Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả
0Chat
Quay lại

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh là gì? Câu hỏi thường gặp

Tác giả: Nguyễn Hằng

Theo dõi timviec365 tại google new

Bạn đang chưa hiểu rõ những vấn đề trong thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh, bộ hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Hay các loại hình công ty khác nhau sẽ có bộ hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh như thế nào? Hãy cùng timviec365.vn đọc những nội dung bên dưới để có câu trả lời cho những thắc mắc ở trên nhé!

1. Một số thông tin cần biết về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi một doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp đó, thì doanh nghiệp đấy đồng thời phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh đến các Phòng đăng ký kinh doanh nơi mà chi nhánh hay văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh đã đăng ký trước đó.

Trong trường hợp mà doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh đang tạm ngừng kinh doanh hoặc đang tiếp tục kinh doanh trước thời hạn mà đã được thông báo, thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh nơi đã đăng ký chậm nhất là 15 ngày trước khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hay tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã được thông báo. Thời hạn mà tạm ngừng kinh doanh thì không quá một năm. Sau khi đã hết thời hạn được thông báo đến, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh mà vẫn còn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian mà tạm ngừng kinh doanh liên tiếp thì không được quá 2 năm.

Một số thông tin cần biết về tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Một số thông tin cần biết về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Các cơ quan đăng ký kinh doanh hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền được yêu cầu doanh nghiệp đó tạm ngừng kinh doanh ngành hoặc nghề kinh doanh có điều kiện khi có phát hiện doanh nghiệp không có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật ban hành.

Trong thời gian mà tạm ngừng các hoạt động kinh doanh, thì doanh nghiệp đó phải nộp đủ số thuế còn nợ, hay tiếp tục thanh toán các khoản nợ và hoàn thành công việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng cũng như người lao động, trừ những trường hợp mà doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động đã có trước đó thỏa thuận khác.

2. Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần những gì?

Hồ sơ cần có để tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

-  Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải bao gồm các nội dung như sau:

+ Đầu tiên là tên, địa chỉ của trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

+ Ngành, nghề kinh doanh mà đã đăng ký trước đó.

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần những gì?
Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần những gì?

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, từ ngày bắt đầu và đến ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn mà tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp đó ghi trong thông báo không được quá 1 năm. Sau khi đã hết thời hạn được thông báo, nếu doanh nghiệp đó mà vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo tiếp đến cho Phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng nghỉ hoạt động kinh doanh không quá 2 năm.

+ Phải có lý do tại sao tạm ngừng kinh doanh.

+ Đầy đủ họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó.

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc biên bản Đại hội đồng cổ đông công ty (Biên bản này áp dụng đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên, Công ty cổ phần).

- Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên hay Hội đồng quản trị công ty (Áp dụng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên, Công ty cổ phần).

- Quyết định của chủ sở hữu công ty (Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên).

Phải có lý do tại sao tạm ngừng kinh doanh
Phải có lý do tại sao tạm ngừng kinh doanh

Khi phòng Đăng ký kinh doanh đã trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi đã tiếp nhận thông báo về tạm ngừng kinh doanh hoặc thông báo tiếp tục kinh doanh của doanh nghiệp trước thời hạn đã thông báo. Trong thời hạn là 3 ngày làm việc, kể từ ngày mà nhận được hồ sơ hợp lệ, thì phòng Đăng ký kinh doanh phải cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh đã có thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, và giấy xác nhận về việc mà doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh có đăng ký tiếp tục kinh doanh mà trước thời hạn đã được thông báo. Phòng đăng ký kinh doanh phải gửi các thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh hay việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để có phối hợp quản lý nhà nước đối với các cơ sở doanh nghiệp.

3. Một số lưu ý khi mà tạm ngừng kinh doanh công ty

Công ty đó phải có công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm (nếu có) và phải niêm yết công khai tại trụ sở chính và các địa điểm kinh doanh của công ty đó về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời gian là 36 giờ.

Trong thời gian mà doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán nốt các khoản nợ và hoàn thành việc thực hiện các hợp đồng mà trước đó đã ký với khách hàng và người lao động, trừ những trường hợp mà doanh nghiệp, chủ nợ và khách hàng, người lao động đã có những thỏa thuận khác.

Một số lưu ý khi mà tạm ngừng kinh doanh công ty
Một số lưu ý khi mà tạm ngừng kinh doanh công ty

Trong quá trình mà tạm ngừng doanh nghiệp, công ty vẫn phải đóng thuế môn bài đầy đủ, nộp báo cáo về tài chính cho những tháng mà có chưa tạm ngừng trong năm.

4. Công ty được tạm ngừng các hoạt động kinh doanh trong thời hạn bao lâu?

Thời hạn mà tạm ngừng các hoạt động kinh doanh không được quá 1 năm. Sau khi mà hết thời hạn đã được thông báo trước đó, nếu công ty đó vẫn còn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo tiếp cho phòng Đăng ký kinh doanh. Thời gian mà tạm ngừng kinh doanh liên tiếp thì không được quá 2 năm.

Trong trường hợp mà công ty sau 2 năm vẫn không có các nhu cầu hoạt động tiếp thì có thể xử lý theo hai hướng như sau:

Thứ nhất, công ty phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thứ hai, công ty thực hiện thủ tục về việc khôi phục hoạt động trở lại trong một khoảng thời gian ngắn khoảng từ 1 đến 2 tháng, sau đó công ty tiếp tục làm lại thủ tục tạm ngừng kinh doanh đợi các thời cơ để hoạt động trở lại.

5. Một số câu hỏi thường gặp về việc tạm ngừng kinh doanh

5.1. Cách để đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Khi làm các thủ tục tạm ngừng kinh doanh qua mạng thì bạn phải thực hiện 4 bước như sau:

Cách để đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng
Cách để đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Bước 1: Đăng ký tài khoản ở cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ vào hệ thống đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Scan và có đính kèm file hồ sơ lên hệ thống đăng ký.

Bước 4: Xác nhận đăng ký và nộp hồ sơ.

5.2. Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh của các hộ kinh doanh

Theo Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên phải có các thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan trực tiếp quản lý thuế. 

Trường hợp mà tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo phải gửi các thông báo bằng văn bản đó cho cơ quan đăng ký kinh doanh, chậm nhất là 3 ngày làm việc tính đến ngày tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh.

5.3. Có cần phải làm các thủ tục về tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế?

Doanh nghiệp mà tạm ngừng hoạt động không cần phải làm các thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế mà chỉ cần nộp hồ sơ đến cơ quan đã đăng ký kinh doanh.

5.4. Thủ tục để tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) gồm những gì?

Tùy vào doanh nghiệp đó thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hay công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên mà việc thành phần hồ sơ sẽ có sự khác nhau.

Thủ tục để tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những gì?
Thủ tục để tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những gì?

5.5. Hồ sơ cần có để tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bao gồm những gì?

Đối với các công ty cổ phần thì bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh phải bao gồm: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, các quyết định và biên bản họp của hội đồng quản trị về việc cho tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty, giấy ủy quyền và bản sao công chứng về giấy tờ cá nhân của người mà thực hiện thủ tục.

Trên đây là một số kiến thức bổ ích mà đội ngũ biên tập của timviec365.vn muốn gửi tới bạn đọc. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ có giá trị đối với bạn đọc.

Văn phòng công chứng là gì?

Nếu bạn đang chưa hiểu văn phòng công chứng là gì hay bạn đang muốn tìm hiểu chức năng của văn phòng công chứng là gì thì hãy click vào link bên dưới để tìm hiểu cùng với chúng tôi nhé!

Văn phòng công chứng là gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi hồ sơ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-Hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe-Quản trị nhân lực -Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất-Mô tả công việc ngành Kinh doanh-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing - PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải-Mô tả công việc Kho vận - Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế - Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên - Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức - Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng -Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận-Hồ sơ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-Danh mục văn thư lưu trữ-Tài Sản Doanh Nghiệp-KPI Năng Lực-Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn doanh nghiệp-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ý