Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App NTD

Quay lại

KPI phòng kế toán - Cách xây dựng KPI phòng kế toán hiệu quả nhất

Tác giả: Nguyễn Hằng

Đối với mỗi doanh nghiệp, KIP là một trong những chỉ số quan trọng giúp xác định được chất lượng làm việc của nhân viên và đồng thời đây cũng là một trong những căn cứ để quy định mức lương đối với các vị trí công việc khác nhau. KPI phòng kế toán cũng rất quan trọng, để biết rõ hơn về các thông tin cũng như cách xây dựng KPI phòng kế toán ra sao, đọc ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Tổng quan về KPI phòng kế toán

Đối với phòng kế toán, việc đưa KPI áp dụng đối với nhân viên sẽ giúp đánh giá mức độ thực hiện công việc, phản ánh mức độ hoàn thành các mục tiêu cá nhân của nhân viên và bộ phận kế toán. KPI phòng kế toán sẽ được thể hiện qua các số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng,.. khác nhau và phải phù hợp với những đặc thù riêng biệt theo đặc điểm của kế toán.

Tùy thuộc vào mỗi phòng ban kế toán ở các công ty khác nhau sẽ có hệ thống KPI kế toán ở nhiều cấp độ riêng biệt để vừa làm mục tiêu, vừa làm thước đo tiến độ và kết quả công việc.

KPI phòng kế toán
KPI phòng kế toán

1.1. Hướng dẫn cách lập KPI phòng kế toán và những lưu ý

Kế toán là phòng ban có nhiều đặc thù quan trọng trong doanh nghiệp, chính bởi vậy việc xây dựng bộ KPi phòng kế toán cũng cần có những bước cơ bản và những lưu ý trong quá trình xây dựng. Chúng ta sẽ cùng lần lượt đi tìm hiểu rõ hơn nhé!

1.1.1. Hướng dẫn xây dựng KPI phòng kế toán

Để xây dựng được một hệ thống KPI phòng kế toán là một việc không hề đơn giản. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số bước cơ sở để xác định nền móng cho hệ thống KPi phòng kế toán như sau:

Bước 1: Ai là người xây dựng KPI phòng kế toán?

Ở bước đầu tiên, chúng ta cần xác định vai trò và vị trí của những người đứng đầu và có vai trò quyết định đến mục tiêu và kết quả của  thống KPI phòng kế toán. Đối với phương pháp này, bạn có thể xác định bằng 2 phương pháp chính:

- Thứ nhất, Phòng kế toán sẽ tự xây dựng bộ KPI cho phòng ban mình, người giám sát chính sẽ là trưởng phòng kế toán/kế toán trưởng. Đối với phương pháp này, bộ KPI sẽ bám sát được đặc tính của công việc kế toán và nhân viên trong phòng bởi trưởng phòng/kế toán trưởng là người nắm rõ nhất mục tiêu và phương hướng phát triển của phòng kế toán.

Ưu điểm của việc chọn kế toán trưởng xây dựng KPI đó là có tính khả thi cao, thể hiện được hết các chức năng và nhiệm vụ của bộ phận. Nhược điểm thường là đặt mục tiêu sẽ xuất hiện tình trạng thiếu khách quan và mục tiêu đặt ra thấp so với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Đối với phương pháp này, trước khi bộ KPI được áp dụng thì phải được kiểm định và đánh giá của đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

- Thứ hai, bộ KPI phòng kế toán sẽ được đưa ra bởi đội ngũ quản lý cấp cao, hoặc được áp dụng chung với hệ thống KPI của cả doanh nghiệp.

Ưu điểm của phương pháp này sẽ mang tính khoa học và đảm bảo được tính khách quan. Tuy vậy, các chỉ số KPi đưa ra có thể không sát với thực tế của bộ phận kế toán, không thể hiện được nhiệm vụ và chức năng của bộ phận. Khắc phục nhược điểm này, đó là bộ KPI cần được có sự thẩm định của bộ phận kế toán trước khi được áp dụng.

Hướng dẫn xây dựng KPI phòng kế toán
Hướng dẫn xây dựng KPI phòng kế toán

Bước 2: Thực hiện xác định các chỉ số KPI phòng kế toán

Khi xây dựng chỉ số KPI, việc đầu tiên đó là phải đảm bảo được yếu tố KPI gắn bó chặt chẽ với những mục tiêu cụ thể của phòng kế toán.

Sau khi thống nhất được KPI với mục tiêu phòng kế toán, người thực hiện xây dựng hệ thống KPI phải ứng dụng các tiêu chí SMART vào để đánh giá từng chỉ số thực hiện công việc.

Specific: Mục tiêu cụ thể (S)

Measurable: Mục tiêu đo lường được (M)

Attainable: Mục tiêu có thể đạt được (A)

Relevant: Mục tiêu thực tế (R)

Timebound: Mục tiêu có thời hạn cụ thể (T)

Thực hiện xác định các chỉ số KPI phòng kế toán
Thực hiện xác định các chỉ số KPI phòng kế toán

1.1.2. Chiến lược áp dụng KPI phòng kế toán

Một số chiến lược có thể áp dụng cho KPI phòng kế toán như sau:

- KPI của cấp trên (cấp lãnh đạo) là chiến lược của cấp dưới (phòng kế toán)

- KPI của tổng công ty chính là chiến lược của phòng kế toán

- KPI của phòng kế toán chính là chiến lược của nhân viên phòng kế toán.

Trong quá trình xây dựng hệ thống KPI của phòng kế toán, người thực hiện triển khai chiến lược và sử dụng thước thước đo của công ty dưới cả 3 góc độ trên để làm tròn vai trò và trách nhiệm chung của phòng kế toán nhứ: Cung cấp đầy đủ thông tin, thực hiện kiểm soát nội bộ có hiệu quả và vận hành bộ phận một cách tốt nhất.

Chiến lược áp dụng KPI phòng kế toán
Chiến lược áp dụng KPI phòng kế toán

1.2. Một số mẫu KPI phòng kế toán cho từng vị trí

Giúp bạn hình dung rõ hơn về các chỉ số KPI phòng kế toán, chúng tôi sẽ đưa ra một số mẫu ví dụ về chỉ số KPI từng vị trí trong phòng kế toán dưới đây:

1.2.1. KPI cho vị trí kế toán trưởng

Thứ nhất, những kết quả kỳ vọng phải gắn liền với KPI bộ phận:

- Giảm chi phí tồn kho

- Giảm các chi phí trong việc mua hàng

- Nâng cao năng lực quản lý của phòng kế toán

- Xây dựng bộ đánh giá chuẩn năng lực của phòng kế toán

- Hoàn thành được các báo cáo tài chính của công ty và các phòng ban một cách chính xác và đúng hạn.

- Các chi tiêu dòng tiền minh bạch

- Độ chính sách về dự báo ngân sách của doanh nghiệp

- Đưa ra các mục tiêu về đào tạo nhân sự phòng kế toán

Thứ hai, các công việc kế toán trưởng làm thường xuyên theo MTVC  và tinh thần thái độ.

- Thực hiện kiểm soát các số liệu trên hệ thống ERP một cách kịp thời và chính xác

- Thực hiện hoạch về những định hướng chiến lược tài chính, cân đối dòng tiền

- Có tinh thần cao trong công việc, luôn sẵn sàng chia sẻ công việc và hỗ trợ đồng nghiệp.

Thứ ba, thực hiện các dự án và công việc đột xuất do lãnh đạo giao phó: xây dựng các quy định có liên quan đến các công việc trong phòng ban.

Xem thêm: KPI Kế Toán Trưởng

Một số mẫu KPI phòng kế toán cho từng vị trí nhân viên
Một số mẫu KPI phòng kế toán cho từng vị trí nhân viên

1.2.2. KPI cho vị trí kế toán thanh toán

Thứ nhất, những kết quả kỳ vọng gắn liền với KPI phòng kế toán

- Thực hiện xây dựng các chuẩn năng lực của phòng kế toán

- Phải hoàn thành các báo cáo tài chính của phòng kế toán chính xác và đúng hạn.

- Thực hiện chi tiêu các dòng tiền thu - chi.

Thứ hai, thực hiện công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ của một kế toán thanh toán.

- Luôn cập nhập dữ liệu và số liệu trên hệ thống ERP nhanh chóng và chính xác.

- Thực hiện, hạch toán kế toán và kiểm soát tuân thủ kế toán thanh toán và các quy định về thuế.

- Luôn có tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng kế toán khi cần

Thứ ba, thực hiện các dự án và công việc đột xuất: Mức độ và kết quả hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất trong quá trình làm việc do Trưởng phòng giao.

Những bộ KPI phòng kế toán mà bạn tham khảo trên mạng không nhất thiết phải là bộ quy tắc KPI chung cho phòng kế toán của bạn. Đây là những kiến thức tham khảo giúp cho bạn xây dựng được bộ KPI ngắn gọn và phù hợp với đặc tính của phòng ban mình, phù hợp với mục tiêu và tính chất chức năng của mỗi vị trí trong phòng kế toán.

Đừng áp dụng cứng nhắc bất cứ một hệ thống KPI phòng kế toán nào của doanh nghiệp ngoài vào doanh nghiệp mình vì như thế sẽ sai định hướng của công ty, KPI không hiệu quả vì không đáp ứng được những tính chất của phòng ban nên dẫn đến nhiều KPI “hỏng”.

Tham khảo các mẫu KPI phòng kế toán như thế nào
Tham khảo các mẫu KPI phòng kế toán như thế nào?

Hãy xây dựng dựa trên mục tiêu của doanh nghiệp và định hướng phòng ban của mình. Đồng thời hệ thống KPI cần được theo dõi và thay đổi nhanh chóng nếu nó không đạt được kết quả đánh giá đo lường hoặc không phù hợp với từng vị trí của nhân viên gây ra nhiều khó khăn và bất lợi trong công việc.

Ngoài ra, hiện nay bạn cũng có thể áp dụng những phần mềm KPI trong việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Các phần mềm này có khả năng đánh giá tối ưu và giúp những người giám sát có thể tiết kiệm thời gian, phân tích được rõ hơn về hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên.

Trên đây là toàn bộ thông tin về KPI phòng kế toán, hy vọng chúng tôi đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giúp bạn có thể xây dựng được KPI phòng kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình. Theo dõi website để đọc được nhiều bài viết với nội dung phong phú và hay hơn nhé!

Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán là gì?

Việc nắm bắt được nhiệm vụ chức năng của phòng kế toán sẽ giúp ứng viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Vậy chức năng và nhiệm vụ phòng kế toán là gì?

Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán

Chia sẻ:

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV- Tâm sự Nghề nghiệp- Cẩm Nang Tìm Việc- Kỹ Năng Tuyển Dụng- Cẩm nang khởi nghiệp- Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm- Kỹ năng ứng xử văn phòng- Quyền lợi người lao động- Bí quyết đào tạo nhân lực- Bí quyết lãnh đạo- Bí quyết làm việc hiệu quả- Bí quyết viết đơn xin nghỉ phép- Bí quyết viết thư xin thôi việc- Cách viết đơn xin việc- Bí quyết thành công trong công việc- Bí quyết tăng lương- Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên- Kỹ năng đàm phán lương- Kỹ năng phỏng vấn- Kỹ năng quản trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng- Mẹo viết hồ sơ xin việc- Mẹo viết thư xin việc- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Kinh doanh - Bán hàng- Định hướng nghề nghiệp- Top việc làm hấp dẫn- Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông- Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng- Tư vấn việc làm ngành Báo chí- Tư vấn tìm việc làm thêm- Tư vấn việc làm ngành Bất động sản- Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin- Tư vấn việc làm ngành Du lịch- Tư vấn việc làm ngành Kế toán- Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật- Tư vấn việc làm ngành Sư phạm- Tư vấn việc làm ngành Luật- Tư vấn việc làm thẩm định- Tư vấn việc làm vị trí Content- Tư vấn việc làm ngành Nhà hàng - Khách sạn- Tư vấn việc làm quản lý- Kỹ năng văn phòng- Nghề truyền thống- Các vấn đề về lương- Tư vấn tìm việc làm thời vụ- Cách viết Sơ yếu lý lịch- Cách gửi hồ sơ xin việc- Biểu mẫu phục vụ công việc- Tin tức tổng hợp- Ý tưởng kinh doanh- Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương- Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh- Mẹo viết Thư cảm ơn- Góc Công Sở- Câu chuyện nghề nghiệp- Hoạt động đoàn thể- Tư vấn việc làm Biên - Phiên dịch- Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự- Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu - Logistics- Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính - Ngân Hàng- Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Mỹ thuật- Tư vấn việc làm Ngành Vận tải - Lái xe- Quản trị nhân lực - Quản trị sản xuất- Cẩm nang kinh doanh- Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế - Nội thất- Mô tả công việc ngành Kinh doanh- Mô tả công việc ngành Bán hàng- Mô tả công việc Tư vấn - Chăm sóc khách hàng- Mô tả công việc ngành Tài chính - Ngân hàng- Mô tả công việc ngành Kế toán - Kiểm toán- Mô tả công việc ngành Marketing - PR- Mô tả công việc ngành Nhân sự- Mô tả công việc ngành IT - Công nghệ thông tin- Mô tả công việc ngành Sản xuất- Mô tả công việc ngành Giao nhận - Vận tải- Mô tả công việc Kho vận - Vật tư- Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics- Mô tả công việc ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn- Mô tả công việc ngành Hàng không- Mô tả công việc ngành Xây dựng- Mô tả công việc ngành Y tế - Dược- Mô tả công việc Lao động phổ thông- Mô tả công việc ngành Kỹ thuật- Mô tả công việc Nhà nghiên cứu- Mô tả công việc ngành Cơ khí - Chế tạo- Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính- Mô tả công việc Biên - Phiên dịch- Mô tả công việc ngành Thiết kế- Mô tả công việc ngành Báo chí - Truyền hình- Mô tả công việc ngành Nghệ thuật - Điện ảnh- Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực- Mô tả công việc ngành Giáo dục - Đào tạo- Mô tả công việc Thực tập sinh - Intern- Mô tả công việc ngành Freelancer- Mô tả công việc Công chức - Viên chức- Mô tả công việc ngành Luật - Pháp lý- Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng - Tư vấn việc làm Vật Tư - Kho Vận- Hồ sơ doanh nhân- Việc làm theo phường- Danh sách các hoàng đế nổi tiếng- Tài liệu gia sư- Vĩ Nhân Thời Xưa- Chấm Công- Danh mục văn thư lưu trữ- Tài Sản Doanh Nghiệp- KPI Năng Lực- Nội Bộ Công Ty - Văn Hóa Doanh Nghiệp- Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng- Quản Lý Công Việc Nhân Viên- Chuyển văn bản thành giọng nói- Giới Thiệu App Phiên Dịch- Quản Lý Kênh Phân Phối- Đánh giá nhân viên- Quản lý ngành xây dựng- Hóa đơn doanh nghiệp- Quản Lý Vận Tải- Kinh nghiệm Quản lý mua hàng- Danh thiếp cá nhân- Quản Lý Trường Học- Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng- Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính- Kinh nghiệm Quản lý kho hàng- Quản Lý Gara Ô Tô- Xem thêm gợi ý Xem thêm gợi ý