Quay lại

Backend là gì? Giải mã những thông tin cần biết về Backend

Tác giả: Nguyễn Hằng - 09/10/2020

Khi bắt đầu tìm hiểu về lập trình web có vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn mà chưa có lời giải đáp. Các ứng dụng công nghệ bây giờ được ví như tảng băng trôi. Tức là có một phần của ứng dụng mà người dùng có thể nhìn thấy, nhưng phần lớn lại không thấy được gì. Đó chính là Backend.

Việc làm IT phần mềm

1. Backend nghĩa là gì?

Trong thế giới máy tính, "backend" đề cập đến bất kỳ phần nào của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy. Nó tương phản với Frontend , dùng để chỉ Frontend của chương trình hoặc trang web . Trong thuật ngữ lập trình, backend là "lớp truy cập dữ liệu", trong khi frontend là "lớp trình bày".

Backend nghĩa là gì?
Backend nghĩa là gì?

Hầu hết các trang web hiện đại là động, có nghĩa là nội dung trang web được tạo nhanh chóng. Một trang động chứa một hoặc nhiều tập lệnh chạy trên máy chủ web mỗi khi trang được truy cập. Các tập lệnh này tạo ra nội dung của trang, được gửi đến trình duyệt web của người dùng . Mọi thứ xảy ra trước khi trang được hiển thị trong trình duyệt web là một phần của chương trình Backend.

Ví dụ về các quy trình Backend bao gồm:

Xử lý một yêu cầu trang web đến

Chạy một tập lệnh (PHP, ASP , JSP , v.v.) để tạo HTML

Truy cập dữ liệu, chẳng hạn như một bài báo, từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn SQL

Lưu trữ hoặc cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu

Mã hóa và giải mã dữ liệu

Xử lý tải lên và tải xuống tệp

Xử lý đầu vào của người dùng qua JavaScript

Backend nghĩa là gì?
Backend nghĩa là gì?

Tất cả các ví dụ ở trên, ngoài ví dụ cuối cùng, là các quy trình phía máy chủ chạy trên máy chủ web. JavaScript là một quy trình phía máy khách, có nghĩa là nó chạy trong trình duyệt web. JavaScript có thể được coi là một Backend hoặc một quy trình Frontend, tùy thuộc vào việc mã có ảnh hưởng đến Frontend hay không.

Phần Backend và Frontend làm việc cùng nhau để tạo ra trải nghiệm người dùng đầy đủ. Dữ liệu được tạo trong chương trình Backend được chuyển đến Frontend và được trình bày cho người dùng. Trong khi một số tổ chức có các nhóm phát triển Backend và Frontend riêng biệt, ranh giới giữa hai lớp hiếm khi là đen và trắng. Do đó, nhiều nhà phát triển viết mã cho cả backend và frontend. Đây được gọi là phát triển toàn ngăn xếp.

LƯU Ý: Backend cũng có thể được viết "backend" (như một danh từ) hoặc "back-end" (như một tính từ). Để đơn giản, "backend" (từ ghép đóng) đã trở thành một thuật ngữ có thể chấp nhận được cho cả hai.

Tuyển dụng lập trình web

2. Các kỹ năng và công cụ khi làm Backend

Để máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng có thể giao tiếp được với nhau, những người lập trình viên backend sẽ sử dụng những công cụ ngôn ngữ của server – side như là ruby, PHP, Java, Python,.. để có thể tạo dựng một ứng dụng, bên cạnh đó cùng với công cụ như là SQL Server, Oracle và MySQL để thay đổi dữ liệu,  lưu trữ hoặc tìm kiếm  để phục vụ người dùng trong frontend.

Các kỹ năng và công cụ khi làm Backend
Các kỹ năng và công cụ khi làm Backend

Công việc của người lập trình backend cũng đòi hỏi người đó có những yêu cầu kinh nghiệm về các công cụ như CakePHP, Symfony, Zend,.. ngoài ra thì bạn cũng cần trang bị cho mình kinh nghiệm về quản lý phiên bản như của Git, CVS, SVN và kinh nghiệm trong Linux để triển khai và phát triển hệ thống.

Những người làm công việc lập trình backend này để tạo ra hoặc đóng góp phát triển các ứng dụng web thì cần sử dụng công cụ trên cùng với code sạch, portable được lên tài liệu cẩn thận trước đó. Nhưng khi làm việc với code đòi hỏi họ kết hợp những yếu tố kỹ thuật và đưa ra được những giải pháp hiệu quả nhất cho công nghệ kiến trúc.

3. Sự khác nhau giữa Backend với frontend

Frontend và backend là hai thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp máy tính; theo một cách nào đó, chúng đã trở thành từ thông dụng. Chúng quy định loại công việc bạn làm với tư cách là nhà phát triển phần mềm, công nghệ bạn sử dụng và số tiền bạn được trả.

Vì vậy, hãy nói về sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này, tại sao chúng tồn tại ngay từ đầu và những con đường khác nhau mà bạn có thể đi trong sự nghiệp phát triển phần mềm của mình.

3.1. Kết xuất trang web

Để bắt đầu hành trình này, chúng ta cần hiểu khái niệm về kết xuất trang web. Theo thuật ngữ của giáo dân, kết xuất trang web có nghĩa là tạo hoặc kết xuất đầu ra HTML. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu mà các nhà phát triển web sử dụng để tạo các trang web. Người ta nói rằng kết xuất trang web có thể xảy ra ở cả cấp độ phía máy chủ hoặc phía máy khách, vậy điều này có nghĩa là gì? Cần lưu ý rằng frontend và client-side là những từ đồng nghĩa. Điều này cũng đúng với Backend và phía máy chủ.

 Kết xuất trang web
 Kết xuất trang web

Kết xuất phía máy chủ (Backend)

Cách đây không lâu, kết xuất phía máy chủ, hoặc phát triển web back-end, là cách thực tế để tạo trang web và ứng dụng web. Bạn truy cập một trang, gửi yêu cầu về nội dung, máy chủ xử lý yêu cầu này và tạo phản hồi được gửi trở lại trình duyệt của bạn.

Khi một trang web hiển thị phía máy chủ, tất cả các quy trình liên quan đến việc tạo trang HTML mà trình duyệt web của bạn có thể hiểu được đều được xử lý trên một máy chủ từ xa lưu trữ trang web hoặc ứng dụng web. Điều này bao gồm việc truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm thông tin và xử lý bất kì logic nào mà ứng dụng web của bạn yêu cầu.

Trong khi máy chủ từ xa đang bận làm việc, trình duyệt web của bạn không hoạt động, chờ máy chủ xử lý xong yêu cầu và gửi phản hồi. Khi nhận được phản hồi, các trình duyệt web sẽ giải thích nó và hiển thị nội dung trên màn hình.

Kết xuất phía máy khách (Frontend)

Trong những ngày hiện đại hơn, một hình thức kết xuất trang web mới xuất hiện được gọi là kết xuất phía máy khách hoặc phát triển Frontend.

Với kết xuất phía máy khách, việc hiển thị nội dung sẽ diễn ra trong máy tính của bạn thay vì máy chủ web từ xa sử dụng ngôn ngữ thực tế của web, JavaScript. Về mặt thực tế, điều đó có nghĩa là chỉ cần một máy chủ để phục vụ ứng dụng web thô và trình duyệt sẽ chịu trách nhiệm hiển thị ứng dụng này ở dạng cuối cùng, HTML. Điều đó cũng có nghĩa là một số logic liên quan đến việc tạo trang web, đặc biệt là logic phụ trách xử lý cách mọi thứ được trình bày cho người dùng trên màn hình (được gọi là logic trình bày) được xử lý ở phía máy khách.

Kết xuất phía máy khách trở nên phổ biến với sự ra đời của các thư viện JavaScript như Angular, React và Vue.

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

3.2. Kết xuất đẳng hình

Còn được gọi là kết xuất phổ quát, kết xuất đẳng hình là một kỹ thuật mới được sử dụng trong phát triển web hiện đại. Ý tưởng đằng sau kết xuất isomorphic là hiển thị một ứng dụng web được phát triển bằng khung JavaScript như Angular, React hoặc View, ở phía máy chủ lần đầu tiên một trang được tải và ở phía máy khách sau đó.

Kết xuất đẳng hình
Kết xuất đẳng hình

Để làm mọi thứ phức tạp hơn nữa, có một hình thức kết xuất khác được gọi là kết xuất trước, kết xuất nội dung tại thời điểm biên dịch.

Vị trí hiển thị trang web là một quyết định thường dựa trên loại ứng dụng và nhân khẩu học ứng dụng và sẽ khác nhau giữa các nhóm và doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác.

3.2.1. Phát triển front-end là gì?

Bây giờ chúng ta đã hiểu các loại phương pháp kết xuất trang web khác nhau, dễ hiểu hơn rằng phát triển Frontend là nghệ thuật tạo các trang web và ứng dụng web hiển thị ở phía máy khách.

Các công nghệ được sử dụng để phát triển front-end

Mặc dù có nhiều loại công nghệ và ngăn xếp khác nhau, hầu hết các nhà phát triển web front-end đều sử dụng HTML, CSS và JavaScript, các khối xây dựng trên thực tế của web và các khuôn khổ phía máy khách như Angular, React, Stencil và Vue.

 Phát triển front-end là gì?
 Phát triển front-end là gì?

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều xảy ra trên Frontend. Các ứng dụng được hiển thị phía máy khách vẫn dựa vào các dịch vụ và API chạy trên các máy chủ từ xa phía sau hoặc đám mây.

3.2.2. Phát triển back-end là gì?

Trong khi phát triển front-end là làm cho các trang web và ứng dụng web hiển thị ở phía máy khách, phát triển back-end là tất cả về việc làm cho các ứng dụng này hiển thị phía máy chủ. Nhưng nó liên quan nhiều hơn thế. Mặc dù tuyên bố trước đó đúng, các nhà phát triển back-end cũng tạo ra các dịch vụ xử lý logic nghiệp vụ và truy cập các tài nguyên khác như cơ sở dữ liệu, máy chủ tệp, dịch vụ đám mây và hơn thế nữa. Các dịch vụ này là xương sống của bất kỳ ứng dụng nào và có thể được truy cập và sử dụng không chỉ bởi các ứng dụng kết xuất phía máy chủ mà còn từ các ứng dụng kết xuất phía máy khách.

3.2.3. Các công nghệ được sử dụng để phát triển back-end

Khi các nhà phát triển backend tạo ứng dụng hiển thị ở phía máy chủ, họ sử dụng các khối xây dựng giống như các nhà phát triển front-end: HTML, CSS và JavaScript.

Các nhà phát triển back-end cũng làm việc với các ngăn xếp phần mềm bao gồm hệ điều hành, máy chủ web, khuôn khổ, ngôn ngữ, API lập trình và hơn thế nữa. Các khuôn khổ, ngôn ngữ và API lập trình trong các ngăn xếp này được sử dụng để hiển thị các trang web và ứng dụng web phía máy chủ và để tạo các dịch vụ mà các ứng dụng khác có thể sử dụng.

Các công nghệ được sử dụng để phát triển back-end
Các công nghệ được sử dụng để phát triển back-end

Các ngăn xếp khét tiếng bao gồm .NET, MEAN và LAMP, nhưng còn nhiều hơn nữa và mỗi ngăn bao gồm một ngôn ngữ lập trình được lựa chọn, chẳng hạn như C #, JavaScript, Java, Go, Python hoặc PHP.

Bây giờ, sự khác biệt giữa Frontend và Backend sẽ rõ ràng hơn, cũng như các hoạt động khác nhau được thực hiện bởi các nhà phát triển hoạt động trên cả hai đầu của dây. Theo thuật ngữ thực tế, Frontend có nghĩa là trình duyệt và chương trình Backend, máy chủ hoặc gần đây là đám mây.

Nếu bạn thích Frontend, quan tâm đến thiết kế âm thanh và thích các khía cạnh trực quan của việc tạo ứng dụng, thì có lẽ Frontend là nơi bạn muốn dành thời gian của mình như một nhà phát triển phần mềm. Frontend thú vị không chỉ trực quan mà còn từ quan điểm lập trình; bạn sẽ dành hàng giờ vô tận để viết logic giúp trang web của bạn có giao diện và hoạt động theo cách mà các nhà thiết kế dự định.

Nếu bạn muốn dành thời gian giải quyết các vấn đề kinh doanh, viết thuật toán, làm việc trên đám mây và tạo các dịch vụ và API, thì phần Backend là dành cho bạn.

Nếu bạn thích cả hai và cảm thấy thích thú và thoải mái như nhau với tất cả các khía cạnh của việc tạo ứng dụng web, thì sự nghiệp như một nhà phát triển toàn diện là điều bạn muốn.

Dù bạn chọn con đường nào, chưa bao giờ tốt hơn để trở thành một nhà phát triển phần mềm.

Tìm việc

Qua bài viết trên bạn có thể thấy được rằng Backend không phải là một công việc dễ dàng, vì vậy nó cần sự nỗ lực từ bạn rất nhiều để có thể hiểu được Backend là gì. Để xem thêm những thông tin tiếp theo về Backend cũng như lập trình web, đừng quên theo dõi những bài viết của chúng tôi.

Tiết lộ bản mô tả công việc back-end chi tiết nhất 2020

Bản mô tả công việc của nhân viên backend sẽ giúp bạn hiểu hơn về vị trí này, giúp bạn lựa chọn được việc làm phù hợp. Hãy cùng tham khảo nội dung bài viết sau để hiểu hơn về bản mô tả công việc back – end.

Mô tả công việc back-end

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý