Quay lại

Quy trình tư vấn khách hàng? Chìa khóa cho một quy trình hiệu quả

Tác giả: Nguyễn Nhung

Quy trình tư vấn khách hàng là một trong những điều cần thiết của mỗi một đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng. Tuy nhiên không phải bất kì nơi nào cũng nhận ra được tầm quan trọng của một quy trình tư vấn, từ đó dẫn dến việc chưa có cụ thể một quy trình tư vấn hợp lý. Vậy như thế nào mới là một quy trình tư vấn chính xác?

1. Quy trình tư vấn khách hàng là gì?

1.1. Khái niệm tư vấn khách hàng

Quy trình tư vấn khách hàng là gì?

Trong bối cảnh cung cấp dịch vụ, tham vấn đề cập đến việc thu thập thông tin và phản hồi về các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Tư vấn như vậy nhằm mục đích tìm hiểu những gì đang hoạt động tốt và những gì không, và những cải tiến có thể được thực hiện cho các dịch vụ được chuyển giao. Thông thường tư vấn được các chuyển viên tư vấn, nhân viên tư vấn tiến hành với khách hàng, nhưng nhân viên sale và khác các bên liên quan cũng là nguồn hữu ích để thu thập thông tin về cách thức dịch vụ điều hành. Hướng dẫn này tập trung vào tư vấn khách hàng, nhưng các nguyên tắc thảo luận cũng được áp dụng tham khảo ý kiến ​​với các bên liên quan khác và kết hợp quan điểm của nhiều bên liên quan có thể cung cấp các kích thước bổ sung cho bức tranh tổng thể của dịch vụ bạn đang đánh giá.

Tư vấn là một cách liên quan đến khách hàng trong dịch vụ và đánh giá chính sách. Nó có thể được sử dụng khi bắt đầu đánh giá, ví dụ để xác định các câu hỏi và ưu tiên đánh giá, hoặc nó có thể được truyền trong suốt quá trình bằng nhiều phương pháp khác nhau. Cũng như là một cách hữu ích để cho phép một tổ chức có được những quan điểm khác nhau và hiểu biết sâu sắc từ khách hàng của mình, xem xét một cách có hệ thống các sở thích và lợi ích của khách hàng có thể thêm uy tín để đánh giá. Không có được sự thấu hiểu khách hàng, sẽ có một lỗ hổng trong sự hiểu biết của tổ chức về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công hoặc thất bại của một dịch vụ hoặc sản phẩm.

1.2. Mục đích của tư vấn khách hàng

Tư vấn khách hàng thường được sử dụng để đảm bảo rằng các dịch vụ được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng của họ. Đối với một số dịch vụ công cộng có quy trình tư vấn theo luật định, cho ví dụ cho các dự án như xây dựng đường mới, và cho các kế hoạch và chính sách cho các khu vực như quản lý chất thải, quy hoạch sử dụng đất và chiến lược nhà ở. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng sự tham gia của khách hàng có thể tồn tại trên một số mức độ khác nhau. Ở mức độ đơn giản hơn, nó có thể bao gồm tư vấn với một tập hợp con nhỏ của khách hàng và yêu cầu họ chấm điểm một dịch vụ sau khi nó đã được chuyển giao. Tại một phức tạp hơn mức độ, nó có thể liên quan đến việc làm việc với khách hàng để phát triển các câu hỏi chính xung quanh việc cung cấp dịch vụ và để đưa ra quyết định về những thay đổi nên được thực hiện. Hướng dẫn này tập trung vào nhiều hơn hình thức tư vấn cơ bản, nơi các tổ chức tìm kiếm quan điểm của khách hàng để đưa ra quyết định.

Tuyển nhân viên tư vấn

2. Ích lợi của một quy trình tư vấn khách hàng hiệu quả

Ích lợi của một quy trình tư vấn khách hàng hiệu quả

Có một số lý do tại sao tư vấn với khách hàng và người dùng dịch vụ có thể chứng minh có lợi cho một tổ chức. Một vài trong số những lý do được liệt kê dưới đây.

2.1. Để cải thiện dịch vụ được cung cấp 

Tư vấn khách hàng có thể làm nổi bật các vấn đề với các dịch vụ nếu được tiến hành ở giai đoạn đầu. Nó cho phép các tổ chức xác định những gì đang hoạt động tốt và những gì có thể cần cải thiện. Diễn xuất về thông tin được thu thập thông qua tư vấn khách hàng có thể giúp làm cho các tổ chức nhiều hơn hiệu quả và hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả tổ chức và khách hàng. Điều này có thể dẫn đến dịch vụ tốt hơn, ít khiếu nại hơn và cuối cùng là cải thiện kết quả cho khách hàng. Thu thập bằng chứng về việc dịch vụ hoạt động tốt như thế nào và sự khác biệt của nó đối với khách hàng có thể cung cấp bằng chứng hữu ích cho các mục đích vận hành, và chứng minh rằng tổ chức được tập trung vào việc học. Bằng chứng tư vấn với khách hàng cũng có thể hữu ích để rút ra trong quá trình kiểm tra

2.2. Đánh giá thành công và xác định khoảng cách

Tư vấn khách hàng cho phép các tổ chức đánh giá nhu cầu của họ trong quy hoạch và ưu tiên các dịch vụ để cung cấp cho người dùng những gì họ muốn, trong khi nhắm mục tiêu các tài nguyên trong đó lĩnh vực có nhu cầu lớn nhất. Tư vấn có thể cung cấp nhiều thông tin, từ thống kê đến nhận thức hoặc phản hồi của người dùng về lý do tại sao một cái gì đó đang làm việc hay không, hoặc ý tưởng về những gì có thể được thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Khách hàng là những người có trình độ và liên quan nhất để báo cáo về trải nghiệm của họ về dịch vụ. Thu thập thông tin từ họ về trải nghiệm của khách hàng có khả năng chứng minh vô giá đối với đánh giá các yêu cầu dịch vụ và xác định các khu vực để cải thiện dịch vụ.

2.3. Duy trì sự tập trung của khách hàng

Tư vấn khách hàng có thể khuyến khích mối quan hệ làm việc tốt hơn giữa khách hàng và các tổ chức và có thể dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau về niềm tin và sự tham gia. Khuyến khích khách hàng cung cấp phản hồi và chủ động hỏi họ về quan điểm của họ sẽ chứng minh với công chúng rằng tổ chức coi trọng đầu vào từ khách hàng và dành riêng cho làm những gì có thể để đảm bảo rằng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tham khảo ý kiến ​​không chỉ có lợi cho khách hàng và công chúng mà còn có thể mang lại lợi ích cho nhân viên. Cho dù họ có tham gia vào quá trình hay không, tư vấn khách hàng có thể gửi thông báo cho nhân viên bán hàng rằng tổ chức của họ coi trọng đầu vào và muốn cải thiện dịch vụ.

Việc làm tư vấn tại Hà Nội

3. Lập quy trình tư vấn khách hàng

3.1. Kế hoạch tư vấn khách hàng

 Lập quy trình tư vấn khách hàng

Không liên quan đến quy mô tư vấn của bạn, bạn sẽ cần phải dành thời gian lập kế hoạch trước khi bạn có thể bắt đầu thu thập quan điểm của khách hàng. Các câu hỏi chính bạn sẽ cần xem xét bao gồm:

  • Tại sao bạn yêu cầu phản hồi của khách hàng?
  • Bạn muốn tìm hiểu điều gì?
  • Cách thu thập thông tin liên quan thực tế và hiệu quả nhất là gì?
  • Có nhân viên nào có kỹ năng để thu thập thông tin không?
  • Có bất kỳ vấn đề đạo đức nào cần được xem xét?
  • Thông tin sẽ được sử dụng như thế nào - những thay đổi sẽ được thực hiện?
  • Ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện bất kỳ thay đổi nào?
  • Việc học và thay đổi sẽ được chia sẻ với nhân viên và khách hàng như thế nào?

3.2. Cách để thu hút sự quan tâm của khách hàng

Giai đoạn đầu tiên của chu trình là thu hút lượt xem của khách hàng. Có hai chính cách thu thập quan điểm của khách hàng:

Phản hồi tự phát: ví dụ: khiếu nại, khen ngợi

Tư vấn tích cực: ví dụ: phỏng vấn, khảo sát, nhóm tập trung

Phản hồi tự phát nhận được thông qua, ví dụ, lời khen hoặc khiếu nại được gửi bởi khách hàng là một cách để thu thập quan điểm của khách hàng và xác định việc học có thể thông báo thay đổi thực hành. Khen ngợi và khiếu nại có thể được gửi theo nhiều cách khác nhau, và nó sẽ phụ thuộc vào các quy trình bạn đã thiết lập trong tổ chức của mình để cho phép mọi người phản hồi quan điểm của họ theo cách này. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào các quy trình tại chỗ để chụp, ghi và phân tích thông tin người dân phản hồi một cách tự nhiên. Một phần của bài tập tư vấn có thể liên quan đến việc xem xét và cải thiện quy trình hiện có để thu thập phản hồi theo cách này.

Tuy nhiên, mặc dù lời khen và lời phàn nàn được phản hồi một cách tự nhiên, nhưng đó là một thực hành tốt để các tổ chức tích cực khuyến khích khách hàng gửi suy nghĩ của họ về một dịch vụ thông qua các kênh có sẵn cho phản hồi tự phát. Cung cấp cơ hội đầy đủ cho khách hàng để cung cấp phản hồi tự phát và đảm bảo hỗ trợ nhắn tin tổ chức và khuyến khích điều này là quan trọng. Nghiên cứu cho chúng tôi biết rằng nhiều người không phàn nàn nếu họ không hài lòng với dịch vụ vì họ không biết cách hoặc họ không cảm thấy khiếu nại của họ sẽ làm cho bất kỳ sự khác biệt với dịch vụ họ nhận được.

Tìm việc làm

3.3. Lưu ý khi lập quy trình tư vấn

Lưu ý rằng tất cả các kế hoạch cần phải diễn ra trước khi bất kỳ hoạt động tham vấn nào có thể bắt đầu, và nhiều về những thách thức và rào cản đối với tham vấn được nêu dưới đây có thể bắt nguồn từ Giai đoạn lập kế hoạch. Ở phía sau tâm trí của bạn phải luôn luôn là câu hỏi, hành động có khả năng sẽ là gì được thực hiện trên cơ sở thông tin phản hồi / thông tin thu thập được như một phần của tham vấn này? Trong một số trường hợp, có thể cần phải xác định và làm nổi bật những gì có thể thay đổi và những gì không thể trong giai đoạn lập kế hoạch để quản lý kỳ vọng của khách hàng và nhân viên. Ai có quyền kiểm soát việc thực hiện thay đổi, bạn sẽ cần xem xét những câu hỏi này và thu thập hỗ trợ từ ai đó có thẩm quyền. Thời gian tham vấn cũng rất quan trọng - nó nên diễn ra ở giai đoạn đủ sớm trong việc ra quyết định để các quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi những phát hiện. Điều này có thể có nghĩa là bạn cần suy nghĩ về việc nhân rộng sự tư vấn của bạn một cách thích hợp để thông tin được thu thập được có thể quản lý và có đủ nguồn lực để thu thập, đối chiếu, phân tích và báo cáo. 

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-