Quay lại

IFRS là gì? Chuẩn mực báo cáo IFRS và kiến thức cần biết!

Tác giả: Hạ Linh

Đối với “dân trong ngành” tài chính, kế toán hay kiểm toán,.. thì IFRS là gì là một kiến thức bạn nên cập nhật kịp thời để hỗ trợ tốt nhất cho công việc của mình. Mặc dù vậy, nhiều cá nhân vẫn còn khá mơ hồ về IFRS. Hãy để bài viết sau đây là “kim chỉ nam” cho bạn nhé!

Việc làm Tài chính

1. Khái niệm IFRS là gì?

Khái niệm IFRS là gì?
Khái niệm IFRS là gì?

IFRS là gì? Đó là tên gọi viết tắt đầy đủ cho cụm từ quốc tế “International Financial Reporting Standards” hay được dịch ra là Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế. IFRS là các chuẩn mực kế toán do Quỹ IFRS và Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành để cung cấp một thực hành toàn cầu chung cho các vấn đề kinh doanh để tài khoản doanh nghiệp có thể hiểu và có thể so sánh qua các ranh giới quốc tế. Chúng là kết quả của việc tăng cổ phần và thương mại quốc tế. Đặc biệt phù hợp với các công ty có cổ phiếu hoặc chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng. Họ đang dần thay thế nhiều chuẩn mực kế toán quốc gia khác nhau.

IFRS được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nhưng không thay thế các chuẩn mực kế toán riêng ở Hoa Kỳ - nơi áp dụng GAAP của Hoa Kỳ.

Việc làm Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

2. Hiểu đúng các chuẩn mực trong IFRS

IFRS là gì - hiểu đúng
Hiểu đúng các chuẩn mực trong IFRS

IFRS là gì? IFRS được thiết kế để mang lại sự nhất quán trong ngôn ngữ kế toán, thực tiễn và báo cáo để giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đưa ra các phân tích và quyết định tài chính có giáo dục. Quỹ IFRS đặt ra các tiêu chuẩn để mang lại sự minh bạch, sự trách nhiệm và hiệu quả cho thị trường tài chính trên toàn thế giới, thúc đẩy niềm tin, sự ổn định và tăng trưởng tài chính lâu dài trong nền kinh tế toàn cầu vào một công ty nếu các hoạt động kinh doanh của công ty là minh bạch.

Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết họ sẽ không chuyển sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, nhưng sẽ tiếp tục xem xét để xuất cho phép thông tin IFRS để bổ sung hồ sơ tài chính của Hoa Kỳ. GAAP đã được gọi là “tiêu chuẩn vàng” của kế toán. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc áp dụng IFRS trên toàn cầu sẽ tiết kiệm tiền cho công việc kế toán trùng lặp và chi phí phân tích, so sánh các công ty quốc tế.

IFRS đôi khi bị nhầm lẫn với Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS). Đây là những chuẩn mực cũ hơn mà IFRS đã thay thế. IAS được ban hành từ năm 1973 đến năm 2000 và Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) năm 2011.

Việc làm Kế toán - Kiểm toán

3. Khung khái niệm cho IFRS

Khung khái niệm cho IFRS
Khung khái niệm cho IFRS

Khung khái niệm đóng vai trò là công cụ để IASB phát triển các tiêu chuẩn. Nó không ghi đè các yêu cầu của từng IFRS. Một số công ty có thể sử dụng Khung làm tài liệu tham khảo để lựa chọn các chính sách kế toán của họ trong trường hợp không có các yêu cầu IFRS cụ thể.

3.1. Mục tiêu của báo cáo tài chính

Khung khái niệm nêu rõ rằng mục đích chính của thông tin tài chính là hữu ích cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. Người cho vay và các chủ nợ khác khi đưa ra quyết định về việc tài trợ cho đơn vị và thực hiện quyền bỏ phiếu hoặc ảnh hưởng đến các hành động của ban quản lý đến sử dụng các nguồn lực kinh tế của thực thể. Người dùng dựa trên mong đợi của họ về lợi nhuận dựa trên đánh giá của họ về:

 • Số lượng, thời gian và sự không chắc chắn của dòng tiền ròng trong tương lai cho đơn vị.
 • Quản lý tài nguyên của thực thể.

3.2. Đặc điểm định tính của thông tin tài chính

Khung khái niệm cho báo cáo tài chính xác định các đặc tính định tính cơ bản của thông tin tài chính là:

 • Sự liên quan, sự thích đáng.
 • Đại diện đáng tin cậy.

Khung cũng mô tả nâng cao các đặc tính định tính:

 • So sánh
 • Kiểm chứng
 • Kịp thời
 • Hiểu được

3.3. Các yếu tố của báo cáo tài chính

Khung khái niệm xác định các yếu tố của báo cáo tài chính là:

 • Tài sản : Một nguồn lực kinh tế hiện tại được kiểm soát bởi thực thể do kết quả của các sự kiện trong quá khứ dự kiến ​​sẽ tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Trách nhiệm pháp lý: Nghĩa vụ hiện tại của đơn vị chuyển giao một nguồn lực kinh tế là kết quả của các sự kiện trong quá khứ.
 • Vốn chủ sở hữu : Tiền lãi còn lại trong tài sản của đơn vị sau khi trừ tất cả các khoản nợ của nó.
 • Thu nhập: Tăng lợi ích kinh tế trong một kỳ kế toán dưới dạng dòng vốn hoặc tăng cường tài sản, hoặc giảm các khoản nợ dẫn đến tăng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, nó không bao gồm các khoản đóng góp của những người tham gia cổ phần (ví dụ: chủ sở hữu, đối tác hoặc cổ đông).
 • Chi phí: Giảm tài sản, hoặc tăng nợ phải trả, dẫn đến giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, những điều này không bao gồm các phân phối được thực hiện cho những người tham gia cổ phần.
 • Những thay đổi khác về nguồn lực và yêu cầu kinh tế: Đóng góp từ những người nắm giữ cổ phần và phân phối cho họ.

3.4. Khái niệm về vốn và bảo trì vốn

Các khái niệm về duy trì vốn rất quan trọng vì chỉ thu nhập kiếm được vượt quá số tiền cần thiết để duy trì vốn có thể được coi là lợi nhuận. Khung khái niệm mô tả các khái niệm sau về bảo trì vốn:

- Bảo trì vốn tài chính: Theo khái niệm này, lợi nhuận chỉ kiếm được nếu số tiền tài chính của tài sản ròng vào cuối kỳ vượt quá số tài chính (hoặc tiền) của tài sản ròng vào đầu kỳ, sau khi loại trừ bất kỳ phân phối nào và đóng góp từ chủ sở hữu trong khoảng thời gian. Bảo trì vốn tài chính có thể được đo lường bằng đơn vị tiền tệ danh nghĩa hoặc đơn vị sức mua không đổi.

- Bảo trì vốn vật chất: Theo khái niệm này, lợi nhuận chỉ kiếm được nếu năng lực sản xuất vật chất (hoặc năng lực hoạt động) của đơn vị (hoặc nguồn lực hay quỹ cần thiết để đạt được năng lực đó) vào cuối kỳ vượt quá năng lực sản xuất vật chất vào đầu kỳ, sau khi loại trừ bất kỳ phân phối nào và đóng góp của chủ sở hữu trong giai đoạn này.

Hầu hết các thực thể áp dụng một khái niệm tài chính về bảo trì vốn. Tuy nhiên, Khung khái niệm không quy định bất kỳ mô hình bảo trì vốn nào.

Xem và ứng tuyển ngay: Việc làm chuyên viên tài chính

4. Yêu cầu tiêu chuẩn của IFRS là gì?

Yêu cầu tiêu chuẩn của IFRS là gì?
Yêu cầu tiêu chuẩn của IFRS là gì?

4.1. Yêu cầu của IFRS

IFRS bao gồm một loạt các hoạt động kế toán. Có một số khía cạnh nhất định trong thực tiễn kinh doanh mà IFRS đặt ra các quy tắc bắt buộc. Vậy yêu cầu tiêu chuẩn của IFRS là gì?

 • Báo cáo tình hình tài chính: Đây còn được gọi là Bảng cân đối kế toán. IFRS ảnh hưởng đến cách thức mà các thành phần của bảng cân đối được báo cáo.
 • Báo cáo thu nhập toàn diện: Điều này có thể để dưới dạng một tuyên bố, hoặc có thể được tách thành một báo cáo lãi lỗ và một báo cáo thu nhập khác, bao gồm cả tài sản và thiết bị.
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: Còn được gọi là báo cáo thu nhập giữ lại, tài liệu này thay đổi thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty trong giai đoạn tài chính nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này tóm tắt các giao dịch tài chính của công ty trong giai đoạn nhất định, tách dòng tiền thành hoạt động, đầu tư và tài chính.

Ngoài các báo cáo cơ bản này, một công ty cũng phải đưa ra một bản tóm tắt các chính sách của mình. Báo cáo đầy đủ thường được nhìn thấy bên cạnh báo cáo trước đó, để hiển thị các thay đổi về lãi và lỗ. Một công ty mẹ phải tạo báo cáo tài khoản riêng cho từng công ty con.

4.2. IFRS so với tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ

Sự khác biệt tồn tại giữa Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) là gì? Sự khác biệt trên có thể làm ảnh hưởng đến cách tính tỷ lệ tài chính. Ví dụ: IFRS không nghiêm ngặt trong việc xác định doanh thu và cho phép các công ty báo cáo doanh thu sớm hơn. Do đó, bảng cân đối trong hệ thống này có thể hiển thị dòng doanh thu cao hơn GAAP.

IFRS cũng có các yêu cầu khác nhau về chi phí. Ví dụ: nếu một công ty đang chi tiền cho phát triển hoặc đầu tư cho tương lai, thì nó không nhất thiết phải được báo cáo như một khoản chi phí (có thể được vốn hóa). Một điểm khác biệt nữa giữa IFRS và GAAP là đặc điểm kỹ thuật của cách tính hàng tồn kho. Có hai cách để theo dõi điều này, đầu vào là FIFO và đầu ra là LIFO. FIFO có nghĩa là hàng tồn kho gần đây nhất không được bán cho đến khi hàng tồn kho cũ hơn được bán. LIFO có nghĩa là hàng tồn kho gần đây nhất là hàng tồn kho đầu tiên được bán. IFRS cầm LIFO, trong khi các tiêu chuẩn của GAAP và các tiêu chuẩn khác cho người tham gia tự do sử dụng.

4.3. Các tính năng chung trong IFRS

Các tính năng chung trong IFRS là gì?

- Trình bày công bằng và tuân thủ IFRS: Trình bày công bằng đòi hỏi phải thể hiện trung thực các tác động của giao dịch, các sự kiện và điều kiện khác theo các định nghĩa và tiêu chí công nhận đối với tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí được nêu trong Khung IFRS.

- Lo ngại : Báo cáo tài chính có mặt trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi ban lãnh đạo có ý định thanh lý đơn vị hoặc ngừng giao dịch, hoặc không có giải pháp thay thế thực tế nào ngoài việc thực hiện.

- Cơ sở kế toán dồn tích: Một thực thể sẽ ghi nhận các khoản mục là tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí khi chúng đáp ứng định nghĩa và tiêu chí công nhận cho các yếu tố đó trong khung IFRS.

- Tính trọng yếu và tổng hợp: Mỗi lớp vật liệu của các mặt hàng tương tự phải được trình bày riêng. Các mục có tính chất hoặc chức năng không giống nhau sẽ được trình bày riêng trừ khi chúng không quan trọng.

- Bù đắp: Việc bù đắp thường bị cấm trong IFRS. uy nhiên, một số tiêu chuẩn nhất định yêu cầu bù đắp khi các điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

- Tần suất báo cáo: IFRS yêu cầu ít nhất hàng năm phải lập một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh. uy nhiên, các công ty niêm yết thường cũng xuất bản báo cáo tài chính tạm thời (trong đó kế toán hoàn toàn tuân thủ IFRS) mà bản trình bày phù hợp với Báo cáo tài chính tạm thời của IAS 34.

- Thông tin so sánh: IFRS yêu cầu các đơn vị trình bày thông tin so sánh đối với giai đoạn trước đối với tất cả các khoản được báo cáo trong báo cáo tài chính của giai đoạn hiện tại. Ngoài ra, thông tin so sánh cũng sẽ được cung cấp cho thông tin tường thuật và mô tả nếu có liên quan đến việc hiểu báo cáo tài chính của giai đoạn hiện tại.

- Tính nhất quán trong việc trình bày: IFRS yêu cầu việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính được giữ lại từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo trừ khi: rõ ràng, sau một sự thay đổi đáng kể về bản chất hoạt động của đơn vị hoặc xem xét báo cáo tài chính của mình, rằng một bản trình bày hoặc phân loại khác sẽ phù hợp hơn với các tiêu chí lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán trong IAS 8. Hoặc là một tiêu chuẩn IFRS yêu cầu thay đổi.

5. Lịch sử của IFRS

Lịch sử của IFRS là gì
Lịch sử của IFRS

IFRS có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu, với mục đích làm cho các vấn đề kinh doanh và tài khoản có thể truy cập trên khắp lục địa. Ý tưởng nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, vì một ngôn ngữ chung cho phép giao tiếp lớn hơn trên toàn thế giới. Mặc dù Hoa Kỳ và một số quốc gia khác không sử dụng IFRS, nhưng hầu hết đều có, và chúng được lan truyền trên toàn thế giới, biến IFRS thành bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất toàn cầu.

Mục tiêu của IFRS là làm cho các so sánh quốc tế trở nên dễ dàng nhất có thể. Mục tiêu đó chưa hoàn toàn đạt được bởi vì, ngoài Hoa Kỳ sử dụng GAAP, một số quốc gia còn sử dụng các tiêu chuẩn khác. Và GAAP của Mỹ khác với GAAP của Canada. Đồng bộ hóa chuẩn mực kế toán trên toàn cầu là một quá trình đang diễn ra trong cộng đồng kế toán quốc tế.

6. Việt Nam áp dụng IFRS và những thay đổi

Việt Nam áp dụng IFRS là gì và những thay đổi
Việt Nam áp dụng IFRS và những thay đổi

Tiêu chuẩn IFRS được yêu cầu tại hơn 140 khu vực pháp lý và được phép ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Brazil, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ, Hồng Kông, Úc, Malaysia, Pakistan, các nước GCC, Nga, Chile, Philippines, Nam Phi, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ tháng 8 năm 2019, hồ sơ được hoàn thành cho 166 khu vực pháp lý, với 144 khu vực pháp lý yêu cầu sử dụng tiêu chuẩn IFRS.

Việt Nam là một trong số các quốc gia áp dụng tiêu chuẩn IFRS hiện nay, mặc dù chưa được phổ biến lắm. Tuy nhiên, cần nói rằng việc áp dụng này đã mang lại không ít những lợi thế tích cực cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là tình minh bạch, công khai, trung thực của các báo cáo tài chính. Thông qua đó, các doanh nghiệp nước ta cũng có cơ hội để tiếp cận những nguồn đầu tư lớn hơn, nhiều hơn, giảm bớt gánh nặng cho chi phí của doanh nghiệp,...

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế ở nhiều khía cạnh chưa thực sự thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hàng thực hiện tiêu chuẩn IFRS. Chẳng hạn như thị trường tài chính, cũng như thị trường vốn chưa có dấu hiệu khả quan, còn chậm phát triển. Hay như Việt Nam chỉ đang một nước có nền kinh tế chuyển đổi, chưa thực sự có sự tăng trưởng đột phá về kinh tế, mà IFRS vẫn chỉ đang thích hợp với các quốc gia, khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Nhìn chung khi tìm hiểu IFRS là gì, chúng ta cũng nhận ra các doanh nghiệp nói chung và những cá nhân làm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán hay tài chính ngân hàng nói riêng phải hết sức quan tâm đến IFRS, không ngừng bổ dung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ để tối ưu hóa hơn nữa hiệu quả làm việc!

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý