Quay lại

Tổng mức đầu tư là gì? Chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng

Tác giả: Hoàng Thúy Nga

Hiện nay, nhu cầu nhà ở của con người càng tăng cao và các hoạt động xây dựng cũng theo đà phát triển theo. Các công trình để xây dựng, cải tạo hoặc sửa chữa thì cần phải có những chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng. Vậy tổng mức đầu tư là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết được các thông tin về tổng mức đầu tư nhé!

1. Tổng mức đầu tư là gì và các chi phí trong tổng mức đầu tư

1.1. Tổng mức đầu tư là gì?

Tổng mức đầu tư hay tổng mức đầu tư trong xây dựng, là sử dụng tất cả các chi phí của dự án xây dựng được xác định từ trước và phải phù hợp với thiết kế cơ sở cùng với một số nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi trong đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư trong xây dựng

Các nội dung trong tổng mức đầu tư cần có đầy đủ các chi phí  như chi phí xây dựng; chi phí hỗ trợ, bồi thường và tái định cư (nếu có); chi phí quản lý dự án; chi phí thiết bị; chi phí tư vấn trong đầu tư xây dựng; một số chi phí khác và các chi phí dự phòng cho trượt giá hay khối lượng phát sinh thêm trong quá trình xây dựng.

1.2. Chi phí của tổng mức đầu tư

Theo tính chất trong tổng mức đầu tư, các chi phí được phân loại như sau:

1.2.1. Chi phí xây dựng

Trong chi phí xây dựng, gồm có chi phí xây dựng hạng mục, công trình trong dự án; chi phí san lấp các mặt bằng xây dựng; chi phí phá, dỡ bỏ các kiến trúc xây dựng cũ (để giảm vốn đầu tư, phải tính đến giá trị vật liệu, vật tư được thu hồi nếu có); chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ quá trình thi công như điện nước, đường thi công…, chi phí xây dựng công trình tạm, nhà tạm tại công trường để ở và điều hành quá trình thi công nếu có.

Chi phí xây dựng công trình

1.2.2. Chi phí thiết bị

Trong chi phí thiết bị của tổng mức đầu tư, gồm có các chi phí như: Đối với các thiết bị nhập khẩu, có chi phí vận chuyển thiết bị từ cảng và nơi mua đến công trình xây dựng, chi phí lưu bãi, lưu khi, lưu container (nếu có) tại các cảng ở nước ta; chi phí bảo dưỡng và bảo quản kho bãi tại công trường; chi phí mua sắm các thiết bị công nghệ gồm các thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần gia công và sản xuất; chi phí lắp các thiết bị và tiến hành thử nghiệm, sửa đổi (nếu có); chi phí về thuế và bảo hiểm cho các thiết bị tại công trình và một số khoản phí khác có liên quan.

Chi phí cho thiết bị xây dựng

1.2.3. Chi phí về giải phóng mặt bằng và tái định cư trong tổng mức đầu tư

Trong chi phí này, gồm có các chi phí bồi thường về vật kiến trúc, nhà cửa hay cây trồng trên mặt đất…; chi phí tổ chức các hoạt động bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí thực hiện tái định cư liên quan đến việc bồi thường giải phóng các mặt bằng của dự án; trong thời gian xây dựng có chi phí sử dụng đất, các chi phí chi trả cho các hạ tầng kỹ thuật mà dự án đầu tư.

1.2.4. Chi phí quản lý dự án

Trong chi phí quản lý dự án, có các chi phí để thực hiện những công việc cần quản lý dự án bắt đầu từ giai đoạn đầu của dự án, chuẩn bị dự án đến khi thực hiện dự án và cuối cùng là thực hiện nghiệm thu, công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng hoặc khai thác.

1.2.5. Chi phí tư vấn đầu tư

Trong chi phí tư vấn đầu tư cần có các chi phí lập các báo cáo kỹ thuật, kinh tế hoặc chi phí lập dự án kinh tế, kỹ thuật;  chi phí báo cáo đầu tư (nếu thực hiện); chi phí khảo sát xây dựng; chi phí thiết kế các bản vẽ thi công; chi phí thẩm tra thiết kế quá trình kỹ thuật; chi phí dự toán công trình xây dựng.

Chi phí tư vấn đầu tư

1.2.6. Chi phí khác

Các chi phí khác sẽ không thuộc các khoản phí trên như các chi phí tái định cư, giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án và các chi phí khác không thực hiện tạo các tài sản cố định bằng cách trực tiếp nhưng đó là những khoản chi phí gián tiếp cần chi trả, có liên quan đến việc vận hành khai thác hoặc tạo ra các tài sản để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư. Khi dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, các khoản phí này sẽ được thu hồi dần trong một năm đầu.

1.2.7. Vốn lưu động ban đầu

Vốn lưu động ban đầu sử dụng các chi pí để tạo ra các tài sản lưu động từ đầu trong vòng 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất, từ đó dự án xây dựng đảm bảo có thể hoạt động theo các dự tính về kỹ thuật, kinh tế như:

- Tài sản lưu động trong sản xuất hay vốn sản xuất gồm các tài sản trong sản xuất (những sản phẩm dở dang có giá trị) và tài sản sử dụng cho quá trình sản xuất được dự trữ từ trước như công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu… đang được dự trữ bên trong kho.

- Tài sản lưu động trong lưu thông hay vốn lưu thông gồm có tài sản ở trong quá trình lưu thông (các khoản phải thu, vốn bằng tiền) và các tài sản mà mình dự trữ cho quá trình lưu thông như thành phẩm hàng đang gửi bán hay dự trữ trong kho.

Nguồn vốn lưu động ban đầu

1.2.8. Vốn dự phòng

Vốn dự phòng là các chi phí được dự phòng cho những việc phát sinh sử dụng trước khi lập dự án chưa được lường trước và trong thời gian thực hiện dự án có chi phí dự phòng cho trượt giá.

Xem thêm: Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật là gì?

2. Cách xác định, thẩm định và phê duyệt về tổng mức đầu tư sơ bộ

Sau khi thiết kế các cơ sở và những chi phí tính chung cho toàn dự án, chủ đầu tư cần thực hiện thẩm định dự toán các chi phí về công việc cần chuẩn bị và thực hiện để lập nên kế hoạch xây dựng hoàn hảo. Nếu trong tổng mức đầu tư, các chi phí này đã được phê duyệt, chủ đầu tư cần đánh giá và xem xét các quyết định nếu cần thiết.

Theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP tại điều 4, việc xác định, thẩm định và phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư cần phải căn cứ theo nghị định về các chi phí cần đầu tư, cụ thể:

Sơ bộ trong tổng mức đầu tư xây dựng là quá trình thực hiện ước tính, ước lượng chi phí mà một dự án đầu tư xây dựng cần có trong Báo cáo nghiên cứu tính khả thi trước khi thực hiện đầu tư xây dựng. Các nội dung sơ bộ trong tổng mức đầu tư gồm có: chi phí xây dựng; chi phí bồi thường, chi phí tái định cư hoặc hỗ trợ (nếu có), chi phí thiết bị; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng, chi phí quản lý dự án và các chi phí khác.

Sơ bộ trong tổng mức đầu tư xây dựng

Quá trình sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng dựa theo công suất, quy mô hoặc năng lực phục vụ dựa vào suất vốn đầu tư xây dựng và thiết kế sơ bộ của dự án hay các dữ liệu về các chi phí của một số dự án tương tự về cấp công trình, chủng loại, công suất, quy mô hay tính chất năng lực phục vụ của các dự án đã thực hiện và cần đánh giá, phân tích để có thể quy đổi về mặt bằng giá phù hợp với thị trường và địa điểm xây dựng công trình, thêm một số chi phí cần thiết cho dự án.

Phương thức của quá trình thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư sơ bộ là quản lý, đối tác công tư, sử dụng vốn nhà nước vào kinh doanh, sản xuất tại doanh nghiệp và một số pháp luật có liên quan đến quy định về đầu tư công và đầu tư theo phương thức này.

Tùy theo trường hợp mà chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí những công việc cần chuẩn bị và thực hiện để thiết kế cho công trình xây dựng sau đó thực hiện triển khai và tính toán các chi phí cần thiết cho dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tính toán chi phí cần thiết cho công trình

Các chủ đầu tư và nhà thầu để quản lý chi phí đầu tư, tổng mức đầu tư thì nên sử dụng một phần mềm quản lý đầu tư. Một phần mềm mà chúng tôi muốn đề xuất cho bạn là phần mềm quản lý đầu tư xây dựng 365. Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí, giúp các chi phí đầu tư của bạn được quản lý, tính toán dễ dàng.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được tổng mức đầu tư là gì và các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng. Bạn nên tính toán các chi phí sao cho hợp lý và phù hợp trước khi thực hiện lập báo cáo đầu tư xây dựng. Các chi phí cần phải tính toán đến những vấn đề phát sinh và chi phí dự phòng cho trượt giá, tránh việc tính sai các chi phí dẫn đến thiếu chi phí xây dựng.

Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì

Bạn có biết công trình hạ tầng kỹ thuật là gì hay không? Truy cập bài viết bên dưới để biết được các vấn đề về công trình hạ tầng kỹ thuật nhé!

Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì

Bạn có biết công trình hạ tầng kỹ thuật là gì hay không? Truy cập bài viết bên dưới để biết được các vấn đề về công trình hạ tầng kỹ thuật nhé!

Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô-