Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Timviec365.vn Cung Cấp

236000 Tài liệu miễn phí

Cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu đúng quy định

Đăng bởi Timviec365.vn - 2153 lượt xem

Mặc dù phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là một loại văn bản, giấy tờ thiết yếu với mỗi người luôn sẵn sàng phục vụ khi cần thiết thay đổi nhân khẩu, chuyển đổi hộ khẩu thế nhưng thực tế cho thấy, nhiều người đã gặp phải khó khăn trong quá trình điền thông tin. Để giải quyết khó khăn này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây cũng như tìm hiểu thêm các quy định liên quan đến vấn đề thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.

1. Mục đích sử dụng, chức năng của phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Mục đích của phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
Mục đích của phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Về chức năng và mục đích sử dụng của Phiếu báo đối với việc thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, pháp luật đã đưa ra nội dung quy định rất rõ ràng. Cụ thể, tại điều Điều 3, Khoản 2 Tại Thông tư số 36 /2014 TT-BCA, văn bản phiếu báo này được sử dụng để nhằm mục đích thông báo khi có thay đổi nội dung có liên quan tới mọi vấn đề về hộ khẩu, nhân khẩu trong các trường hợp:

- Đăng ký địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

- Có sự điều chỉnh nhân khẩu trong gia đình, trong sổ tạm trú

- Thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú

- Tách sổ, đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu

- Gia hạn tạm trú

- Xóa đăng ký thường trú

2. Nguyên tắc khi ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Có 4 nguyên tắc nhất định người ghi phiếu báo hộ khẩu nhân khẩu phải nắm rõ trước khi cầm bút điền thông tin:

- Viết chữ in hoa và viết đủ dấu

- Ghi tóm tắt nội dung về việc thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu. Các thông tin bao gồm: Đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú; thay đổi nơi đăng ký tạm trú thường trú, tách hộ khẩu, điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu,…

Nguyên tắc ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
Nguyên tắc ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

- Ghi đầy đủ ý kiến của chủ hộ: đồng ý cho người ghi được phép đăng ký tạm trú, thường trú; đăng ký tách hộ khẩu. Đồng thời bạn hãy lấy chữ ký của chủ hộ, có ghi đầy đủ các thông tin họ và tên.

- Các trường hợp cần ghi phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu: xác nhận của địa phương đối với việc công dân đã có đăng ký thường trú, cấp lại sổ hộ khẩu với lý do sổ bị mất

Lưu ý: Đối với trường hợp người viết đồng thời là người cần đổi hộ khẩu nhân khẩu thì người đó cần kê khai nội dung theo quy định.

Việc làm nhân viên hành chính

3. Cách ghi phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

3.1. Cách ghi phần thông tin chung

Khi bạn điền vào mục Thông tin cá nhân, yêu cầu cần phải dựa hoàn toàn vào các thông tin ghi trên giấy khai sinh cùng với các loại giấy tờ cá nhân khác. Nếu không có các giấy tờ trên làm căn cứ ghi thông tin thì cần ghi theo chứng minh thư/ thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, hộ chiếu,…

(a) Họ tên: Viết đủ dấu và ghi in hoa

(b) Ngày, tháng, năm sinh: tính theo thời gian dương lịch, ghi đủ 2 chữ số. Ví dụ: ngày 02 tháng 05

(c) CMTND số - Hộ chiếu: ghi đủ, rõ ràng và chính xác số Chứng minh thư và số sổ hộ chiếu

(d) Giới tính: Ghi Nam hoặc Nữ theo giới tính của bạn

(đ) Nơi sinh: Ghi theo giấy khai sinh

Ghi thông tin chung trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
Ghi thông tin chung trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

(e) Quê quán: Ghi chính xác theo Giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc không có thông này trong giấy khai sinh thì bạn có thể ghi vào mục Quê quán xuất xứ, nguồn gốc của ông bà. Nhưng khi không xác định rõ địa chỉ quê quán của ông bà thì ghi nguồn gốc của người cha/ mẹ. Cần ghi rõ ràng theo đơn vị các cấp từ xã lên tỉnh. Khi địa danh có sự thay đổi thì ghi theo thời gian hiện tại.

(g) Quốc tịch: GhiViệt Nam, nếu có quốc tịch khác thì ghiKhác

(h) Dân tộc – Tôn giáo: Ghi theo thông tin trong tờ khai sinh của bạn. Hoặc ghi theo sổ hộ khẩu, theo số chứng minh thư,…

(i) Nghề nghiệp – Nơi làm việc: ghi nghề đang làm hiện nay với các thông tin nội dung rõ ràng về tên đơn vị cơ quan, địa chỉ nơi làm việc.

3.2. Ghi địa chỉ cư trú trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Ghi địa chỉ cư trú trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
Ghi địa chỉ cư trú trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Cần ghi thông tin này một cách chi tiết về địa chỉ iện tại của bạn. Bao gồm : số nhà, tên đường tên phố, tên tổ/ thôn xóm/ làng/ấp, tên xã /phường/ thị trấn, huyện/ quận. Nếu như bạn đang sinh sống ở nước ngoài nhưng chỉ về Việt Nam để cư trú một thời gian, thì cũng sẽ ghi rõ địa chỉ nơi bạn sinh sống ở bên nước ngoài bằng phiên âm tiếng Việt.

3.3. Thông tin về cơ quan có thẩm quyền đối với việc đăng ký, quản lý nơi cư trú

Đối với nội dung này, bạn ghi như sau :

- Dòng phía trên ghi rõ cơ quan Công an cấp trên trực tiếp

- Dòng dưới ghi tên cơ quan Công an thẩm quyền đăng ký cư trú và quản lý cư trú.

Việc làm

4. Nội dung chính trong Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Cách ghi Họ và tên chủ hộ - Quan hệ với chủ hộ:

Hướng dẫn ghi nội dung trong phiếu báo hộ khẩu nhân khẩu
Hướng dẫn ghi nội dung trong phiếu báo hộ khẩu nhân khẩu

Trong trường hợp đã yêu cầu đăng ký tạm trú/ thường trú tại nơi ở hợp pháp, đã được cấp sổ tạm trú hay sổ hộ khẩu thì bạn sẽ ghi thông tin trong mục Họ và tên chủ hộ sẽ ghi như sau : Họ tên đầy đủ của người đăng ký, ghi quan hệ với chủ hộ sẽ làChủ hộ.

Nếu điều chỉnh sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú hoặc xóa việc đăng ký thường trú, tạm trú ; tách sổ, đổi hoặc cấp lại, xác nhận lại các loại sổ thì sẽ ghi rõ ràng tên của chủ hộ và quan hệ cùng chủ hộ như theo trong sổ tạm trú, sổ hộ khẩu thể hiện.

Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu:Điền nội dung tóm tắt về việc thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Ví dụ tách các khẩu cùng nhà, tách sổ, nhập khẩu con cái nếu con mới được sinh ra, điều chỉnh thay đổi

Ý kiến chủ hộ :ghi vào ý kiến đồng ý của chủ cho cho đăng ký tạm trú hay thường trú, ý kiến cho tách sổ. Chủ hộ cần ký và ghi rõ họ tên ngay phía bên dưới.

Xác nhận của Công an:

- Nếu cần xác nhận lại việc đã từng đăng ký thường trú theo đúng quy định luật pháp. Các nội dung xác nhận gồm có: thông tin chi tiết nhân khẩu, nơi đăng ký thường trú, thông tin chủ hộ, thời gian xóa hay chuyển thường trú.

- Nếu cần cấp lại sổ hộ khẩu vì lý do mất sổ thì cần được xác nhận lại bởi cơ quan công an về điều đó. Các nội dung cần xác nhận bao gồm: Họ và tên, thời gian năm sinh của chủ hộ, địa chỉ thường trú nơi đề nghị cấp sổ.

Đây là thông tin chi tiết về cách ghi Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu theo mẫu số HK02. Bạn có thể tải mẫu phiếu này về máy trong trường hợp cần sử dụng:

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU HK02.doc

5. Một số câu hỏi liên quan đến việc thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

5.1. Nếu không có nhà riêng liệu tôi có thể tách sổ hộ khẩu hay không?

Quy định ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
Quy định ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Câu hỏi này được giải đáp trong trường hợp tách hộ khẩu khi có cùng một nơi cư trú

Dựa trên cơ sở pháp lý của điều số 27 trong Luật Cư trú, những trường hợp được phép tách sổ khi có cùng hộ khẩu hợp pháp bao gồm hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: đối với người có nhu cầu tách khẩu và có đủ hành vi dân sự

Trường hợp thứ hai: đối với người được chủ hộ đồng ý về việc cho tách sổ

Nếu là một trong hai trường hợp trên thì bạn hoàn toàn có thể tách khẩu ngay cả khi không có nhà riêng. Dù vào trường hợp nào thì nhất định phải được sự đồng ý của người chủ hộ trong sổ hộ khẩu bạn nhé.

5.2. Thủ tục tách khẩu nếu không có nhà riêng diễn ra như thế nào?

Dựa trên cơ sở pháp lý trong Luật cư trú (Khoản 2, Điều số 27), khi có nhu cầu tách sổ hộ khẩu, người thực hiện sẽ phải tiến hành một số quy định như sau: Mang theo đầy đủ để xuất trình cơ quan có thẩm quyền về sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, ý kiến thể hiện bằng văn bản khẳng định sự đồng ý của chủ hộ nếu thuộc các trường hợp quy định ở khoản 1, điểm b.

Sau khi hoàn tất hồ sơ tách sổ, người thực hiện sẽ nộp đến cho những đơn vị cơ quan sau:

- Cơ quan công an ở các cấp Huyện, Quận theo cấp đơn vị hành chính Thành phố (thuộc Trung ương)

- Công an ở đơn vị hành chính thuộc cấp huyện (xã/ phường/ thị trấn) và cấp tỉnh (thành phố, thị xã)

Thời gian 7 ngày để hoàn tất các thủ tục giải quyết tính từ thời điểm cơ quan thẩm quyền nhận hồ sơ đầy đủ. Sau khoảng thời gian này buộc các cơ quan phải trả kết quả về việc tách sổ. Nếu không có kết quả giải quyết thì việc tách sổ cần được trả lời đẩy đủ, chi tiết bằng văn bản và phải đưa ra rõ các lý do cụ thể vì sao không xử lý yêu cầu tách sổ hộ khẩu của người thực hiện.

Việc làm hành chính - văn phòng

5.3. Những trường hợp bị xóa bỏ tên trong sổ tạm trú

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu ghi như thế nào?
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu ghi như thế nào?

Việc xóa bỏ tên của một cá nhân trong sổ đăng ký tạm trú sẽ được tiến hành bởi Công an thuộc các đơn vị cấp Huyện (xã/ phường/ thị trấn). Các trường hợp bị xóa tên bao gồm:

- Người bị mất tích hoặc qua đời

- Người không sinh sống, học tập lao động tại nơi đăng ký tạm trú trong khoảng thời gian từ 6 tháng

- Người đăng ký nhưng hết hạn từ 30 ngày nhưng không tiếp tục làm thủ tục gia hạn tại cơ quan Công an.

- Bị cơ quan có thẩm quyền hủy việc đăng ký theo căn cứ ở Điều 20, Khoản 1.

Như vậy, bài viết đã chỉ rất rõ những quy định về phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cùng với các vấn xoay quanh. Rất mong chia sẻ của chúng tôi trên đây đã giúp cho các bạn hiểu hơn về một thủ tục vô cùng quan trọng cần thiết trong cuộc sống. Bạn có thể tải mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu dưới đây về để tham khảo hoặc có thể sử dụng khi cần thiết, timviec365.vn luôn cập nhật tới bạn những biểu mẫu quan trọng, nếu có nhu cầu, hãy tìm kiếm và tham khảo, sử dụng các biểu mẫu tại timviec365.vn các bạn nhé.

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU HK02.pdf

Tác giả: Timviec365.vn