Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Hiểu sâu về quản lý điều hành - những thông tin hữu ích cho bạn

Tác giả: Hà Ngọc Ánh

Theo dõi timviec365 tại google new

Rất nhiều người trong số chúng ta không hiểu rõ quản lý điều hành là gì? Đặc biệt là thường xuyên nhầm lẫn với vị trí giám đốc điều hành. Một số người cho rằng một nhà quản lý điều hành cần có kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật giống như người quản lý dự án hay hỗ trợ các dự án đó. Trong khi đó, những người khác cho rằng các nhà quản lý điều hành chỉ cần biết cách phân quyền và hỗ trợ khi các nhà quản lý dự án yêu cầu. Vậy đâu mới là điều chính xác? Quản lý điều hành là gì? Họ có công việc, trách nhiệm như thế nào?

Việc làm quản lý điều hành

1. Hiểu đúng về vị trí quản lý điều hành

Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng, những nhà quản lý điều hành phải có kiến ​​thức và kỹ năng quản trị dự án. Do đó, họ tin rằng Quản lý điều hành nên tham gia các khóa học dạy các kỹ năng kỹ thuật thiết kế, lập kế hoạch và kiểm soát dự án. Quản lý điều hành có thể áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc”, theo đó người quản lý dự án được phép lập kế hoạch và thực hiện dự án hoặc phương pháp quản lý vi mô trong đó từng chi tiết được kiểm tra và chất vấn. 

Hiểu đúng về vị trí quản lý điều hành
Hiểu đúng về vị trí quản lý điều hành

Một ví dụ về quản lý vi mô là khi một Giám đốc điều hành thực hiện việc lập lịch và phân tích chi phí cho một dự án lớn - cho đến khi dự án không đạt được mục tiêu của nó. Một ví dụ về cách tiếp cận chung tay là khi Người quản lý điều hành thiết lập các mốc quan trọng và chỉ quản lý các mốc đó. Nhận xét của chung của vị trí này thường cho rằng “tôi trao quyền cho mọi người trong dự án làm bất cứ điều gì họ muốn giữa các mốc thời gian miễn là họ đạt được các mốc đó."

Nhiệm vụ, trách nhiệm và mục tiêu công việc của các nhà quản lý điều hành
Nhiệm vụ, trách nhiệm và mục tiêu công việc của các nhà quản lý điều hành

Các dự án thuộc mọi quy mô và mọi mức độ ưu tiên cần có sự tham gia của Ban quản lý điều hành để phân bổ các nguồn lực cần thiết một cách thích hợp cho các dự án. Các dự án quan trọng nhất đối với tổ chức thường cần sự tham gia của Quản lý điều hành nhiều hơn so với các dự án mang tính chất thường ngày của tổ chức. Mức độ tham gia của Quản lý điều hành vào các dự án và các vấn đề liên quan đến dự án được đối chiếu với các nhà quản lý dự án để thể hiện sự khác biệt về yêu cầu kiến ​​thức.  Và chúng tôi suy ra vai trò của Quản lý điều hành từ việc so sánh.

Việc làm quản lý điều hành tại Hà Nội

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và mục tiêu công việc của các nhà quản lý điều hành

Các nhà quản lý điều hành sẽ có trách nhiệm thực hiện tốt rất nhiều mục tiêu, trách nhiệm và công việc khác nhau. Nổi bật trong số đó là:

2.1. Xác định các mục tiêu chiến lược cho tổ chức

- Quản lý điều hành đặt ra các mục tiêu chiến lược cho tổ chức và sử dụng các dự án để đáp ứng các mục tiêu đó. Các yêu cầu của các mục tiêu chiến lược phải chảy xuống các dự án và các Nhà quản lý điều hành phải đảm bảo các dự án có sự liên kết trực tiếp với các mục tiêu. Bất kỳ thay đổi nào đối với các mục tiêu chiến lược đều có thể là nguyên nhân dẫn đến thay đổi đối với các dự án như chấm dứt, sửa đổi hoặc tiếp tục theo các mục tiêu dự án khác nhau.

Xác định các mục tiêu chiến lược cho tổ chức
Xác định các mục tiêu chiến lược cho tổ chức

- Người quản lý dự án thực hiện các dự án dưới sự hướng dẫn của Quản lý điều hành trong khi đảm bảo các mục tiêu của dự án phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

- Vai trò số 1 đối với Quản lý điều hành. Cung cấp cho người quản lý dự án hướng dẫn bổ sung cho các mục tiêu chiến lược của tổ chức và theo dõi sự phù hợp của các mục tiêu chiến lược với mục tiêu dự án.

2.2. Xác định và lựa chọn dự án

- Quản lý điều hành lựa chọn các nỗ lực theo đuổi như các dự án và đảm bảo những nỗ lực này mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho tổ chức.

- Người nhận nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để thực hiện các dự án được ủy quyền.

Xác định và lựa chọn dự án
Xác định và lựa chọn dự án

Vai trò số 3 đối với Quản lý điều hành. Chọn những nỗ lực làm việc đóng góp vào hoạt động kinh doanh của tổ chức và từ chối những hoạt động tiêu thụ tài nguyên mà không có lợi ích cần thiết.

2.3. Thiết kế chiến lược tổ chức cho các dự án

- Quản lý điều hành thiết kế tổ chức để đáp ứng chiến lược của tổ chức về cách tổ chức sẽ thực hiện quản lý dự án. Người ta có thể thiết kế tổ chức để sử dụng các danh mục đầu tư, chương trình và dự án. Danh mục đầu tư là sự kết hợp của nhiều dự án dưới sự chỉ đạo của người quản lý danh mục đầu tư, người phân bổ nguồn lực và theo dõi tiến độ dự án. Chương trình là một chuỗi các dự án được kết nối với nhau và dẫn đến một sản phẩm duy nhất, chẳng hạn như phát triển máy bay lớn sử dụng các dự án chế tạo các bộ phận của máy bay.

- Các nhà quản lý dự án làm việc trong thiết kế tổ chức do Quản lý điều hành thiết lập. Thông thường, các nhà quản lý dự án có rất ít ảnh hưởng đến thiết kế tổ chức hoặc cơ cấu quản lý trên cấp độ dự án.

Việc làm quản lý điều hành tại Hồ Chí Minh

Thiết kế chiến lược tổ chức cho các dự án
Thiết kế chiến lược tổ chức cho các dự án

- Vai trò số 3 đối với Quản lý điều hành. Thiết kế tổ chức thực hiện quản lý dự án để đáp ứng tốt nhất chiến lược của tổ chức về việc sử dụng các dự án làm cơ sở xây dựng thành công cho tổ chức.

2.4. Theo dõi tiến độ dự án

- Quản lý điều hành theo dõi tiến độ chung của các dự án, thường là dựa vào các mốc quan trọng, để đo lường hiệu suất của dự án. Đánh giá về tiến độ và hướng dẫn mới được thực hiện hàng tháng, hai tháng hoặc hàng quý.

- Người quản lý dự án theo dõi tiến độ ở cấp độ gói công việc để xác định hiệu suất của dự án. Việc đánh giá tiến độ và các hành động khắc phục thường được thực hiện hàng tuần.

2.5. Thay đổi kế hoạch dự án

Vai trò số 4 đối với Quản lý điều hành. Theo dõi tiến độ dự án theo định kỳ để đảm bảo tiến độ thực hiện so với kế hoạch.

- Quản lý điều hành phê duyệt những thay đổi quan trọng đối với kế hoạch dự án. Giám đốc Điều hành phê duyệt kế hoạch ban đầu và xem xét tác động của tất cả các thay đổi lớn trước khi phê duyệt những thay đổi đó.

Thay đổi kế hoạch dự án
Thay đổi kế hoạch dự án

- Người quản lý dự án yêu cầu phê duyệt để thực hiện những thay đổi đáng kể đối với kế hoạch dự án.

- Vai trò số 5 đối với Quản lý điều hành. Phê duyệt hoặc từ chối những thay đổi quan trọng đối với kế hoạch dự án.

2.5. Phân bổ nguồn lực cho các dự án

- Quản lý điều hành phân bổ các nguồn lực của tổ chức cho các dự án (và các công việc khác) dựa trên mức độ ưu tiên của công việc. Sự cấp thiết của nhu cầu về nguồn lực (nhân viên, tiền bạc, những thứ khác) được thực hiện dựa trên sứ mệnh của tổ chức và các cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

- Người quản lý dự án yêu cầu nguồn lực từ Quản lý điều hành thông qua các kế hoạch và tài liệu khác. Các nguồn lực được giao được sử dụng trong phạm vi dự án để theo đuổi các mục tiêu của dự án.

- Vai trò số 6 đối với Quản lý điều hành. Phân bổ nguồn lực cho các dự án phù hợp với các ưu tiên của tổ chức và cam kết với khách hàng để thực hiện.

2.6. Lãnh đạo cho các dự án

- Quản lý điều hành phát triển và nuôi dưỡng các nhà quản lý dự án thông qua nhiều phương tiện khác nhau như đào tạo, cố vấn, huấn luyện và tương tự. Ví dụ như việc làm trưởng phòng kinh doanh dự án được phát triển nuôi dưỡng của giám đốc dự án. Quản lý điều hành đáp ứng nhu cầu của tổ chức về năng lực quản lý dự án bằng cách lựa chọn các nhà quản lý dự án và xây dựng dựa trên năng lực của họ.

- Người quản lý dự án thể hiện khả năng lãnh đạo trong nhóm dự án để hoàn thành các mục tiêu của dự án. Các nhà quản lý dự án cũng phát triển các nhà lãnh đạo trong dự án và đóng vai trò là hình mẫu cho các nhà quản lý dự án tham vọng.

Lãnh đạo cho các dự án
Lãnh đạo cho các dự án

Vai trò số 7 đối với Quản lý điều hành. Phát triển các nhà quản lý dự án như những người lãnh đạo trong tổ chức và mở rộng khả năng của họ để đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm hơn cho sự thành công của dự án.

2.7. Kiến thức quản lý dự án cho quản lý điều hành

Như đã thấy từ danh sách ngắn các vai trò của Quản lý điều hành, có một số sự trùng lặp về kiến ​​thức quản lý dự án. Tuy nhiên, vai trò tổng thể của Giám đốc Điều hành là trở thành người chăn dắt tốt cho tổ chức - các dự án là một phần trách nhiệm đó. Để đáp ứng các trách nhiệm, nhóm Quản lý Điều hành của bạn cần có nền tảng kiến ​​thức bao gồm nhiều chủ đề sau.

- Các Mục tiêu Chiến lược cho Tổ chức: Biết các mục tiêu và cách các dự án đóng góp vào thành công của tổ chức. Quản lý điều hành phải chuyển các mục tiêu rộng này sang các dự án cụ thể. Nếu các mục tiêu chiến lược thay đổi, Giám đốc điều hành phải có khả năng đánh giá các dự án có thể đóng góp vào các mục tiêu này và sắp xếp các dự án theo các mục tiêu mới.

- Thiết kế Cơ cấu tổ chức để Điều chỉnh tốt nhất các Dự án: Quản lý điều hành cần biết về danh mục dự án, chương trình và dự án. Dự án là khối xây dựng cơ bản cho các danh mục đầu tư và chương trình, và các dự án thường được phân loại theo quy mô nhỏ, vừa và lớn. Quản lý điều hành cần biết cách thiết kế cơ cấu tổ chức để hoàn thành tốt nhất công việc kinh doanh của tổ chức.

Kiến thức quản lý dự án cho quản lý điều hành
Kiến thức quản lý dự án cho quản lý điều hành

- Lựa chọn dự án: Quản lý điều hành cần phát triển các tiêu chí hướng dẫn quá trình lựa chọn dự án để đảm bảo các dự án mang lại lợi ích mong muốn khi hoàn thành. Quá trình lựa chọn có thể xem xét rủi ro, sự phức tạp về kỹ thuật hoặc quản lý, sự sẵn có của các nguồn lực, sự phù hợp với mục đích kinh doanh, lợi nhuận dự kiến ​​và sự phát triển năng lực của tổ chức.

3. Vai trò của vị trí quản lý điều hành là gì?

Vai trò của vị trí này rất quan trọng, cụ thể họ sẽ:

- Đánh giá Dự án và Chương trình. Quản lý điều hành cần biết cách tiến hành đánh giá công việc đang thực hiện và dự kiến ​​tiến độ trong tương lai. Đây thường là xem xét kế hoạch dự án để xác định tỷ lệ năng suất cho công việc đã hoàn thành, tình trạng hiện tại so với hoàn thành kế hoạch và công việc dự kiến ​​trong tương lai. Đối với đánh giá hàng quý, định dạng thường là những gì đã xảy ra trong quý vừa qua, những gì đang xảy ra trong quý này và những gì được lên kế hoạch cho quý tiếp theo.

- Các ngưỡng thay đổi. Ban Giám đốc Điều hành cần biết khi nào có chỉ định can thiệp. Thông thường, Quản lý điều hành không hỗ trợ người quản lý dự án cho đến khi dự án ở ngưỡng thất bại. Người quản lý dự án được thay đổi và người quản lý dự án mới được cung cấp những gì mà người quản lý dự án trước đó cần để làm cho dự án thành công. Việc can thiệp sớm hơn có thể đã tiết kiệm được nhiều công sức và thời gian. Thiết lập một số ngưỡng để Quản lý điều hành hành động khi bắt đầu dự án sẽ kích hoạt sự tham gia vào một dự án thất bại.

Vai trò của vị trí quản lý điều hành là gì?
Vai trò của vị trí quản lý điều hành là gì?

- Lãnh đạo cho Quản lý điều hành. Người quản lý điều hành có thể đóng vai trò là hình mẫu cho người quản lý dự án và nhóm dự án thông qua các hành động đúng đắn. Một mục quan trọng là đưa ra quyết định kịp thời và hỗ trợ. Nếu người quản lý dự án không thành công, thì người quản lý điều hành cũng thất bại. Các hành động hoặc không thực hiện của Quản lý điều hành có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dự án và người quản lý dự án khi đó được coi là không đáp ứng được các yêu cầu.

Như đã thấy từ cách xử lý ngắn gọn này về các vai trò mà Quản lý điều hành phải có đối với các dự án, có sự khác biệt rõ ràng so với vai trò của người quản lý dự án. Mặc dù vai trò của Người quản lý điều hành có thể khác nhau giữa các tổ chức khác nhau, nhưng vẫn có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của tổ chức bằng giao diện phù hợp với người quản lý dự án. Lựa chọn và hỗ trợ các dự án đóng vai trò là khối xây dựng cho sự thành công của tổ chức có thể là chức năng chính, nhưng Quản lý điều hành có thể thành công bằng cách làm cho người quản lý dự án thành công.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai vai trò, tức là Giám đốc điều hành và người quản lý dự án, là trọng tâm. Người quản lý điều hành chịu trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu chiến lược và kinh doanh chung của tổ chức và người quản lý dự án chịu trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu của dự án. Quản lý điều hành phải duy trì một cái nhìn sắc bén về tổ chức và một cái nhìn chung về từng dự án để đảm bảo sự hội tụ về các mục tiêu. Tương tự, các nhà quản lý dự án phải duy trì một cái nhìn sắc bén về dự án để đảm bảo sự hội tụ về các mục tiêu của nó.

Khi mỗi nhà quản lý hiểu và có đủ năng lực trong vai trò của mình, tổ chức sẽ nhận được kết quả tốt nhất. Việc quản lý trùng lặp các dự án không mang lại lợi ích gì, nhưng việc giám sát và đặt câu hỏi của Quản lý điều hành đo lường mức độ tiến triển của dự án đối với các mục tiêu của nó.

Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn đi tìm câu trả lời chuẩn xác cho vị trí quản lý điều hành.

Design marketing là gì? Một số “mánh võ” cần trang bị khi theo đuổi

Nếu như trước đây, câu chuyện về mối gắn kết khăng khít của công việc Design và marketing chỉ được nhắc đến như một cặp bài trùng trong ngành quảng cáo, thì sự ra đời của thuật ngữ và ngành học mang tên Design Marketing sẽ mang lại cho bạn một định nghĩa hoàn toàn mới. vậy trên thực tế, Design Marketing là gì? Cơ hội ngành học này ra sao? Cần những kỹ năng và phẩm chất gì để theo đuổi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây của timviec365.vn để hiểu rõ hơn nhé.

Design Marketing là gì

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý