Quay lại

An ninh trật tự là gì? Bảo vệ an ninh trật tự nước ta hiện nay

Tác giả: Vi Linh - 06/04/2019

Nhà nước luôn coi trọng những vấn đề về an bảo vệ xã hội đặc biệt trong những vấn đề về an ninh trật tự. An ninh trật tự là gì? Nếu chưa biết những thông tin mới nhất về vấn đề này bạn có thể tham khảo từ bài viết dưới đây nhé.

Việc làm Luật - Pháp lý

Pháp luật quy định về an ninh trật tự

An ninh trật tự là hai lĩnh vực thuộc trách nhiệm và quyền hạn của tất cả mọi người. Đây là hai vấn đề được nhà nước quan tâm và chú trọng rất nhiều. Bên cạnh đó ngày nay xã hội ngày càng phát triển và con người cũng ngày càng có ý thức trách nhiệm cao hơn về an ninh trật tự là gì và biết được nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.

An ninh là gì?

Trước hết chúng ta sẽ tách nhỏ hai khía cạnh an ninh và trật tự thành những phần nhỏ để có thể hiểu rõ hơn về khái niệm này nhé.

An ninh trước hết có thể hiểu là sự phát triển của một tập thể cộng đồng hay một xã hội có kỷ cương, tổ chức hợp lý, mạnh mẽ, được phát triển dựa trên cơ sở quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sự ổn định thường xuyên của xã hội.

An ninh được coi là một trong những vấn đề cấp bách và được đặt lên hàng đầu trong sự phát triển tồn tại của đất nước. Muốn an ninh được ổn định đất nước ngày càng phải chú tâm xây dựng và đưa ra những chính sách bảo vệ một cách hợp lý nhất. 

>>> Tìm kiếm thêm thông tin việc làm ngành luật để tham gia ứng tuyển ngay, tạo hồ sơ dễ dàng nhất. Truy cập ngay Timviec365.vn!!!

Thế nào là trật tự?

Trật tự xã hội được hiểu theo nghĩa là những hoạt động góp phần làm ổn định và hài hòa, điều hành các mối quan hệ thành phần trong một cộng đồng, tập thể xã hội.

Trật tự xã hội giúp cho một đất nước duy trì được sự phát triển xã hội và đảm bảo những cơ chế và thiết chế cho việc quản lý của một đất nước. Trật tự xã hội là một trong những biểu hiện của đời sống xã hội, tính chuẩn mực của các hành động xã hội. Nhờ trật tự xã hội mà tất cả mọi người đều có sự ổn định, cho phép nó hoạt động một cách có hiệu quả, không cần phụ thuộc quá nhiều về các yếu tố bên trong và bên ngoài môi trường. 

Khái niệm về An ninh trật tự

An ninh trật tự là gì? Đây là một trong những cách ngắn gọn và viết tắt của cụm từ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Là những biểu hiện nhằm duy trì trật tự và bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa, đồng thời đem lại sự bình yên và giải quyết những bất đồng mâu thuẫn trong xã hội hiện nay.

An ninh trật tự vừa là cơ sở, vừa là nền tảng để phát triển một đất nước giàu mạnh. Do vậy mỗi chính quyền nhà nước cần có những thay đổi, bổ sung phát triển an ninh trật tự một cách bền vững và tốt đẹp nhất.

Khái niệm về An ninh trật tự

Đối tượng áp dụng an ninh trật tự

Nhà nước có những quy định cụ thể trong việc áp dụng an ninh trật tự đối với tất cả mọi người. Bao gồm các đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc đó là những tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, có những ngành nhất định và cụ thể trong quản lý, đầu tư kinh doanh được cấp phép, đăng ký và có đủ các điều kiện về an ninh, trật tự của toàn xã hội

Như vậy những đối tượng cần áp dụng an ninh trật tự cần phải chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng với các quy định của pháp luật.

Việc làm Bảo vệ

Tầm quan trọng an ninh trật tự đối với đất nước

An ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ cấp thiết được chú trọng và quan tâm của nhà nước hiện nay. Việc số tội phạm tăng nên ngày càng lớn hết và đây là một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nề với nhiều khó khăn, phức tạp. Sự bảo vệ và giữ vững an ninh lúc này chi phối và điều chỉnh các hành vi, bảo vệ và chống lại những đe dọa của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó những góp phần giữ vững vai trò bảo vệ Tổ quốc khỏi mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.

Những mối đe dọa về an ninh phi truyền thống, tội phạm quốc tế, những nguy cơ tiềm ẩn từ những tội phạm khủng bố, buôn bán ma túy,... Các vấn đề an ninh quốc gia trong nước như an ninh về nguồn nước, an ninh năng lượng... không phải đơn giản một quốc gia có thể xử lý được. Trong khi đó nhiệm vụ được nêu cao với phương châm “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn” là một trong những sự cần thiết và phương châm của an ninh trật tự nước ta lúc này. Thực hiện đúng các chủ trương về xây dựng một xã hội đảm bảo đúng kỷ cương và an toàn cho người dân. Nếu không có những sự đảm bảo này chắc chắn xã hội sẽ bị rối loạn.

An ninh trật tự đối với một đất nước không chỉ là hệ thống pháp luật về an ninh Quốc gia, mà còn đưa hệ thống pháp luật đó vào thực tiễn quản lý nhà nước trong việc xử lý và giải quyết những tội phạm, góp phần xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh và giàu đẹp hơn.

Tầm quan trọng an ninh trật tự đối với đất nước

Là một trong những nền tảng mà Công an nhân dân (Công an an ninh) sử dụng để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy quyền làm chủ ở mỗi người dân. Đồng thời thực hiện những quyền về tự do, chính trị, thực hiện phát triển nền kinh tế, văn hóa và xã hội. Quy định rõ ràng những chế độ bảo vệ nhân dân nếu bị xâm phạm nghiêm trọng tới quyền và lợi ích.

Sự cần thiết của an ninh trật tự là gì trong các tổ chức và cá nhân? Nó góp phần nâng cao ý thức pháp luật của toàn xã hội. Khi áp dụng những quy định về an ninh trật tự, việc quản lý nhà nước về an ninh Quốc gia, phòng và chống tội phạm có tác động to lớn đến lực lượng làm nhiệm vụ, đem lại các kiến thức hiểu biết pháp luật, giáo dục nhân dân tôn trọng pháp luật, đấu tranh không khoan nhượng và sẵn sàng chống lại kẻ thù khi xâm phạm đến an ninh trật tự của đất nước.

Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của an ninh trật tự có một vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ đất nước nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì dân. An ninh trật tự bảo vệ pháp luật và nhân dân trong đời sống xã hội. Vì vậy sự cần thiết của nó đối với đất nước là vô cùng to lớn.

Cảnh sát môi trường cũng là một lực lương nòng cốt bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân dân. truy cập để tìm hiểu ngay

Nội dung của công tác an ninh trật tự

Bảo vệ an ninh trật tự và an ninh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, trong đó bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Bảo vệ an ninh gắn liền với đấu tranh phòng, chống tội phạm

- Giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng.

- Đảm bảo an toàn xã hội, các vấn đề về an ninh giao thông.

- Loại bỏ và bài trừ các tệ nạn xã hội ảnh hưởng vi phạm đến cộng đồng

- Thực hiện các chính sách và chế độ bảo vệ môi trường.

Nội dung của công tác an ninh trật tự

Thực trạng về an ninh trật tự của nước ta

Tình hình an ninh trật tự hiện nay

Tại cơ sở

Hiện nay, tình hình an ninh, trật tự,ở nước ta đang là một trong những vấn đề được quan tâm đáng kể. Những người có xu hướng phạm tội ngày càng tăng so với trước kia. Cùng với đó các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác cũng ngày càng gia tăng. Đã xuất hiện những vụ việc rất bức bối và nóng được mọi người và dư luận xã hội lên án. Những vụ khiếu kiện đông người, các mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài mang những hậu quả nghiêm trọng, tác động đến ổn định và phát triển đất nước.

Đáng chú ý là các loại tội phạm lợi dụng tôn giáo truyền bá những tư tưởng không lành mạnh, xuất hiện các tội phạm môi trường, ma túy, mại dâm, cờ bạc tại những vùng nông thôn cũng như đô thị. Tình trạng sống buông thả và thoáng của giới trẻ ngày càng nhiều và gia tăng, cùng với đó những tệ nạn xuất hiện làm công tác an ninh trật tự ngày càng được gia tăng, siết chặt và gặp nhiều khó khăn hơn khi các đơn vị làm nhiệm vụ.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu an ninh trật tự là gì trong những khu phát triển như: Khu công nghiệp hay khu chế xuất, xuất hiện những loại tội phạm xâm phạm sức khỏe, tính mạng, tài sản của người lao động  ngày càng tăng cao. Kéo theo đó là các loại tệ nạn xã hội như buôn lậu, ma túy; mua bán phụ nữ và trẻ em ở các địa bàn ngày càng tăng cao. Khiến cho cuộc sống của người dân ngày càng mất ổn định và không phát triển.

>>> Xem thêm: Bán độ là gì? Tất tần tật những thông tin có liên quan tới bán độ

Tại đô thị

Tại các đô thị các tệ nạn xã hội và an ninh cũng diễn biến khác phức tạp. Hiện tượng mua bán xuất khẩu hàng hóa trái phép, lấn chiếm hành lang vỉa hè hay những tệ nạn buôn bán hàng hóa trái phép vẫn còn xuất hiện khá nhiều và phổ biến. Tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh các mặt hàng chưa đủ chất lượng, cùng với đó là tình trạng vi phạm an toàn, trật tự an ninh giao thông vẫn còn gia tăng. Bên cạnh đó việc mua bán kinh doanh ngày càng nhiều, những tình trạng buôn bán lộn xộn, phức tạp mà chưa được sự quan tâm kịp thời của các đơn vị có thẩm quyền làm cho an ninh trật tự của đô thị trở nên rất khó khăn.

Để hạn chế tình trạng này các đơn vị địa phương và trung ương cùng với các ngành chức năng của thành phố xử lý, kiểm tra, và cũng giải quyết được nhiều công việc về an ninh trật tự một cách đáng kể. Những mục tiêu đạt được như: Thực hiện kiểm tra, phát hiện và lập biên bản, tổ chức tháo dỡ nhiều công trình vi phạm khi xây dựng, phá những biển quảng cáo, gara ô tô, ki ốt bán hàng không đúng nơi cho phép kinh doanh, thu giữ nhiều đồ dùng, những vật dụng khi chủ thể vi phạm hành lang giao thông… Công tác an ninh trật tự càng được trú trọng hơn, trong năm qua, lực lượng và các đơn vị tổ chức đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị khác nhau triệt phá được nhiều đường dây buôn lậu, giải quyết những vụ án tội phạm có sự đe dọa cao, phá vỡ những đường dây buôn lậu về ma túy,... đạt được những thành tựu đáng kể và đáng được tuyên dương.

Tại đô thị

Nguyên nhân

Việc mất an ninh đô thị hay địa phương gặp phải nhiều vấn đề tiêu cực cũng có thể do những nguyên nhân như:

- Hệ thống tại các cơ sở đó còn có nhiều những yếu kém và chưa thực sự phát huy hết sức mạnh;

- Sự yếu kém về công tác quản lý của chính quyền địa phương, đô thị, khu dân cư chưa thực sự được quan tâm;

- Tác động tiêu cực này còn bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, của các thế lực thù địch, những âm mưu với các mục đích và quy mô chống phá lớn...,

- Đồng thời có thể do những lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự chưa được đào tạo và bồi dưỡng cụ thể, việc đào tạo hay ý thức trách nhiệm và tinh thần của mỗi người còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập. Chính vì vậy ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội ngày càng đi xuống và khó có thể khắc phục hết được.

Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự

Có thể kể đến những lực lượng đóng vai trò là nòng cốt chủ đạo trong việc bảo vệ đất nước về an ninh trật tự là gì? Đó là công an nhân dân, tổ chức đơn vị công an, lực lượng dân quân tự vệ, các tổ chức quần chúng nhân dân.

Công an nhân dân

- Công an là một trong những đơn vị có vai trò xung kích trong bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động theo quy định tại các bộ luật và thực hiện các văn bản khác có liên quan. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự được quy trách nhiệm cho những người thực hiện như công an huyện, công an phường, công an xã, thị trấn,...

Các tổ chức đơn vị công an

- Đây là một đơn vị thực hiện hoạt động mang tính chất độc lập, thực hiện chiến đấu trực tiếp không phụ thuộc vào địa bàn hành chính trên cả nước để đảm bảo giải quyết về an ninh trật tự. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền thành lập nên các cơ sở và các đội nhỏ lẻ, các đồn, trạm công an trên những địa bàn nhất định của cơ sở để bảo vệ những vấn đề phát sinh.

>>> Xem thêm: Không thể không nhắc đến SBC - lực lượng tinh nhuệ săn bắt cướp vang bóng một thời khiến tội phạm khi nghe tới phải rùng mình, khiếp sợ, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Vậy đây là lực lượng nào mà lại có những sức mạnh to lớn đến vậy, truy cập để tìm hiểu ngay nhé.

Quy định này luôn phù hợp với đơn vị lực lượng vũ trang, luôn đảm nhận và sẵn sàng chiến đấu tại những địa bàn cần thiết, trong những thời gian quy định để đảm bảo về trật tự.

Dân quân tự vệ

- Dân quân tự vệ là một trong những lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự  tại các địa phương trên cả nước. Lực lượng vũ trang này không thoát ly sản xuất, công tác, được thành lập tại những địa phương và cơ sở, có các công việc và nhiệm vụ là công tác chiến đấu, phục vụ và bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn nơi có cư dân đang sinh sống và làm việc. Tại các khu phố có thể có thêm những lực lượng như tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố hay những người bảo vệ cho doanh nghiệp, đơn vị, phục vụ an ninh đất nước.

Dân quân tự vệ

Tổ chức quần chúng nhân dân.

- Các đơn vị tổ chức thuộc về nhân dân quần chúng, các tổ chức tự quản tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể bao gồm các lực lượng như thanh niên xung kích, những đội tự quản về an ninh,... Đây là các tầng lớp nhân dân có số lượng được coi là đông đảo nhất, có vai trò quan trọng khi được huy động và thực hiện tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn và bảo vệ nếp sống tại đô thị cũng như địa phương. Bên cạnh đó lực lượng này hiện nay đang ngày càng phát triển và có xu hướng tiến bộ cả về chất lượng cũng như số lượng.

Giải pháp nâng cao chất lượng an ninh trật tự hiện nay

Một là, những người có thẩm quyền thuộc các cấp cần có sự quán triệt trong việc  thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát huy trình độ về dân trí và cơ sở vật chất, áp dụng những cơ sở đào tạo, rèn luyện kiến thức cho người dân hiểu sự cần thiết để giữ vững và bảo vệ toàn vẹn của xã hội về an ninh trật tự là gì?

Hai là, xây dựng và phát huy một hệ thống chính trị vững mạnh nhất bằng việc phát huy những sức mạnh tập thể, phát huy vai trò của đảng và nhà nước trong việc thực hiện an ninh xã hội.

Ba là, thực hiện các công tác về phòng, chống tội phạm trong thời đại hiện nay, Tăng cường những kiến thức và tổ chức các chương trình  về phòng chống tội phạm, ma túy,...

Giải pháp nâng cao chất lượng an ninh trật tự hiện nay

Bốn là, thực hiện áp dụng xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và vững mạnh. Phối hợp hiệu quả giáo dục giữa gia đình, nhà trường và học sinh, phối hợp giữa các đơn vị cơ quan, tổ chức. Áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự . Thực hiện tuyên truyền giáo dục về pháp luật đến cho mọi người và toàn nhân dân được biết.

Cuối cùng cần hoàn thiện cơ sở pháp lý và triển khai những chính sách hiệu quả của nhà nước đối với nhân dân, ban hành những bộ luật quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong việc bảo vệ an ninh của Tổ quốc. Đồng thời nhận thức và nêu cao tinh thần cá nhân của mỗi người.

An ninh trật tự là gì đối với một quốc gia và những vấn đề đó luôn được các nước quan tâm và thực hiện hàng đầu. Đối với Việt Nam, hiện nay nền an ninh trật tự cũng ngày càng được cải thiện, quan tâm và chú trọng hơn rất nhiều.

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý