít rủi ro hơn. Đây là tất cả vấn đề của xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên.

3. Phương pháp tiếp cận từ trên xuống đối với rủi ro kiểm toán

Thông thường, rủi ro kiểm toán được xem xét ở cấp độ giao dịch riêng lẻ mà không xem xét trước rủi ro tổng thể ở cấp độ báo cáo tài chính. Bắt đầu từ cấp độ cao nhất, kiểm toán viên nên hỏi, "những tài khoản hoặc loại giao dịch nào có rủi ro có sai sót trọng yếu tiềm ẩn lớn nhất?". Các tài khoản hoặc nhóm có rủi ro cao nhất phải là tài khoản mà kiểm toán viên tập trung vào.

Phương pháp tiếp cận từ trên xuống đối với rủi ro kiểm toán
Phương pháp tiếp cận từ trên xuống đối với rủi ro kiểm toán

Cách tiếp cận từ trên xuống là cách tiếp cận trực tiếp hơn để lập kế hoạch đánh giá và thử nghiệm đánh giá. Đánh giá viên nên xác định, "Điều gì có thể xảy ra?" trong các tài khoản rủi ro cao và thiết kế các thủ tục kiểm toán chi tiết để giải quyết rủi ro có sai sót trọng yếu.  Các tài khoản còn lại không được coi là có rủi ro cao hơn có thể được kiểm toán bằng cách sử dụng các thủ tục phân tích hoặc hợp lý hóa.

Hầu hết các phương pháp kiểm toán được chuẩn hóa đều có các bước và thủ tục chi tiết cho tất cả các tài khoản và các loại giao dịch. Các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa này không xem xét đến các lĩnh vực rủi ro cao của khách hàng hoặc mức độ phức tạp. Các cách tiếp cận này thường bao gồm mọi thứ vì giả định rằng tất cả các tài khoản đều có rủi ro cao. Kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán chuyên môn để sửa đổi các thủ tục kiểm toán dựa trên rủi ro có sai sót trọng yếu được giả định trong từng lĩnh vực kiểm toán. Tuy nhiên, nếu đánh giá viên sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống, có thể có những điều chỉnh nhanh chóng đối với những lĩnh vực ít rủi ro hơn đối với các chương trình đánh giá được chuẩn hóa.

Việc làm chuyên viên kế toán

Hầu hết các phương pháp kiểm toán được chuẩn hóa
Hầu hết các phương pháp kiểm toán được chuẩn hóa

Các chuẩn mực kiểm toán trước đây cung cấp cho kiểm toán viên khả năng “từ chối” đánh giá kiểm soát nội bộ bằng cách phân loại rủi ro kiểm soát nội bộ là cao. Kiểm toán viên thường chỉ cần biết luồng giao dịch để lập kế hoạch đánh giá. Các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro đã loại bỏ khả năng “chọn không tham gia” và yêu cầu kiểm toán viên đánh giá việc thiết kế và thực hiện kiểm soát nội bộ để xác định và đánh giá rủi ro một cách thích hợp.

Việc thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn này gặp nhiều khó khăn đối với nhiều công ty vì những công ty đó chủ yếu luôn chọn “từ chối”. Những công ty này không hiểu rõ về kiểm soát nội bộ vì họ luôn áp dụng phương pháp kiểm toán thực chất.

Kiểm soát tài chính
Kiểm soát tài chính

Sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống đã thảo luận ở trên, một số tài khoản hoặc nhóm giao dịch nhất định có thể bị loại khỏi đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ vì kiểm toán viên đã kết luận rằng một số tài khoản nhất định không có rủi ro cao. Việc đánh giá kiểm soát nội bộ đối với các tài khoản được coi là có rủi ro thấp là một nỗ lực lãng phí vì đã xác định được các tài khoản này không có bất kỳ rủi ro có sai sót trọng yếu nào.

Việc xác định phạm vi của công việc thử nghiệm kiểm soát nội bộ là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Phạm vi công việc là một chức năng của kế hoạch kiểm toán. Nếu kiểm toán viên không có ý định dựa vào kiểm soát nội bộ để giảm bớt thử nghiệm chi tiết, thì kiểm toán viên chỉ cần xác định xem thiết kế kiểm soát nội bộ xung quanh các khu vực kiểm toán có rủi ro cao đó đã được thực hiện hay chưa. Việc kiểm tra việc thực hiện thiết kế kiểm soát nội bộ thường được thực hiện bằng cách thực hiện “hướng dẫn” để xác định xem kiểm soát chính hoặc các biện pháp kiểm soát đã được áp dụng hay chưa.

Việc làm nhân viên kế toán

xác định phạm vi của công việc
Xác định phạm vi của công việc

Nếu kiểm toán viên đang có kế hoạch giảm phạm vi của các thủ tục kiểm toán chi tiết bằng cách trả lời các kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn hoặc phát hiện một sai sót trọng yếu, phạm vi của thử nghiệm kiểm soát nội bộ cần phải được tăng lên ngoài việc thực hiện “hướng dẫn”. Kiểm toán viên cần kiểm tra tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát nội bộ.  Các bài kiểm tra tuân thủ này thường được thực hiện trên các công ty hoặc tổ chức rất lớn vì chúng được xác định là có lợi về chi phí. Các thử nghiệm về hiệu quả hoạt động của kiểm soát nội bộ đối với các công ty hoặc tổ chức nhỏ hơn thường không có lợi về chi phí.

4. Xác định bản chất và phạm vi của các thử nghiệm đánh giá dựa trên rủi ro đánh giá

Hầu hết các kiểm toán viên đều có ấn tượng rằng các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro yêu cầu họ thực hiện nhiều bước đánh giá hơn trước đây. Do đó, các kiểm toán viên đã phải gồng mình gánh chịu chi phí cao hơn đáng kể. Niềm tin này đã trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành và nhiều công ty đã không thực sự thách thức những gì họ đang làm. Trên thực tế, nếu các chuẩn mực đánh giá rủi ro đã khiến kiểm toán viên phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm toán hơn so với trước đây, thì kiểm toán viên có thể đã không thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán ngay từ đầu. Tuy nhiên, hội chứng “nhiều việc hơn” này dường như là công việc được thực hiện trong các lĩnh vực ít rủi ro hơn của cuộc đánh giá và có thể không cần thiết.

Đánh giá rủi ro là một phần quan trọng của việc lập kế hoạch vì nó giúp kiểm toán viên có cơ hội xem xét những rủi ro nào có thể đã thay đổi so với năm trước.  Sau khi xác định, kiểm toán viên cần xem xét những thay đổi đó ảnh hưởng như thế nào đến các thủ tục kiểm toán cho năm hiện tại. Chỉ khi đó, kiểm toán viên mới có thể xác định bản chất và mức độ của các thủ tục bổ sung.

Cần tìm việc làm gấp

Xác định bản chất và phạm vi của các thử nghiệm đánh giá dựa trên rủi ro đánh giá
Xác định bản chất và phạm vi của các thử nghiệm đánh giá dựa trên rủi ro đánh giá

Kiểm toán viên khó có thể ngừng thực hiện một thủ tục kiểm toán đã thực hiện trong các năm trước bất kể rủi ro liên quan đến tài khoản hoặc loại giao dịch trong năm hiện tại. Cách tiếp cận từ trên xuống để đánh giá rủi ro là một cách để xác định các khu vực có rủi ro cao và những khu vực có rủi ro thấp. Tuy nhiên, việc xác định này sẽ không làm giảm mức độ thử nghiệm.  Kiểm toán viên phải thách thức những gì họ đã làm trong những năm trước và thực hiện những thay đổi trong những lĩnh vực có rủi ro thấp.

Rủi ro kiểm toán theo định nghĩa đơn giản nhất của nó là rủi ro mà kiểm toán viên phải đối mặt đưa ra ý kiến ​​kiểm toán khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán có sai sót trọng yếu. Hy vọng rằng, những chia sẻ trên đã giúp bạn nắm rõ rủi ro kiểm toán là gì cũng những thông tin hữu ích khác cho mình.

Trọn bộ mô tả công việc kiểm toán nội bộ bạn nên biết

Những người trực tiếp tham gia vào đảm bảo những rủi ro kiểm toán không sảy ra đó chính là những nhân viên kiểm soát nội bộ. Tìm hiểu mô tả công việc nhân viên kiểm soát nội bộ để nắm rõ hơn về công việc của vị trí này bạn nhé!

Mô tả công việc kiểm soát nội bộ

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý